apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

FENAZEPĀMS TBL 0.5MG N50

Uz 2017-Oct-19
FENAZEPAMS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "FENAZEPĀMS TBL 0.5MG N50 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.53€  3$  2.28£  173Rub  24.3SEK  11PLN  10.47₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "FENAZEPĀMS TBL 0.5MG N50" ###

 ATĶ kods: N05BA01Aktīvās vielas: Fenazepamum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā.  Ražotājs, zīmols: Olainfarm. 
FENAZEPĀMS TBL 0.5MG N50 - kompensējams medikaments Latvijā. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
FENAZEPĀMS 0.5MG TABL.N50
2.19€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
FENAZEPĀMS TBL 0.5MG N50 (K)
2.53€ A-aptieka (Jan-2016) Riga

Saskaņots ZVA 08.04.2010.

Fenaz_3284

Zaļu apraksts

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela: fenazepāms (Fenazepamum).

•    Katra Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tablete satur 0,5 mg fenazepāma.

Katra Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tablete satur 83,50 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

•    Katra Fenazepam Olainfarm 1 mg tablete satur 1 mg fenazepāma.

Katra Fenazepam Olainfarm 1 mg tablete satur 125 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    Zāļu forma

Tabletes.

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar noslīpinātām malām.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Trauksme, bailes, psihomotorisks uzbudinājums, veģetatīvie traucējumi un psihotisks stāvoklis; neirozes, neirozēm līdzīgi stāvokļi; psihopātijas un psihopātijām līdzīgi stāvokļi; bezmiegs; paaugstināts muskuļu tonuss; hiperkinēzes; epilepsija; alkohola abstinences sindroma kompleksa ārstēšana.

4.2    Devas un lietošanas veids

Tabletes lieto iekšķīgi, uzdzerot šķidrumu. Ieteicams lietot zemākās efektīvās devas iespējami īsāku laiku.

Trauksme, bailes, psihomotorisks uzbudinājums, veģetatīvie traucējumi, psihotisks stāvoklis: parasti pieaugušajiem reizes deva ir 0,5-1 mg, vidējā dienas deva - 1,5-5 mg, ko sadala 2-3 reizes devās (parasti no rīta un dienā - 0,5-1 mg, pirms naktsmiera - līdz 2,5 mg).

Neirozes, neirozēm līdzīgi stāvokļi, psihopātijas, psihopātijām līdzīgi stāvokļi: sākumdeva - 0,5-1 mg 2-3 reizes dienā. Nepieciešamības gadījumā pēc 2-3 dienām devu var palielināt līdz 4-6 mg dienā. Izteikta uzbudinājuma gadījumā sākumdeva - 3 mg dienā, pēc tam devu ātri palielina līdz tiek sasniegts terapeitiskais efekts.

Maksimālā dienas deva nedrīkst pārsniegt 10 mg.

Bezmiegs: 0,25-0,5 mg 20-30 minūtes pirms naktsmiera.

Paaugstināts muskuļu tonuss: 2-3 mg 1-2 reizes dienā.

Epilepsija: 2-10 mg dienā.

dienā.

apakšpunktu 4.4).

citu benzodiazepīnu, lietošanas ilgumam maksimums 4 nedēļām, ieskaitot devas

Alkohola abstinences sindroma kompleksa ārstēšana: 2,5-5 mg Vecāka gadagājuma pacientiem dienas devu mazina 2-3 reizes.

Pacientiem ar aknu un/vai nieru mazspēju mazina devu.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam Fenazepāmu nedrīkst lietot (sk.

Lietošanas ilgums

Lai izvairītos no atkarības veidošanās, fenazepāma, tāpat kā jābūt pēc iespējas īsākam - sākot no dažām dienām līdz samazināšanas periodu.

Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp. 2. no 6

Saskaņots ZVA 08.04.2010.

Fenaz_3284

OlainFarm


Zaļu lietošanu pārtrauc, pakāpeniski mazinot devu. Strauja lietošanas partraukšana var izraisīt abstinences sindromu: uzbudinājumu, nemieru, miega traucējumus.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret fenazepāmu, benzodiazepīna atvasinājumiem un/vai jebkuru no palīgvielām. Myasthenia gravis.

Smagi aknu un/vai nieru funkciju traucējumi.

