apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

LYMPHOMYOSOT GTT 30ML

Uz 2017-Oct-20
LYMPHOMYOSOT-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "LYMPHOMYOSOT GTT 30ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 6.77€  7.95$  6.04£  457Rub  65SEK  29PLN  27.95₪ 

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts LYMPHOMYOSOT GTT 30ML     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: V03AXAktīvās vielas: Ferrum Iodatum, Nasturtium Officinale, Geranium Robertianum

 Ražotājs, zīmols: Heel.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
LYMPHOMYOSOT, GTT. 30ML
7.18€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
LYMPHOMYOSOT, 30ML IR APLIKATORIUS SU LAŠINTUVU, GERIAMIEJI LAŠAI, TIRPALAS, N1
7.18€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
LYMPHOMYOSOT PILIENI IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI, ŠĶĪDUMS
8.11€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
LYMPHOMYOSOT 30ML
8.33€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
LYMPHOMYOSOT PILIENI 30 ML
9.41€ Saules aptieka (Sep-2017)
LYMPHOMYOSOT PILIENI 30ML
9.42€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
LYMPHOMYOSOT, GTT. 30 ml

 .

SASKAŅOTS ZVA


 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

 

Homeopātiskas zāles

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

 • Ja 15 dienu laikā nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas

3. Kā lietot Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to lieto

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai ir homeopātiskas zāles, ko lieto, ja ir limfātisms (tieksme uz limfātisko orgānu hipertrofiju, tūskas veidošanos un samazināta pretestības spēja infekcijām); dziedzeru pietūkums; mandeļu tūska un hronisks tonsilīts.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas

Nelietojiet Lymphomyosot pilienus iekšķīgai lietošanai šādos gadījumos:

 • ja jums ir alerģija pret aktīvajam vieām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • vairogdziedzera slimību gadījumā bez ārsta uzraudzības.

 

Citas zāles un Lymphomsysot pilieni iekšķīgai lietošanai

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lymphosomsysot pilieni iekšķīgai lietošanai neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai satur etilspirtu

Satur 35 tilp.% etilspirta, t.i., līdz 150,2 mg vienā devā (10 pilienos), kas atbilst 3ml alus vai 1,27 ml vīna vienā devā (pieņemot, ka tie satur 5tilp.% un 12tilp.% etilspirta ) vai 49,73 ml ābolu sulas. Kaitīgs alkoholiķiem. Piesardzība jāievēro grūtniecēm un sievietēm krūts barošanas periodā, bērniem un pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

 

 

 

3. Kā lietot Lymphomyosot pilienus iekšķīgai lietošanai

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva ir :

pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 15-20 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā.

 

Dodot bērniem, pilienus var piepilināt nelielam ūdens daudzumam.

 

Ja esat lietojis Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

 

Ja esat aizmirsis lietot Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja pārtraucat lietot Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ļoti retos gadījumos iespējamas alerģiskas reakcijas.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes pēc «Derīgs līdz: ». Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai satur:

 • 100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Sarsaparilla D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g.

 

 

 • Citas sastāvdaļas ir: etilspirts, attīrīts ūdens.

 

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums:

Pilinātājpudelīte/kartona kastīte. Pilinātājpudelīte pa 30 ml.

Lymphomyosot pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs, viegli gaiši dzeltens līdz gaiši dzeltens šķīdums.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.lv

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!