apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

GRANDAXIN TBL 50MG N20

Uz 2017-Dec-15
GRANDAXIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "GRANDAXIN TBL 50MG N20" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.58€  6.61$  4.92£  388Rub  55.5SEK  24PLN  23.31₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "GRANDAXIN TBL 50MG N20" ###

 ATĶ kodsN05BA23
 Aktīvās vielas: Tofisopamum


 Ražotājs, zīmols: Egis Pharmaceuticals Ltd. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
GRANDAXIN 50 MG, TABL. N20 (R)
3.75€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
GRANDAXIN 50MG TABL.N20
4.78€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
GRANDAXIN TBL 50MG N20
5.58€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Saskaņots ZVA 30.11.2012.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Grandaxin® 50mg tabletes

Tofisopamum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-    Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-    Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Grandaxin un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms Grandaxin lietošanas

3.    Kā lietot Grandaxin

4.    Iespējamās blakusparādības 5 Kā uzglabāt Grandaxin

6. Sīkāka informācija

1.    KAS IR GRANDAXIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Grandaxin ir dienas trankvilizators. Tas pieder pie benzodiazepīnu grupas līdzekļiem.

Grandaxin lieto šādos gadījumos:

-    psihiskas (neirotiskas) un somatiskas saslimšanas, kuras ir saistītas ar trauksmi, veģetatīviem traucējumiem, enerģijas un/vai motivācijas trūkumu, apātiju, nogurumu, nomāktu garastāvokli,

-    alkohola abstinences sindroms, veģetatīvo simptomu ārstēšanai predelīrija un delīrija fāzē,

-    Grandaxin tabletes var lietot gadījumos, kad miorelaksantu lietošana ir aizliegta, piemēram, myasthenia gravis, miopātijas un neirogēnas muskuļu atrofijas gadījumā.

2.    PIRMS GRANDAXIN LIETOŠANAS Nelietojiet Grandaxin šādos gadījumos:

-    paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no palīgvielām, kā arī kādu citu benzodiazepīnu atvasinājumu,

-    dekompensēta elpošanas mazspēja,

-    miega apnojas (īslaicīgs elpas trūkums naktī) sindroms anamnēzē,

-    koma anamnēzē,

-    smaga aknu mazspēja,

-    bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Nav ieteicams pirmajos trijos grūtniecības mēnešos un zīdīšanas periodā. (Skatīt arī apakšpunktu Grūtniecība un zīdīšana)

Ja Jums ir neskaidrības par Jūsu veselības stāvokli vai par medikamentiem, kurus lietojat, konsultējieties ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Grandaxin, nepieciešama šādos gadījumos:

Piesardzība jāievēro, ja Jums ir

-    hroniska elpošanas mazspēja vai arī ja anamnēzē ir bijusi akūta elpošanas mazspēja,

-    aknu un/vai nieru funkciju traucējumi (var pastiprināties Grandaxin iedarbība),

-    kāda cita psihiska saslimšana (depresija, hroniskas psihozes, fobijas, kompulsīvi stāvokļi, depersonalizācija). Grandaxin lietošana var ietekmēt šo saslimšanu simptomus,

-    Centrālo nervu sistēmu(CNS) nomācošie līdzekļi (piemēram, alkohols, antidepresanti, antihistamīnie līdzekļi, sedatīvie un miega līdzekļi, antipsihotiskie līdzekļi, opioīdie analgetiskie līdzekļi, vispārējās anestēzijas līdzekļi): lietojot Grandaxin vienlaicīgi ar kādu no šiem līdzekļiem efekti var pastiprināties,

-    ja esat epilepsijas slimnieks (Grandaxin terapija var izraisīt krampjus),

-    piesardzība jāievēro pacientiem ar organiskiem smadzeņu bojājumiem (piemēram, artēriju skleroze),

-    slēgta kakta glaukoma.

Tāpat kā citi benzodiazepīni, arī tofizopāms var izraisīt pieraduma un psiholoģiskas un fiziskas atkarības veidošanos. Īpaša piesardzība nepieciešama, ja zināms, ka pacientam ir nosliece uz atkarības veidošanos vai alkoholismu, narkomāniju un farmakomāniju.

