apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PANADOL TBL 500MG N12

Uz 2017-Oct-23
PANADOL-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "PANADOL TBL 500MG N12" Rīgā, Latvijā ir:

 • 1.36€  1.61$  1.22£  93Rub  13.1SEK  6PLN  5.63₪ 

Panadol 500mg apvalkotās tabletes, N12


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "PANADOL TBL 500MG N12" ###

 ATĶ kods: N02BE01Aktīvās vielas: Paracetamolum

 Ražotājs, zīmols: Glaxosmithkline Consumer Healt.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PANADOL 500MG TABLETES N12
1.21€ internetaptieka.lv (Feb-2017)
PANADOL OPTIZORB 500MG PLEVELE DENGTOS TAB.N12
1.29€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
PANADOL 500MG APVALKOTĀS TABLETES, N12
1.31€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
PANADOL OPTIZORB TBL 500MG N12
2.12€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
PANADOL TBL 500MG N12
2.12€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (May-2017)
PANADOL OPTIZORB TBL 500MG N12
2.12€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
PANADOL Optizorb 500mg plevele dengtos tab.N12


Saskaņots ZVA 11.01.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS Panadol 500 mg apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 500 mg paracetamola (Paracetamolum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA Apvalkotās tabletes.

Panadol tabletes ir baltas, apvalkotas, kapsulas veida tabletes ar noapaļotiem stūriem un ar iespiestu uzrakstu “PANADOL” vienā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

Panadol satur paracetamolu, kas ir analgētisks un antipirētisks līdzeklis.

Panadol ir piemērots vieglu vai vidēji stipru sāpju, piemēram, galvassāpju, migrēnas, muguras sāpju, reimatisku un muskuļu sāpju, neiralģijas, zobu sāpju un menstruāciju sāpju mazināšanai. Panadol lieto saaukstēšanās, gripas, kakla sāpju simptomātiskai ārstēšanai un temperatūras pazemināšanai.

4.2.    Devas un lietošanas veids

Panadol paredzēts perorālai lietošanai.

Pieaugušajiem (ieskaitot vecāka gadagājuma cilvēkus) un bērniem no 12 gadu vecuma:

2 tabletes ik pēc 4 stundām pēc nepieciešamības.

Nelietot biežāk kā ik pēc 4 stundām vai ne vairāk kā 8 tabletes 24 stundu laikā. Maksimālā dienas deva: 4000 mg.

Nepārsniegt norādīto devu.

Nelietot vienlaikus ar citām paraceptamolu saturošām zālēm.

Bērni:

6-12 gadi: no A līdz 1 tabletei ik pēc 4 - 6 stundām pēc nepieciešamības.

Šīs devas nelietot biežāk kā ik pēc 4 stundām un ne vairāk kā 4 tabletes 24 stundu laikā.

Maksimālā dienas deva: 60 mg/kg, sadalot vairākās devās pa 10-15 mg/kg 24 stundu laikā.

Nepārsniegt norādīto devu.

Nelietot vienlaikus ar citām paracetamolu saturošām zālēm.

Maksimālais ārstēšanās ilgums bez konsultēšanās ar ārstu: 3 dienas.

Panadol tabletes nav ieteicamas bērniem līdz 6 gadu vecumam.

4.3.    Kontrindikācijas

Panadol ir kontrindicēts pacientiem ar paaugstinātu jutību pret paracetamolu vai kādu no palīgvielām.

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacientiem, kuriem diagnosticēta aknu vai nieru mazspēja, pirms šo zāļu lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Pārdozēšanas risks ir lielāks pacientiem ar alkohola izraisītu ne-cirotisku aknu slimību.

Ja simptomi saglabājas, jākonsultējas ar ārstu.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Paracetamola absorbcijas ātrumu var palielināt metoklopramīds vai domperidons, un to var samazināt holestiramīns. Varfarīna un citu kumarīnu antikoagulanta efekts var tikt pastiprināts, lietojot paracetamolu regulāri, kas palielina asiņošanas risku; neregulārām devām nav nozīmīga efekta. Paracetamola toksicitātes risks var palielināties, lietojot vienlaikus ar citām potenciāli hepatotoksiskām zālēm vai zālēm, kas inducē aknu enzīmus.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Epidemioloģiskie pētījumi grūtniecēm neuzrāda nelabvēlīgu ietekmi, kas saistīta ar paracetamola lietošanu rekomendētajās devās, tomēr pacientēm jāievēro ārsta norādījumi par zāļu lietošanu. Paracetamols izdalās ar mātes pienu klīniski nenozīmīgā daudzumā.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav.

