apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

NEURORUBINE AMP 3ML N5

Uz 2017-Oct-18
NEURORUBINE-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "NEURORUBINE AMP 3ML N5 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 6.91€  8.19$  6.24£  473Rub  66.3SEK  30PLN  28.6₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas NEURORUBINE AMP 3ML N5     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A11DBAktīvās vielas: Cyanocobalaminum, Thiamini Hydrochlo, Pyridoxini Hydrochlo

 Ražotājs, zīmols: Mepha Ltd.. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
NEURORUBINE AMP.3ML N5
6.35€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
NEURORUBINE AMP 3ML N5
6.91€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Neurorubine šķīdums injekcijām

Thiamini hydrochloridum, Pyridoxini hydrochloridum, Cyanocobalaminum

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Neurorubine un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Neurorubine lietošanas

 3. Kā lietot Neurorubine

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Neurorubine

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Neurorubine un kādam nolūkam to lieto

 

Neurorubine šķīdums injekcijām satur trīs vitamīnus lielās devās, kas ir nozīmīgi nervu sistēmas normālai darbībai. Katrs no šiem vitamīniem nepieciešams normālai vielmaiņai nervu šūnās. To nepietiekams daudzums var izpausties perifēro nervu iekaisuma un funkcijas traucējumu veidā, kā arī pavājinātā smadzeņu darbībā. Lietojot šo vitamīnu kompleksu lielās devās, novēro sāpju remdinošu darbību.

Neurorubine šķīdumu injekcijām lieto kā palīglīdzekli toksisku nervu sistēmas bojājumu terapijā, kas radušies alkoholisma un diabēta gadījumā. To lieto akūtu un hronisku nervu iekaisumu gadījumos, kā arī trijzaru nerva, sēžas nerva un citu nervu neiralģijas gadījumā.

 

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Neurorubine lietošanas

Nelietojiet Neurorubine šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret vienu vai vairākām aktīvajām vielām, īpaši pret vitamīniem B1, B6 vai B12 vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums ir psoriāze;

 • ja Jums ir alerģiskā diatēze.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terapijas laikā var parādīties ādas alerģiskas reakcijas kā pacienta paaugstinātas jutības izpausme pret vitamīniem B1, B6 vai B12.

Jutīgiem pacientiem noteiktos apstākļos pēc tiamīnu saturošu zāļu atkārtotām intramuskulārām injekcijām retos gadījumos var būt anafilaktoīdas reakcijas. To novēršanai lieto glikokortiko-steroīdus un prethistamīna līdzekļus.

Lietojot tiamīnu parenterāli (piem., intramuskulāri), jābūt pieejamiem medikamentiem un aprīkojumam anafilaktoīdo reakciju seku novēršanai.

Tā kā saderības pētījumi nav veikti, zāles ar citiem produktiem sajaukt (lietot maisījumā) nedrīkst.

 

Citas zāles un Neurorubine

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Lielas vitamīna B6 devas, kādas satur Neurorubine šķīdums injekcijām, var

mazināt levodopas efektivitāti Pārkinsona slimības gadījumā. Izoniazīda toksicitāte var palielināties. Piridoksīns var samazināt altretamīna efektivitāti.

Tiosemikarbazons un 5-fluoruracils ir tiamīna antagonisti, kas traucē vitamīna B1 darbību.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

Grūtniecības laikā un barojot bērnu ar krūti Jūs varat lietot vitamīnus devās, kas nodrošina organisma diennakts patēriņu. Neurorubine lietošanas laikā organismā nonāk salīdzinoši lielas vitamīnu diennakts devas, tāpēc šīs zāles Jūs varat lietot tikai pēc konsultācijas ar Jūsu ārstu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pētījumu par Neurorubine ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Tomēr maz ticams, ka šīs zāles varētu nelabvēlīgi ietekmēt iepriekšminētās spējas.

 

Neurorubine satur kāliju

Zāles satur mazāk par 1 mmol (39 mg) kālija katrā ampulā, būtībā tās ir kāliju nesaturošas.

