apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

HEXORAL SPRAY 40ML

Uz 2017-Dec-17
HEXORAL-zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosolsaptuvenā pirkšanas cena uz "HEXORAL SPRAY 40ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.99€  7.1$  5.28£  417Rub  59.6SEK  25PLN  25.02₪ 

Hexoral Spray 2mg/ml 40ml


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosols HEXORAL SPRAY 40ML     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsA01AB12
 Aktīvās vielas: Hexetidinum


 Ražotājs, zīmols: Mcneil Consumer Healthcare,joh. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
Special Price Offerings na lekarstva zale HEXORAL AEROSOLS 2MG/ML 40ML 5.09€ Benu aptieka & Aptieka1 (Dec-2017)
Special Price Offerings na lekarstva zale HEXORAL AEROSOLS 2MG/ML 40ML 5.17€ Euroaptieka (Dec-2017)
Special Price Offerings na lekarstva zale HEXORAL AEROSOLS 2MG/ML 40ML 5.49€ Mana aptieka (Dec-2017)
HEXORAL 1MG/ML GARGALAS/BURNOS PLOVIKLIS,200ML
4.50€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY, BURNOS GLEIVINES PURŠKALAS 40ML
5.20€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY 40ML
5.92€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY 2MG/ML ŠĶĪDUMS IZSMIDZINĀŠANAI 40ML
5.99€ Aptieka FIGARO (Mārupe) (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY 2MG/ML 40ML
6.27€ Meness aptieka (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY AEROSOLS 40ML
6.45€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY 40ML
6.46€ medikaments.lv (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY 2 MG/ML ŠĶĪDUMS IZSMIDZINĀŠANAI, 40 ML
6.46€ Saules aptieka (Dec-2017)
HEXORAL, 40 ML, BURNOS GLEIVINĖS PURŠKALAS, N1
7.39€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Dec-2017)
HEXORAL SPRAY, burnos gleivines purškalas 40 ml

 .

SASKAŅOTS ZVA 30-01-2014

Lietošanas instrukcija: informācija lietotajam

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums izsmidzināšanai

Hexetidinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto Hexoral spray 2 mg/ml šķīdums rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-    Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

-    Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

1.    Kas ir Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums un kādam nolūkam to lieto

2.    Kas jāzina pirms Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma lietošanas

3.    Kā lieto Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

4.    Iespējamās blakusparādības

5.    Kā uzglabāt Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

6.    Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums un kādam nolūkam to lieto

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu lieto izsmidzināšanai mutes dobuma un rīkles skalošanai, ja ir nepieciešama antibakteriāla vai pretsēnīšu iedarbība:

-    mutes dobuma infekcijas: smaganu iekaisums, mutes gļotādas iekaisums, zoba saknes un apkārtējo audu iekaisums un pioreja (parodontoze),

-    sāpošas aftas un citas mutes dobuma un rīkles sēnīšu slimības,

-    rīkles infekcijas, mandeļu iekaisums, angīna, rīkles gļotādas iekaisums,

-    dezinfekcijai mutes un zobu ķirurģijā,

-    ikdienas mutes higiēnai, izelpas dezodorācijai.

2. Kas jāzina pirms Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma lietošanas Nelietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu šādos gadījumos:

-    ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

-    nelietojiet ilgāk par 10 dienām bez ārsta ieteikuma,

-    Hexoral Spray 2 mg/ml paredzēts lietošanai mutes dobumā; nenorīt šķīdumu.

Bērni un pusaudži

- nelietot bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.

Citas zāles un Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zaļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Līdz šim nav datu par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Viena pilna Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma deva tiek uzņemta, 1-2 sekundes pūšot mutes dobumā.

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu lieto 2 reizes dienā, vislabāk rītos un vakaros pēc ēšanas. Heksetidīns piesaistās gļotādai, radot ilgstošu efektu, tādēļ lietojams pēc ēšanas.

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums domāts izsmidzināšanai mutes dobumā un rīklē, tādējādi lokāli ārstējot iekaisumu specifiskā, ātrā un ērtā veidā. Jāievēro sekojoši norādījumi:

Ar nelielu spēku pagrieziet izsmidzinātāju pret atbilstošo pudelītes vāciņa atveri. Neturiet izsmidzinātāju pagrieztu pret sevi.

Ievietojiet izsmidzinātāju mutē, kā norādīts pie iepakojuma klāt pievienotajā zīmējumā, izsmidziniet zāles tieši uz bojātajām vietām. Iesmidzinot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu, baloniņu turiet vertikāli, nesagrieztā stāvoklī.

Lai iesmidzinātu nepieciešamo Hexoral Spray 2 mg/ml šķīduma devu, turiet baloniņa vāciņu nospiestu 1-2 sekundes, aizturiet elpu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti reti (<1/10 000),

Imūnās sistēmas traucējumi: hipersensitivitāte, angioneirotiskā tūska

Nervu sistēmas traucējumi: garšas sajūtas zudums (ageizija), garšas sajūtas izmaiņas

(disgeizija)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības: klepus, elpas trūkums Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: sausa mute, disfugija, slikta dūša, siekalu dziedzeru palielināšanās, vemšana

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: reakcijas ievadīšanas vietā

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparadibam, Jus varat palīdzēt nodrošināt daudz plašaku informāciju par šo zaļu drošumu.

5. Ka uzglabāt Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdumu

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pēc pirmās atvēršanas uzglabāt 6 mēnešus.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Hexoral spray 2 mg/ml šķīdums satur

-    Aktīvā(s) viela(s) ir heksetidīns (Hexetidinum). 1 ml šķīduma satur 2 mg heksetidīna.

-    Citas sastāvdaļas ir polisorbāts 80, citronskābes monohidrāts, sahannnātrijs, levomentols, eikaliptu eļļa, nātrija kalcija edetāts, etilspirts (96%), nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens, slāpeklis.

Hexoral Spray 2 mg/ml šķīdums ārējais izskats un iepakojums

40 ml alumīnija baloniņš, plastikas smidzinātājs; ārējasi iepakojums - kartona kastīte.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

McNeil Products Limited c/o Johnson&Johnson Limited,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG,

Lielbritānija

Ražotājs

Farm Orleans

5, avenue de Concyr

45071 ORLEANS Cedex 2, Francija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību pa tālruni 67103435.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2013.

3 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!