apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

CLARITINE TBL 10MG N10

Uz 2017-Dec-15
CLARITINE-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "CLARITINE TBL 10MG N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.78€  6.85$  5.1£  402Rub  57.5SEK  24PLN  24.15₪ 

Claritine 10 mg tabletes, N10


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes CLARITINE TBL 10MG N10     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsR06AX13
 Aktīvās vielas: Loratadinum


 Ražotājs, zīmols: Schering-Plough Europe. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
CLARITINE 10 MG, TABL. N10
3.56€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
CLARITINE TBL 10MG N10
3.90€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
CLARITINE, 10MG, TABLETĖS, N10
4.45€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Dec-2017)
CLARITINE TBL 10MG N10
4.88€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
CLARITINE TABLETES N10
5.33€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
CLARITINE 10 MG TABLETES, N10
5.61€ Meness aptieka (Dec-2017)
CLARITINE 10MG TAB. N10
5.62€ Aptieka FIGARO (Mārupe) (Dec-2017)
CLARITINE 10MG TABLETES N10
5.77€ medikaments.lv (Dec-2017)
CLARITINE 10MG TABLETES N10
5.78€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
CLARITINE 10 mg, 10 tabl.

 .

SASKAŅOTS ZVA


 

 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Claritine 10 mg tabletes

Loratadinum

 

 

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) ārsts, farmaceits vai medmāsa.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Claritine un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Claritine lietošanas

3. Kā lietot Claritine

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Claritine

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

1. Kas ir Claritine un kādam nolūkam to lieto

 

Kas ir Claritine

Claritine satur aktīvo vielu loratadīnu, kas pieder pie prethistamīna zāļu grupas.

 

Kā Claritine darbojas

Claritine palīdz mazināt alerģijas simptomus, novēršot ķermenī veidotās vielas − histamīna – iedarbību.

 

Kad Claritine būtu jālieto

Claritine mazina simptomus, kas saistīti ar alerģisku rinītu (piemēram, siena drudzi), tādus kā šķaudīšanu, izdalījumus no deguna vai deguna niezi, dedzināšanu vai niezi acīs pieaugušajiem un bērniem, kuri vecāki par 2 gadiem un kuru ķermeņa masa ir lielāka par 30 kg.

 

Claritine var lietot arī alerģiska ādas stāvokļa − nātrenes – ārstēšanai, lai mazinātu tādus simptomus kā nieze, apsārtums, izsitumu skaitu un izmēru.

Claritine efekts ilgst visu dienu un palīdz turpināt ikdienas aktivitātes, neietekmē miegu.

Sazinieties ar ārstu, ja Jūsu veselības stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās.

 

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Claritine lietošanas

 

Nelietojiet Claritine šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret loratadīnu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Claritine lietošanas pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai:

- ja Jums ir aknu slimība.

- ja Jums ir plānota ādas alerģijas testa veikšana. Nelietojiet Claritine divas dienas pirms testa veikšanas, jo tas var ietekmēt tā rezultātus.

 

Ja kāds no augstāk minētajiem punktiem atbilst Jums (vai Jūs par to neesat pārliecināts), konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu pirms Claritine lietošanas.

 

Bērni

Nelietot Claritine bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem vai bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 30 kg. Ir pieejamas citas piemērotākas zāles bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem, kuru ķermeņa masas ir mazāka par 30 kg.

 

Citas zāles un Claritine

Blakusparādību biežums var palielināties, ja Claritine lieto vienlaikus ar zālēm, kas var mainīt dažu enzīmu darbību, kuri atbildīgi par zāļu metabolismu aknās. Tomēr klīniskajos pētījumos loratadīna blakusparādību biežums nepalielinājās, lietojot to vienlaikus ar zālēm, kas ietekmē šo enzīmu darbību.

Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medicīnas māsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

Claritine kopā ar alkoholu

Nav novērots, ka Claritine pastiprinātu alkoholiska dzēriena ietekmi.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Piesardzības nolūkā ir ieteicams izvairīties no Claritine lietošanas grūtniecības laikā.