Jūs nedrīkstat lietot lielākas devas, kā parakstījis ārsts. Nelietojiet zāles ilgāku laiku nekā noteicis ārsts. Ja jebkāda iemesla dēļ esat ieņēmis lielākas zāļu devas vai lietojis tās ilgāku laiku, pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas konsultējieties ar ārstu. Strauja devas samazināšana vai pēkšņa zāļu lietošanas pārtraukšana var izraisīt abstinences simptomus. Tie var izpausties kā vieglas garastāvokļa pārmaiņas un bezmiegs vai arī smagākā formā ar vēdera un muskuļu krampjiem, vemšanu, trīci un konvulsijām.

Citu zāļu lietošana:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes.

Iegaumējiet, ka tas attiecas arī uz medikamentiem, kurus esat lietojis nesen vai arī lietosiet vēlāk.

Izvairieties no vienlaicīgas lietošanas ar: CNS (centrālo nervu sistēmu) nomācošie līdzekļi (piemēram, pretsāpju līdzekļi, vispārējās anestēzijas līdzekļi, antidepresanti, antihistamīnie līdzekļi Hi blokatori, sedatīvie un miega līdzekļi, antipsihotiskie līdzekļi), aknu enzīmu induktori (alkohols, nikotīns, barbiturāti, pretepilepsijas līdzekļi), daži pretsēņu līdzekļi (ketokonazols, itrakonazols), daži antihipertensīvie līdzekļi (klofelīns, kalcija antagonisti), digoksīns, varfanns, disulfirāms, antacīdie līdzekļi, orālie kontraceptīvie līdzekļi.

Grandaxin lietošana kopā ar uzturu:

Ārstēšanās laikā nelietojiet alkoholiskos dzērienus.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja esat grūtniece vai zīdāt bērnu, pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Grandaxin šķērso placentāro barjeru. Preparāta lietošana pirmajā grūtniecības trimestrī ir kontrindicēta un pirms izlemt par ārstēšanu vēlākā grūtniecības periodā, rūpīgi jāizvērtē riski un ieguvumi.

Zīdīšana: tas tiek izdalīts mātes pienā, tādēļ preparāta lietošana zīdīšanas periodā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Lai gan Grandaxin neizraisa miegainību vai sedāciju, tomēr vismaz ārstēšanas sākumā pacientiem nevajadzētu vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus vai arī veikt darbus ar pastiprinātu negadījumu risku. Vēlāk ierobežojumu pakāpe un ilgums jānosaka individuāli.

Svarīga informācija par kādu no Grandaxin sastāvdaļām

Grandaxin satur laktozes monohidrātu. Ja ārsts ir Jūs informējis, ka Jums ir dažu cukura veidu nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT GRANDAXIN

Vienmēr lietojiet Grandaxin tieši tā, kā noteicis ārsts. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir: 1 līdz 2 tabletes 1 līdz 3 reizes dienā (kopīgā dienas deva ir 50 - 300 mg). Ja medikaments tiek lietots reizēm, tad var ieņemt 1-2 tabletes.

Ārstēšana jāuzsāk ar piemērotu devu. Pakāpeniska Grandaxin devas palielināšana parasti nav nepieciešama, jo tas tiek labi panests un nav sagaidāms, ka Grandaxin terapijas laikā varētu samazināties modrība.

Ja esat lietojis Grandaxin vairāk nekā noteikts vai arī kāds cits ir nejauši ieņēmis kādu no šīm tabletēm; tūlīt griezieties pēc padoma tuvējā medicīnas iestādē. Paņemiet līdzi šo instrukciju un visas atlikušās tabletes, lai varētu parādīt ārstam.

