apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

VALOCORDIN GTT 20ML

Uz 2017-Dec-14
VALOCORDIN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "VALOCORDIN GTT 20ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.25€  2.64$  1.98£  156Rub  22.3SEK  9PLN  9.36₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts VALOCORDIN GTT 20ML     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsN05CB02
 Aktīvās vielas: Barbiturāti Ar Citām Zāļu Vielām


 Ražotājs, zīmols: Krewell Meuselbach. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
VALOCORDIN PIL. 20ML
2.20€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
VALOCORDIN GTT 20ML
2.25€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
VALOCORDIN® N GERIAMIEJI LAŠAI, 20ML TIRPALAS
2.84€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Nov-2017)
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

 

Valocordin 18 mg/18 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Phenobarbitalum, Aethylii α-bromisovaleras.

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas (sk. 4.punktu).

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Valocordin un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Valocordin lietošanas

3. Kā lietot Valocordin

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Valocordin

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. KAS IR Valocordin UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

Valocordin ir šķīdums iekšķīgai lietošanai, ko lieto šādos gadījumos:

- sirds neirozes (sirdsklauves, sāpes sirds apvidū);

- neirozes (nervu darbības traucējumi) ar paaugstinātu uzbudināmību un psihosomātiskām izpausmēm (paātrināta sirdsdarbība, svīšana, reiboņi, nemiers, baiļu sajūta, sarkšana), trauksme un nervozitāte;

- grūtības iemigt;

- veģetatīvs uzbudinājums.

Ja pēc dažām dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS Valocordin LIETOŠANAS

 

Nelietojiet Valocordin šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret bromu, fenobarbitālu vai kādu citu (6.sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • akūtas aknu porfīrijas (iedzimta slimība, kas traucē eritrocītu veidošanos) gadījumā;

 • smagu nieru un aknu funkciju traucējumu gadījumā,

 • grūtniecības un zīdīšanas laikā.

.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Pirms Valocordin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Valocordin piesardzīgi jālieto gados vecākiem pacientiem- palēninātas vielmaiņas dēļ jāapsver devu samazināšana.

Pacientiem ar paaugstinātu osteomalācijas (pavājināta kaulaudu struktūra) risku nepieciešams kontrolēt kalcija jonu, fosfātu un sārmainās fosfatāzes līmeni serumā.

Saistībā ar Valocordin lietošanu ir saņemti ziņojumi par potenciāli dzīvībai bīstamām ādas reakcijām (Stīvensa- Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze), kas parādās uz ķermeņa sākotnēji kā sarkanīgi, mērķim līdzīgi plankumi vai cirkulāri laukumi, bieži ar pūslīti centrā.

-Papildus pazīmes ir čūlas mutē, rīklē, degunā, uz ārējiem dzimumorgāniem un konjunktivīts (acu apsārtums un pietūkums).

-Kopā ar šiem potenciāli dzīvībai bīstamajiem ādas izsitumiem bieži novērojami arī gripai līdzīgi simptomi. Izsitumiem progresējot, var veidoties plaša apmēra pūšļu veidošanās vai ādas atslāņošanās.

-Vislielākais smagu ādas reakciju attīstības risks ir pirmajās ārstēšanās nedēļās.

- Ja, lietojot Valocordin, Jums ir attīstījies Stīvensa-Džonsona sindroms vai toksiska epidermas nekrolīze, Jūs vairs nedrīkstat atsākt ārstēšanos ar Valocordin.

Ja, lietojot Valocordin, Jums parādās izsitumi vai šo ādas reakciju simptomi, nekavējoties vērsieties pie ārsta un informējiet viņu, ka lietojat šīs zāles.

Zāles nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa beigām.

Uzglabājiet zāles bērniem nepieejamā vietā!

 

 

Citas zāles un Valocordin

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot zāles, kas nomierina centrālo nervu sistēmu, kopā ar alkoholu, jāņem vērā savstarpēja darbības pastiprināšanās.

Valproiskābi saturošas zāles pastiprina barbiturātu darbību un hepatotoksicitāti (kaitīgo iedarbību uz aknām).

Kombinējot Valocordin ar kumarīna atvasinājumiem, grizeofulvīnu, glikokortikosteroīdiem vai perorāliem kontraceptīviem līdzekļiem, iespējama nevēlama mijiedarbība, kas izpaužas kā augšminēto zāļu darbības pavājināšanās.

Pastiprinās metotreksātu saturošu zāļu toksicitāte.

Izoniazīds, metilfenidāts un MAOI (monoamīnoksidāzes inhibitori -zāles depresijas ārstēšanai) pastiprina fenobarbitāla centrālo nervu sistēmu (CNS) nomācošo efektu.

Maprotilīna vienlaikus lietošana var pastiprināt CNS nomācošo efektu, samazināt krampju rašanās slieksni un un pazemināt barbiturātus saturošo pretepilepsijas līdzekļu darbību.

Vienlaikus primidona lietošana var pastiprināt sedatīvo efektu, var būt nepieciešama primidona devas samazināšana.