Smagas elpceļu slimības (elpošanas mazspēja, akūta plaušu mazspēja, miega apnojas sindroms).

Akūta slēgta priekšējā kakta glaukoma.

Smaga depresija.

Astēnija. Kaheksija.

Grūtniecība un zīdīšanas periods.

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Akūta saindēšanās ar alkoholu, trankvilizatoriem, neiroleptiskiem līdzekļiem, miega līdzekļiem, narkotikām.

Alkohola lietošana ārstēšanas laikā.

Nav ieteicams bronhiālās astmas slimniekiem un veciem pacientiem.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nozīmējot Fenazepam Olainfarm,’ jāņem vērā vispārīga informācija par benzodiazepīniem.

Fenazepam Olainfarm nedrīkst lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam, jo nav informācijas par lietošanas drošību un efektivitāti šajā vecuma grupā.

Tolerance

Ilgstoša Fenazepam Olainfarm lietošana izraisa zāļu darbības pakāpenisku pavājināšanos, kas var izraisīt pacienta vēlēšanos efekta sasniegšanai patvaļīgi palielināt devu.

Atkarība

Piesardzīgi jāordinē pacientiem, kuriem anamnēzē ir zāļu, narkotiku vai alkohola atkarība.

Pacientiem, kuri iepriekš nav ārstēti ar psihotropiem līdzekļiem, ir nepieciešama zemāka Fenazepam Olainfarm deva salīdzinājumā ar pacientiem, kuri jau ir ārstēti ar antidepresantiem, anksiolītiskiem līdzekļiem, kā arī pacientiem ar alkohola atkarību.

Devas un lietošanas ilguma palielināšana veicina atkarības veidošanos. Ja ir nepieciešama devas palielināšana, tā jāveic lēnām. Lietojot Fenazepam Olainfarm vairākas nedēļas devā, kas pārsniedz 4 mg dienā, var attīstīties fiziska un psihiska atkarība. Pacientiem, kuriem jau ir bijusi atkarība no alkohola vai citām zālēm, ir lielāks atkarības risks.

Zāļu lietošanas strauja pārtraukšana pēc ilgstošas lietošanas izraisa abstinences sindromu: uzbudinājumu, nemieru, miega traucējumus. Lai izvairītos no abstinences sindroma, Fenazepam Olainfarm lietošanu pārtrauc pakāpeniski, samazinot devu.

Atsevišķiem pacientiem abstinences sindroms var rasties pat pēc īslaicīgas, īpaši lielu devu lietošanas. Paradoksālās reakcijas

Benzodiazepīni, t. sk. Fenazepam Olainfarm, var izraisīt paradoksālas reakcijas. Tās var būt izteikts nemiers, uzbudinājums, dusmas, agresivitāte, halucinācijas, nakts murgi, bezmiegs, neadekvāta uzvedība un citas nevēlamas uzvedības izpausmes. Visbiežāk tās iespējamas vecāka gadagājuma un psihiski slimiem pacientiem, kā arī pēc alkohola vienlaicīgas lietošanas. Paradoksālu reakciju gadījumā ārstēšana ar Fenazepam Olainfarm nekavējoties jāpārtrauc.

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

25.03.2010.

26.03.2010.

Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp. 3. no 6

Saskaņots ZVA 08.04.2010.

Fenaz_3284

OlainFarm


Īpašas pacientu grupas

Pacientiem ar cerebrālo un spinālo ataksiju, nozīmējot Fenazepam Olainfarm, jāievēro piesardzība. Benzodiazepīni nav rekomendēti psihisku slimību primārai ārstēšanai. Benzodiazepīnus nedrīkst lietot monoterapijā depresijas vai trauksmes, kas saistīta ar depresiju, ārstēšanai.

Pacientiem ar psihiskām slimībām, kā arī galvas smadzeņu organisku izmaiņu gadījumā iespējamas paradoksālas reakcijas. Monoterapija ar šīm zālēm var pastiprināt pašnāvības tieksmi.

Pacientiem ar bronhiālo astmu un veciem pacientiem Fenazepam Olainfarm var pasliktināt elpceļu caurlaidību.

