apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ACYCLOSTAD KRĒMS 5% 2G

Uz 2017-Oct-19
ACYCLOSTAD-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "ACYCLOSTAD KRĒMS 5% 2G" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.50€  5.29$  4.02£  304Rub  43.2SEK  19PLN  18.58₪ 

ACYCLOSTAD KRĒMS 5% 2G


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts ACYCLOSTAD KRĒMS 5% 2G     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: D06BB03Aktīvās vielas: Aciclovirum

 Ražotājs, zīmols: Stada Arzneimittel Ag.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ACYCLOSTAD 50 MG/G, KREMAS 2G
3.48€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
ACYCLOSTAD, 2 G, KREMAS, N1
3.48€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
ACYCLOSTAD KREEM 50MG/G 2G
3.90€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
ACYCLOSTAD 5% KRĒMS 2G
4.14€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
ACYCLOSTAD 50 mg/g, kremas 2g

 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Acyclostad 50 mg/g krēms

Aciclovirum

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis Jūsu ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 • Ja pēc 10 dienām Jūs nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Acyclostad un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Acyclostad lietošanas

 3. Kā lietot Acyclostad

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Acyclostad

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Acyclostad un kādam nolūkam to lieto

Acyclostad ir zāles vīrusinfekciju ārstēšanai (pretvīrusu zāles).

 

Acyclostad lieto:

 • lai atvieglotu sāpes un niezi recidivējošas herpes infekcijas gadījumos, kas izraisa pūslīšu veidošanos uz un ap lūpām (recidivējošs herpes labialis).

 

Ja pēc 10 dienām Jūs nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Acyclostad lietošanas

Nelietojiet Acyclostad šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aciklovīru, valaciklovīru, propilēnglikolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Acyclostad lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu:

 

Pirms terapijas uzsākšanas informējiet savu ārstu, ja Jums ir vai ir bijis smags imūnsistēmas nomākums (piemēram, AIDS slimība, kaulu smadzeņu pārstādīšanas gadījumā).

 

Šajos gadījumos Jūsu ārsts krēma vietā var nozīmēt Jums aciklovīru saturošu tablešu lietošanu.

 

Lai izvairītos no kairinājuma, Acyclostad nedrīkst lietot uz gļotādām (piemēram, mutē, acīs vai makstī). Jāizvairās no nejaušas krēma nokļūšanas acīs.

 

Citas zāles un Acyclostad

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot.

 

Līdz šim nav zināma mijiedarbība ar citām zālēm.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Grūtniecība

Acyclostad lietošana jāapsver tikai tādā gadījumā, ja iespējamais ieguvums atsver iespējamo nezināmo risku. Jāatzīmē, ka aciklovīra iedarbība uz organismu kopumā ir maz ticama, jo to lieto uz ādas.

 

Barošana ar krūti

Pēc ārīgas lietošanas uz veselas ādas, aciklovīra daudzums, kas uzsūcas, ir neliels. Tāpēc deva, kas varētu nonākt bērna organismā pēc Acyclostad lietošanas mātei, ir maza. Ja Acyclostad lieto māte, kura baro bērnu ar krūti, jānodrošina, lai bērns nenonāktu saskarē ar ārstēto ādas apvidu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Līdz šim nav zināma ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

 

Acyclostad satur propilēnglikolu un cetilspirtu

Propilēnglikols var izraisīt ādas kairinājumu un cetilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

 

3. Kā lietot Acyclostad

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva

Krēmu plānā kārtiņā uzziež inficētajiem ādas rajoniem 5 reizes dienā ik pa 4 stundām.

 

Lietošanas laikā Jums jāievēro, ka ar to jānosedz ne tikai jau redzamās herpes infekcijas izpausmes (pūslīši, pietūkums, apsārtums), bet arī āda ap infekcijas vietu.

 

Gadījumā, ja Jūs krēmu uzziežat ar rokām, tās ir rūpīgi jānomazgā pirms un pēc krēma lietošanas, lai izvairītos no papildus infekcijām (piemēram, bakteriālām) skartajos ādas rajonos un/vai vīrusu pārnešanas uz gļotādām un ādas apvidiem, kas vēl nav inficēti.

 

Piezīme

Lai sasniegtu pēc iespējas labākus ārstēšanās panākumus, Acyclostad ir jāuzsāk lietot jau parādoties pirmajiem herpes infekcijas simptomiem (tirpšanai, niezei, spīlējošai sajūtai, apsārtumam). Pretvīrusu terapija ar Acyclostad vairs nav lietderīga, kad izsitumi ir pārklājušies ar kreveli vai tie ir sadzijuši.

 

Lietošanas ilgums

Terapijas ilgums parasti ir 5 dienas. Atsevišķos gadījumos terapija ir jāturpina, līdz pūslīšiem izveidojusies krevelīte vai tie pilnīgi ir sadzijuši. Jebkurā gadījumā terapijas ilgums nedrīkst būt ilgāks par 10 dienām.

 

Ja Jums liekas, ka Acyclostad iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

 

Ja Jūs esat lietojis Acyclostad vairāk nekā noteikts

Ja Jūs vai kāds cits ir lietojis Acyclostad vairāk nekā noteikts, vai arī šīs zāles ir lietotas nepareizi (piemēram, iekšķīgi), lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

 

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Acyclostad

Turpiniet terapiju kā norādīts (neuzklājiet krēmu biežāk un neuzklājiet biezāku krēma kārtu).

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Acyclostad

Acyclostad jālieto pietiekami ilgi, lai sasniegtu labu rezultātu (skatīt 3. punktu - „Kā lietot Acyclostad”).

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Blakusparādību izvērtēšanā izmantota sekojoša sastopamības biežuma klasifikācija:

Retākas blakusparādības (novēro mazāk nekā 1 pacientam no 100):

 • pārejoša dzeloša vai dedzinoša sajūta pēc lietošanas;

 • viegls ādas sausums vai zvīņošanās;

 • nieze.

 

Retas blakusparādības (novēro mazāk nekā 1 pacientam no 1000):

 • ādas reakcijas (piemēram, apsārtums);

 • kontaktdermatīts pēc zāļu lietošanas.

 

Ļoti retas blakusparādības (novēro mazāk nekā 1 pacientam no 10000):

 • tūlītējas paaugstinātas jutības reakcijas, tajā skaitā angioedēma (mēles un/vai sejas pietūkums) un nātrene.

 

Gadījumā, ja Jums novērojamas smagas alerģiskas reakcijas, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Acyclostad

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un tūbiņas pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

 

Uzglabāšanas laiks pēc pirmās tūbiņas atvēršanas: 12 mēneši.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Acyclostad satur

 • Aktīvā viela ir aciklovīrs.

1 g krēma satur 50 mg aciklovīra.

 • Citas sastāvdaļas ir dimetikons, makroglicerīna stearāts, cetilspirts, šķidrais parafīns, propilēnglikols, baltais vazelīns (mīkstais) un attīrīts ūdens.

 

Acyclostad ārējais izskats un iepakojums

Balts līdz pelēkbalts krēms.

 

Alumīnija tūbiņa ar polietilēna vāciņu.

Iepakojumi, kas satur 2 g krēma.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Vācija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2015.gada jūnijā.



 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA



- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!