apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

BETAHISTIN 16MG TBL N60 ACTAVIS

Uz 2017-Oct-20
BETAHISTIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "BETAHISTIN 16MG TBL N60 ACTAVIS " Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.62€  8.95$  6.8£  514Rub  73.1SEK  32PLN  31.46₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes BETAHISTIN 16MG TBL N60 ACTAVIS     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: N07CA01Aktīvās vielas: Betahistinum

 Ražotājs, zīmols: Cardinal Health 405. 
BETAHISTIN 16MG TBL N60 ACTAVIS - kompensējams medikaments Latvijā. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
BETAHISTINE 16MG TABL.N60
6.65€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
BETAHISTINE ACTAVIS TBL 16MG N60
6.79€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (May-2017)
BETAHISTIN 16MG TBL N60 ACTAVIS (K)R
7.62€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
BETAHISTINE INGEN PHARMA TABLETĖS 16MG N60 (R)
8.82€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
BETAHISTIN ACTAVIS 16 MG, TABL. N60 (R)
11.10€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
BETAHISTIN INGEN PHARMA 24MG TAB.N60 (R)
13.78€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)

SASKAŅOTS ZVA 21-05-2012

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS BETAHiStIN ACTAVIS 16 mg tabletes

2.    kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs

Katra tablete satur 16 mg betahistīna dihidrohlorīda (Betahistini dihydrochloridum).

Katra tablete satur 140 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Tablete.

Baltas vai pelecīgi-baltas, apaļas tabletes ar vienā pusē iespiestu B16 un dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4.    klīniskā informācija

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Betahistīns ir paredzēts Menjēra sindroma, kura simptomi ir vertigo, džinkstēšana ausīs, dzirdes zudums un slikta dūša, ārstēšanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie (tajā skaitā gados vecāki pacienti):

Sākotnēji jālieto 8 līdz 16 mg trīs reizes dienā, ēdienreižu laikā.

Uzturošā deva parasti ir robežās no 24 - 48 mg dienā. Devu var pielāgot atbilstoši pacienta individuālajai nepieciešamībai. Uzlabošanos dažkārt novēro tikai pēc pāris ārstēšanās nedēļām.

Bērni un pusaudži

Betahistine Actavis tabletes nav paredzētas lietot bērniem un pusaudžiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, jo trūkst informācijas par drošību un efektivitāti.

4.3    Kontrindikācijas

Betahistīns ir kontrindicēts pacientiem ar feohromocitomu. Tā kā betahistīns ir sintētisks histamīna analogs, tas var veicināt kateholamīnu izdalīšanos no audzēja, kā rezultātā iespējama izteikta hipertensija.

Kontrindicēts arī gadījumos:

■ ja ir paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Piesardzība jāievēro, ārstējot pacientus ar peptisku čūlu vai peptisku čūlu anamnēzē, jo atsevišķos gadījumos, pacientiem, kuri lieto betahistīnu, parādījās dispepsija.

Piesardzība jāievēro pacientiem ar bronhiālo astmu.

Piesardzība jāievēro, nozīmējot betahistīnu pacientiem ar nātreni, izsitumiem vai alerģisku rinītu, jo iespējama šo simptomu saasināšanās.

Piesardzība jaievero pacientiem ar smagu hipotensiju.

Šīs zales nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktazes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieradītu gadījumu par nelabvēlīgu mijiedarbību.

Ir saņemts ziņojums par gadījumu ar etilspirta un savienojuma, kas satur pirimetamīnu ar dapsonu, mijiedarbību, un cits gadījums, kad salbutamols stimulē (potencē) betahistīna iedarbību.

Betahistīns ir histamīna analogs, vienlaicīga H1 antagonistu lietošana var izraisīt abu aktīvo vielu iedarbības pavajinašanos.

4.6    Grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Pieejama ļoti ierobežota informacija par betahistīna lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem, lai gan nepietiekami, neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi attiecība uz reproduktīvo toksicitati (skatīt apakšpunktu 5.3). Piesardzības nolūka ieteicams izvairīties no betahistīna lietošanas grūtniecības laika.

Barošana ar krūti

Informacija par betahistīna izdalīšanos ar mates pienu cilvēkiem ir ierobežota. Betahistīnu nedrīkst lietot mates, kuras baro bērnu ar krūti.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Saņemti reti ziņojumi par miegainību, kas saistīta ar betahistīna lietošanu. Pacienti jabrīdina, ja viņiem paradas miegainība, tad jaizvairas no darbībam, kur nepieciešama koncentrēšanas, piemēram, transportlīdzekļu vadīšanas un mehänismu apkalpošanas.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Ādas un zemadas audu bojajumi Reti ≥1/10 000 līdz <1/1 000): natrene.

