apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

LUCETAM 800MG TBL OBD N30

Uz 2017-Dec-14
LUCETAM-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "LUCETAM 800MG TBL OBD N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 6.16€  7.23$  5.41£  426Rub  61SEK  26PLN  25.63₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "LUCETAM 800MG TBL OBD N30" ###

 ATĶ kodsN06BX03
 Aktīvās vielas: Piracetamum


 Ražotājs, zīmols: Egis Pharmaceuticals Ltd. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
LUCETAM 800MG APV.TAB.N30
5.32€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
LUCETAM 800MG TBL OBD N30
6.16€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
LUCETAM 800MG TABL.N60
9.27€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Lucetam 800 mg apvalkotās tabletes

(Piracetamum)

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Lucetam un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Lucetam lietošanas

 3. Kā lietot Lucetam

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Lucetam

 6. Sīkāka informācija

 

 1. Kas ir Lucetam un kādam nolūkam to lieto

 

Piracetāms ir nootrops līdzeklis. Tas uzlabo metabolismu neironos, atjauno to struktūru un šūnu membrānu funkcijas, tādējādi uzlabojot informācijas pārvadi starp šūnām.

Piracetāms uzlabo smadzeņu asins apgādi un vielmaiņu smadzenēs.

Piracetāms samazina trombocītu agregāciju, kā arī sarkano asins ķermenīšu pielipšanu pie asinsvadu sieniņas, kas ir trombu veidošanās pirmsākums un kas noved pie asinsvada slēgšanās.

 

Lucetam ir ieteicams sekojošu stāvokļu ārstēšanai:

 

 • atmiņas traucējumi, uzmanības deficīts, motivācijas trūkums, modrības mazināšanās, kas ir attīstījušies smadzeņu bojājuma vai arī disfunkcijas gadījumā,

 • nervu sistēmas anoksiska bojājuma (piemēram, išēmisks insults) sekas (afāzija – runas spēju zudums),

 • centrālās nervu sistēmas izraisīta muskuļu raustīšanās (kortikālais mioklonuss),

 • galvas reibonis un statisko sajūtu traucējumi (izņemot tie, kas saistīti ar vazomotoru traucējumu un psihisku saslimšanu),

 • hroniskas alkohola lietošanas izraisītu atmiņas traucējumu un uzmanības deficīta papildus terapija; abstinences simptomu mazināšana,

 • mācību procesa uzlabošana bērniem ar apgrūtinātu mācību procesu, kā arī disleksija (apgrūtināta lasīšana un runāšana), kombinējot ar citām metodēm.

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Lucetam lietošanas

 

Nelietojiet Lucetam šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret piracetāmu, citiem pirolidona atvasinājumiem vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • ja Jums ir asinsizplūdums smadzenēs,

 • ja Jums ir nieru slimības gala stadija;

 • ja Jums ir Hantingtona horeja.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Lucetam lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

ja Jums ir traucēta nieru funkcija, jo šajos gadījumos var samazināties Lucetam izvadīšana un pastiprināties tā efekti. Var būt nepieciešama devas pielāgošana. Gados vecākiem pacientiem ārsts regulāri veiks nieru darbības pārbaudes terapijas laikā.

 • Ja Jums ir asins recēšanas traucējumi vai smaga asiņošana, ja Jums ir asiņošanas risks, piem., pie kuņģa-zarnu trakta čūlas, ja Jums ir bijis asinsizplūdums smadzenēs vai arī, ja esat pēc lielas operācijas, ieskaitot zobu ķirurģisku ārstēšanu, ja lietojat antikoagulantus vai antitrombotiskos līdzekļus (ieskaitot acetilsalicilskābi mazās devās), jo zāļu aktīvā viela var ietekmēt asins recēšanu un zāļu lietošana šajos gadījumos prasa īpašu piesardzību,

 • Ja Jums ir centrālās nervu sistēmas izraisīta muskuļu raustīšanās (kortikālais mioklonuss), jo strauja Lucetam lietošanas pārtraukšana var izraisīt recidīvu un krampjus, kas saistīti ar atcelšanu.

 

Citas zāles un Lucetam

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Neaizmirstiet pastāstīt ārstam, ja Jūs lietojat vairogdziedzera hormonpreparātus vai arī antikoagulantus. Šo zāļu vienlaicīgas lietošanas ar Lucetam gadījumā ir nepieciešama rūpīga medicīniskā novērošana vai var būt nepieciešams pārskatīt nozīmēto devu.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Grūtniecība

Lucetam grūtniecības laikā drīkst lietot tikai, ja ir skaidri nepieciešams. Ārsts var Jums izrakstīt šīs zāles vienīgi tad, ja Jūsu gadījumā iegūtais pozitīvais rezultāts ievērojami pārsniedz risku.

 

Barošana ar krūti

Piracetāms izdalās mātes pienā. Lucetam nedrīkst nozīmēt zīdīšanas laikā vai arī jāpārtrauc ārstēšana ar Lucetam, ja barojat bērnu ar krūti.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Jāņem vērā, ka zāļu lietošanas laikā novērotās blaknes ietekmē spēju vadīt

transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Jūsu ārsts Jums noteiks atbilstošus ierobežojumus.