Vecāka gadagājuma pacientiem jāmazina deva, jo blakusparādību rašanās risks ir palielināts. Koordinācijas un līdzsvara traucējumi kopā ar muskuļu vājumu var būt iemesls kritieniem un traumām.

Pacientiem ar aknu un/vai nieru mazspēju aktīvā viela var uzkrāties organismā, pastiprinot zāļu iedarbību un blakusparādības.

Ilgstošas zāļu lietošanas laikā periodiski jākontrolē asinsaina un aknu funkciju rādītāji.

Ārstēšanas ar Fenazepam Olainfarm laikā, nozīmējot citas zāles, jāievēro piesardzība iespējamās mijiedarbības dēļ (skatīt apakšpunktu 4.5).

Palīgvielas

•    Katra Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tablete satur 83,50 mg laktozes monohidrāta.

•    Katra Fenazepam Olainfarm 1 mg tablete satur 125 mg laktozes monohidrāta.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lietojot vienlaicīgi fenazepāmu un citus centrālo nervu sistēmu nomācošos līdzekļus (neiroleptiskos līdzekļus, pretepilepsijas līdzekļus, miega līdzekļus, centrālas darbības miorelaksantus, narkotiskos analgētiskos līdzekļus), jāņem vērā, ka minēto līdzekļu kompleksa lietošana pastiprina to darbību. Citohroma P450 inhibitori (piem., cimetidīns) pastiprina fenazepāma darbību un toksisko efektu rašanās risku.

Citohroma P450 induktori (piem., rifampicīns) pavājina fenazepāma darbību.

Fenazepāms palielina tricikliskā antidepresanta imipramīna koncentrāciju asins plazmā un sedatīvo darbību.

Fenazepāma vienlaicīga lietošana ar antihipertensīviem zāļu līdzekļiem var pastiprināt šo līdzekļu darbību.

Benzodiazepīni, t.sk. fenazepams, vājina pretparkinsonisma līdzekļa levodopas darbību, var pastiprināties parkinsonisma simptomātika.

Fenazepāma vienlaicīga lietošana ar zidovudīnu paaugstina zidovudīna toksicitāti.

Lietojot vienlaicīgi ar klozapīnu, var pastiprināties elpošanas nomākuma risks.

Orālie kontracepcijas līdzekļi palēnina fenazepāma metabolismu.

Smēķēšana samazina fenazepāma iedarbību.

Ārstēšanas laikā nedrīkst lietot alkoholu (var rasties dzīvībai bīstams stāvoklis - elpošanas centra paralīze).

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

25.03.2010.

26.03.2010.

Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp. 4. no 6

Saskaņots ZVA 08.04.2010.

Fenaz_3284

OlainFarm


4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Benzodiazepīnu, t. sk. fenazepāma, lietošana grūtniecības laikā ir kontrindicēta. Fenazepāmam piemīt toksiska iedarbība uz augli. Tā lietošana pirmajos trīs grūtniecības mēnešos palielina augļa iedzimtu defektu risku; lietošana grūtniecības pēdējos mēnešos vai pirms dzemdībām jaundzimušajam var izraisīt centrālās nervu sistēmas nomākumu, atkarību un abstinences sindromu. Jaundzimušie ir īpaši jutīgi pret benzodiazepīnu izraisītu centrālās nervu sistēmas nomākumu, kas var izpausties kā elpošanas nomākums, zems muskuļu tonuss un arteriālais asinsspiediens, tranzitora hipotermija, zīšanas vājums (“ļenganā bērna” sindroms).

Fenazepāms izdalās ar mātes pienu, tāpēc zīdīšanas periodā ir jāpārtrauc zāļu lietošana vai krūts barošana.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Fenazepāma lietošanas laikā nedrīkst vadīt transportlīdzekli un apkalpot potenciāli bīstamus mehānismus, jo zāles mazina uzmanību, reakcijas ātrumu un kustību precizitāti.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Blakusparādību novērtēšanā izmantots sekojošs biežuma iedalījums: ļoti bieži (> 1/10); bieži (> 1/100 līdz < 1/10); retāk (> 1/1000 līdz < 1/100); reti (> 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Fenazepāma izraisīto blakusparādību biežums ir atkarīgs no pacienta individuālās jutības, devas un devas palielināšanas ātruma. Ja devu palielina lēni un tā nepārsniedz 1,5-2,5 mg dienā, blakusparādības praktiski nenovēro. Ja devu palielina strauji un tā pārsniedz 5-7 mg dienā, blakusparādību biežums palielinās. Blakusparādības vājinās vai izzūd, mazinot devu.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: reti - asinsrades traucējumi (leikopēnija, neitropēnija, anēmija, trombocitopēnija).