Ļoti reti (<1/10 000): izsitumi uz adas un nieze.

Nervu sistēmas traucējumi

Nav zinami: galvassapes un atsevišķos gadījumos miegainība.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Reti ≥1/10 000 līdz <1/1 000): kuņģa - zarnu trakta darbības traucējumi, slikta dūša un dispepsija.

Sirds funkcijas traucējumi

Reti ≥1/10 000 līdz <1/1 000): sirdsklauves.

4.9    Pārdozēšana

Betahistīna pardozēšanas simptomi ir slikta dūša, vemšana, dispepsija, ataksija un krampji (lietojot lielas devas). Nav zinams specifisks antidots. Ieteicama kuņģa skalošana un simptomatiska arstēšana.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: pretreiboņa līdzekļi.

ATĶ kods: N07CA01

Betahistīna H1 agoniskā aktivitāte uz histamīna receptoriem perifērajos asinsvados ir pierādīta cilvēkiem, atceļot betahistīna izraisīto vazodilatatāciju ar histamīna antagonistu difenhidramīnu. Betahistīnam piemīt minimāla ietekme uz kuņģa skābes sekrēciju (Hreceptoru mediētā atbildes reakcija).

Betahistīna darbības mehānisms Menjēra sindroma gadījumā nav skaidrs. Betahistīna efektivitāte, ārstējot reiboņus, iespējams, skaidrojama ar tā spēju modificēt cirkulāciju iekšējā auss asinsvadu pinumā vai arī tiešu ietekmi uz vestibulārā centra neironiem.

Vienreizējas iekšķīgas betahistīna devas līdz pat 32 mg normāliem indivīdiem izraisīja maksimālu vestibulārā nistagma izraisītu nomākumu 3 - 4 stundas pēc devas lietošanas, pie lielākām devām tas bija efektīvāks, samazinot nistagma ilgumu.

Betahistīns cilvēkiem palielina plaušu epitēlija caurlaidību. Tas ir noteikts, samazinoties klīrensa laikam no plaušām uz radioaktīvi marķētām asinīm. Šo iedarbību var samazināt ar iekšķīgu terfenadīna, zināms H1 receptoru blokators, pirmsterapiju.

Lai gan histamīnam piemīt pozitīva inotropa iedarbība uz sirdi, nav zināms, ka betahistīns palielinātu sirds izsviedes tilpumu, un tā vazodilatatējoša iedarbība dažiem pacientiem var izraisīt nelielu asinsspiediena pazemināšanos.

Cilvēkiem betahistīns minimāli iedarbojas uz eksokrīnajiem dziedzeriem.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas lietošanas betahistīns uzsūcas pilnībā, un maksimālā, 14C marķēta betahistīna, koncentrācija plazmā pacientiem tukšā dūšā tiek sasniegta apmēram stundas laikā pēc iekšķīgas lietošanas.

Sadalījums

Saistīšanās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām ir niecīga vai tā nenotiek vispā. Biotransformaācija un eliminācija

Betahistīna eliminācija galvenokārt notiek metabolisma rezultātā, un metabolīti pēc tam tiek izvadīti galvenokārt caur nierēm. 85 - 90 % radioaktivitātes 8 mg devai novērojama urīnā 56 stundu laikā, un maksimālais izdalīšanās līmenis tiek sasniegts 2 stundas pēc lietošanas. Pēc iekšķīgas lietošanas, betahistīna koncentrācija plazmā ir ļoti maza. Tādēļ betahistīna farmakokinētiskais izvērtējums ir pamatots ar datiem par tā koncentrāciju plazmā tikai par vienīgo metabolītu 2-piridiletiķskābi.

Nav pierādījumu par pirmā loka metabolismu, un izdalīšanās ar žulti netiek uzskatīta par nozīmīgu    šo    zāļu    vai    kāda    metabolīta    eliminācijas    ceļu,    tomēr    betahistīns    metabolizējas

aknās.

5.3    Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi, kas suņiem ilga sešus mēnešus, un 18 mēnešus albīna žurkām neuzrādīja klīniski nozīmīgu ļaundabīgu iedarbību, lietojot devas robežās no 2,5 līdz 120 mg/kg-1. Betahistīnam nepiemīt mutagēns potenciāls, un nebija arī pierādījumu par kancerogenitāti žurkām. Pētījumi, kas tika veikti ar grūsniem trušiem, neuzrādīja teratogēnu iedarbību.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Povidons K90

Mikrokristāliskā celuloze

Laktozes monohidrāts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Krospovidons

Stearīnskābe

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Al/PVH/PVDH blisteri. Iepakojumi pa 20, 30, 42, 50, 60 un 84 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Group hf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjöröur, Īslande

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

06-0220

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2006.gada 24.oktobris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums:

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2012.gada maijs.

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!