apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

FRONTIN TAB 0.5MG N30

Uz 2017-Oct-19
FRONTIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "FRONTIN TAB 0.5MG N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.27€  3.88$  2.95£  224Rub  31.4SEK  14PLN  13.53₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes FRONTIN TAB 0.5MG N30     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: N05BA12Aktīvās vielas: Alprazolamum

 Ražotājs, zīmols: Egis Pharmaceuticals Ltd. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
FRONTIN 0.5MG TBL N30
3.27€ A-aptieka (Jan-2016) Riga

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

 

 

Frontin 0.25 mg tabletes

Frontin 0.5 mg tabletes

Frontin 1 mg tabletes

Alprazolamum

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1. Kas ir Frontin un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Frontin lietošanas

3. Kā lietot Frontin

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Frontin

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Frontin un kādam nolūkam tās lieto

 

Alprazolāms, kas ir Frontin aktīvā viela, pieder pie benzodiazepīnu atvasinājumiem.

 

Frontin indicēts īslaicīgu mērenu vai smagu trauksmes stāvokļu, ar depresiju saistītas

trauksmes, panikas traucējumu ar vai bez fobiski izvairīgas uzvedības gadījumos.

 

Alprazolāms ir indicēts tikai tad, ja traucējumi ir smagi, saistīti ar darba spēju zudumu vai ar

ārkārtējām ciešanām.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Frontin lietošanas

 

Nelietojiet Frontin šādos gadījumos:

 • Ja Jums ir alerģija pret alprazolāmu, citiem benzodiazepīniem, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • Ja Jums ir myasthenia gravis (muskuļu vājums).

 • Ja Jums ir akūta plaušu nepietiekamība vai smaga elpošanas nepietiekamība.

 • Ja Jums ir miega apnoe sindroms (īslaicīga elpošanas apstāšanās miegā).

 • Ja Jums ir smaga aknu mazspēja

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Frontin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

 • Ja Jums ir aknu vai nieru darbības traucējumi. Šo zāļu lietošanā jāievēro piesardzība.

 • Ja esat gados vecāks cilvēks. Frontin jālieto ar piesardzību, jo pastāv sedācijas un/vai skeleta muskulatūras vājuma risks, kas var veicināt kritienus, bieži ar smagām sekām gados vecākiem pacientiem.

 • Ja Jūs lietojat benzodiazepīnus, ieskaitot alprazolāmu. Terapijas gadījumā var attīstīties fiziska un psiholoģiska atkarība, atkarības risks ir lielāks, ja lietotas lielākas devas un ārstēšana bijusi ilga. Vēl lielāks risks ir pacientiem, kas agrāk pārmērīgi lietojuši alkoholu vai ļaunprātīgi lietojuši zāles. Līdzko attīstījusies atkarība, pēkšņas ārstēšanas pārtraukšanas gadījumā var parādīties atcelšanas simptomi, kas var izpausties kā galvassāpes, sāpes muskuļos, pārmērīgs uztraukums, sasprindzinājums, nemiers, apjukums, aizkaitināmība un bezmiegs. Smagos gadījumos var zust sajūta par realitāti vai apziņa par savu personību, var būt kāpināts dzirdes asums, stīvums un trīce, jutība pret gaismu, troksni un fizisku kontaktu ,halucinācijas vai epileptiski krampji. Atcelšanas simptomi var parādīties arī tad, ja zāles tiek lietotas ārstnieciskajās devās, īpaši tad, ja devas ir augstas, vai arī mainot ārstēšanu uz tūlītējas iedarbības benzodiazepīniem.

 • Pārtraucot ārstēšanu, var parādīties trauksme - pārejošs sindroms, kad simptomi, kuru dēļ tika uzsākta ārstēšana, atkārtojas pastiprinātā formā. Alprazolāma terapijas pārtraukšanas laikā deva jāsamazina pakāpeniski. Dienas deva jāsamazina ne vairāk kā par 0,5 mg ik pēc 3 dienām. Dažiem pacientiem deva jāsamazina pat vēl lēnāk.

 • Ja Jums šīs zāles ir nozīmētas panikas lēkmju ārstēšanai ar lielākām Frontin devām, jo jāievēro tāda pati piesardzība, kā lietojot jebkuras psihotropas zāles.

