apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

CINNARIZIN ACTAVIS TBL 25MG N50

Uz 2017-Dec-18
CINNARIZIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "CINNARIZIN ACTAVIS TBL 25MG N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 1.47€  1.74$  1.3£  102Rub  14.6SEK  6PLN  6.12₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes CINNARIZIN ACTAVIS TBL 25MG N50     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsN07CA02
 Aktīvās vielas: Cinnarizinum


 Ražotājs, zīmols: Balkanpharma-Dupnitza. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
CINNARIZIN ACTAVIS 25 MG, TABL. N50 (R)
1.25€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
CINNARIZIN 25MG TABL.N50
1.44€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
CINNARIZIN ACTAVIS TBL 25MG N50
1.47€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

CINNARIZIN SOPHARMA 25 mg tabletes

Cinnarizinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Cinnarizin Sopharma un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Cinnarizin Sopharma lietošanas

 3. Kā lietot Cinnarizin Sopharma

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Cinnarizin Sopharma

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Cinnarizin Sopharma un kādam nolūkam to lieto

Cinnarizin Sopharma pieder zāļu grupai, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem. Tas uzlabo cerebrālo un perifēro mikrocirkulāciju. Cinnarizīns nomāc nistagmu (nekontrolētas acu kustības) un citas vestibulāru traucējumu izpausmes, kā arī samazina labirinta uzbudinājumu. Cinnarizīnam piemīt arī noteikta antihistamīna iedarbība.

 

Cinnarizin Sopharma lieto simptomātiskai vestibulārā aparāta traucējumu un Menjēra slimības (kas izpaužas kā vertigo, slikta dūša, vemšana un troksnis ausīs) ārstēšanai. Cinnarizin Sopharma lieto arī jūras slimības profilaksei un ārstēšanai.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Cinnarizin Sopharma lietošanas

Nelietojiet Cinnarizin Sopharma šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu (cinnarizīnu) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;

 • ja Jūs vai Jūsu bērns ir jaunāks par 12 gadiem.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cinnarizin Sopharma lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu:

 • ja Jūs esat gados vecs pacients (vecāks par 65 gadiem);

 • ja Jums ir Parkinsona slimība vai iepriekš ir bijuši ekstrapiramidālu traucējumu simptomi (trīce, dezorientācija un līdzsvara traucējumi);

 • ja Jums ir hipotensija (zems asinsspiediens);

 • ja Jums ir kuņģa slimība.

 

Ilgstošas cinnarizīna lietošanas gadījumā jākontrolē asinsaina, kā arī aknu un nieru funkcionālos rādītājus;

 

Piesardzība jāievēro lietojot pacientiem ar prostatas hipertrofiju, urīna aizturi, glaukomu un piloroduodenālu obstrukciju, kā arī jāizvairās no lietošanas porfīrijas pacientiem.

 

Bērni un pusaudži

Cinnarizin Sopharma bērniem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma jālieto piesardzīgi.

Citas zāles un Cinnarizin Sopharma

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

 

 • Vienlaicīga Cinnarizin Sopharma lietošana ar alkoholu, zālēm, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu (CNS depresanti vai tricikliskie antidepresanti), var abpusēji pastiprināt iedarbību.

 • Vienlaicīgas nootropo līdzekļu (piracetāms, aminalons u.c.) lietošanas gadījumā pastiprināsies cinnarizīna iedarbība.

 • Vazodilatatori pastiprina cinnarizīna iedarbību.

 • Antacīdi un H2-blokatori (ranitidīns, famotidīns) veicina cinnarizīna uzsūkšanos.

 • MAO inhibitori pastiprina M-holinolītisko un sedatīvo līdzekļu iedarbību.

 • Cinnarizīna antihistamīna iedarbības rezultātā iespējami kļūdaini negatīvi rezultāti ādas jutības pārbaudēs. Šā iemesla dēļ, cinnarizīna lietošana jāpārtrauc vismaz 4 dienas pirms šo pārbaužu veikšanas.

 • Cinnarizīns sportistiem var uzrādīt kļūdaini pozitīvus rezultātus dopinga analīzēs.

 

Cinnarizin Sopharma kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Cinnarizin Sopharma terapijas laikā Jums jāizvairās no alkohola lietošanas.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Grūtniecība

Tā kā trūkst labi kontrolētu klīnisko pētījumu par šo zāļu drošumu, lietojot grūtniecības laikā, cinnarizīna lietošana grūtniecēm nav ieteicama.

