apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

MAXITROL GTT 5ML

Uz 2017-Oct-23
MAXITROL-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "MAXITROL GTT 5ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 6.60€  7.81$  5.93£  450Rub  63.7SEK  28PLN  27.3₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts MAXITROL GTT 5ML     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: S01CA01Aktīvās vielas: Dexamethasonum Un Pretinfekcijas Līdzekļi

 Ražotājs, zīmols: Alcon Couvreur. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
MAXITROL 1MG/3500TV/6000TV/ML (LYG.IMPORTAS) AKIŲ LAŠAI(SUSP) 5ML (R)
4.61€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Jul-2017)
MAXITROL 1MG/3500TV/6000TV/ML (LY.IMPORTAS) AKIŲ LAŠAI (SUSPENSIJA)5ML (R)
4.62€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
MAXITROL 1MG/3500TV/6000TV/ML AKIŲ LAŠAI (SUSPENSIJA)5ML (R)
4.72€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
MAXITROL ACU PIL.5ML
6.03€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
MAXITROL EYE DROP 5ML
6.60€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


mLietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

MAXITROL acu pilieni, suspensija

Dexamethasonum 1 mg/ml, Neomycini sulfas 3500 SV/ml, Polymyxini B sulfas 6000 SV/ml

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu, pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir MAXITROL un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms MAXITROL lietošanas

3. Kā lietot MAXITROL

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt MAXITROL

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir MAXITROL un kādam nolūkam to lieto

 

MAXITROL lieto acs(-u) iekaisuma un iespējamas infekcijas ārstēšanai. Iekaisumu var būt izraisījusi infekcija vai kāds acī iekļuvis vai to savainojis svešķermenis.

 

MAXITROL ir kortikosteroīda un pretinfekcijas līdzekļa kombinācija. Kortikosteroīdi (šajā gadījumā - deksametazons) palīdz novērst vai samazināt acs(-u) iekaisumu. Pretinfekcijas līdzekļi (šajā gadījumā – neomicīna sulfāts un polimiksīna B sulfāts) iedarbojas uz lielāko daļu mikroorganismu, kuri var izraisīt acs(-u) infekciju.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms MAXITROL lietošanas

 

Nelietojiet MAXITROL šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret neomicīna sulfātu, polimiksīna B sulfātu un/vai deksametazonu, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums liekas, ka Jums ir:

 • herpes simplex keratīts, bakas, vējbakas/herpes zoster vai kāda cita vīrusu infekcija acī;

 • sēnīšu izraisītas acu slimības;

 • acu tuberkuloze.

Tikai Jūsu ārsts var izlemt par attiecīgajam infekcijas veidam piemērotāko terapiju.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms MAXITROL lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

 • Lietojiet MAXITROL tikai pilināšanai acī(-s). Šīs zāles nedrīkst injicēt vai norīt.

 • Ja Jūs lietojat MAXITROL ilgstoši, Jums:

 • var būt paaugstināts acs(-u) iekšējais spiediens. Lietojot MAXITROL, Jums regulāri jāpārbauda acu iekšējais spiediens. Tas ir īpaši svarīgi pediatriskiem pacientiem, jo kortikosteroīdu izraisīta acs iekšējā spiediena paaugstināšanās risks var būt augstāks bērniem, un tas var rasties agrāk nekā pieaugušajiem. Kortikosteroīdu izraisīta paaugstināta acs iekšējā spiediena un/vai kataraktas veidošanās risks ir paaugstināts pacientiem ar veicinošiem faktoriem (piemēram, diabētu);

 • var attīstīties katarakta;

 • var būt paaugstināta uzņēmība pret acu infekcijām.

 • Kortikosteroīdu lietošana acī var kavēt acs brūces dzīšanu. Zināms arī, ka lokāli lietojamie NPL (nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi) palēnina vai aizkavē dzīšanu. Vienlaicīga lokālu NPL un lokālu kortikosteroīdu lietošana var palielināt dzīšanas traucējumu iespējamību.

 • Ja Jūsu acs(-u) iekšējais spiediens ir paaugstināts (ja Jums ir glaukoma). Lietojot MAXITROL, Jums regulāri jāpārbauda acu iekšējais spiediens. Konsultējieties ar ārstu.

 • Ja Jums, lietojot MAXITROL rodas tādas alerģiskas reakcijas kā plakstiņu nieze, pietūkums vai acs(-u) apsārtums, pārtrauciet zāļu lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu.

