apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

NOZEPĀMS TBL 10MG N50

Uz 2017-Oct-19
NOZEPAMS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "NOZEPĀMS TBL 10MG N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.88€  3.38$  2.57£  194Rub  27.6SEK  12PLN  11.89₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "NOZEPĀMS TBL 10MG N50" ###

 ATĶ kods: N05BA04Aktīvās vielas: Oxazepamum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā.  Ražotājs, zīmols: Olainfarm. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
NOZEPĀMS-OL 10MG TABL.N50
2.28€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
NOZEPĀMS TBL 10MG N50
2.88€ A-aptieka (Jan-2016) Riga

Apstiprināts ZVA 21401-280909

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

NOZEPAM® 10 mg tabletes

Oxazepamum.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

-    Šīs zāles ir parakstītas tieši Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-    Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Nozepam® un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms Nozepam® lietošanas

3.    Kā lietot Nozepam®

4.    Iespējamās blakusparādības

5.    Kā uzglabāt Nozepam®

6.    Sīkāka informācija

1.    KAS IR NOZEPAM® UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Nozepam® ir anksiolītisks līdzeklis, benzodiazepīna atvasinājums. Zālēm piemīt nomierinoša un miegu veicinoša darbība, vājāk izteikta ir skeleta muskulatūru atslābinoša un pretkrampju darbība. Tās pavājina uzmanības koncentrāciju un palēnina reakcijas ātrumu.

Nozepam® lieto trauksmes sindroma īslaicīgai ārstēšanai; bezmiega, ko izraisījusi trauksme, ārstēšanai; alkohola abstinences (atturēšanās no alkohola) sindroma kompleksai ārstēšanai.

Nozepam® monoterapija nav piemērota depresijas vai trauksmes ar depresiju ārstēšanai.

Spriedze un nemiers, kas saistīti ar ikdienas problēmām, nav norādījums šo zāļu lietošanai.

2.    PIRMS NOZEPAM® LIETOŠANAS Nelietojiet Nozepam® šādos gadījumos

-    ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret oksazepāmu, citiem benzodiazepīna atvasinājumiem vai kādu citu zāļu sastāvdaļu

-    ja Jums ir smaga elpošanas mazspēja

-    ja Jums ir akūta plaušu mazspēja

-    ja Jums ir miega apnojas (elpošanas kustību traucējumi miegā) sindroms

-    ja Jums ir smaga aknu mazspēja

-    ja Jums ir hroniska psihoze

-    ja Jums ir akūta porfīrija

-    ja barojat bērnu ar krūti

-    bērniem līdz 12 gadu vecumam

Nedrīkst lietot saindēšanās gadījumā ar līdzekļiem, kas nomāc centrālo nervu sistēmu vai alkoholu. Ārstēšanas laikā un 3 dienas pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas nedrīkst lietot alkoholu. Nedrīkst lietot vienlaicīgi ar nātrija oksibātu un ritonaviru.

Īpaša piesardzība, lietojot Nozepam®, nepieciešama šādos gadījumos

Apstiprināts ZVA 21401-280909

Informējiet ārstu, ja kāds no minētajiem stāvokļiem (arī pagātnē) attiecas uz Jums:

-    ja Jums ir elpceļu slimība

-    ja Jums ir muskuļu vājums (īpaši Myasthenia gravis gadījumā)

-    ja Jums ir vai bijusi tieksme uz ļaunprātīgu zāļu vai alkohola lietošanu

-    ja Jums ir izteikti psihiski traucējumi.

Ārsts var mazināt zāļu devu vecāka gadagājuma un fiziski vājiem pacientiem, pacientiem ar aknu darbības traucējumiem (smagu traucējumu gadījumā nedrīkst lietot) un nieru darbības traucējumiem, kā arī pacientiem ar hronisku elpošanas mazspēju.

Vecāka gadagājuma un fiziski vājiem pacientiem ir palielināts blakusparādību (t. sk. kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumu dēļ - kritieni, traumas) risks.

Nozepam® ilgstoša lietošana izraisa tā darbības pakāpenisku pavājināšanos, fiziskas un psihiskas atkarības veidošanos, kā arī abstinences (atturēšanās) sindroma rašanos, strauji pārtraucot zāļu lietošanu, kas izpaužas kā uzbudinājums, nemiers, miega traucējumi.

Zāļu lietošanu pārtrauc, pakāpeniski mazinot devu.

Benzodiazepīni, t. sk. Nozepam®, var izraisīt anterogrādo amnēziju (atmiņas traucējumus par notikumiem zāļu darbības laikā). Šāds stāvoklis visbiežāk rodas dažu stundu laikā pēc zāļu lietošanas, īpaši, ja tiek lietota liela zāļu deva. Lai mazinātu anterogrādās amnēzijas risku pacientiem, kuri lieto Nozepam® miega traucējumu ārstēšanai, ieteicams lietot Nozepam® vienu stundu pirms gulētiešanas. Tas nodrošina 7-8 stundu nepārtraukta miega.

