apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ENGYSTOL TBL.N50

Uz 2017-Dec-18
ENGYSTOL-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ENGYSTOL TBL.N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.99€  7.07$  5.29£  416Rub  59.7SEK  25PLN  24.94₪ 

Engystol tabletes, N50


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes ENGYSTOL TBL.N50     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsV03AX
 Aktīvās vielas: Sulfur, Vincetoxicum Hirundinaria


 Ražotājs, zīmols: Heel. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ENGYSTOL TABLETĖS,50
4.09€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
ENGYSTOL, TABLETĖS, N50
5.11€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Dec-2017)
ENGYSTOL TABLETES, N50
5.99€ Meness aptieka (Dec-2017)
ENGYSTOL TABLETES N50
6.08€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
ENGYSTOL TABLETES N50
6.16€ medikaments.lv (Dec-2017)
ENGYSTOL TABLETES N50
6.79€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
ENGYSTOL tabletės,50vnt.

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Engystol tabletes

Homeopātiskas zāles

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

 • Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas 5 dienu laikā, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Engystol tabletes un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Engystol tabletes lietošanas

3. Kā lietot Engystol tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Engystol tabletes

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Engystol tabletes un kādam nolūkam to lieto

 

Engystol tabletes ir homeopātiskas zāles organisma nespecifisko aizsargspēju veicināšanai, īpaši gripas un citu vīrusu izraisītu slimību gadījumā.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Engystol tabletes lietošanas

 

Nelietojiet Engystol tabletes:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Citas zāles un Engystol tabletes

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Js esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Engystol tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Engystol tabletes satur laktozi

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

 

 1. Kā lietot Engystol tabletes

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam.

 

Ja esat lietojis Engystol tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

 

Ja esat aizmirsis lietot Engystol tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jus pārtraucat lietot Engystol tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 1. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ir saņemti ziņojumi par atsevišķiem gadījumiem, kad radušās pārejošās ādas reakcijas (piem., izsitumi, nieze vai apsārtums) un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi (piem., sāpes vai diskomforta sajūta vēderā).

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 1. Kā uzglabāt Engystol tabletes

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Engystol tabletes satur:

- 1 tablete satur aktīvās vielas:

Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg

Sulfur D4 37,5 mg

Sulfur D10 37,5 mg

- Citas sastāvdaļas ir: magnija stearāts, laktozes monohidrāts.

 

Engystol tabletes ārējais izskats un iepakojums:

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Engystol tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tel.: 0049 7221 501-00

Fax: 0049 7221 501 485

E-pasts: info@heel.de

 

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Tel., fax: 0037037-452559

E-pasts:info@heel.lt

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 10/2015

  Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!