 • Šo zāļu lietošana var izraisīt ādas apsārtumu, kairinājumu un diskomfortu.

 • Paaugstināta jutība var rasties arī lietojot lokāli vai sistēmiski citas aminoglikozīdu grupas antibiotikas.

 • Ja Jūs vienlaikus ar MAXITROL lietojat citu antibiotiku terapiju, konsultējieties ar savu ārstu.

 • Pirms šo zāļu lietošanas, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir slimības, kas padara acs audus plānākus.

 • Ja Jūs lietojat kontaktlēcas:

  • kontaktlēcu (cietās vai mīkstās) lietošana nav ieteicama acs iekaisuma vai infekcijas ārstēšanas laikā. Ja ārsts ir atļāvis lietot kontaktlēcas, pirms MAXITROL lietošanas kontaktlēcas ir jāizņem un pirms to ievietošanas atpakaļ jānogaida vismaz 15 minūtes.

 • Lietojiet šīs zāles tik ilgi, cik noteicis ārsts. Nepārtrauciet terapiju priekšlaicīgi.

 • Ja Jūsu slimības simptomi pasliktinās vai pēkšņi atjaunojas, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

 

Ja kāds no šiem gadījumiem attiecas uz Jums, parasti, Jūs varat turpināt lietot MAXITROL, bet tomēr vispirms konsultējieties ar ārstu.

 

Citas zāles un MAXITROL

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Pastāstiet ārstam, ja lietojat lokālus NPL. Vienlaicīga lokālu kortikosteroīdu un lokālu NPL lietošana var pastiprināt radzenes dzīšanas traucējumus.

 

Ja Jūs lietojat citas zāles acīm, starp zāļu lietošanu jāievēro vismaz piecu minūšu intervāls. Acu ziedes lietojiet kā beidzamās.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

MAXITROL nav ieteicams lietot grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tūlīt pēc MAXITROL lietošanas iespējama neskaidra redze. Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, iekams šī iedarbība nav izzudusi un redze ir atjaunojusies.

 

MAXITROL satur benzalkonija hlorīdu

MAXITROL sastāvā esošais konservants (benzalkonija hlorīds) var izraisīt acs kairinājumu un mainīt mīksto kontaktlēcu krāsu. Acs iekaisuma vai infekcijas ārstēšanas laikā nav ieteicams lietot kontaktlēcas (cietās un mīkstās). Ja ārsts Jums ir atļāvis lietot kontaktlēcas, izņemiet tās pirms MAXITROL lietošanas un nogaidiet vismaz 15 minūtes pirms tās ievietojiet atpakaļ.

 

 

3. Kā lietot MAXITROL

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Lietošana pusaudžiem (no 12 gadu vecuma un vecākiem) un pieaugušajiem, tai skaitā gados vecākiem cilvēkiem

Vieglas saslimšanas gadījumā deva ir viens vai divi pilieni slimās(-o) acs(-u) asaru maisiņā līdz četrām-sešām reizēm dienā.

 

Smagas saslimšanas gadījumā deva ir viens vai divi pilieni slimās(-o) acs(-u) asaru maisiņā ik pēc stundas, kad iekaisums izārstēts, līdz terapijas pārtraukšanai lietošanas biežums jāsamazina.

 

Ārstēšanās ilgumu noteiks Jūsu ārsts.

 

Lietošana bērniem (līdz 12 gadu vecumam)

MAXITROL drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 12 gadiem nav pierādīta.

 

[image][image][image]Lietojiet MAXITROL tikai pilināšanai acī(-s).

 

1 2 3 4

 

 1. Paņemiet MAXITROL pudelīti un spoguli.

 2. Nomazgājiet rokas.

 3. Kārtīgi sakratiet pudelīti.

 4. Noskrūvējiet vāciņu.

 5. Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

 6. Turiet pudelīti uz leju, saņemot to starp īkšķi un vidējo pirkstu (1. zīmējums).

 7. Atlieciet galvu atpakaļ. Pavelciet plakstiņu, līdz starp to un aci izveidojas „kabatiņa”. Tajā tiks iepilināts piliens (2. zīmējums).