Nozepam® lietošana nekavējoties jāpārtrauc paradoksālu reakciju (izteikts uzbudinājums, halucinācijas, murgi, agresivitāte, neadekvāta uzvedība) rašanās gadījumā. Visbiežāk šādas reakcijas iespējamas vecāka gadagājuma un psihiski slimiem pacientiem, kā arī pēc Nozepam® un alkohola vienlaikus lietošanas.

Benzodiazepīnus nav ieteicams lietot pacientiem, kuri cieš no psihozēm.

Ārsts var nozīmēt asinsainas un aknu darbības rādītāju kontroli, ja zāles tiek lietotas ilgstoši.

Lietojot vienlaicīgi citas zāles, jāievēro piesardzība iespējamās mijiedarbības dēļ (skatīt sadaļu Citu zāļu lietošana).

Ja stāvoklis neuzlabojas 7-10 dienu laikā, lūdzu konsultējieties ar savu ārstu.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Nedrīkst lietot vienlaicīgi ar nātrija oksibātu un ritonaviru.

Cimetidīns, disulfirāms, fluvoksamīns nomāc benzodiazepīnu, t. sk. oksazepāma, noārdīšanos organismā (paaugstinās oksazepāma koncentrācija asins plazmā), tādēj ādi pastiprinot nomācošo ietekmi uz centrālo nervu sistēmu (CNS).

Alfa blokatori, vispārējās anestēzijas līdzekļi, tricikliskie antidepresanti, antihistamīna līdzekļi, antipsihotiskie līdzekļi, baklofēns, lofeksidīns, moksonidīns, nabilons, opioīdie analgētiskie līdzekļi, tizanidīns pastiprina Nozepam® nomācošo ietekmi uz CNS.

Rifampicīns paātrina benzodiazepīnu noārdīšanos    organismā (pazemina oksazepāma

koncentrāciju asins plazmā), tādējādi pavājinot Nozepam® darbību.

Nozepam® var dažādi ietekmēt fenitoīna darbību.

Nozepam® var pavājināt levodopas darbību (darbības antagonisms).

Lietojot vienlaikus Nozepam® un AKE inhibitorus, adrenerģiskos neironu blokatorus, alfa blokatorus, angiotensīna II receptoru antagonistus, beta blokatorus, kalcija kanālu blokatorus,

Apstiprināts ZVA 21401-280909 klonidīnu, diazoksīdu, diurētiskos līdzekļus, hidralazīnu, metildopu, minoksidilu, moksonidīnu, nitrātus vai nitroprusīdu, pastiprinās šo līdzekļu asinsspiedienu pazeminošā darbība.

Nozepam® un alkoholu saturošu dzērienu vienlaikus lietošana pastiprina CNS nomācošo ietekmi, kā arī var izraisīt neparedzētas paradoksālas reakcijas.

Nozepam® lietošana kopā ar uzturu

Uzturs palēnina zāļu uzsūkšanos.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāinformē ārsts par iestājušos grūtniecību Nozepam® lietošanas laikā. Lietošana grūtniecības laikā pieļaujama tikai gadījumā, ja gaidāmais ieguvums mātei pārsniedz iespējamo risku auglim. Zāles nedrīkst lietot regulāri, lielās devās un ilgstoši. Nozepam® nedrīkst lietot zīdīšanas periodā. Bērnam var rasties atkarība un elpošanas traucējumi.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nozepam® lietošanas laikā nedrīkst vadīt transportlīdzekļus un apkalpot potenciāli bīstamus mehānismus, jo zāles mazina uzmanību un reakcijas ātrumu.

Svarīga informācija par kādu no Nozepam® sastāvdaļām

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT NOZEPAM®

Nozepam® tabletes lieto iekšķīgi, uzdzerot šķidrumu. Devu un ārstēšanas ilgumu nosaka ārsts. Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Trauksmes sindroma īslaicīga ārstēšana: pieaugušajiem un bērniem, vecākiem par 12 gadiem, deva ir 10-30 mg 3-4 reizes 24 stundu laikā. Parasti, ārstējot ambulatoriski, dienas deva ir 20-30 mg, ko sadala 2 reizes devās - no rīta un vakarā. Smagas slimības gadījumos devu var palielināt līdz 60 mg 24 stundu laikā, ko sadala 3 reizes devās. Dienas devu virs 60 mg lieto tikai stacionāra apstākļos.

Maksimālā dienas deva - 120 mg.

Akūtos gadījumos ieteicama viena reizes deva vai dažu dienu ilga ārstēšana.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam Nozepam® nedrīkst lietot.

Bezmiega, ko izraisījusi trauksme, ārstēšana: 10-30 mg pusstundu-stundu pirms gulētiešanas. Maksimālā reizes deva - 50 mg.

Alkohola abstinences sindroma kompleksā ārstēšanā deva ir 10-30 mg 3-4 reizes dienā.

Vecāka gadagājuma un fiziski vājiem pacientiem, pacientiem ar nieru un aknu funkciju traucējumiem, sirds un elpošanas mazspēju, kā arī galvas smadzeņu organisku izmaiņu gadījumā dienas deva ir 10 mg (5 mg no rīta un vakarā), nepieciešamības gadījumā devu piesardzīgi palielina līdz 15 mg dienā.