 

 

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Nelietojiet Valocordin grūtniecības laikā un barojot bērnu ar krūti.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Pat lietojot zāles saskaņā ar lietošanas instrukciju, tās var ietekmēt reakcijas ātrumu tādā apmērā, ka spēja piedalīties ceļu satiksmē un apkalpot mehānismus ir traucēta; lietojot zāles vienlaicīgi ar alkoholu, šīs spējas tiek traucētas vēl lielākā mērā.

Valocordin satur 55 tilp.% etilspirta.

 

 

3. KĀ LIETOT Valocordin

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva - pieaugušie Valocordin lieto pa 15 - 20 pilieniem 3 reizes dienā ēdienreižu laikā, uzdzerot nedaudz šķidruma. Bezmiega gadījumā devu var palielināt līdz 30 pilieniem.

Zāles nav paredzētas lietošanai bērniem.

Vecākiem pacientiem jāizvērtē veselības stāvoklis un, ja nepieciešams, jāsamazina devas.

 

Lietošanas ilgums

Lietošanas ilgumu nosaka ārstējošais ārsts.

 

Ja esat lietojis Valocordin vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis zāles vairāk nekā noteikts, iespējams reibonis, nogurums, arī ciešs miegs, no kura grūti pamosties.

 

Smagākos gadījumos iespējama dziļa koma ar audu hipoksiju (pazemināts skābekļa daudzums audos), sekla, sākumā paātrināta un vēlāk palēnināta elpošana. Paātrināta sirdsdarbība, aritmija, zems asinsspiediens, kolapss, vāji vai izzuduši refleksi.

Ja intoksikāciju neārstē, nāve iestājas asinsrites mazspējas, elpošanas paralīzes vai plaušu tūskas dēļ.

 

Bromu saturošo preparātu ilgstoša lietošana var izraisīt saindēšanos ar bromu; tā izpaužas ar šādiem simptomiem: apmulsuma stāvokļi, ataksija (traucēta kustību koordinācija), apātija, nomākts garastāvoklis, konjunktivīts (acs gļotādas iekaisums), iesnas, broma izraisīta akne un purpura (asinsizplūdumi ādā).

 

Ja esat aizmirsis lietot Valocordin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto Valocordin devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Valocordin

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne

visiem tās izpaužas.

Lai izvērtētu blakusparādības, tika izmantoti sekojoši biežuma kritēriji:

Ļoti bieži:

Vairāk kā 1 no 10 pacientiem

bieži:

mazāk kā 1 no 10, bet vairāk kā 1 no 100 pacientiem

retāk:

mazāk kā 1 no 100, bet vairāk kā 1 no 1000 pacientiem

reti:

mazāk kā 1 no 1000, bet vairāk kā 1 no 10 000 pacientiem

ļoti reti:

Mazāk kā 1 no 10.000 pacientiem; nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

 

 

Ļoti reti:

Alerģiskas reakcijas (tādas kā elpas trūkums, sejas pietūkums un izsitumi).

Ir saņemti ziņojumi par potenciāli dzīvībai bīstamiem ādas izsitumiem (Stīvensa- Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze)(Sk. 2.sadaļu).

 

Lietojot ilgstoši, var izveidoties atkarība (pierašana) un broma uzkrāšanās organismā. Pēkšņi pārtraucot lietot zāles, var parādīties atcelšanas simptomi. Iespējami gremošanas sistēmas funkciju traucējumi; alerģiskas reakcijas pret bromu.

Ilgstošas lietošanas gadījumā iespējamas galvassāpes, bezmiegs, uzbudinājums un sirdsdarbības izmaiņas.

 

Saņemti ziņojumi par samazinātu kaulu minerālo blīvumu, osteopēniju (samazināts kaulu minerālais blīvums), osteoporozi (samazināta kaulu masa) un lūzumiem. Ja esat ilgstoši lietojis fenobarbitālu, lietojat steroīdus vai Jums ir diagnosticēta osteoporoze, konsultējieties ar ārstu.

 

Ilgstoša lietošana var izraisīt atkarību.

 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai , Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tālr. +371 6707 8400, fakss +371 6707 8428. Tīmekļa vietne www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. KĀ UZGLABĀT Valocordin

 

Nelietot Valocordin pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Uzglabāšanas nosacījumi

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

 

Ko Valocordin satur:

 

Aktīvās vielas: fenobarbitāls; a-bromizobaldriānskābes etilesteris.

1 ml (=20 pilieni) satur:

18 mg fenobarbitāla,

18 mg a-bromizobaldriānskābes etilestera.

Citas sastāvdaļas: etilspirts 96 %, apiņu eļļa, piparmētru eļļa, attīrīts ūdens.

 

Valocordin ārējais izskats un iepakojums

 

Valocordin ir caurspīdīgs šķīdums pudelītēs pa 20 un 50 ml.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstrasse 2

D-53783 Eitorfa

Vācija

Tel.: ++ 49 2243 87-0

Fax :++ 49 2243 87-175

 

Ražotājs:

 

Krewel Meuselbach GmbH

Xavier- Vorbrüggenstr. 6,

D-98708, Gērene,

Vācija

Tel.: ++ 49 2243 87-0

Fax :++ 49 2243 87-175

 

 

Reģistrācijas apliecības numurs

 

Reģ.nr. 95-0326

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!