apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

FUNGORAL CREAM 20MG/G 30G

Uz 2017-Oct-19
FUNGORAL-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "FUNGORAL CREAM 20MG/G 30G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.11€  6$  4.56£  345Rub  49SEK  22PLN  21.1₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "FUNGORAL CREAM 20MG/G 30G" ###

 ATĶ kods: D01AC08Aktīvās vielas: Ketoconazolum

 Ražotājs, zīmols: Janssen Pharmaceut..   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...


Saskaņots ZVA 08.06.2010

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Fungoral 20 mg/g krēms

Ketoconazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

•    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

•    Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

•    Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

•    Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Fungoral krēms un kādam nolūkam to lieto

2.    Pirms Fungoral krēma lietošanas

3.    Kā lietot Fungoral krēmu

4.    Iespējamās blakusparādības

5.    Kā uzglabāt Fungoral krēmu

6.    Sīkāka informācija

1. KAS IR FUNGORAL KRĒMS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO Fungoral krēms ir zāles sēnīšu vai rauga sēnīšu izraisītu ādas infekciju ārstēšanai.

To lieto dažādu ķermeņa, cirkšņu, pēdu un roku ādas sēnīšu infekciju gadījumā.

Noteiktas ādas infekcijas, kuras var atpazīt pēc rūsgani brūniem plankumiem ar dzeltenu vai baltu aplikumu, parasti uz sejas un krūtīm (seborejiskais dermatīts), arī tiek ārstētas ar Fungoral krēmu. PIRMS FUNGORAL LIETOŠANAS Nelietojiet Fungoral krēmu šādos gadījumos

•    ja Jums ir paaugstināta jutība pret ketokonazolu un/vai jebkuru no Fungoral krēma palīgvielām. Paaugstinātas jutības simptomi ir nieze un ādas apsārtums, kas novērojami pēc lokālas lietošanas.

Īpaša piesardzība, lietojot Fungoral krēmu, nepieciešama šādos gadījumos Nelietojiet Fungoral krēmu ap acīm.

Pēc krēma lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Kortikosteroīdi (kortizonam līdzīgas zāles) krēma, ziedes vai losjona formā.

Ja Jūs lietojat šādas zāles, pirms ārstēšanas sākšanas ar Fungoral krēmu apspriedieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Jūs varat uzreiz sākt lietot Fungoral krēmu, bet nepārtrauciet kortikosteroīdu lietošanu vienā dienā. Āda var reaģēt uz to ar apsārtumu un niezi.

Turpiniet kortikosteroīdu lietošanu sekojoši:

•    lietojiet kortikosteroīdus no rīta un Fungoral krēmu vakarā vienu nedēļu ilgi;

•    pēc tam lietojiet kortikosteroīdus no rīta katru 2. vai 3. dienu un Fungoral krēmu katru vakaru vēl 1 līdz 2 nedēļas ilgi;

•    tad pārtrauciet kortikosteroīdu lietošanu un, ja nepieciešams, turpiniet tikai Fungoral krēma lietošanu.

Ja Jums ir kādas neskaidrības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Fungoral drīkst lietot grūtnieces un mātes, kas baro bērnu ar krūti. Nav zināms risks attiecībā uz Fungoral lietošanu grūtniecēm un mātēm, kas baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināma Fungoral krēma iedarbība, kas varētu ietekmēt spējas vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Fungoral krēma sastāvdaļām

Fungoral krēms satur propilēnglikolu, kas var izraisīt ādas kairinājumu.

Fungoral krēma sastāvā ietilpst arī cetilspirts un stearilspirts, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

3.    KĀ LIETOT FUNGORAL KRĒMU

Vienmēr lietojiet Fungoral krēmu tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā vai arī kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jums jāuzziež Fungoral krēms vienu reizi dienā.

Parasti Jūs ievērosiet skaidras uzlabošanās pazīmes pēc 4 nedēļām. Ja tā nenotiek, konsultējieties ar savu ārstu. Turpiniet lietot Fungoral krēmu vēl dažas dienas pēc simptomu pilnīgas izzušanas.