Pēc apmēram 2 nedēļu ilgas zāļu lietošanas ārstam jāpārliecinās, vai ir nepieciešamība turpināt ārstēšanu. Nav vēlams pārsniegt nepārtrauktu zāļu lietošanu ilgāk nekā 4 nedēļas. Lietojot zāles vairākas nedēļas katru dienu, var attīstīties fiziska un psihiska atkarība. Ja zāles nepieciešams lietot ilgstoši (vairākus mēnešus), izmanto intermitējošo metodi, kad uz dažām dienām pārtrauc zāļu lietošanu un pēc tam atsāk lietot iepriekšējās individuālās terapeitiskās devās.

Ja Jums liekas, ka zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat lietojis Nozepam vairāk nekā noteikts

Ja ir aizdomas par zāļu nejaušu vai ļaunprātīgu pārdozēšanu, nekavējoties j aizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Simptomi: miegainība, apjukums, kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi, runas traucējumi, centrālās nervu sistēmas nomākums pat līdz komai. Smagas intoksikācijas gadījumā var attīstīties elpošanas un asinsrites nomākums.

Ja esat aizmirsis lietot Nozepam

Ja esat aizmirsis laikā ieņemt kārtējo devu, un laiks līdz nākamajai devai ir pietiekami ilgs, ieņemiet devu nekavējoties. Ja tuvojas nākamā zāļu lietošanas reize, ieņemiet zāles kā ieteikts, ievērojot parastos intervālus starp zāļu lietošanas reizēm.

Nekad nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Nozepam

Pēc ārsta norādījuma zāļu lietošanu pārtrauc, pakāpeniski mazinot devu. Strauja lietošanas pārtraukšana var izraisīt abstinences sindromu: uzbudinājumu, nemieru, miega traucējumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Nozepam®var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Nevēlamās blakusparādības ir atkarīgas no pacienta jutīguma, kā arī no devas. Zāļu lietošanas pārtraukšana nopietnu nevēlamo blakusparādību dēļ ir ļoti reta.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: atsevišķos gadījumos - asinsrades traucējumi (leikopēnija).

Nervu sistēmas traucējumi: bieži - miegainība, vieglas galvassāpes, palēnināta reakcija, kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi (īpaši pacientiem, vecākiem par 65 gadiem). Minētās blakusparādības biežāk sastopamas ārstēšanas sākumā un parasti mazinās, turpinot ārstēšanu. Retāk - reibonis, runas traucējumi (neskaidra runa), atmiņas traucējumi. Ja blakusparādības ir izteiktas, mazinot zāļu devu, tās kļūst mazāk izteiktas un retāk sastopamas.

Acu bojājumi: redzes traucējumi (neskaidra redze, redzes dubultošanās).

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: retāk - slikta dūša, sausuma sajūta mutē, gremošanas traucējumi.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi: bieži -urīna nesaturēšana vai urīna aizture.

Ādas un zemādas audu bojājumi: reti - ādas alerģiskas reakcijas (izsitumi).

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi: retāk - muskuļu vājums, reti - trīce.

Asinsvadu sistēmas traucējumi: retāk - neievērojami pazemināts asinsspiediens.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: retāk - vispārējs vājums.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi: atsevišķos gadījumos - aknu darbības traucējumi ar dzelti.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības: retāk - menstruālā cikla traucējumi, libido mazināšanās.

Psihiskie traucējumi: retāk - orientācijas zudums laikā un telpā; reti - paradoksālas reakcijas (izteikts uzbudinājums, bezmiegs, halucinācijas, murgi, agresivitāte, neadekvāta uzvedība). Parasti paradoksālas reakcijas ir novērotas vecāka gadagājuma pacientiem un psihiski slimiem pacientiem, kā arī pēc vienlaicīgas Nozepam® un alkohola lietošanas. Šādos gadījumos zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.

Ārstēšanas laikā var parādīties nediagnosticēts pirmsdepresijas stāvoklis.

Lietojot Nozepam® terapeitiskās devās, var attīstīties fiziska un psihiska atkarība. Pacientiem, kuri cieš no alkoholisma vai narkomānijas, ir lielāks atkarības rašanās risks.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam.

5.    KĀ UZGLABĀT NOZEPAM®

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietojiet zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu.

6.    SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko Nozepam® satur

Aktīvā viela ir oksazepāms (Oxazepamum). Katra tablete satur 10 mg oksazepāma.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts 27,1 mg, kartupeļu ciete, saharoze 17,5 mg, povidons, kalcija stearāts.

Nozepam® ārējais izskats un iepakojums

Apaļas, plakanas baltas līdz baltām ar viegli dzeltenīgu nokrāsu tabletes ar noslīpinātām malām. 10 tabletes blisterī; 5 blisteri (50 tabletes) un lietošanas instrukcija kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

A/S “Olainfarm”.

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV- 2114, Latvija.

_Dr. med. L.Cudečkis

18.03.2009.

5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!