apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

AFLUBIN TBL N48

Uz 2017-Oct-23
AFLUBIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "AFLUBIN TBL N48" Rīgā, Latvijā ir:

 • 9.31€  11.02$  8.36£  635Rub  89.8SEK  39PLN  38.51₪ 

AFLUBIN TBL N48


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "AFLUBIN TBL N48" ###

 ATĶ kods: R05XAktīvās vielas: Gentiana, Aconitum, Bryonia, Ferrum Phosph, Ac. Sarcolacticu

 Ražotājs, zīmols: R.bittner.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
AFLUBIN, TABLETĖS, N48
6.29€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
AFLUBIN TABLETES, N48
7.76€ Saules aptieka (Oct-2017)
AFLUBIN TABLETES N48
7.79€ medikaments.lv (Oct-2017)
AFLUBIN TABLETES N48
7.79€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
AFLUBIN TABLETES N48

 .

Saskaņots ZVA 21.10.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

®

AFLUBIN tabletes lietošanai zem mēles

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete AFLUBIN® satur: Gentiana lutea D1 3,6 mg, Aconitum napellus D6 37,2 mg, Bryonia D6

37,2 mg, Ferrum phosphoricum D12 37,2 mg, Acidum sarcolacticum D12 37,2 mg.

Palīgviela: viena tablete satur 227 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1

3.    ZĀĻU FORMA

Tabletes lietošanai zem mēles.

Baltas, apaļas, saplacinātas tabletes, iespējams, plankumainas, ar vienu dalījuma līniju.

Tabletes var sadalīt divās vienādās daļās.

AFLUBIN® gatavots no augiem un citām dabiskām izejvielām, tam ir iespējamas garšas un smaržas svārstības, taču tas neietekmē zāļu iedarbību.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

AFLUBIN® ir homeopātiskas zāles, ko lieto gripas, gripai līdzīgu infekciju un saaukstēšanās profilaksei un ārstēšanai, kā arī locītavu sāpju un citu pavadošo reimatisko simptomu papildus terapijai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Devas vajadzētu piemērot katrai slimībai individuāli.

1. Ārstēšanās sākums (ārstēšanās 1. un 2. diena)

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

3 reizes dienā

Bērni*

'/2 tablete

Ja traucējumi saglabājas, lietošanu vajadzētu turpināt kā norādīts nākamajā tabulā:

2. Turpmākā ārstēšanās

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

2 reizes dienā

Bērni*

/tablete

3. Profilakse

a. plānveida profilakse, sākoties ziemas sezonai vai gripas sezonai:

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

2 reizes dienā 3 nedēļas

Bērni*

'/2 tablete

b. profilakse akūtās situācijās pie izteikti zemas gaisa temperatūras vai pēc kontakta ar gripas slimnieku:

Devas

Lietošanas biežums

Pieaugušie un pusaudži

1 tablete

2 reizes dienā 2 dienas

Bērni*

/tablete

AFLUBIN® vajadzētu lietot 30 minutes pirms vai vismaz stundu pec ēšanas, lai nodrošinātu maksimālu iedarbīgumu. AFLUBIN® tabletei vajadzētu lēni izšķīst zem mēles.

*Tablete nav piemērota zāļu forma lietošanai bērniem mazbērna vecumā (līdz diviem gadiem), jo pastāv aspirācijas risks.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām un/ vai jebkuru no palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Viena AFLUBIN® tablete satur 227 mg laktozes monohidrāta. Šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem ar iedzimtu galaktozes nepanesību, lapp-laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

Sakarā organisma imUnās sistēmas stimulāciju homeopātisko zāļu lietošanas sākumā var pastiprināties jau esošie simptomi. Šāds stāvoklis nav bīstams. Turpmāka, nepietiekama ārstēšana var radīt jaunus simptomus.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav zināma.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Pašreiz nav ziņu par iespējamiem riskiem, lietojot AFLUBIN® grūtniecības un zīdīšanas periodā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

AFLUBIN® nav ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības nav zināmas.

4.9 Pārdozēšana

Līdz šim nav zināmi pārdozēšanas gadījumi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

ATĶ kods: V03AX

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ārstniecības līdzekļi. Homeopātiskas zāles.

Aflubin® ir dažādu atsevišķu homeopātisku zāļu savienojums. Specifiskā AFLUBIN® sastāvdaļu kombinācija papildina tās iedarbības rezultātus, paplašinot indikāciju amplitūdu, kā arī paaugstina terapijas drošību un vienkāršību.

Homeopātiskā ārstēšana stiprina organisma aizsargspējas, tādējādi atvieglojot un ārstējot akūtus un hroniskus stāvokļus.

Atbilstoši mācībai par homeopātiskiem ārstniecības līdzekļiem AFLUBIN® sastāvdaļas palīdz atvieglot un izārstēt šādus traucējumus:

Gentiana lutea

(Dzeltenā drudzene)

Gripa un drudzis. Nogurums, vājums un reimatiskas sāpes.

Gremošanas procesu traucējumi ar pilnuma sajūtu kuņģī, sliktu dūšu, vemšanu un lēkmjveida sāpēm vēderā.

Aconitum

(Zilā kurpīte)

Gripas, gripai līdzīgu infekciju un saaukstēšanās slimību sākuma stadija. Šķavas, iesnas, sauss klepus. Neiralģijas.

Bryonia

(Sētvija)

Gripas simptomi. Bronhīts ar spastisku kairinošu klepu. Muskuļu un locītavu sāpes reimatisma gadījumā. Kuņģa-zarnu trakta katars un aknu funkciju traucējumi.

Ferrum phosphoricum

(Dzelzs fosfāts)

Drudzis, nogurums. Iesnas, balsenes un elpošanas ceļu katars. Palīglīdzeklis bronhīta un pleirīta ārstēšanai bērniem.

Acidum sarcolacticum

(Pienskābe)

Gripa ar nespēku un muskuļu vājumu. Sauss, sāpīgs klepus. Reimatiskas izpausmes.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Nav pieejami dati par farmakokinētiskajām īpašībām.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Nav īpašu risku sakarā ar aktīvo vielu augsto atšķaidījumu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, magnija stearāts.

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Tabletes ir ievietotas PVH/PVDH/alumīnija blisteros.

Iepakojums: 12, 24, 36 un 48 tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai citus izlietotos materiālus jāizriīcma atbilstoši vietējām prasībām.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Richard Bittner AG,

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Vīne, Austrija

tel.: +43 15030972

fakss: +43 1503097240

e-pasts: offi ce.vi enna@ri chard-bittner. com

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I):

05-0112

9.    REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS:

2005. gada 13. aprīlis

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS:

2010. gada septembris

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!