apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

KORDIAMĪNS 25ML (35)

Uz 2017-Oct-19
KORDIAMINS-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "KORDIAMĪNS 25ML (35)" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.59€  5.39$  4.1£  310Rub  44SEK  19PLN  18.95₪ 

KORDIAMĪNS 25ML (35)


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts KORDIAMĪNS 25ML (35)     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: R07AB02Aktīvās vielas: Nikethamidum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā.  Ražotājs, zīmols: Rīgas Farmaceitiskā Fabrika.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
KORDIAMĪNS 25ML ŠĶĪDUMS
4.24€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
KORDIAMĪNS 25ML
4.55€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
KORDIAMĪNS 25ML


Apstiprināts ZVA 20744-210509

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

KORDIAMĪNS 250 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums Aktīvā viela: 1 ml ūdens šķīduma satur 250 mg niketamīda (Nicethamidum)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto KORDIAMĪNS rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

-    Ja Jūsu veselības stāvoklis pēc zāļu ieņemšanas pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu. Zāles nav paredzētas ilgstošai lietošanai.

-    Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir KORDIAMĪNS un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms KORDIAMĪNS lietošanas

3.    Kā lietot KORDIAMĪNU

4.    Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt KORDIAMĪNU 6. Sīkāka informācija

1.    KAS IR KORDIAMĪNS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

KORDIAMĪNS ir centrālo nervu sistēmu stimulējošs līdzeklis - zāles, ko lieto iekšķīgi elpošanas un asinsrites stimulācijai.

2.    PIRMS KORDIAMĪNS LIETOŠANAS

Nelietojiet KORDIAMĪNU šādā gadījumā:

nevar lietot slimnieki ar krampju lēkmēm (epilepsija) anamnēzē, porfīrijas, smagu sirds slimību un plaušu obstruktīvo slimību, smadzeņu tūskas, insulta, smagas hipertensijas, stenokardijas, individuālas paaugstinātas jutības gadījumos. Nedrīkst lietot saindēšanās gadījumos ar indēm, kas izraisa krampjus. Kordiamīnu nedrīkst lietot narkotisko pretsāpju zāļu pārdozēšanas gadījumā, jo iespējami izteikti krampji.

Īpaša piesardzība, lietojot KORDIAMĪNU, nepieciešama šādos gadījumos

Ja veselības stāvoklis pēc zāļu ieņemšanas pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu. Zāles nav paredzētas ilgstošai lietošanai.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam zāles lietot nerekomendē ierobežotas pieredzes dēļ.

Kordiamīns ir svarīgāko dopingu grupas stimulējošo līdzekļu sarakstā.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Kordiamīna stimulējošā darbība mazinās, lietojot vienlaicīgi ar PASS (paraaminosalicilskābi), saluzīdu, aminazīnu un citiem fenotiazīna atvasinājumiem. Aminazīns un rezerpīns veicina kordiamīna krampju darbību. Asinsspiedienu paaugstinošo darbību pastiprina MAO (monoaminooksidāzes) inhibitori (fenelzīns, izokarboksazīds). Kordiamīns sekmē ftivazīda nepanesības veidošanos, pavājina centrālo nervu sistēmu nomācošo līdzekļu deprimējošo ietekmi uz nervu sistēmu. Kordiamīnu inaktivē skābes un bāziski savienojumi. Dziļas narkozes laikā kordiamīns neiedarbojas. Fenitoīna pārdozēšanas gadījumā kordiamīns pasliktina slimnieka stāvokli. Meprobamāta pārdozēšanas gadījumā kordiamīns izraisa elpošanas nomākumu. Novērots miega un nomierinošo līdzekļu un kordiamīna abpusējs antagonisms. Abpusēji samazinās arī vienlaicīgi lietotu narkozes līdzekļu un kordiamīna efektivitāte.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nav pierādīta zāļu pilnīga drošība grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā, tādēļ grūtniecības periodā un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, neiesaka lietot.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

KORDIAMĪNS neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehanismus.

3.    KĀ LIETOT KORDIAMĪNU

Vienmēr lietojiet KORDIAMĪNU tieši tā, kā ārsts Jums ir stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Zāles lieto iekšķīgi.

KORDIAMĪNS nav ieteicams lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo nav pietiekamas informācijas par lietošanas drošību.

Pusaudžiem pēc 12 gadu vecuma, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem lieto pa 20-30 pilieniem 2-3 reizes dienā.

Augstākā vienreizējā deva pieaugušiem - 60 pilieni (2 ml), dienas deva - 180 pilieni (6 ml).

Ja esat lietojis KORDIAMĪNU vairāk nekā noteikts

Zāļu pārdozēšanu vai saindēšanos ar KORDIAMĪNU, iekšķīgi lietojot ieteiktās devās, parasti nenovēro.

Blakusparādības, kas saistītas ar pārdozēšanu, ir dedzināšanas sajūta un nieze (sevišķi deguna daļā), karstums, slikta dūša, vemšana, elpošanas dziļuma un biežuma pārmaiņas. Pārdozēšana var izraisīt arī aritmiju, tahikardiju un arteriālā asinsspiediena paaugstināšanos. Toksiskās devās var izsaukt kloniskus krampjus, to kupēšanai izmanto diazepāmu un citus pretkrampju līdzekļus.

Nevēlamu blakusparādību vai pārdozēšanas gadījumā zāļu lietošana jāpārtrauc, ieteicama kuņģa skalošana un aktivētās ogles ieņemšana zāļu adsorbēšanai. Tā kā zāles ātri izvadās no organisma, toksiskie simptomi pazūd ātri.

Ja esat aizmirsis lietot KORDIAMĪNU

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, KORDIAMĪNS var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Retos gadījumos novērotas alerģiskas reakcijas, ir norādīts, ka zāles var izraisīt niezi, sejas apsārtumu; var būt nemiers, muskuļu raustīšanās.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.    KĀ UZGLABĀT KORDIAMĪNU

Uzglabāt oriģināliepakojumā, temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot KORDIAMĪNU pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc “Derīgs līdz: ”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet KORDIAMĪNU, ja pudele nav bijusi blīvi aizskrūvēta.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.    SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko KORDIAMĪNS satur

Aktīvā viela: 1 ml šķīduma satur 250 mg niketamīda.

Palīgviela: attīrīts ūdens.

KORDIAMĪNA ārējais izskats un iepakojums

KORDIAMĪNS ir dzidrs, bezkrāsains vai dzeltenīgas nokrāsas šķidrums ar specifisku smaržu. Fasēts pa 25 ml tumša stikla pudelēs, kas aizvākotas ar pilinātājkorķi un uzskrūvējamo plastmasas vāciņu. Pudelei uzlīmēta etiķete. Pudele ar pievienoto lietošanas instrukciju iepakota kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/s „Rīgas farmaceitiskā fabrika”

Duntes iela 16/22, Rīga, LV-1005, Latvija Telefons: 67355550, 6355551 Fakss: 67355551 e-pasts: inara@rff.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums

27.04.2009.

A/s RFF Kvalificēta persona

D. Āboltiņa 2009. g. 27. aprīlī.

3 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!