apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

IBEROGAST 20ML

Uz 2017-Oct-17
IBEROGAST-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "IBEROGAST 20ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.15€  8.48$  6.45£  489Rub  68.6SEK  31PLN  29.59₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts IBEROGAST 20ML     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A03AX00Aktīvās vielas: Extractum Iberis Amarae, Radices Angelicae, Flos Matricariae

 Ražotājs, zīmols: Bionorica Gmbh.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
IBEROGAST, 20 ML, GERIAMASIS SKYSTIS, N1
5.31€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
IBEROGAST PILIENI 20ML
6.56€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
IBEROGAST® ŠĶIDRUMS IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI, 20ML
7.13€ Saules aptieka (Sep-2017)
IBEROGAST 20ML
7.15€ medikaments.lv (Sep-2017)
IBEROGAST 20ml

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Iberogast

šķidrums iekšķīgai lietošanai

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis (-kusi) ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Iberogast un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Iberogast lietošanas

 3. Kā lietot Iberogast

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Iberogast

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 1. Kas ir Iberogast un kādam nolūkam to lieto

 

Iberogast ir augu izcelsmes zāles kuņģa–zarnu trakta darbības traucējumu ārstēšanai.

 

Iberogast tiek lietots funkcionālu un ar motoriku saistītu kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu, piemēram, funkcionālas dispepsijas un kairinātu zarnu sindroma ārstēšanai, kā arī kā palīglīdzeklis simptomātiskai gastrīta ārstēšanai.

Šie traucējumi izpaužas galvenokārt kā kuņģa sāpes, pilnuma sajūta, meteorisms, kuņģa- zarnu trakta spazmas, slikta dūša un grēmas.

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Iberogast lietošanas

 

Nelietojiet Iberogast šādos gadījumos :

  • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

  • bērniem, kuri nav sasnieguši 3 gadu vecumu, nedrīkst lietot Iberogast, jo šajā vecuma grupā nav pietiekošas zāļu lietošanas pieredzes.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Iberogast lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 7 dienu zāļu lietošanas, konsultējieties ar ārstu.

 

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem vēdera sāpju gadījumā vienmēr jākonsultējas ar ārstu.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecības laikā Iberogast var lietot tikai iepriekš konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.

Krūts barošanas laikā Iberogast var lietot tikai iepriekš konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.

 

 

 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav norādījumu, ka šīs zāles varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot

mehānismus.

 

Citas zāles un Iberogast

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi nav zināmi.

 

Iberogast satur etilspirtu

Šīs zāles satur 31 tilp.% etilspirta (alkohola), vai devā līdz 240 mg, kas ir ekvivalents 6,2 ml alus, 2,6 ml vīna. Kaitīgs alkoholiķiem. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām - pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

 

 1. Kā lietot Iberogast

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Kad un kā jālieto Iberogast

 

Ja vien ārsts nav noteicis citādi, rekomendētā deva ir:

 

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma 20 pil. 3 reizes dienā. Bērniem no 6-12 gadu vecumam 15 pil. 3 reizes dienā.

Bērniem no 3-5 gadu vecumam 10 pil. 3 reizes dienā.

Ieteicams lietot pirms ēšanas, ēšanas laikā kopā ar nelielu šķidruma daudzumu (ar siltu ūdeni).

Pirms lietošanas šķidrums ir jāsakrata!

 

Ja Jums liekas, ka Iberogast iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Ja esat lietojis Iberogast vairāk nekā noteikts

Akūtas Iberogast perorālās toksicitātes pētījumi dažādām dzīvnieku sugām un ilggadīgā terapeitiskā pieredze uzskatāmi parādīja, ka nav novērotas akūtas pārdozēšanas pazīmes.

 

Ja esat aizmirsis lietot Iberogast

Iedzeriet aizmirsto devu tiklīdz par to atceraties un turpiniet zāles lietot parastajos laikos kā norādīts. Ja atceraties par aizmirsto devu tikai nākošās devas lietošanas reizē, nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja vēlaties pārtraukt vai priekšlaikus beigt zāļu lietošanu

Nav ieteicams pārtraukt vai priekšlaikus beigt ārstēšanos, jo var nebūt gaidītais rezultāts. Pirms to darīt, konsultējieties ar savu ārstu.

 

 1. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Atsevišķos gadījumos jutīgiem pacientiem var būt alerģiskas reakcijas, piemēram, nieze, izsitumi vai elpošanas problēmas.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

 1. Kā uzglabāt Iberogast

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt! Neatdzesēt!

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Ja Iberogast šķidrumā veidojas pārslas vai tas ir duļķains, tas neatstāj iespaidu uz preparāta iedarbību.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes vai

kastītes pēc “derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Pēc pudelītes atvēršanas Iberogast var uzglabāt 8 nedēļas.

Neizmetiet šīš zālēs kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Iberogast satur

- Aktīvās vielas

100 ml šķidruma iekšķīgai lietošanai ir :

 

Etilspirtu saturošu svaigu augu ekstrakts no:

Rūgtās ibēres (Iberis amara) (1:1,5 – 2,5) 15,0 ml

(Ekstraģents: etilspirts, 50 tilp.%)

 

Etilspirtu saturošus drogu ekstrakti no:

Dižzirdzenes saknēm (Angelicae radix) (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml

Kumelītes ziediem (Matricarie flos) (1:2 – 4) 20,0 ml

Ķimenes augļiem (Carvi fructus) (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml

Īstā mārdadža augļiem (Cardui mariae fructus) (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml

Melisas lapām (Melisae folium) (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml

Piparmētras lapām (Menthae piperitae folium) (1:2,5 – 3,5) 5,0 ml

Strutenes lakstiem (Chelidonii herba) (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml

Lakricas saknēm (Liquiritiae radix) (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml

(Ekstraģents: etilspirts, 30 tilp.%)

 • Citasastāvdaļa ir:

Etilspirts, 31 tilp.%

Iberogast ārējais izskats un iepakojums

 

Šķidrums iekšķīgai lietošanai Iepakojumi: pa 20 ml, 50 ml, 100 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238, Vilnius

Lietuva

 

Ražotājs

 

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

Havelstraβe 5

D-64295 Darmstadt Vācija

Tālrunis: +49 61 51 3 30 50

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

SIA Bayer

Tel.: 67845563

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!