apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

OCULOHEEL GTT 0.45ML N15

Uz 2017-Oct-18
OCULOHEEL-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "OCULOHEEL GTT 0.45ML N15" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.29€  8.64$  6.58£  499Rub  69.9SEK  31PLN  30.17₪ 

OCULOHEEL acu pilieni pilināšanai acs konjunktīvas maisiņā, N15


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts OCULOHEEL GTT 0.45ML N15     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: V03AXAktīvās vielas: Homeopātija

 Ražotājs, zīmols: Heel Gmbh.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
OCULOHEEL, 0,45 ML, AKIŲ LAŠAI, TIRPALAS, N15
6.59€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
OCULOHEEL ACU PILIENI PILINĀŠANAI ACS KONJUNKTĪVAS MAISIŅĀ, N15
7.17€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
OCULOHEEL ACU PILIENI 0.45ML N15
7.33€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
OCULOHEEL ACU PILIENI, 0.45 ML N15
7.50€ medikaments.lv (Sep-2017)
OCULOHEEL
8.32€ Saules aptieka (Sep-2017)
OCULOHEEL 0,45ML ACU PILIENI N15
8.37€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
OCULOHEEL 0,45ML ACU PILIENI N15

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Oculoheel acu pilieni, šķīdums

Homeopātiskas zāles

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Oculoheel acu pilieni un kādam nolūkam to lieto

2. Kas jāzina pirms Oculoheel acu pilienu lietošanas

3. Kā lietot Oculoheel acu pilienus

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Oculoheel acu pilienus

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Oculoheel acu pilieni un kādam nolūkam tos lieto

Oculoheel acu pilieni ir homeopātiskas zāles, lieto, ja ir iekaisušas, pārpūlētas, kairinātas vai asarojošas acis, graušanas sajūta acīs, jutīgums pret gaismu un plakstiņu iekaisumi.

 

 1. Kas jāzina pirms Oculoheel acu pilienu lietošanas

 

Nelietojiet Oculoheel acu pilienus šādos gadījumos:

 • Ja Jums ir alerģija pret aktīvām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu, vai kurvjziežu dzimtas augiem.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Flakona saturs paredzēts vienai lietošanas reizei: t.i., pilināšanai 1 reizi kreisajā un/vai labajā acī, ja nepieciešams. Atvērt flakonu tieši pirms lietošanas. Atvērtos neizlietotos flakonus izmest, nelietot atkārtoti.

 

Citas zāles un Oculoheel acu pilieni

 

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Oculoheel acu pilieni neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 1. Kā lietot Oculoheel acu pilienus

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva bērniem un pieaugušajiem ir: parasti iepilina pa 1 pilienam slimajā acī 3 reizes dienā.

 

Instrukcija lietošanai *:

1. Atdaliet flakoniņu, to pagriežot un noraujot.

2. Ar skrūvējošu kustību atraujiet flakona vāciņu.

3. Atlieciet galvu atpakaļ, turot flakonu vertikāli uz leju iepiliniet pilienu no flakona konjunktīvas maisiņā, nedaudz saspiežot flakonu.

 

*(skatīt zīmējumu).

Ja Jūs lietojat citus acu pilienus, jānogaida vismaz 15 minūtes.

Ja esat lietojis Oculoheel acu pilienus vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

 

Ja esat aizmirsis lietot Oculoheel acu pilienus

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Oculoheel acu pilienus

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas reakcijas (paaugstināta jutība), piemēram, konjunktīvas apsārtums.

 

Ļoti retos gadījumos pacientiem ar ievērojamiem bojājumiem acs priekšējā caurspīdīgajā slānī (radzenē) ir izveidojušies duļķaini plankumi uz radzenes sakarā ar kalcija uzkrāšanos ārstēšanas laikā.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Oculoheel acu pilienus

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakoniņa pēc „Derīgs līdz:”.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojiet. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Oculoheel acu pilieni satur:

 • 1 flakoniņš 0,45ml (=0,45g) satur aktīvās vielas:

 

Euphrasia

D5

110,7mg

Cochlearia officinalis

D5

110,7mg

Pilocarpus

D5

110,7mg

Echinacea

D5

110,7mg

 

 • Citas sastāvdaļas ir: ūdens injekcijām, nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts.

 

Oculoheel acu pilienu ārējais izskats un iepakojums:

 

Iepakojumā pa15 flakoniņiem, katrā pa 0,45 ml šķīduma.

Oculoheel acu pilieni ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2014. gada janvārī. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!