 

 

 1. Kā lietot Neurorubine

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Injicē muskulī. Smagu gadījumu terapijā rekomendē sākumā injicēt pa 3 ml (1 ampulas saturs) 1 reizi dienā, vēlāk, saglabājot tādu pašu devu, injicēt to 1-2 reizes nedēļā.

Parastos gadījumos: viena ampula vienu vai divas reizes nedēļā. Ieteicams injicēt dziļi intramuskulāri sēžas muskuļa augšējā ārējā kvadrantā.

 

Kā atvērt ampulu:

- turiet ampulu vertikāli un pagrieziet to ar balto punktu pret sevi;

- uzgaidiet, kamēr viss ampulas saturs atradīsies ampulas apakšā;

- nolauziet ampulas kakliņu virzienā prom no sevis.

 

Ja esat lietojis Neurorubine vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu!

Retos gadījumos vitamīna B6 pārmērīgi lielas dienas devas (200 mg vai vairāk, lietojot ilgāk par 5 mēnešiem) izraisīja pārejošu perifēru sensoru neiropātiju, kas parasti bija pārejoša pēc preparāta atcelšanas.

 

Ja esat aizmirsis lietot Neurorubine

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

 

 1. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem):

alerģiskas reakcijas.

Retos gadījumos predisponētiem pacientiem noteiktos apstākļos atkārtotas vitamīnus saturošu zāļu i.m. injekcijas var izraisīt anafilaktoīdas reakcijas. To novēršanai var lietot glikokortikoīdus un prethistamīna līdzekļus.

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

angioedēma (ādas, zemādas audu, gļotādu un zem gļotādas esošo audu tūska (galvenokārt jutīgiem pacientiem)).

 

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Lielu B6 vitamīna devu lietošanas dēļ prolaktīna atbrīvošanās ir kavēta.

 

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

nemiers (īpaši jutīgiem pacientiem); ilgstoši lietojot lielas piridoksīna devas (>500 mg dienā) ir novērota pārejoša perifēra sensora neiropātija.

 

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

tahikardija (paātrināta sirdsdarbība), cirkulators kolapss (īpaši jutīgiem pacientiem).

 

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

cianoze un plaušu tūska (īpaši jutīgiem pacientiem).

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

slikta dūša, asiņošana kuņģa-zarnu traktā (īpaši jutīgiem pacientiem).

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Lielas B6 vitamīna devas var paaugstināt aknu enzīmu (AsAT) līmeni serumā.

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

nieze un nātrene (īpaši jutīgiem pacientiem).

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

lielas B12 vitamīna devas var izraisīt acne.

B6 vitamīns var izraisīt vai pastiprināt acne vulgaris vai acne līdzīgos ādas izsitumus.

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

svīšana, nespēks, „kamola” sajūta kaklā.

 

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne: 
www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

 1. Kā uzglabāt Neurorubine

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz/ EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Neurorubine satur

Aktīvās vielas ir tiamīna hidrohlorīds (vitamīns B1, Thiamini hydrochloridum),

piridoksīna hidrohlorīds (vitamīns B6, Pyridoxini hydrochloridum),

ciānkobalamīns (vitamīns B12, Cyanocobalaminum).

 

Katra 3 ml ampula satur 100 mg tiamīna hidrohlorīda, 100 mg piridoksīna hidrohlorīda, 1 mg ciānkobalamīna.

Citas sastāvdaļas ir kālija cianīds, benzilspirts, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.

 

Neurorubine ārējais izskats un iepakojums

Neurorubine šķīdums injekcijām ir caurspīdīgs, sarkans šķīdums iepildīts brūna stikla ampulās.

Iepakojumā ir 5 ampulas pa 3 ml vai 100 ampulas pa 3 ml.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mepha Lda.,

Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo,

Portugāle

 

Ražotājs

Mepha Pharma GmbH, Marie-Curie-Strasse 8, 79539, Lörrach, Vācija,

vai

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Vācija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 09/2015 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!