Pārdozēšanas simptomi: Centrālo nervu sistēmu nomācošais efekts parādās vienīgi lielu devu (50-120 mg/kg ķermeņa masas) ievadīšanas gadījumā. Šādas devas var izraisīt tādus simptomus kā vemšana, apjukums, koma, elpošanas nomākums un/vai epileptiskie krampji. Ārstēšana: ja ir redzams CNS nomākums, tad vemšanas izraisīšana nav ieteicama. Tomēr var veikt kuņģa skalošanu. Aktivētās ogles nozīmēšana var samazināt medikamenta absorbciju. Kā antagonistu var ievadīt flumazenilu (benziodiazpīnu antagonistu atvasinājums)kas ir specifisks antidots, bet ja pārdozēšana ir attīstījusies kombinētas tofizopāma un triciklisko antidepresantu lietošanas dēļ, tad labāk no tā izvairīties. Tāpat labāk izvairīties no tā, ja ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no benzodiazepīniem vai arī flumazenilu, vai arī ja cilvēkam anamnēzē ir epilepsija.

Rūpīgi jākontrolē fizioloģiskie pamatrādītāji un jānozīmē atbilstoša simptomātiskā ārstēšana. Pacientiem ar elpošanas nomākumu, vienlaicīgi ar flumazenila nozīmēšanu, jāveic papildus ventilācija. CNS stimulējošo līdzekļu nozīmēšana nav ieteicama. Asinsspiediena pazemināšanos labāk var kontrolēt ievadot intravenozi šķidrumu un novietojot pacientu Trendelenburga pozīcijā. Ja šie līdzekļi nepalīdz normalizēt spiedienu, tad var ievadīt dopamīnu vai noradrenalīnu. Dialīze un diurēzes izraisīšana nedod rezultātus.

Ja esat aizmirsis lietot Grandaxin:

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ārsts Jums izstāstīs cik ilgstoša var būt ārstēšana. Ievērojiet ārsta norādījumus.

Ja Jūs pārtraucat lietot Grandaxin

Ārstēšanas ilgumu nosaka ārsts; Jūs nedrīkstat pēc saviem ieskatiem pārtraukt ārstēšanu, jo var rasties abstinences simptomi. Samaziniet devu pakāpeniski.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī Grandaxin var izraisīt blakusparādības.

Ja parādās kāds no sekojošiem stāvokļiem, pārtrauciet lietot medikamentu un nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai griezieties tuvākajā medicīniskās iestādē:

-    lūpu vai rīkles uztūkums, kas aμgrūtina rīšanu vai elpošanu,

-    kollaps.

Šīs ir retas, bet ļoti nopietnas blakusparādības. Ja Jums tās izpaužas, tad iespējams, ka Jums ir izteikta alerģija pret Grandaxin. Jums nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība vai hospitalizācija.

Lietojot Grandaxin, visas uzskaitītās blakusparādības var neizpausties. Grandaxin terapijas laikā var izpausties sekojošas blakusparādības: apetītes samazināšanās, aizcietējumi, vēdera uzpūšanās, slikta dūša, sausums mutē, galvassāpes, sasprindzinājuma sajūta, bezmiegs, aizkaitināmība, satraukums, izsitumi, nieze, sāpes muskuļos, elpošanas nomākums. Reizēm var parādīties dzelte, apjukums un epilepsijas slimniekiem var izprovocēt krampjus.

Ja novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām ziņot ārstam vai farmaceitam.

5.    KĀ UZGLABĀT GRANDAXIN

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā .

Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C.

Nelietot Grandaxin tabletes pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes (Data expirärii: ). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko Grandaxin satur

Aktīvā viela ir tofizopāms (tofisopamum)

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, mikrokristāliskā celuloze, želatīns, talks, stearīnskābe, magnija stearāts.

Grandaxin ārējais izskats un iepakojums

50mg tabletes: baltas vai pelēcīgi baltas, diskveida, plakanas, nošķeltām malām tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un otrā pusē iegravētu “Grandax”.

20 tabletes brūnā stikla pudelē, kas ievietota kartona kārbā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

EGIS PHARMACEUTICALS PLC., 1106 Budapest, Kereszturi ut 30-38., UNGĀRIJA Ražotājs:

EGIS PHARMACEUTICALS PLC.,

9901 Körmend Matyas kiraly u. 65,

1165 Budapest, Bökenyföldi üt 118-120 UNGĀRIJA

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā:

SIA Elpis, Ganību dambis 26, LV-1005, t. 67381170 Reģistrācijas Nr.............

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 2012. gada jūlijā. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!