 

3. Kā lietot Lucetam

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nozīmētās devas lielums un ārstēšanās ilgums atkarīgs no slimības veida, Jūsu vecuma un citām slimībām, tāpēc ārsts devu noteiks individuāli.

 

Dienas devu vajadzētu lietot 2 līdz 4 ekvivalentās daļās, neatkarīgi no ēdienreizēm, uzdzerot 1-2 dl šķidruma.

 

Ieteicamās dienas devas atkarībā no indikācijām:

 

Psihoorganiskā sindroma simptomātiska ārstēšana:

Ieteicamā dienas deva ir 2,4-4,8 g dienā, dalot divās vai trīs reizes devās.

 

Cerebrovaskulārās išēmijas seku ārstēšana:

Subakūtas un hroniskas (ilgāk kā 15 dienas) slimības gadījumā ieteicamā dienas deva ir 4,8-6 g.

 

Centrālās nervu sistēmas izraisītas muskuļu raustīšanās (kortikālā mioklonusa) ārstēšana:

Ieteicamā sākuma deva ir 7,2 g dienā, nepieciešamības gadījumā to var palielināt par 4,8 g ik pēc 3-4 dienām līdz maksimāli 24 g dienā, dalot divās vai trīs reizes devās.

 

Reiboņu (vertigo) ārstēšana:

Ieteicamā dienas deva ir 2,4 līdz4,8 g dienā, dalot divās vai trīs reizes devās.

 

Alkohola abstinences ārstēšana: 12 g dienā, vēlāk 2,4 g dienā kā uzturošā deva.

 

Nieru mazspējas gadījumā ir nepieciešams pielāgot devu.

 

Atkarībā no slimības etioloģijas - ja ir redzams labs klīniskais efekts – ārstēšana var ilgt vairākus mēnešus vai Alcheimera slimības gadījumā pat vairākus gadus.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Mācību procesa uzlabošana bērniem ar apgrūtinātu mācību procesu un disleksijas ārstēšana vienlaikus ar citām metodēm

Bērniem pēc 8 gadu vecuma un pusaudžiem ieteicamā dienas deva ir apmēram 3,2 g, dalot divās reizes devās.

 

Ja esat lietojis Lucetam vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja esat lietojis Lucetam vairāk nekā noteikts.

 

Ja esat aizmirsis lietot Lucetam

Nelietojiet dubultu devu, lai aizstātu aizmirsto devu. Ja esat aizmirsis lietot devu noteiktajā laikā, tad lietojiet to cik ātri vien iespējams pirms nākamās devas. Ja jau ir laiks lietot nākamo devu, tad nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu, jo pastāv pārdozēšanas risks.

 

Ja pārtraucat lietot Lucetam

Vienmēr konsultējieties ar ārstu pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Pārtrauciet Lucetam lietošanu un griezieties neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā, ja Jums parādās kāds no sekojošiem simptomiem:

 • Roku, pēdu, lūpu, mutes un rīkles pietūkums, kas apgrūtina rīšanu vai elpošanu,

 • Ģībonis vai ģībšanas sajūta

 • Urtikārija (nātrene)

 

Jums varētu būt spēcīga alerģija pret Lucetam.

 

Turpmāk uzskaitītās blakusparādības parasti ir:

Bieži (skar 1 līdz 10 no 100 lietotājiem):

hiperkinēzija (paaugstināta muskuļu aktivitāte), svara pieaugums, nervozitāte.

 

Retāk (skar 1 līdz 10 no 1 000 lietotājiem):

astēnija (nogurums, nespēja koncentrēties), miegainība, depresija.

 

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

hemorāģiski traucējumi, uzbudinājums, nemiers, apjukums, halucinācijas, gaitas traucējumi, līdzsvara traucējumi, epilepsijas paasinājums, galvassāpes, bezmiegs, reibonis (vertigo), sāpes vēderā, sāpes vēdera augšdaļā, caureja, slikta dūša un vemšana, dermatīts, nieze.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

 

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Lucetam

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Lucetam satur

Aktīvā viela ir piracetāms. Katra apvalkotā tablete satur 800 mg piracetāma.

Citas sastāvdaļas ir magnija stearāts, povidons K30, makrogols 6000, dibutilsebakāts, titāna dioksīds (E 171), talks, etilceluloze un hipromeloze.

 

Lucetam ārējais izskats un iepakojums

Tablešu apraksts:

Baltas vai gandrīz baltas, ovālas, izliektas tabletes ar vienā pusē iegravētu E 242 (800 mg tabletēm) un otrā pusē iegravētu stilizētu E. Lucetam 800 mg apvalkotām tabletēm ir iegravēta dalījuma līnija.

Iepakojuma veids un saturs:

Brūnas stikla pudeles, kas aizvākotas ar polietilēna vāciņu un vibrācijas absorbētāju (aizbāzni, kas neļauj tabletēm brīvi pārvietoties). Kartona kārba ar lietošanas instrukciju ir:

800 mg: 30 apvalkotās tabletes

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

EGIS Pharmaceuticals PLC.

1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38

UNGĀRIJA

 

Ražotājs:

EGIS Pharmaceuticals PLC.

1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38

UNGĀRIJA

 

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā – SIA “Magnum Medical”, Ulbrokas iela 23, Rīga LV-1021, t. +371 67718700

 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs Nr.____

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 2014.gada aprīlī. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!