 8. Pietuviniet pilinātāju acij. Ja tas palīdz, izmantojiet spoguli.

 9. Neaizskariet ar pilinātāju acis, plakstiņus vai citas virsmas. Tā var inficēt pudelītē esošos pilienus.

 10. Viegli uzspiediet ar rādītājpirkstu uz apgrieztās pudelītes dibena, lai izpilētu viens MAXITROL piliens (3. zīmējums).

 11. Pēc MAXITROL iepilināšanas, atlaidiet apakšējo plakstiņu, aizveriet aci un viegli uzspiediet ar pirkstu uz acs kaktiņa blakus degunam (4. zīmējums). Tas palīdz izvairīties no MAXITROL nokļūšanas citās ķermeņa daļās.

 12. Ja Jūs pilināt zāles abās acīs, atkārtojiet darbības ar otru aci.

 13. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizskrūvējiet vāciņu.

 14. Vienlaicīgi lietojiet tikai vienu pudelīti.

 

Ja piliens neiekļūst acī, mēģiniet vēlreiz.

 

Ja esat lietojis MAXITROL vairāk nekā noteikts, izskalojiet to no acs(-īm) ar remdenu ūdeni. Vairāk acu pilienus līdz nākamai lietošanas reizei nelietojiet.

 

Ja esat aizmirsis lietot MAXITROL, izdariet to, tiklīdz atceraties. Tomēr, ja tuvojas nākamā devas lietošanas reize, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet zāļu lietošanu, kā ierasts. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs lietojat citus acu pilienus vai acu ziedes, starp zāļu lietošanu jāievēro vismaz piecu minūšu intervāls. Acu ziedes lietojiet pēdējās.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Lietojot MAXITROL, novērotas šādas blakusparādības.

 

Retāk (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Blakusparādības acī: acs virsmas iekaisums, paaugstināts spiediens acī, neskaidra redze, jutība pret gaismu, paplašināta acs zīlīte, acs plakstiņa noslīdēšana, sāpes acī, acs pietūkums, acs nieze, diskomforta sajūta acī, nepatīkama sajūta acī, acs kairinājums, acs apsārtums, pastiprināta asarošana.

Citas blakusparādības: alerģija.

 

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Blakusparādības acī: acs virsma paliek plānāka.

Citas blakusparādības: galvassāpes.

 

Parasti Jūs varat turpināt lietot pilienus, ja vien blakusparādības nav smagas. Ja tās Jūs satrauc, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt MAXITROL

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes un kastītes pēc „EXP”.

 

Nelietot ilgāk kā četras nedēļas pēc pirmās atvēršanas, lai izvairītos no pilienu inficēšanas. Zemāk tam paredzētajā vietā uzrakstiet iepakojuma atvēršanas datumu.

 

Atvērts:

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

Nesasaldēt un neatdzesēt.

 

Turēt pudelīti stāvus.

 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

 

Turēt iepakojumu cieši aizvērtu, lai pasargātu no gaismas.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko MAXITROL satur

 • Aktīvās vielas ir: deksametazons (1 mg/ml), neomicīna sulfāts (3500 SV/ml) un polimiksīna B sulfāts (6000 SV/ml).

 • Citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, polisorbāts 20 (E432), benzalkonija hlorīds, hipromeloze (hidroksipropilmetilceluloze, E464) un attīrīts ūdens. Suspensijai nelielā daudzumā pievienota sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds, lai uzturētu normālu pH līmeni.

 

MAXITROL ārējais izskats un iepakojuma saturs

MAXITROL ir šķidrums (balta līdz bāldzeltena, necaurspīdīga suspensija), kas pieejams kartona kārbiņās, iesaiņotās 5 ml plastikāta pudelītēs (DROP-TAINER) ar pilinātāju un uzskrūvējamu vāciņu.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

S.A., Alcon-Couvreur n. v.,

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Beļģija

 

Ražotāji

S.A., Alcon-Couvreur n. v.,

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Beļģija

 

Alcon Cusí, S. A.

Camil Fabra 58,

08320 El Masnou

(Barcelona), Spānija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Alcon Pharmaceuticals Ltd. pārstāvniecība Latvijā

Torņa iela 4/2-IIC-201

Rīga, LV-1050

Latvija

Tel.: +371 67321121

 

Paralēli importēto zāļu izplatītājs Latvijā

SIA „PHARMAMAX”, Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, t. 67815842

 

Pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā

AS “RECIPE PLUS”, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, t. 67860383

 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs:

 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 12/2015. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!