apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

DECATYLEN TBL N20

Uz 2017-Nov-23
DECATYLEN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "DECATYLEN TBL N20" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.80€  6.8$  5.13£  403Rub  57.7SEK  25PLN  23.98₪ 

DECATYLEN TBL N20


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes DECATYLEN TBL N20     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kodsR02AA02
 Aktīvās vielas: Dequalinium


 Ražotājs, zīmols: Mepha Ltd.. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
DECATYLEN, 0,25MG+0,03MG, KIETOSIOS PASTILĖS, N20
4.99€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Oct-2017)
DECATYLEN SŪKĀJAMĀS TABLETES N20
5.37€ internetaptieka.lv (Nov-2017)
DECATYLEN 0,25MG/0,03MG SŪKĀJAMĀS TABLETES N20
5.81€ Saules aptieka (Aug-2016)
DECATYLEN TABLETES N20
5.90€ www.apotheka.lv (Nov-2017)
DECATYLEN TABLETES N20

 .

SASKAŅOTS ZVA


 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Decatylen 0,25 mg/ 0,03 mg sūkājamās tabletes

Dequalinii chloridum/ Cinchocaini hydrochloridum

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur

Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

- Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Decatylen un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Decatylen lietošanas

3. Kā lietot Decatylen

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Decatylen

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Decatylen un kādam nolūkam tās lieto

 

Decatylen sūkājamās tabletes iznīcina baktērijas un sēnītes, kas rada iekaisumu rīklē un infekciozu iekaisumu mutes dobumā. Sūkājamās tabletes satur aktīvo vielu, kas remdina sāpes.

Decatylen sūkājamās tabletes parasti labi panes, tās mutes gļotādu nekairina. Decatylen neizsauc zobu kariesu, to var lietot arī diabēta slimnieki.

 

Decatylen lieto akūtu mutes dobuma un rīkles infekciju ar izteiktu sāpju sindromu lokālai ārstēšanai, piemēram:

 • mandeļu, balsenes, rīkles gļotādas iekaisums (tonsilīts, laringīts, faringīts)

 • smaganu iekaisums (gingivīts)

 • mutes dobuma gļotādas iekaisums (stomatīts)

 • mutes dobuma gļotādas sēnīšu infekcijas (piemēram, piena sēnīte)

 • pēc mandeļu operācijas un zobu izraušanas, lai veicinātu sadzīšanu.

 

Decatylen ir ieteicams pie mutes dobuma smakošanas.

 

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Decatylen lietošanas

 

Nelietojiet Decatylen šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām dekvalīnija hlorīdu un cinhokaīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • alerģija pret īpašām vielām-ceturtējā amonija sastāvdaļām (piemēram, benzalkonija hlorīds).

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja ievēro lietošanas noteikumus, speciāla piesardzība nav nepieciešama.

Pirms Decatylen lietošanas informējiet ārstu vai farmaceitu ja Jums ir kādas citas slimības vai alerģija.

 

Pirms Decatylen lietošanas konsultējieties ar ārstu ja:

 • Jums ir augsta ķermeņa temperatūra

 • ja vienas nedēļas laikā nav uzlabošanās.

 

 

Citas zāles un Decatylen

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Zobu pasta: Decatylen efektivitāti samazina anjoni, kas ir zobu pastas sastāvdaļa. Ievērojiet vismaz 30 minūšu starplaiku starp Decatylen sūkājamo tablešu lietošanu un zobu tīrīšanu.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Šķēršļi Decatylen lietošanai grūtniecības laikā vai barojot bērnu ar krūti nav zināmi.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lai arī nav veikti pētījumi, maz ticams, ka Decatylen ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Decatylen satur sorbītu

Decatylen tabletes ir saldinātas ar sorbītu (E420), kas neizraisa zobu bojāšanos (kariesu).

Sūkājamās tabletes drīkst lietot arī diabēta slimnieki.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

 

3. Kā lietot Decatylen

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Pieaugušiem un bērniem no 12 gadu vecuma:

Ik pa 2 stundām 1 sūkājamo tableti lēnām izšķīdināt mutes dobumā. Pēc iekaisuma mazināšanās sūkāt pa 1 tabletei ik pa 4 stundām.

 

Bērniem no 4 gadu vecuma:

Ik pa 3 stundām, 1 sūkājamo tableti lēnām izšķīdināt mutes dobumā. Pēc iekaisuma mazināšanās, pa 1sūkājamai tabletei ik pa 4 stundām.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas pēc 7 dienām, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Ja Jums liekas, ka medikamenta iedarbība ir par vāju vai par stipru, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Ja esat lietojis Decatylen vairāk nekā noteikts

Kopumā Decatylen panesība ir ļoti laba; tomēr pārdozēšanas gadījumos var

rasties caureja un vemšana, vai, ekstrēmos gadījumos, barības vada čūlas un

nekroze. Ja esat lietojis Decatylen vairāk nekā noteikts, sazinieties ar ārstu.

 

Ja esat aizmirsis lietot Decatylen

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Paaugstinātas jutības reakcijas, tādas kā izsitumi un nieze, novērotas retos gadījumos.

Retos vai ļoti retos gadījumos (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

iespējams elpas trūkums.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Decatylen

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma aiz „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Decatylen satur

Aktīvās vielas ir dekvalīnija hlorīds un cinhokaīna hidrohlorīds.

Katra sūkājamā tablete satur 0,25 mg dekvalīnija hlorīda (Dequalinii chloridum) un 0,03 mg cinhokaīna hidrohlorīda (Cinchocaini hydrochloridum).

Citas sastāvdaļas ir sorbīts (E420), talks, magnija stearāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, piparmētru eļļa un piparmētru smaržviela.

 

Decatylen ārējais izskats un iepakojums

Baltas, apaļas sūkājamās tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un iespiedumu „D” otrā pusē.

Tabletes iepakotas PVH/Aclar-aluminium blisteros.

Iepakojumā 20, 30 vai 40 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Mepha Lda.,

Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugāle

 

Ražotājs atbildīgais par sēriju izlaidi:

 

Mepha Pharma GmbH, Marie-Curie-Strasse 8, 79539, Lörrach, Vācija

vai

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren,Vācija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 02/2014

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Zāļu valsts aģentūras mājas lapā www.zva.gov.lv. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!