Atkarībā no infekcijas veida un plašuma, ārstēšana var ilgt 2 līdz 6 nedēļas.

Lai atvērtu tūbiņu, noskrūvējiet vāciņu. Tad ar vāciņa galā esošo izcilnīti pārduriet tūbiņas aizdari. Nomazgājiet inficēto ādu un rūpīgi to noslaukiet. Maigi ar pirkstu galiem ierīvējiet Fungoral krēmu ādā. Apstrādājiet ne tikai bojāto ādas rajonu, bet uzziediet krēmu arī ap to. Pēc krēma lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Tas ir īpaši svarīgi, lai novērstu mikrobu izplatīšanos uz citiem ādas rajoniem vai citiem cilvēkiem.

   Ķermeņa, cirkšņu, pēdu un roku ādas infekcijas gadījumā lietojiet Fungoral krēmu vienu reizi dienā.

•    Noteiktu ādas infekciju, kuras var atpazīt pēc rūsgani brūniem plankumiem ar dzeltenu vai baltu aplikumu, parasti uz sejas un uz krūtīm (seborejiskais dermatīts), gadījumā lietojiet Fungoral krēmu vienu vai divas reizes dienā. Pēc 2 līdz 4 nedēļām, lai saglabātu ārstēšanas efektu, Jūs varat turpināt lietot krēmu vienu vai divas reizes nedēļā.

SVARĪGA PIEZĪME!

Lietojiet atsevišķu dvieli un flaneļa lupatu savām vajadzībām. Tādejādi Jūs izvairīsieties no citu cilvēku inficēšanas.

Lai izvairītos no atkārtotas inficēšanās, regulāri mainiet apģērbu, kas nonācis saskarē ar inficēto ādu.

Ja esat lietojis Fungoral krēma vairāk nekā noteikts

Ja Fungoral krēmu lieto vairāk vai biežāk nekā nozīmēts, tas var izraisīt dedzināšanas sajūtu, apsārtumu vai pietūkumu. Šādā gadījumā, lai atbrīvotos no šīm problēmām, pārtrauciet Fungoral lietošanu. Fungoral krēmu nedrīkst norīt. Ja Fungoral krēms ir nejauši norīts, sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.    IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Fungoral var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Var rasties reakcijas lietošanas vietā, piemēram, ādu dedzinoša sajūta, nieze vai apsārtums.

Retāk (≥1/1000 līdz <1/100)

Retāk var rasties arī paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas, izsitumi, lokāla ekzēma, kairinājums vai citas lokālas ādas reakcijas. Šajos gadījumos Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Var rasties nātrene.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šaj ā instrukcij ā nav minētas vai kāda no minētaj ām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.    KĀ UZGLABĀT FUNGORAL KRĒMU Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Šīs zāles var uzglabāt tikai ierobežotu laika periodu. Nelietojiet Fungoral krēmu pēc datuma (mēnesis un gads), kas norādīts uz iepakojuma pēc „A”, pat ja tās uzglabātas pareizi.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācij ā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. Neizlietotās zāles ieteicams atgriezt savam farmaceitam.

6.    SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko satur Fungoral krēms

•    Fungoral krēma aktīvā viela ir ketokonazols. 1 g krēma satur 20 mg ketokonazola.

•    Citas sastāvdaļas ir propilēnglikols, stearilspirts, cetilspirts, sorbīta stearāts, polisorbāts 60, izopropilmiristāts, bezūdens nātrija sulfīts (E221), polisorbāts 80 un attīrīts ūdens.

Fungoral krēma ārējais izskats un iepakojums

Balts krēms bez smaržas.

Fungoral krēms pieejams iepakojumos (tūbiņās) pa 30 g.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks UAB Johnson & Johnson

Geležinio Vilko g. 18A LT-08104 Vilnius Lietuva Ražotājs FAMAR ABE

49th km National Rd Athens - Lamia, 19011, Avlona, Grieķija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā Matrožu iela 15 Rīga, LV 1048 tel: +371 678 93561

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā: SIA ELPIS, Ganību dambis 26, LV-1005, t. 67381170

Reģistrācijas Nr. I000036

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2010.gada jūnijs Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!