 • Ja Jums ir depresija vai tieksme uz pašnāvību. Šīs zāles jālieto piesardzīgi un atbilstošā devā, stingri ievērojot ārsta norādījumus.

 • Benzodiazepīni var radīt atmiņas zudumu, kas visbiežāk rodas vairākas stundas pēc zāļu lietošanas.

 • Psihiatriskas un paradoksālas reakcijas. Ir ziņots par tādām reakcijām kā nemierīgums, uzbudinājums, aizkaitināmība, agresija, mānija, dusmas, nakts murgi, halucinācijas, psihozes, neatbilstoša uzvedība un citi uzvedības traucējumi, kas ir saistīti ar benzodiazepīnu lietošanu, īpaši bērniem un gados vecākiem cilvēkiem. Ja šie simptomi parādās, zāļu lietošana ir jāpārtrauc.

 

Alprazolāma lietošana noteiktu depresijas veidu ārstēšanai nav apstiprināta.

 

Bērni un pusaudži

Alprazolāmu nerekomendē lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

 

Citas zāles un Frontin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Benzodiazepīni, lietojot tos kopā ar alkoholu vai citām centrālās nervu sistēmas (CNS)

nomākumu izraisošām zālēm, rada papildus CNS nomācošu iedarbību. Tādēļ šo zāļu lietošanas laikā jāatturas no alkohola lietošanas.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat:

 

- ketokonazolu, itrakonazolu un citus azola tipa pretsēnīšu līdzekļus. Šo līdzekļu vienlaicīga lietošana ar alprazolāmu nav ieteicama;

 • antidepresantus (nefazodonu, fluoksetīnu, fluvoksamīnu);

- perorālos pretapaugļošanās līdzekļus;

- propoksifēnu (narkotiskos pretsāpju līdzekļus);

- diltiazēmu (asinsspiedienu pazeminošos līdzekļus);

- makrolīdu grupas antibiotikas, tādus kā eritromicīns, klaritromicīns un troleandomicīns;

- kuņģa skābes sekrēciju nomācošie līdzekļi (cimetidīns) var paaugstināt Frontin koncentrāciju plazmā un pastiprināt tā aktivitāti;

- HIV proteāzes inhibitoru (piemēram, ritonavira) un alprazolāma mijiedarbība ir kompleksa un atkarīga no devas, tādēļ deva ir jāpielāgo vai jāpārtrauc Frontin lietošana;

 • digoksīnu (īpaši pacientiem vecumā virs 65 gadiem).

 

 

Frontin kopā ar alkoholu

Terapijas laikā alkoholu lietot nedrīkst.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Alprazolāmu lietojot grūtniecības laikā, vai ja grūtniecība iestājas šo zāļu lietošanas laikā, ārsts Jūs brīdinās par iespējamo risku Jūsu nedzimušajam bērnam.

Benzodiazepīni, kas lietoti lielās devās grūtniecības 2. un/vai 3. trimestrī (grūtniecības otrajos trīs un/vai trešajos trīs mēnešos), var samazināt nedzimušā bērna aktīvās kustības un ietekmēt tā sirdsdarbību.

Ja Jums jālieto alprazolāms pēdējā grūtniecības periodā neatkarīgi no devas lieluma, Jūsu bērnam var būt vispārēji pazemināts tonuss. Vispārēji pazemināts tonuss var izpausties ar tādām pazīmēm kā, piemēram, muskuļu vājumums, zīšanas grūtības un novest pie augļa masas pārāk maza pieauguma. Šīs pazīmes var būt pārejošas un var ilgt no 1 līdz 3 nedēļām.

Ja zāles lietotas lielā devā, jaundzimušajam var parādīties elpošanas darbības nomākums vai

elpošanas darbības apstāšanās un pazemināta ķermeņa temperatūra. Dažas dienas pēc dzimšanas sakarā ar zāļu iedarbības pārtraukšanos (zāļu atcelšanu), jaundzimušajam var parādīties pārmērīga uzbudināmība, satraukums un trīce, arī tad, ja nav novērojams vispārēji pazemināts tonuss.