 

Nelietojiet Claritine krūts barošanas laikā. Loratadīns izdalās mātes pienā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Klīniskajos pētījumos par spēju vadīt transportlīdzekļus pacientiem, kuri lieto loratadīnu, netika novēroti nekādi traucējumi. Lietojot ieteicamo devu, Claritine nevajadzētu Jums izraisīt miegainību vai samazināt uzmanību. Tomēr ļoti retos gadījumos dažiem cilvēkiem var novērot miegainību, kas var ietekmēt transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas spējas.

 

Claritine satur laktozi

Claritine tabletes satur laktozi, tāpēc Jums ir jāpastāsta savam ārstam, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

 

 

3. Kā lietot Claritine

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes salaušanai, lai atvieglotu tās norīšanu.

 

Ieteicamā deva ir:

 

Pieaugušajiem un bērniem vecumā virs 12 gadiem:

Lietot vienu tableti vienu reizi dienā, uzdzerot glāzi ūdens, ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

 

Bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem,

Kuru ķermeņa masa pārsniedz 30 kg:

Lietot vienu tableti vienu reizi dienā, uzdzerot glāzi ūdens, ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Kuru ķermeņa masa ir 30 kg vai mazāk:

Claritine lietošana nav atļauta. Ir pieejamas citas piemērotākas zāles bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem, kuru ķermeņa masas ir mazāka par 30 kg.

 

Claritine nav ieteicams bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem.

 

Pieaugušie un bērni ar smagiem aknu darbības traucējumiem

Pieaugušie un bērni ar ķermeņa masu virs 30 kg

Lietot vienu tableti vienu reizi dienā, uzdzerot glāzi ūdens, ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm. Pirms zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medicīnas māsu.

 

Ja esat lietojis Claritine vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Claritine vairāk nekā tas Jums noteikts, nekavējoties ziņojiet ārstam vai farmaceitam. Līdz šim brīdim nav novērotas nopietnas problēmas, tomēr Jums var būt galvassāpes, strauja sirdsdarbība vai miegainības sajūta.

 

Ja esat aizmirsis lietot Claritine

Ja Jūs esat aizmirsis lietot devu laikā, lietojiet to pēc iespējas ātrāk, pēc tam turpiniet lietošanu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

 

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Visbiežāk ziņotās blakusparādības, kas tika novērotas pieaugušajiem unbērniem, kuri vecāki par 12 gadiem ir:

 • miegainība,

 • galvassāpes,

 • palielināta ēstgriba,

 • miega traucējumi.

 

Visbiežāk ziņotās blakusparādības, kas tika novērotas bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem ir:

 • galvassāpes,

 • nervozitāte,

 • nogurums.

 

Loratadīna lietošanas laikā ļoti reti (var skart 1 no 10 000 cilvēku) tika ziņots par sekojošajām blakusparādībām:

 • smagas alerģiskas reakcijas (tai skaitā pietūkums),

 • reibonis,

 • krampji,

 • neregulāra vai paātrināta sirdsdarbība,

 • slikta dūša (slikta pašsajūta),

 • sausums mutē,

 • gremošanas traucējumi,

 • problēmas ar aknām,

 • matu izkrišana,

 • izsitumi.

 • nogurums.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu ,farmaceitu vai medicīnas māsu Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003, tālr.: +371 67078400, fakss: +371 67078428, tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

 

5. Kā uzglabāt Claritine

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derīgs līdz un EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt jebkādas izmaiņas tablešu izskatā.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Claritine satur

- Aktīvā viela ir loratadīns. Viena tablete satur 10 mg loratadīna.

- Citas sastāvdaļas ir laktoze, magnija stearāts, ciete.

 

Claritine ārējais izskats un iepakojums

 

Baltas vai gandrīz baltas izliektas tabletes ar dalījuma līniju un „10” vienā pusē un plakanas no otras puses, nesatur svešķermeņus.

 

Dalījuma līnija paredzēta tikai tabletes salaušanai, lai atvieglotu tās norīšanu, nevis tabletes dalīšanai vienādās devās.

Claritine 10 mg tabletes ir iepakotas blisteros ar vienu devu kontūrligzdā pa 10. Iepakojumā 10 un 30 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: UAB Bayer, Sporto 18, LT-09238 Vilnius, Lietuva

Ražotājs: SP Labo N.V., Industriepark 30, B−2200 Heist-op-den-Berg, Beļģija

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

SIA Bayer

Skanstes iela 50

Rīga, LV-1013

Latvija

Tel: +371 67845563

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2015 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!