apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

CEREBROLYSIN AMP 1ML N10

Uz 2017-Oct-21
CEREBROLYSIN-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "CEREBROLYSIN AMP 1ML N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 18.01€  21.31$  16.18£  1228Rub  173.7SEK  76PLN  74.49₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas CEREBROLYSIN AMP 1ML N10     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: N07XX00Aktīvās vielas: Cerebrolysinum

 Ražotājs, zīmols: Ebewe Arzneimittel Gmbh. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
CEREBROLYSIN 1ML AMP.N10
16.19€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
 .

Saskaņots ZVA 13.01.2011.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

CEREBROLYSIN 215,2 mg/1 ml šķīdums injekcijām/koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

CEREBROLYSIN 1076 mg/5 ml šķīdums injekcijām/koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

CEREBROLYSIN 2152 mg/10 ml šķīdums injekcijām/koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

(Cerebrolysinum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

•    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

•    Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

•    Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

•    Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Cerebrolysin un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms Cerebrolysin lietošanas

3.    Kā lietot Cerebrolysin

4.    Iespējamās blakusparādības

5    Cerebrolysin uzglabāšana

6.    Sīkāka informācija

1.    KAS IR CEREBROLYSIN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Cerebrolysin ir zāles, kas stimulē Jūsu smadzeņu funkcijas. Tas darbojas kā dabīgais nervu augšanas faktors.

Cerebrolysin lieto sekojošos gadījumos:

■    Smadzeņu organiski, metaboliski traucējumi un neirodeģeneratīvas slimības, īpaši Alcheimera tipa vecuma demence.

■    Komplikācijas pēc insulta.

■    Galvas smadzeņu trauma; pēcoperācijas trauma, smadzeņu kontūzija vai satricinājums.

2.    PIRMS CEREBROLYSIN LIETOŠANAS Nelietojiet Cerebrolysin šādos gadījumos:

■    ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret cerebrolizīnu vai kādu citu Cerebrolysin sastāvdaļu.

■    ja Jums ir epilepsija;

■    ja Jums ir smaga nieru mazspēja.

Īpaša piesardzība, lietojot Cerebrolysin, nepieciešama šādos gadījumos:

■    ja Jums ir tendence veidoties alerģiskām reakcijām;

■    ja Jums ir citi epileptiski stāvokļi un grand mal lēkmes; terapija ar Cerebrolizīnu var palielināt lēkmju biežumu.

Citu zāļu lietošana:

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojis, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes.

Cerebrolizīna farmakoloģiskā profila dēļ, speciāla uzmanība nepieciešama, ja to lieto vienlaicīgi ar antidepresantiem vai monoaminooksidāzes (MAO) inhibitoriem, jo iespējamas papildus blakusparādības. Šādos gadījumos rekomendē samazināt antidepresantu devas.

Vienlaikus ar cerebrolizīnu var lietot vitamīnus un zāles sirds-asinsvadu sistēmas slimību ārstēšanai, bet tās nedrīkst sajaukt vienā šļircē vai infūzijā.

Infūzijās cerebrolizīnu nedrīkst jaukt ar sabalansētiem aminoskābju šķīdumiem.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pieejami dati par Cerebrolysin lietošanu cilvēkiem, tāpēc grūtniecības laikā cerebrolizīnu drīkst lietot tikai pēc rūpīgas riska un iespējamā labvēlīgā efekta attiecību izvērtēšanas.

Zīdīšanas periodā cerebrolizīnu drīkst lietot tikai pēc rūpīgas riska un iespējamā labvēlīgā efekta attiecību izvērtēšanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināma Cerebrolysin ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Gemcitabin „Ebewe” sastāvdaļām

Šīs zāles satur apmēram 2,4 mg/ml nātrija (vairāk par 1 mmol). Tas jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

3.    KĀ LIETOT CEREBROLYSIN

Cerebrolysin Jums ievadīs veselības aprūpes speciālists.

Ja esat lietojis Cerebrolysin vairāk nekā noteikts:

Maz ticams, ka Jums saņemsiet vairāk preparāta nekā noteikts, jo Jums to ievadīs veselības aprūpes speciālists. Tomēr, ja pārdozēšana ir radusies vai parādās blakusparādības, nekavējoties pastāstiet par tiem ārstam.