Alprazolāmu nevajadzētu lietot grūtniecības laikā, ja vien sievietes klīniskais stāvoklis to

neprasa.

 

Alprazolāms izdalās mātes pienā. Alprazolāma lietošanas laikā nedrīkst bērnu barot ar krūti.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav ieteicams vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, ja šīs zāles Jums izraisa

miegainību, reiboni, neskaidru redzi, muskuļu vājumu, mazina koncentrēšanās spējas vai rada

atmiņas zudumu. Ja Jūsu miega ilgums ir samazināts, tas var traucēt Jūsu modrību.

 

Frontin satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

 

3. Kā lietot Frontin

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva tiks noteikta individuāli, ņemot vērā slimības smagumu un atbildes reakciju uz

zālēm. Ja būs nepieciešama lielāka deva, to palielinās uzmanīgi, lai izvairītos no nelabvēlīgām reakcijām.

 

Parasti pacienti, kas agrāk nav ārstēti ar psihotropiem līdzekļiem, uz mazākām devām reaģē labāk nekā tie, kas ilgstoši saņēmuši mazos trankvilizatorus, antidepresantus vai miega līdzekļus. Gados vecākiem un novājinātiem pacientiem jācenšas ievērot vispārējo principu un lietot iespējami mazāko efektīvo devu, lai novērstu kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumus vai pastiprinātu miegainību.

 

Ārstēšanas ilgums. Ārstēšanas periodam jābūt pēc iespējas īslaicīgākam. Kopumā trauksmes ārstēšanas periodam nevajadzētu pārsniegt 8-12 nedēļas un 8 mēnešus pie panikas traucējumiem, ieskaitot devas samazināšanas procesu. Ir pieejami dati par lietošanu trauksmes un depresijas gadījumā līdz 6 mēnešiem un, ārstējot panikas lēkmes līdz 8 mēnešiem.

 

Terapijas pārtraukšana.Pārtraucot ārstēšanu ar alprazolāmu, deva tiks samazināta pakāpeniski. Alprazolāma dienas devu ierosināts samazināt ne vairāk kā par 0,5 mg ik pēc 3 dienām. Dažreiz var būt nepieciešama pat lēnāka devas samazināšana.

 

Trauksme: ieteicamā sākuma deva ir 0,75- 1,5 mg dienā dalītās devās (blakusparādību gadījumā deva jāsamazina). Parastā deva ir 0,5- 4,0 mg dienā dalītās devās.

 

Trauksme, kas saistīta ar depresiju: ieteicamā sākuma deva ir 1,5 mg dienā dalītās devās (blakusparādību gadījumā deva jāsamazina). Parastā deva ir 1,5- 4,5 mg dienā dalītās devās.

 

Panikas traucējumi: ieteicamā sākuma deva ir 0,5- 1,0 mg pirms gulētiešanas vai 0,5 mg trīs reizes dienā (blakusparādību gadījumā deva jāsamazina). Deva jāpielāgo pacienta atbildes reakcijai, devu palielinot ne vairāk kā par 1 mg dienā ik pēc 3 – 4 dienām. Var pievienot papildus devas, līdz sasniegta dozēšanas shēma 3 x d. vai 4 x d.

 

Gados vecāki pacienti: ieteicamā sākuma deva ir 0,5- 0,75 mg dienā dalītās devās (blakusparādību gadījumā deva jāsamazina). Devu nepieciešamības un panesamības gadījumā var pakāpeniski palielināt.

 

Tableti var sadalīt vienādās devās

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Alprazolāma drošums un efektivitāte lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem līdz šim nav pierādīta,tādēļ Frontin nevajadzētu lietot šajā vecuma grupā.

 

Ja esat lietojis Frontin vairāk nekā noteikts

Alprazolāma pārdozēšanas izpausmes ir miegainība, neskaidra runa, kustību koordinācijas

traucējumi, koma un elpošanas nomākums. Smagas sekas ir reti, ja vien nav lietotas arī citas zāles un/vai alkohols. Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu.

 

Ja esat aizmirsis lietot Frontin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja ir jau laiks lietot nākamo devu, nelietojiet dubultdevu, jo tad pastāv pārdozēšanas risks. Sazinieties ar savu ārstu.

