apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ENTEROL CPS 250MG N10

Uz 2017-Oct-18
ENTEROL-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ENTEROL CPS 250MG N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.14€  6.09$  4.64£  352Rub  49.3SEK  22PLN  21.27₪ 

ENTEROL CPS 250MG N10


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes ENTEROL CPS 250MG N10     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A07FA02Aktīvās vielas: Saccharomyces Boulardii

 Ražotājs, zīmols: Lab.biocodex.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ENTEROL CAPS 250MG N10
4.39€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2016)
ENTEROL, 250MG, KIETOSIOS KAPSULĖS, N10
4.94€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
ENTEROL 250MG CIETĀS KAPSULAS N10
5.48€ Saules aptieka (Sep-2017)
ENTEROL 250MG KAPSULAS N10
5.99€ medikaments.lv (Sep-2017)
ENTEROL 250mg kapsulas N10

 .

11430-261108

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

ENTEROL 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai.

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena paciņa pulvera satur:

Saccharomyces boulardii ......................................................................... 250 mg

(liofilizētas Saccharomyces boulardii šūnas)

Laktozes monohidrāts...................................................................................32.5 mg

Fruktoze......................................................................................................471,9 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai. Gaiši brūns pulveris ar augļu garšu un smaržu.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

-    Akūtas infekciozas caurejas ārstēšana pieaugušiem un bērniem.

-    Antibiotiku terapijas izraisīta kolīta un caurejas ārstēšana un profilakse.

-    Papildus vankomicīna/metronidazola terapijai, lai novērstu Clostridium difficile izraisītas slimības recidīvu.

-    Mākslīgas barošanas caur zondi izraisītas caurejas profilakse.

-    Kairinātu zarnu sindroma ārstēšana.

4.2.    Devas un lietošanas veids

1 līdz 2 paciņas vienu vai divas reizes dienā.

Iebērt paciņas saturu glāzē ar ūdeni, pienu vai dzērienu, samaisīt un uzreiz iedzert. Pulveri var arī sajaukt ar ēdienu vai pievienot bērnu barojamās pudelītes saturam.

4.3.    Kontrindikācijas

-    Paaugstināta jutība pret Saccharomyces boulardii vai kādu no zāļu sastāvdaļām.

-    Pacienti ar centrālo vēnu katetri vai pacienti ar imūndeficītu (skatīt apakšpunktu 4.4).

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja, lietojot šīs zāles parastajās devās, simptomi saglabājas ilgāk par 2 dienām, ir jāpārvērtē terapeitiskā pieeja.

11430-261108

ENTEROL 250 satur dzīvas šūnas, tāpēc zāles nedrīkst lietot kopā ar ļoti karstu (vairāk kā 50°C) vai ledainu dzērienu un ēdienu, vai alkoholisku dzērienu.

Zāļu lietošana neaizstāj nepieciešamo rehidratāciju. Rehidratācijas deva un lietošanas veids (iekšķīgs -intravenozs) jāpielāgo caurejas smaguma pakāpei un pacienta vecumam un veselības stāvoklim.

Kapsulas nav ieteicams atvērt pacientu ar centrālās vēnas katetru vai pacientu ar imūndeficītu tuvumā, jo ir iespējama šo zāļu sastāvā esošo rauga sēnīšu iekļūšana katetrā (galvenokārt, pārnesot ar rokām).

Ir ziņots par ļoti retiem gadījumiem, kad pacientiem ar centrālās vēnas katetru (pat tad, ja viņi nav ārstēti ar Saccharomyces boulardii) ir konstatēta fungēmija (sistēmiska infekcija, kuru izraisa rauga sēnīšu iekļūšana asinīs), kuras visizplatītākās pazīmes ir drudzis un Saccharomyces klātbūtne asinīs.

Šajos gadījumos ar apmierinošiem rezultātiem var tikt lietoti pretsēnīšu līdzekļi, vai arī izņemts katetrs. Tas jāņem vērā, ārstējot pacientus ar centrālās vēnas katetru un pacientus ar imūndeficītu.

Šo zāļu sastāvā ir laktoze, un tāpēc tās ir kontrindicētas pacientiem ar iedzimtu galaktozēmiju, glikozes un galaktozes malabsorbcijas sindromu vai laktāzes nepietiekamību.

Šo zāļu sastāvā ir fruktoze, un tāpēc tās ir kontrindicētas pacientiem ar fruktozes nepanesību.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tā kā preparātam ENTEROL 250 piemīt sēnīšu īpašības, to nedrīkst lietot kopā ar sistēmiskiem vai perorāliem pretsēnīšu preparātiem.

4.6.    Grūtniecība un bērna zīdīšana

Nav drošu ziņu par preparāta teratogēno efektu uz dzīvniekiem.

Līdz šim klīniskos pētījumos nav konstatēta malformācija vai fetotoksiskas īpašības, tomēr grūtniecības monitorēšana šo zāļu iedarbības pakļautībā ir nepietiekama, lai izslēgtu šādu risku.

Tāpēc, piesardzības nolūkā, labāk izvairīties no šo zāļu lietošanas grūtniecības laikā.

Informācijas trūkuma dēļ labāk izvairīties no šo zāļu lietošanas zīdīšanas laikā.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Enterol 250 mg neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības

Reti: kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi: diskomforts, aizcietējums, meteorisms.

4.9.    Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

PRETCAUREJAS līdzeklis - aizstājflora

ATĶ kods: A07 F A02 (A : gremošanas sistēma un vielmaiņa).

Tā kā Saccharomyces boulardii ir dzīvas, tām esot gremošanas traktā to bioloģiskā iedarbība ir līdzīga dabīgās zarnu mikrofloras aizsargīpašībām.

Galvenie Saccharomyces boulardii darbības veidi caurejas profilaksei un ārstēšanai ir sekojoši:

11430-261108

-    Noteiktu mikroorganismu un / vai to toksīnu patogēnās darbības inhibēšana, īpaši Clostridium difficile, kura ir antibiotiku izraisītas caurejas galvenais cēlonis, un Vibrio cholerae, tipiska toksīnus veidojoša baktērija, kura ir atbildīga par sekretoro caureju;

-    Trofisks un imunostimulējošs efekts uz zarnu traktu, kas saistīts ar īpaši nozīmīgu vispārējās un specifiskās zarnu disaharidāžu (saharāze, maltāzes un laktāzes) aktivitātes pieaugumu un ievērojamu sekretorā IgA koncentrācijas pieaugumu zarnu traktā.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Pēc atkārtotas perorālu devu lietošanas, Saccharomyces boulardii transports gremošanas traktā notiek

bez kolonizācijas.

Saccharomyces boulardii tiek konstatētas fēcēs ne ilgāk kā 2 līdz 5 dienas pēc ārstēšanas beigām.

5.3.    Preklīniskie dati par drošību

Neklīniskie dati neliecina par toksicitāti dzīvniekiem.

6.    FARMACEITISKĀS ĪPAŠĪBAS

6.1    Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, fruktoze, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, mākslīga augļu smaržviela.

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.

Sargāt no mitruma.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Papīra - alumīnija folijas - polietilēna plēves lamināta paciņas. 10 paciņas kartona kastītē.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu

Nav īpašu prasību.

7    REĢISTRĀCIAJS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

BIOCODEX 7 avenue Gallieni 94250 Gentilly Francija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

97-0021

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

24.10.2003.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2008. gada oktobris

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!