Nav datu par negatīvu ietekmi uz veselību pārdozēšanas vai intoksikācijas dēļ.

Ja esat aizmirsis lietot Cerebrolysin:

Nelietojiet dubultu devu, jo tas neaizvietos aizmirsto devu.

Pirms zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī Cerebrolysin var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Nevēlamo blakusparādību biežums ir sadalīts šādi:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000)

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

Paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas, tādas kā ādas nieze, iekaisums, galvassāpes, kakla sāpes, sāpes ekstremitātēs, drudzis, sāpes muguras lejasdaļā, elpošanas grūtības, drebuļi un šokam līdzīga reakcija.

Vielmaiņas un uzturēs traucējumi

Reti:

Apetītes zudums.

Psihiskie traucējumi

Reti:

Vēlamais aktivizējošais efekts var izraisīt uzbudinājumu (agresiju, apjukumu, bezmiegu).

Nervu sistēmas traucējumi

Reti:

Ja injicē par ātru, var rasties reibonis.

Ļoti reti:

Atsevišķos gadījumos ir saņemti ziņojumi par grand mal lēkmēm un krampjiem, lietojot Cerebrolizīnu'

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti reti:

Ja injicē par ātru, var rasties sirdsklauves vai aritmija.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti:

Dispepsija, caureja, aizcietējumi, vemšana un slikta dūša.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti:

Ja injicē par ātru, var rasties karstuma sajūta vai svīšana. Nieze.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti reti:

Eritēma vai dedzināšana ievadīšanas vietā.

Pētījuma laikā tika saņemti reti ziņojumi par izraisīto hiperventilāciju, hipertensiju, hipotensiju, nogurumu, trīci, depresiju, apātiju, reiboņiem un gripas simptomiem ( t.sk., saaukstēšanos, klepu, respiratorā trakta infekcijām).

Cerebrolizīnu lietojot gados vecākiem pacientiem ir jāņem vērā, ka augstāk minētās nevēlamās blakusparādības var novērot arī nemaz nelietojot zāles.

Ja novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām ziņot ārstam vai farmaceitam.

5.    CEREBROLYSIN UZGLABĀŠANA

Uzglabāt zāles bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Nesasaldēt. Šķīdumu no ampulas jāņem tieši pirms lietošanas.

Nelietot, ja beidzies uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš.

6.    SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Cerebrolysin satur Katra ampula satur:

•    1 ml satur 215,2 mg cūkas smadzeņu izcelsmes peptīdu preparāta (cerebrolizīna koncentrāta) ūdens šķīdumā.

•    Aktīvā viela ir cerebrolizīns. 1 ml satur 215,2 mg cūkas smadzeņu izcelsmes peptīdu preparāta (cerebrolizīna koncentrāta) (Cerebrolysinum) ūdens šķīdumā

•    Citas sastāvdaļas ir nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām

Cerebrolysin ārējais izskats un iepakojums

Cerebrolysin ir dzidrs, dzintara krāsas šķīdums.

I hidrolītiskās klases stikla ampulas dzintara krāsā, tās aiztaisītas ar gumijas korķīšiem, iepakotas kartona kastītē.

1ml: 10 ampulas 5 ml: 5 ampulas 10 ml: 5 ampulas

Visi iepakojuma lielumi var nebūt pieejami tirgū.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

EVER Neuro Pharma GmbH Mondseestrasse 11,

A-4866 Unterach,

Austrija

Ražotājs:

EVER Neuro Pharma GmbH Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach, Austrija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

SIA ELVIM

Kurzemes pr. 3 - 513, LV-1067, Rīga Tālr.: 67808450 Fakss: 67808451 E-mail: hq@elvim.lv

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2010.gada jūnijs

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem:

Īpaši norādījumi lietošanai, sagatavošanai lietošanai un atkritumu likvidēšanai

Ja cerebrolizīnu ievada caur vairākkārtīgi lietojamo venozo katetru, venozā līnija pirms un pēc lietošanas jāizskalo ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lieto tikai dzidrus, dzintara krāsas šķīdumus!

Nesaderība

Cerebrolizīns ir nesaderīgs ar šķīdumiem, kas izmaina pH (5,0-8,0), un lipīdus saturošiem šķīdumiem.

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!