 

Ja pārtraucat lietot Frontin

Ārstēšanos nedrīkst pārtraukt pēkšņi (skatīt 2.punktā ”Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” un 3. punktā Ārstēšanas pārtraukšana”).

Jūsu ārsts Jums izstāstīs, cik ilga būs ārstēšana ar Frontin. Sekojiet ārsta norādījumiem.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Vairums šeit minēto blakusparādību novērotas ārstēšanas sākumā un

tās parasti izzūd, turpinot terapiju vai samazinot devu.

 

Ļoti bieži sastopamās blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

depresija, sedācija, miegainība, ataksija (kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi), atmiņas traucējumi, dizartrija (nekoordinēta runa), reibonis, galvassāpes, aizcietējumi, sausuma sajūta mutē, nogurums, aizkaitināmība.

 

Bieži sastopamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 10 cilvēkiem):

samazināta ēstgriba, apjukums, dezorientācija, koordināciju traucējumi, pazemināts libido, trauksme, bezmiegs, nervozitāte, pastiprināts libido (dzimumtieksme), līdzsvara traucējumi, uzmanības traucējumi, miega traucējumi (hipersomnia), miegainība, trīce, neskaidra redze, slikta dūša, dermatīts, seksuāla disfunkcija, ķermeņa svara samazināšanās vai palielināšanās.

 

Retāk sastopamās blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 no 100 cilvēkiem):

mānija, halucinācijas, dusmas, uzbudināmība, atmiņas traucējumi (amnēzija), muskuļu vājums, urīna nesaturēšana, neregulārs menstruālais cikls..

 

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

paaugstināts hormona prolaktīna līmenis asinīs (hiperprolaktinēmija), hipomānija, agresivitāte, naidīgums, domāšanas traucējumi, muskuļu tonusa traucējumi, veģetatīvās nervu sistēmas traucējumi, distonija, kuņģa-zarnu trakta traucējumi, aknu iekaisums (hepatīts), aknu darbības traucējumi, dzelte, nopietnas alerģiskas reakcijas, kas izsauc elpošanas grūtības vai reiboni (angioedēma), potītes, pēdas vai pirkstu uztūkums (perifērā tūska), urīna aizture, fotosensitivitātes reakcija, paaugstināts intraokulārais spiediens.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.:+371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Frontin

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Frontin satur

Aktīvā viela: katra tablete satur 0,25 mg, 0,5 mg vai 1 mg alprazolāma

Citas sastāvdaļas ir:

 • 0,25 mg tabletes: koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, nātrija laurilsulfāts, kukurūzas ciete, magnija stearāts, mikrokristāliska celuloze, laktozes monohidrāts (96 mg).

 • 0,5 mg tabletes: dzeltenais dzelzs oksīds (E 172), koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, nātrija laurilsulfāts, kukurūzas ciete, magnija stearāts, mikrokristāliska celuloze, laktozes monohidrāts (96 mg).

 • 1 mg tabletes: sarkanais dzelzs oksīds (E 172), koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, nātrija laurilsulfāts, kukurūzas ciete, magnija stearāts, mikrokristāliska celuloze, laktozes monohidrāts (96 mg).

 

Frontin ārējais izskats un iepakojums:

0.25 mg tabletes: baltas vai iedzelteni baltas, bez smaržas, ovālas formas, bikonveksas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un stilizētu apzīmējumu „E 311” otrā pusē.

0.5 mg tabletes: bāli dzeltenas, bez smaržas, ovālas formas, bikonveksas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un stilizētu apzīmējumu „E 312” otrā pusē.

1 mg tabletes: gaiši rozā, bez smaržas, ovālas formas, bikonveksas tabletes ar dalījuma līniju vienā pusē un stilizētu apzīmējumu „E 313” otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās

Iepakojums: 30 vai 100 tabletes brūnā stikla pudelē ar baltu plastmasas drošības vāciņu, kas ievietota kartona kārbā kopā ar lietošanas instrukciju.

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

UNGĀRIJA

 

Ražotājs

EGIS Pharmaceuticals PLC

9900 Körmend, Mátyás király út 65.

UNGĀRIJA

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!