apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA
Ģeomagnētiskais stāvoklis ĢEOMAGNĒTISKAIS STĀVOKLIS

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt ne mazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMIEM
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Patentbrīvie medikamenti, ģenēriskaji medikamenti, ģenēriķi...
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

AFRIN NASAL SPRAY 0.5MG/ML 15ML

Uz 2019-Jun-26
AFRIN-DEGUNA-zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosolsaptuvenā pirkšanas cena uz "AFRIN NASAL SPRAY 0.5MG/ML 15ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.82€  5.49$  4.31£  344Rub  50.8SEK  21PLN  19.77₪ 

AFRIN NASAL SPRAY 0.5MG/ML 15ML


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -smidzinātājs-aerosols AFRIN NASAL SPRAY 0.5MG/ML 15ML     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsR01AA05
 Aktīvās vielas: Oxymetazolinum


 Ražotājs, zīmols: Schering-Plough Europe
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

AFRIN 0.5mg/ml deguna aerosols 15ml

 .

SASKAŅOTS ZVA


 

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Afrin 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Afrin Menthol 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums Afrin Glycerol 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums Afrin Chamomile 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

 

Oxymetazolini hydrochloridum

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts, farmaceits vai medmāsa.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

- Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Afrin un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Afrin lietošanas

3. Kā lietot Afrin

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Afrin

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 

1. Kas ir Afrin un kādam nolūkam to lieto

 

Jūsu zāļu pilns nosaukums ir:

 

Afrin 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Afrin Menthol 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Afrin Glycerol 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Afrin Chamomile 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

 

Kas ir Afrin

 

Afrin deguna aerosols, šķīdums satur aktīvo vielu oksimetazolīna hidrohlorīdu.

 

Kā Afrin darbojas

 

Afrin atbrīvo aizliktu degunu, sašaurinot asinsvadus degunā. Tas sāk darboties dažu minūšu laikā un turpinās vairākas stundas.

 

Kad Afrin jālieto

 

Afrin tiek lietots siena drudža, saaukstēšanās un sinusīta dēļ radušos aizlikta deguna simptomu mazināšanai. To var lietot ik pēc 12 stundām.

 

Ja pēc 7 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Afrin lietošanas

 

Nelietojiet Afrin šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret oksimetazolīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

- ja Jūs lietojat monoamīnoksidāzes inhibitorus (MAO inhibitorus, ko lieto Parkinsona slimības un depresijas ārstēšanai). MAO inhibitori var pastiprināt oksimetazolīna asinsvadus sašaurinošo iedarbību,

- ja Jums ir slēgta kakta glaukoma,

- ja Jums ir transsfenoidāli izoperēta hipofīze,

- ja Jums ir deguna priekštelpas ādas un gļotādas iekaisums un kreveļošanās (sauss rinīts),

- ja Jums ir akūta koronārā sirds slimība vai sirds astma.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jums ir:

- koronāro artēriju slimība,

- hipertensija,

- hipertireoze,

- cukura diabēts,

- prostatas palielināšanās izraisīti urinācijas traucējumi.

 

Ilgstoša Afrin lietošana var izraisīt deguna aizlikumu. To nav ieteicams lietot ilgāk par vienu nedēļu. Ja Jūsu simptomi pasliktinās vai pēc 7 dienām nemazinās, konsultējieties ar savu ārstu.

 

Bērni

 

Nelietojiet Afrin bērniem līdz 6 gadu vecumam (skatīt 3.punktu „Kā lietot Afrin”).

 

Citas zāles un Afrin

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat i pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, ko var iegādāties bez receptes.

 

Oksimetazolīna asinsvadus sašaurinošo iedarbību var pastiprināt, ja to lieto vienlaicīgi ar:

- dažu veidu antidepresantiem: tricikliskiem antidepresantiem, maprotilīnu un monoamīnoksidāzes inhibitoriem (MAO inhibitori).

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

 

Grūtniecība

Oksimetazolīna lietošana nav bijusi saistīta ar nelabvēlīgu grūtniecības iznākumu. Grūtnieces var lietot Afrin, ievērojot norādījumus. Pacientēm ar hipertensiju vai pasliktinātas placentas apasiņošanas pazīmēm jāievēro piesardzība. Bieža vai ilgstoša lielu devu lietošana var pasliktināt

placentas apasiņošanu.

 

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai oksimetazolīns izdalās mātes pienā. Tā kā nav datu par oksimetazolīna lietošanu

krūts barošanas laikā, Afrin lietošana šajā laikā nav atļauta.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekli vai mehānismu apkalpošanu nav novērota.

 

Afrin satur benzalkonija hlorīdu. Afrin Menthol un Afrin Chamomile satur propilēnglikolu.

 

Benzalkonija hlorīds (konservants) var izraisīt kairinājumu un ādas reakcijas.

Propilēnglikols var izraisīt ādas kairinājumu.