4. 8. Nevēlamās blakusparādības

Saskaņā ar vēsturiskiem un klīnisko pētījumu datiem, blakusparādības ir retas un radās nelielam skaitam pacientu. Par izskaidrojamām uzskatītās blakusparādības, par kurām ziņots plašā pēcreģistrācijas novērošanā, sakārtotas atbilstoši orgānu sistēmu un biežuma klasifikācijai. Biežums definēts šādi:

Ļoti bieži (≥1/10), bieži ((≥1/100, <1/10), retāk ((≥1/1000, <1/100), reti ((≥1/10 000, <1/1000) un ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu sistēma

Blakusparādiba

Biežums

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Trombocitopēnija

Ļoti reti

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilakse

Paaugstinātas jutības ādas reakcijas, tai skaitā izsitumi, angioneirotiskā tūska un Stīvensa-Džonsona sindroms

Ļoti reti

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bronhu spazmas pacientiem ar paaugstinātu jutību pret aspirīnu un citiem NSPL

Ļoti reti

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Aknu darbības traucējumi

Ļoti reti

4.9. Pārdozēšana

Paracetamola pārdozēšanas simptomi pirmajās 24 stundās ir bālums, slikta dūša, vemšana, ēstgribas zudums, sāpes vēderā. Aknu bojājums var veidoties 12 līdz 48 stundas pēc zāļu norīšanas. Var būt glikozes metabolisma traucējumi un metaboliska acidoze. Smagas saindēšanas gadījumā pēc aknu mazspējai var sekot encefalopātija, koma un nāve. Akūta nieru mazspēja ar akūtu kanāliņu nekrozi var veidoties arī bez smaga aknu bojājuma. Ir dati par sirds aritmiju un pankreatīta gadījumiem. Aknu bojājums iespējams pieaugušajiem, kas iedzēruši 10 g vai vairāk paracetamola, vai bērniem, kas ieņēmuši vairāk nekā 150 mg/ kg ķermeņa masas. Domājams, ka lielais toksisko metabolītu daudzums (lietojot paracetamolu ieteiktās devās, tos atindē glutations) neatgriezeniski saistās ar aknu šūnām.

Nekavējoša terapija akūtas paracetamola pārdozēšanas gadījumā ir ļoti nozīmīga. Neskatoties uz agrīnu simptomu trūkumu, pacienti nekavējoties jānogādā stacionārā neatliekamai medicīniskai palīdzībai. Kuņģa skalošana un aktivētās ogles ievadīšana var būt noderīga vienas stundas laikā pēc pārdozēšanas, bet šādas terapijas izmantošanu var apsvērt arī līdz 4 stundām pēc pārdozēšanas. Antidoti, piemēram, N-acetilcisteīns (NAC) un metionīns, var aizsargāt aknas, ja tie tiek ievadīti 48 stundu laikā pēc pārdozēšanas. Jābūt iespējai veikt vispārēju balstterapiju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Anilīna atvasinājumi. ATĶ kods: N02B E01

Paracetamolam ir analgētiska un antipirētiska darbība, kas balstās uz prostaglandīnu sintēzes kavēšanu.

5.2.    Farmakokinētiskās īpašības

Paracetamols ātri un gandrīz pilnībā no gastrointestinālā trakta, maksimālo koncentrāciju plazmā tas sasniedz pēc 30 - 120 minūtēm. Tas tiek metabolizēts aknās

un izdalās ar urīnu galvenokārt kā glikuronīda un sulfātu metabolīti - mazāk nekā 5% tiek izdalīti kā neizmainīts paracetamols.

Eliminācijas pusperiods plazmā ir 1 - 4 stundas. Piesaistīšanās plazmas proteīniem ir mainīga.

5.3. Preklīniskie dati par drošību

Nav preklīnisko datu, kas ir būtiski attiecībā uz zāļu izrakstīšanu, izņemot tos datus, kas jau iekļauti pārējos zāļu apraksta apakšpunktos.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Kukurūzas ciete, kālija sorbāts, stearīnskābe, povidons, preželatinizēta ciete, hidroksipropilmetilceluloze (HPMC), triacetīns, talks, ūdens.

6.2.    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 0 C.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

PVH/ alumīnija folijas (200 mikroni/ 20 mikroni) blisterplāksnītes iepakotas kartona kastītē, kas satur 100, 96, 64 (8x8), 60, 50, 48, 30, 24, 20, 12, 10, 8, 6 vai 4 tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Lielbritānija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

98-0356

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

16.06.1998.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009. gada novembris.

Redakcija Nr. 1

5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!