Psihiskie traucējumi: retāk - dezorientācija laikā un telpā; ļoti reti - paradoksālas reakcijas (izteikts nemiers, uzbudinājums, dusmas, agresivitāte, halucinācijas, nakts murgi, bezmiegs, neadekvāta uzvedība un citas nevēlamas uzvedības izpausmes), domas par pašnāvību. Parasti paradoksālas reakcijas novēro vecāka gadagājuma pacientiem un psihiski slimiem pacientiem, kā arī pēc vienlaicīgas zāļu un alkohola lietošanas. Šādos gadījumos zāļu lietošana nekavējoties ir jāpārtrauc.

Nervu sistēmas traucējumi: bieži - miegainība, vieglas galvassāpes, muskuļu vājums; kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi (īpaši pacientiem vecākiem par 65 gadiem), uzmanības un koncentrēšanās spēju mazināšanās; retāk - reibonis, neskaidra runa, atmiņas traucējumi. Ja blakusparādības ir izteiktas, mazinot zāļu devu, tās vājinās vai izzūd.

Acu bojājumi: redzes traucējumi (platas acu zīlītes, diplopija, neskaidra redze).

Asinsvadu sistēmas traucējumi: reti - neievērojama hipotensija.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: retāk - sausuma sajūta mutē, slikta dūša, caureja.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi: reti - aknu darbības traucējumi ar dzelti.

Ādas un zemādas audu bojājumi: reti - ādas izsitumi, nieze.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi: bieži - urinēšanas traucējumi (urīna nesaturēšana vai urīna aizture).

Reproduktīvās    sistēmas    traucējumi    un    krūts    slimības:    retāk    -    menstruālā    cikla    traucējumi,

dzimumtieksmes mazināšanās.

Terapijas laikā var rasties nediagnosticēts pirmsdepresijas stāvoklis.

Lietojot fenazepāmu, var rasties pierašana, fiziska un psihiska atkarība. Pacienti, kuri cieš no alkoholisma vai narkomānijas, ir īpaši predisponēti atkarības riskam.

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

25.03.2010.

26.03.2010.

Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp. 5. no 6

Saskaņots ZVA 08.04.2010.

Fenaz_3284

OlainFarm


4.9 Pārdozēšana

Simptomi: izteikts centrālās nervu sistēmas nomākums (miegainība, apjukums, neskaidra runa un redze, koordinācijas un līdzsvara traucējumi), elpošanas traucējumi, hipotensija (reibonis, sirdsdarbības palēnināšanās).

Pasākumi: zāļu uzsūkšanās mazināšanai lieto aktivēto ogli (optimāli - pirmās stundas laikā pēc pārdozēšanas). Ārstēšana ir simptomātiska - galveno dzīvības funkciju monitorings un uzturēšana: augšējo elpceļu caurlaidības un elpošanas (ja nepieciešams, plaušu ventilācijas), hemodinamikas nodrošināšana. Flumazenils ir efektīvs benzodiazepīnu izraisīta elpošanas nomākuma gadījumā. Hemodialīze nav efektīva.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: anksiolītiskie līdzekļi (benzodiazepīna atvasinājumi).

ATĶ kods: N05B A.

Fenazepāms ir anksiolītisks līdzeklis ar izteiktu anksiolītisku, pretkrampju, miorelaksējošu, miega un sedatīvu darbību. Anksiolītiskā darbība izpaužas kā trauksmes, baiļu sajūtas, nemiera un emocionāla uzbudinājuma vājināšana vai nomākšana; pretkrampju darbība - epilepsijas krampju lēkmju biežumu mazināšana; miorelaksējoša darbība - skeleta muskuļu atslābināšana; miega darbība - iemigšanas veicināšana un miega ilguma pagarināšana bezmiega gadījumā, ko izraisījusi trauksme; sedatīvā darbība -psihomotoriska uzbudinājuma vājināšana, bet vienlaicīgi arī uzmanības koncentrācijas un reakcijas ātruma vājināšana. Fenazepāmu var lietot arī psihožu ārstēšanai kompleksā ar antipsihotiskiem līdzekļiem.