 

 

 

3. Kā lietot Afrin

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Devas

 

Pieaugušie un bērni no 10 gadu vecuma: 1-2 devas katrā nāsī ik pēc 12 stundām.

 

6-10 gadus veciem bērniem 1 deva katrā nāsī ik pēc 12 stundām.

 

24 stundu laikā pieaugušie nedrīkst lietot vairāk par 8 aerosola devām (bērniem ne vairāk par 4). Nepārsniedziet noteikto devu.

Afrin nedrīkst lietot ilgāk par 7 dienām, ja vien ārsts nav parakstījis citādāk. Pirms zāļu atkārtotas lietošanas jāpaiet vairākām dienām.

 

Lietošana

Pirms lietošanas labi sakratīt. Pirms pirmās lietošanas ierīce jāsagatavo, vairākas reizes nospiežot sūkni, līdz pirmo reizi tiek panākta pilnas aerosola devas izšļākšanās. Turot izsmidzināšanas uzgali vertikāli, tā pēc kārtas jāievieto vienā un otrā nāsī un ieelpas laikā vienu vai divas reizes stingri jānospiež.

 

Pēc lietošanas uzgalis jānotīra. Šo līdzekli lietojot vairāk nekā vienam cilvēkam, var izplatīties

infekcija.

 

Ja esat lietojis Afrin vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk Afrin nekā noteikts, Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu vai jādodas uz

slimnīcu, ņemot līdzi šo pudelīti.

 

Ja esat aizmirsis lietot Afrin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Iespējamās blakusparādības ir:

retāk (rodas mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem) šķaudīšana, deguna, mutes vai rīkles sausums vai

kairinājums un aizlikts deguns;

reti (rodas mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem) trauksme, nogurums, aizkaitināmība, miega traucējumi bērniem, strauja sirdsdarbība, sirdsklauves, asinsspiediena paaugstināšanās,

deguna gļotādas pietūkums, galvassāpes, slikta dūša, pietvīkums, izsitumi un redzes

traucējumi.

 

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Afrin

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudelītes pēc „Derīgs līdz/EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Pēc pirmās atvēršanas izlietot 30 dienu laikā.

 

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Afrin satur

 

Afrin

 

- Aktīvā viela ir 0,5 mg/ml oksimetazolīna hidrohlorīda.

- Citas sastāvdaļas ir dinātrija edetāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, povidons K29-32, benzalkonija hlorīds, PEG 1450, attīrīts ūdens, benzilspirts, mikrokristāliska celuloze un karmelozes nātrija sāls, citrona aromātviela, tai skaitā dabīgas un mākslīgas aromātvielas, alkohols un DL-alfa tokoferols.

 

Afrin Menthol

- Aktīvā viela ir 0,5 mg/ml oksimetazolīna hidrohlorīda.

- Citas sastāvdaļas ir dinātrija edetāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, povidons K29-32, benzalkonija hlorīds, PEG 1450, propilēnglikols, attīrīts ūdens,

benzilspirts, mikrokristāliska celuloze un karmelozes nātrija sāls, cineols, kampars un

levomentols.

 

Afrin Glycerol

- Aktīvā viela ir 0,5 mg/ml oksimetazolīna hidrohlorīda.

- Citas sastāvdaļas ir dinātrija edetāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta

monohidrāts, povidons K29-32, benzalkonija hlorīds, PEG 1450, attīrīts ūdens, benzilspirts, mikrokristāliska celuloze un karmelozes nātrija sāls, glicerīns, citrona aromātviela, tai skaitā dabīgas un mākslīgas aromātvielas, alkohols un DL-alfa tokoferols.

 

Afrin Chamomile

- Aktīvā viela ir 0,5 mg/ml oksimetazolīna hidrohlorīda.

- Citas sastāvdaļas ir dinātrija edetāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, povidons K29-32, benzalkonija hlorīds, PEG 1450, attīrīts ūdens,

benzilspirts, mikrokristāliska celuloze un karmelozes nātrija sāls, glicerīns un kumelīšu

aromātviela, tai skaitā dabīgas un mākslīgas aromātvielas, propilēnglikols un graudu sīrups.

 

Afrin ārējais izskats un iepakojums

Afrin ir balts vai gandrīz balts gelam līdzīgs šķīdums baltā gaismu necaurlaidīgā 15 ml tilpuma augsta blīvuma polietilēna pudelītē ar baltu plastmasas sūkni.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

UAB Bayer

Sporto18

LT-09238 Vilnius

Lietuva

 

               

Ražotājs:

Berlimed S.A.

C/Francisko Alonso no.7,

Poligono Industrial Santa

Rosa Alcalá de Henares;

28806 Madrid; Spain

 

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

AFRIN: Čehija, Igaunija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Rumānija.

AFRIN Comfort: Ungārija.

AFRIN ND: Bulgārija, Polija. NASAROX: Portugāle.

Rhinacept: Grieķija.

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA• Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2019 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!