 

Barošana ar krūti

Tā kā trūkst datu par šo zāļu izdalīšanos ar mātes pienu, šo zāļu lietošana nav ieteicama mātēm, kuras baro bērnu ar krūti. Gadījumos, kad šo zāļu lietošana ir nepieciešama, jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Cinnarizīns var izraisīt miegainību, it sevišķi terapijas sākumā un tāpēc šīs zāles ar piesardzību, izvērtējot riska/ieguvuma attiecību, jālieto pacientiem, kuri vada transportlīdzekļus un apkalpo mehānismus.

 

Cinnarizin Sopharma satur laktozes monohidrātu un kviešu cieti

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

Piemērots cilvēkiem ar celiakiju. Nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu alerģiju (atšķirīgu no celiakijas)

 

3. Kā lietot Cinnarizin Sopharma

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Cinnarizin Sopharma tabletes jālieto iekšķīgi, uzdzerot pietiekamu daudzumu ūdens. Tabletes ieteicams lietot pēc ēdienreizēm.

 

Ieteicamā deva ir:

Vestibulārie simptomi

Pieaugušie un bērni, kuri vecāki par 12 gadiem

Dienas deva ir 75 mg (3 tabletes) – 1 tablete 3 reizes dienā.

 

Kinetozes profilakse

Pieaugušie un bērni, kuri vecāki par 12 gadiem

Viena tablete divas stundas pirms ceļojuma un pēc tam, ceļojuma laikā, 1 tablete ik pēc 8 stundām.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Šī zāļu forma nav piemērota lietošanai bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.

 

Ja Jūs esat lietojis Cinnarizin Sopharma vairāk nekā noteikts

Šo zāļu pārdozēšanas gadījumā iespējami sekojoši simptomi: miegainība, samazināts asinsspiediens, ko pavada galvassāpes, dezorientācija un līdzsvara traucējumi.

 

Ja Jums liekas, ka Jūs esat lietojis lielāku zāļu devu nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu, vai arī dodieties uz tuvāko slimnīcu.

 

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Cinnarizin Sopharma

Ja Jūs esat aizmirsis lietot devu, ieņemiet to tiklīdz atceraties. Ja ir pienācis laiks jau nākamajai devai, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet lietot zāles kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Turpiniet zāļu lietošanu kā tas noteikts.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Blakusparādību izvērtēšanā izmantota sekojoša sastopamības biežuma klasifikācija:

 

Ļoti bieži

var rasties vairāk nekā 1 cilvēkam no 10

Bieži

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10

Retāk

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 100

Reti

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 1000

Ļoti reti

var rasties mazāk nekā 1 cilvēkam no 10000

Nav zināmi

sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem

 

Iespējamas sekojošas blakusparādības:

 

Reti

 • paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas, vilkēde (autoimūna slimība);

 • galvassāpes, gados vecākiem pacientiem ilgstošas cinnarizīna terapijas gadījumā, lietojot lielas devas, iespējami ekstrapiramidāli simptomi (trīce, dezorientācija, līdzsvara traucējumi), tai skaitā Parkinsona slimība;

 • sausuma sajūta mutē;

 • svīšana, hroniska gļotādu slimība (lichen planus);

 • ķermeņa masas palielināšanās.

 

Ļoti reti

 • dzelte.

 

Nav zināmi

 • miegainība;

 • kuņģa – zarnu trakta traucējumi;

 • pazemināts asinsspiediens

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši:

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Cinnarizin Sopharma

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes pēc „Годен до” un uz blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cinnarizin Sopharma satur

 • Aktīvā viela ir cinnarizīns.

Katra tablete satur 25 mg cinnarizīna.

 • Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kviešu ciete, povidons, magnija stearāts, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds un mikrokristāliskā celuloze.

 

Cinnarizin Sopharma ārējais izskats un iepakojums

Cinnarizin Sopharma ir baltas līdz gandrīz baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes.

 

50 tabletes stingrā, oranžā, gaismas necaurlaidīgā PVH/Alumīnija folijas blisterī.

Kartona kastītē iepakots 1 blisteris kopā ar lietošanas instrukciju.

 

Primārā marķējuma informācija

 

CINNARIZIN SOPHARMA 25 mg

tabletes cinnarizīns

/logo/ sopharma

Lot (Sērijas Nr.) EXP (Derīgs līdz): skatīt spiedogu

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgārija

 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA "Jelgavfarm",

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tel.63022249

 

Reģistrācijas Nr. ___________________

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 2016.gada jūnijā. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!