apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

HELMINTOX TBL 125MG N6

Uz 2017-Oct-17
HELMINTOX-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "HELMINTOX TBL 125MG N6" Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.16€  3.75$  2.85£  216Rub  30.3SEK  14PLN  13.08₪ 

HELMINTOX 125mg apvalkotās tabletes ar dalījuma rievu, N6


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes HELMINTOX TBL 125MG N6     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: P02CC01Aktīvās vielas: Pyrantelum

 Ražotājs, zīmols: Innotech Intern..   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
HELMINTOX, 125MG, PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS, N6
2.46€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
HELMINTOX 125MG TABLETES N6
2.93€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
HELMINTOX 125MG APVALKOTĀS TABLETES AR DALĪJUMA RIEVU, N6
3.00€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
HELMINTOX 125MG TABLETES N6
3.15€ medikaments.lv (Sep-2017)
HELMINTOX 125MG TABLETES N6
3.16€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
HELMINTOX 125MG TABLETES N6

 .

Saskaņots ZVA 22.06.2010.

Saskaņots ZVA 22.06.2010.

Helmi_615

INTERNATIONAL

innoTecH

Zāļu apraksts

1.    ZAĻU NOSAUKUMS

HELMINTOX® 125 mg apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 360,5 mg pirantela embonāta, kas atbilst 125 mg pirantela (Pyrantelum).

Propilēnglikols

Saulrieta dzeltenais FCF (E110)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

Dzelteni oranža apvalkotā tablete.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

-    Spalīšu (Enterobius vermicularis) invāzija,

-    Askaridoze (Ascaris lumbricoides),

-    Ankilostomidoze (Ankylostoma duodenale, Necator americanus).

4.2.    Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Ieteicams pieaugušiem un bērniem no 6 gadu vecuma.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam ieteicams lietot piemērotāku zāļu formu - suspensiju iekšķīgai lietošanai.

Zāles var lietot jebkurā laikā. Pacientam nav jāievēro diēta vai iepriekš jālieto caurejas līdzekļi.

•    Spalīši un askaridoze:

Parastā deva ir vidēji 10 - 12 mg/kg vienā reizē.

-    bērniem: 1 tablete uz 10 kg svara,

-    pieaugušajiem    ar ķermeņa masu    līdz 75    kg:    6 tabletes vienā reizē,

-    pieaugušajiem    ar ķermeņa masu    virs 75    kg:    8 tabletes vienā reizē.

Lai pilnīgi iznīcinātu parazītus, spalīšu invāzijas gadījumā stingri jāievēro higiēnas noteikumi, kā arī jāārstē ģimenes locekļi. Lai izvairītos no invāzijas atkārtošanās, 3 nedēļas pēc sākotnējās lietošanas, tā jāparaksta otrreiz.

•    Ankilostomidoze:

Endēmiskās zonās invadējoties ar Necator americanus vai smagā Ankylostoma duodenale invāzijas gadījumā deva ir 20 mg/kg dienā (1 vai 2 reizēs) 2 - 3 dienas:

-    bērniem: 2 tabletes uz 10 kg ķermeņa masas dienā 1 vai 2 reizēs, 2 - 3 dienas,

-    pieaugušajiem    ar ķermeņa masu    līdz 75    kg:    12 tabletes dienā 1 vai    2    reizēs,    2    -    3    dienas,

-    pieaugušajiem    ar ķermeņa masu    virs 75    kg:    16 tabletes dienā 1 vai    2    reizēs,    2    -    3    dienas.

Viegli invadējoties ar Ankylostoma duodenale (gadījumos ārpus endēmiskās zonas), var pietikt ar 10 mg/kg devu vienā reizē.

innoTecH

Helmi_615

INTERNATIONAL

4.3.    Kontrindikācijas

Šīs zāles nedrīkst lietot palielinātas jutības gadījumā pret pirantelu vai kādu no palīgvielām.

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Aknu mazspējas gadījumā jāapsver nepieciešamība samazināt devu.