Darbības mehānisms nav pilnīgi izpētīts. Uzskata, ka trankvilizatori kavē zemgarozas centru (talāmusa un limbiskās sistēmas) uzbudināmību, kā arī polisinaptiskos spinālos refleksus, kas izsauc miorelaksāciju. Benzodiazepīnu atvasinājumi savu ietekmi uz zemgarozas centriem realizē, saistoties ar specifiskiem benzodiazepīna receptoriem, pastiprinot gammaaminosviestskābes (GASS) erģiskos procesus un līdz ar to izraisot nomierinošu efektu.

Fenazepāmam piemīt ārstniecisks efekts hroniska alkoholisma intoksikācijas gadījumā, kas izpaužas kā pilnīga vai daļēja enzīmu sistēmas, ko izmainījusi etanola lietošana, darbības normalizācija.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Fenazepāms labi uzsūcas no kuņģa un zarnu trakta. Aktīvās vielas maksimālā koncentrācija asins plazmā tiek sasniegta 1-2 stundās. Pēc vienreizējas perorālas 2 mg devas maksimālā koncentrācija asinīs ir 8-15 ng/ml, pēc atkārtotām perorālām devām līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta 10-14 dienās. Fenazepāms labi nonāk organisma audos, viegli šķērso hematoencefalisko un placentāro barjeru, izdalās ar mātes pienu. Fenazepāma biotransformācija noris aknās galvenokārt oksidēšanās un daļēji konjugācijas ar glikuronskābi ceļā, veidojot farmakoloģiski aktīvu metabolītu 3-hidroksifenazepāmu un vairākus neaktīvus metabolītus. Eliminācijas pusperiods ir 6-18 stundas. No organisma devas lielākā daļa tiek izvadīta ar urīnu metabolītu veidā. Tikai niecīgs devas daudzums tiek izvadīts nepārmainītā veidā. Atkārtotas lietošanas gadījuma kumulāciju nenovēro. Aknu un nieru mazspējas gadījumā mazinās hepātiskais un renālais klīrenss, kas var izraisīt kumulāciju. Arī veciem pacientiem ir lielāks kumulācijas un blakusparādību attīstības risks.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Akūtā toksicitāte: pelēm perorālā LD50 - 2400 mg/kg; žurkām intraperitoneāli LD50 - 720 mg/kg. Nav klīnisku datu, ka benzodiazepīna atvasinājumiem būtu kancerogēna darbība.

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

25.03.2010.

26.03.2010.

Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes

Zāļu apraksts

1. modulis

1.3.1.1

lpp. 6. no 6

Saskaņots ZVA 08.04.2010.

Fenaz_3284

OlainFarm


Teratogenitate un embriotoksicitate. Pētījumi liecina par benzodiazepinu izraisītu palielinātu augļa bojājuma risku un pēcnācēju uzvedības pārmaiņām.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

•    Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes: laktozes monohidrāts 83,50 mg, kukurūzas ciete, silīcija dioksīds, magnija stearāts.

•    Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes: laktozes monohidrāts 125,0 mg, kukurūzas ciete, silīcija dioksīds, magnija stearāts.

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

4    gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas un mitruma.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

10 tabletes caurspīdīgas polivinilhlonda plēves un lakotas alumīnija folijas blisterī;

5    blisteri (50 tabletes) un lietošanas instrukcija kartona kastītē.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS AS “Olainfarm”.

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV - 2114, Latvija.

Tālrunis +371 67013701 • Fakss +371 67013777 • e-pasts: olainfarm@olainfarm.lv

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJĀ:

•    Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes - 99-0882;

•    Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes - 99-0883.

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

15.12.1999. / 13.04.2005. (Fenazepāms 0,5 mg tabletes un Fenazepāms 1 mg tabletes);

_2010. (Fenazepam Olainfarm 0,5 mg tabletes un Fenazepam Olainfarm 1 mg tabletes).

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03.2010

Izstradaja:

Apstiprināja:

Vadošā farmaceite

R.Luse

Dr.med. L. Cudečkis

25.03.2010.

26.03.2010. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!