apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

INFLUCID TBL. N60

Uz 2017-Oct-22
INFLUCID-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "INFLUCID TBL. N60" Rīgā, Latvijā ir:

 • 8.15€  9.64$  7.32£  556Rub  78.6SEK  35PLN  33.71₪ 

Influcid® tabletes, N60


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "INFLUCID TBL. N60" ###

 ATĶ kods: V03AXAktīvās vielas: Homeopātija

 Ražotājs, zīmols: Dhu-Arzneimittel Gmbh & Co Kg.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
INFLUCID TABLETES N60
7.75€ internetaptieka.lv (Feb-2017)
INFLUCID TABLETES, N60
7.98€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
INFLUCID GERIAMIEJI LAŠAI (TIRPALAS),30ML
8.05€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
INFLUCID ® TABLETES N60 -SAAUKSTĒŠANĀS SLIMĪBU AR PAAUGSTINĀTU TEMPERATŪRU ĀRSTĒŠANAI
8.31€ Saules aptieka (Jun-2016)
INFLUCID TABLETES N60
8.69€ medikaments.lv (Sep-2017)
INFLUCID PILIENI 30ML
10.57€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
INFLUCID geriamieji lašai (tirpalas),30ml

 .

SASKAŅOTS ZVA 12-04-2012

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Influcid tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete (250 mg) satur: Aktīvās vielas:

Aconitum D3

25 mg

Gelsemium D3

25 mg

Ipecacuanha D3

25 mg

Phosphorus D5

25 mg

Bryonia D2

25 mg

Eupatorium perfoliatum D1

25 mg

Paligvielas ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts (240 mg tablete), kviešu ciete (8-9,5 mg tabletē).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.    ZĀĻU FORMA

Tabletes.

Baltas vai gandrīz baltas, reizēm nedaudz plankumainas tabletes ar plakanu virsmu un noslīpinātām malām.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Saaukstēšanās slimību, tādu kā gripa, un citu augšējo elpošanas ceļu vīrusu infekciju ārstēšana un profilakse.

4.2    Devas un lietošanas veids

Pieaugušie

Akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā.

Infekciju profilaksei jālieto pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā.

Pediatriskā populācija

Bērniem līdz 12 gadu vecumam: akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei ik pēc 2 stundām (ne vairāk kā 8 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā.

Bērniem no 12 gadiem: akūtas saslimšanas gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā.

Infekciju profilaksei bērniem līdz 12 gadiem jālieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, bērniem no 12 gadiem jālieto pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā.

Lietošanas veids

Tabletes jaieņem pusstundu pirms vai pec ēšanas, ļaujot tam lēni izšķīst mute.

Maziem bērniem tabletes ieteicams izšķīdināt neliela ūdens daudzuma.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai pret jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītām palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Terapijas pārskatīšana ir nepieciešama:

-    ja pacienta stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās pēc 7 dienu lietošanas,

-    ja parādās papildus sūdzības,

-    ja temperatūra nekrītas vai ceļas augstāk par 39°C.

Influcid tabletes satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes - galaktozes malabsorbciju.

Influcid tabletes satur kviešu cieti. Kviešu ciete var saturēt glutēnu, bet nelielos daudzumos, tādēļ tā tiek uzskatīta par drošu pacientiem ar celiakiju. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu alerģiju (atšķirīga no celiakijas).

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šajā gadījumā pacientiem jāiesaka pārtraukt zāļu lietošanu un konsultēties ar ārstu.

Pediatriskā populācija

Pacientiem ieteicams konsultēties ar ārstu pirms Influcid tablešu lietošanas bērniem līdz 1 gadam.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Šo homeopātisko zāļu lietošana neizslēdz citu zāļu lietošanu.

Pacientam ieteicams pastāstīt ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras viņš lieto, lietojis vai varētu lietot.

Piezīme: homeopātisku līdzekļu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi vai stimulatoru lietošana, tādu kā alkohols un tabaka.

4.6    Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Tāpat kā visas citas zāles, Influcid tabletes var lietot tikai pozitīvas ieguvuma un riska attiecības gadījumā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Influcid tabletes neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti ((<1/10 000) vai biežums nav zināms (tas nevar tikt noteikts vadoties pēc pieejamiem datiem): paaugstinātas jutības reakcijas, piem., ādas izsitumi un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Tādos gadījumos jāpārtrauc Influcid tablešu lietošana un jānozīmē atbilstoša terapija.

Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles stāvoklis var īslaicīgi pasliktināties (sākotnējā homeopātiskā pasliktināšanās). Šajā gadījumā pacientiem jāiesaka pārtraukt zāļu lietošanu un konsultēties ar ārstu.

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskās zāles. ATĶ kods: V03AX.

Homeopātija būtiski atšķiras no tradicionālās medicīnas, it īpaši tajos aspektos, kas skar slimības izpratni un ārstniecisko līdzekļu lietošanu. Homeopātisko zāļu aktīvās sastāvdaļas potencē, pakāpeniski atšķaidot. Homeopātiskās zāles stimulē organisma aizsargmehānismus, stiprinot organisma pašdziedināšanās spējas, tās neiedarbojas uz kādu konkrētu orgānu. Šo zāļu terapeitiskais efekts ir regulējošs, jo to iedarbība uz slimības simptomiem ir netieša.

Minēto iemeslu dēļ nav iespējams noteikt konkrētas zāļu devas farmakoloģisko efektu, to farmakokinētiskās vai farmakodinamiskās īpašības.

5.1.    Farmakodinamiskās īpašības

Nav piemērotas.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērotas.

5.3.    Preklīniskie dati par drošību

Nav piemēroti, jo Influcid tabletēm, tāpat kā citām plaši lietotām homeopātiskām zālēm, preklīniskie pētījumi nav veikti.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kviešu ciete, magnija stearāts.

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

20 tabletes PVH un alumīnija folijas blisteros, salokāmā kartona kastītē ar pievienotu lietošanas instrukciju. Iepakojumā 60 tabletes.

6.6 Īpaši norādījumi par iznicināšanu.

Nav īpašu norādījumu.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Deutsche Homöopathie-Union DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostrasse 24 76227 Karlsruhe Vācija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

00-0990

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

18.10.2000./14.03.2007.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03.2012.

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!