Zāles satur azokrāsvielu saulrieta dzelteno FCF (E110), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

- Spalīšu invāzija: lai novērstu atkārtotu invāziju, pacientiem ieteicams stingri ievērot higiēnas noteikumus: katru dienu apmazgāt anālo apvidu, nagus tīrīt ar suku vairākas reizes dienā. Bērniem jāaμgriež īsi nagi. Regulāri jāmaina apakšveļa un nakts veļa. Novērsiet pacientu kasīšanos. Vienlaicīgi ārstējiet visus ģimenes locekļus, jo invāzija bieži vien ir bez redzamiem simptomiem.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pirantelu nedrīkst lietot vienlaicīgi ar piperazīnu.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība:

Pietiekama apjoma labi kontrolētos pētījumos ar divām dzīvnieku sugām, aktīvās vielas, kas var izraisīt malformāciju cilvēkiem, parasti uzrāda teratogēnu iedarbību uz dzīvniekiem. Tā kā pirantelam netika novērota teratogēna iedarbība uz dzīvniekiem, malformācijas efekts cilvēkiem nav gaidāms.

Līdz šim brīdim klīniskajos pētījumos nav ziņots par malformatīvu iedarbību. Tomēr pētījumi ar liela apjoma brīvprātīgām grūtniecēm nav pietiekošs iemesls, lai pilnīgi izslēgtu šāda riska iespējamību.

Rezultātā šīs zāles grūtniecēm iesaka lietot tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.

Zīdīšana:

Šīs zāles zīdīšanas laikā iesaka lietot tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādību biežums novērtēts atbilstoši MedDRA orgānu sistēmas klasei/ biežumam. Biežums tiek definēts kā: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100, <1/10), retāk (≥1/1000, <1/100), reti (≥1/10 000, <1/1000) un ļoti reti (<1/10000), nezināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

MedDRA orgānu sistēmas klase

Biežums / simptomi

Metabolisms un barošanas traucējumi

Reti: anoreksija.

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti reti: galvassāpes, reibonis, miega traucējumi.

Kuņģa un zarnu darbības traucējumi

Reti: slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, caureja.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti: izsitumi.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti reti: astēnija.

Izmeklējumi

Reti: palielināts transamināžu līmenis asinīs.

innoTecH

Helmi_615

INTERNATIONAL

4.9. Pārdozēšana

Niecīgas uzsūkšanās dēļ koncentrācija plazmā ir zema. Lielāka deva, pat ievērojama, rada dažus nelielus gremošanas un vieglus pārejošus centrālās nervu sistēmas traucējumus (astēniju, vertigo, galvassāpes). Dažreiz pārdozēšana paaugstina aknu transamināžu (ASAT) līmeni.

Specifisks antidots nav zināms. Ieteicama agrīna kuņģa skalošana, kā arī elpošanas, sirds un asinsvadu funkcijas uzraudzība.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: prettārpu līdzekļi.

ATĶ kods: P02CC01

Helmintox ir prettārpu līdzeklis, kas darbojas pret spalīšiem (Enterobius vermicularis), cērmēm (Ascaris lumbricoides), ankilostomām jeb āķveida tārpiem (Ankylostoma duodenale un Necator americanus). Helmintox, izraisot neiromuskulāru blokādi, paralizē tārpus un ar peristaltikas palīdzību veicina to izvadīšanu no organisma kopā ar izkārnījumiem. Helmintox darbojas pret jutīgām nobriedušām un nenobriedušām tārpu formām. Kūniņu migrācija audos netiek ietekmēta.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās zarnās ir ļoti neliela: līmenis plazmā ir 0,005 - 0,13 ≥g/ml, kas tiek sasniegts 1 - 3 stundu laikā. Lietojot iekšķīgi, vairāk nekā 50% zāļu nemainīta veidā tiek izdalīti ar izkārnījumiem. Urīnā nemainītā vai metabolizētā veidā atrodas mazāk nekā 7% aktīvās vielas. Zāles nekrāso izkārnījumus sarkanā krāsā.

5.3.    Preklīniskie dati par drošību

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Kukurūzas ciete, kartupeļu cietes nātrija glikolāts, magnija stearāts (E470b), hipromeloze (E464), makrogola 400 monostearāts, propilēnglikols, titāna dioksīds (E171), saulrieta dzeltenais FCF (E110) alumīnija lakas sastāvā.

6.2.    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

Kartona kastīte ar termopresētu blisteri (PVH/alumīnijs).

Iepakojumā 6 tabletes.

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Helmi_615

INTERNATIONAL

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL


innoTecH


22, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, Francija.

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

98-0568

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

14.10.1998./13.02.2004./___200__

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2010. gada 23. martā

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!