apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ESPUMISAN CPS 40MG N25

Uz 2017-Oct-17
ESPUMISAN-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ESPUMISAN CPS 40MG N25" Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.75€  3.26$  2.48£  188Rub  26.4SEK  12PLN  11.38₪ 

ESPUMISAN CPS 40 MG N25


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes ESPUMISAN CPS 40MG N25     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A03AX13Aktīvās vielas: Simeticonum

 Ražotājs, zīmols: Berlin-Chemie Ag.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ESPUMISAN 40 MG, 25 KAPS.
2.13€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
ESPUMISAN, 40MG, MINKŠTOSIOS KAPSULĖS, N25
2.13€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
ESPUMISAN 40MG KAPSULAS N25
2.50€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
ESPUMISAN 40MG KAPSULAS N25
2.76€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
ESPUMISAN PEHMEKAPSEL 40MG N25
2.90€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
ESPUMISAN PEHMEKAPSEL 40MG N25
2.90€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
ESPUMISAN 40 MG, 50 KAPS.
3.90€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
ESPUMISAN 40 mg, 25 kaps.

 .

Saskaņots ZVA 03.06.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Espumisan® 40 mg mīkstās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Mīkstajā kapsulā ir 40 mg simetikona (Simeticonum).

Citas sastāvdaļas: metilparahidroksibenzoāts (E 218) [Ph. Eur.], saulrieta dzeltenais FCF (E 110). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Mīkstā kapsula.

Gandrīz apaļas, dzeltenas, mīkstas želatīna kapsulas ar stiprinājuma līniju un gludu virsmu. Kapsulu saturs ir bezkrāsains un var būt necaurspīdīgs.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

-    Gāzu uzkrāšanās kuņģī un zarnu traktā (piemēram, meteorisma) izraisītu sūdzību simptomātiska ārstēšana.

-    Sagatavošana diagnostiskiem izmeklējumiem vēdera dobumā (piemēram, rentgenoloģiskai un ultrasonogrāfiskai izmeklēšanai).

4.2    Devas un lietošanas veids

Gāzu uzkrāšanās kuņģī un zarnu traktā izraisītas sūdzības Pieaugušajiem un pusaudžiem:

Ieteicamā deva ir pa divām Espumisan 40 mg mīkstajām kapsulām (atbilst 80 mg simetikona) 3 -4 reizes dienā.

Bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem:

Ieteicamā deva ir pa divām Espumisan 40 mg mīkstajām kapsulām (atbilst 80 mg simetikona) 3 -4 reizes dienā.

Espumisan 40 mg mīkstās kapsulas lieto ēšanas laikā, pēc ēšanas vai pirms gulētiešanas, ja nepieciešams.

Espumisan 40 mg mīkstās kapsulas nepieciešamības gadījumā var lietot arī ilgstoši, kamēr ir sūdzības.

Sagatavošana diagnostiskiem izmeklējumiem

Pa divām Espumisan 40 mg mīkstajām kapsulām trīs reizes (atbilst 240 mg simetikona) pirmsizmeklējuma dienā un divas Espumisan 40 mg mīkstās kapsulas (atbilst 80 mg simetikona) izmeklējuma dienas rītā.

Piezīme: Ja sūdzības par kuņģa un zarnu trakta darbību atjaunojas un/vai ir pastāvīgi, tās ir klīniski jāizmeklē.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret simetikonu, krāsvielu saulrieta dzelteno FCF (E 110), metilparahidroksibenzoātu vai kādu citu no preparāta sastāvdaļām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nav.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi Līdz šim nav novēroti.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Nav ierobežojumu Espumisan 40 mg mīksto kapsulu lietošanai grūtniecības un zīdīšanas periodā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Espumisan 40 mg mīkstās kapsulas neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Līdz šim nav novērotas ar Espumisan 40 mg mīksto kapsulu lietošanu saistītas blakusparādības. Palīgviela saulrieta dzeltenais FCF (E 110) var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Palīgviela metilparahidroksibenzoāts var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas (arī novēlotas).

4.9    Pārdozēšana

Līdz šim nav novērota saindēšanās ar simetikonu. Simetikons ir ķīmiski un fizioloģiski pilnīgi neaktīvs, tāpēc saindēšanās ir praktiski neiespējama. Arī lielu Espumisan 40 mg mīksto kapsulu devu panesamība ir laba.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: ZĀLES FUNKCIONĀLU ZARNU TRAUCĒJUMU ĀRSTĒŠANAI, Citas zāles funkcionālu zarnu traucējumu ārstēšanai, Silikoni

ATĶ kods: A03AX13

Espumisan 40 mg mīkstās kapsulas satur aktīvo vielu simetikonu - stabilu, virsmas aktīvu polidimetilsiloksānu. Tas maina barības masā un gremošanas trakta gļotās esošo gaisa pūslīšu virsmas spraigumu, un tie sadalās. Tādējādi atbrīvotās gāzes var uzsūkties zarnu sieniņās, kā arī var tikt izvadītas ar zarnu peristaltikas palīdzību.

Simetikons darbojas tikai fizikāli, tas neiesaistās ķīmiskās reakcijās un ir farmakoloģiski un fizioloģiski neitrāls.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Pēc perorālas lietošanas simetikons neuzsūcas un tiek izvadīts nemainītā veidā caur gastrointestinālo traktu.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Simetikons ir ķīmiski neitrāls un neuzsūcas no zarnu lumena. Tādēļ sistēmiska toksiska ietekme nav gaidāma. Neklīniskajos atkārtotu devu toksicitātes standartpētījumos iegūtie dati par iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Metilparahidroksibenzoāts (E 218) [Ph. Eur.], želatīns, glicerīns (85%), hinolīna dzeltenais (E 104), saulrieta dzeltenais FCF (E 110).

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

Uzglabāšanas laiks ir 3 gadi.

Nelietot pēc derīguma termiņa.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Kapsulas ir iepakotas caurspīdīgas PVH plēvītes/Al folijas blisteros vai caurspīdīga stikla pudelītē ar polietilēna aizbāzni.

Oriģinālā iepakojumā 25 mīkstās kapsulas.

Oriģinālā iepakojumā 50 mīksto kapsulu.

Oriģinālā iepakojumā 100 mīksto kapsulu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin, Vācija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

97-0578

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

03.12.1997./05.12.2007.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 2010. gada aprīlis.

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!