apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

NOLITERAX 10MG/2.5MG N90

Uz 2017-Oct-23
NOLITERAX-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "NOLITERAX 10MG/2.5MG N90 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 42.28€  50.03$  37.97£  2883Rub  407.8SEK  179PLN  174.88₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts NOLITERAX 10MG/2.5MG N90     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C09BA04Aktīvās vielas: Perindoprilum,indapamidum

 Ražotājs, zīmols: Les Laboratoires Servier. 
NOLITERAX 10MG/2.5MG N90 - kompensējams medikaments Latvijā. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
NOLITERAX 10MG/2.5MG TABL
37.39€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
NOLITERAX 10MG/2.5MG N90 (K)
42.28€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

 

NOLITERAX 10 mg/2,5 mg apvalkotās tabletes

Perindoprili argininum /indapamidum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

- Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir NOLITERAX un kādam nolūkam to lieto

2. Pirms NOLITERAX lietošanas

3. Kā lietot NOLITERAX

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt NOLITERAX

6. Sīkāka informācija

 

 

 

1. KAS IR NOLITERAX UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

Kas ir NOLITERAX?

NOLITERAX ir divu aktīvo vielu, perindoprila un indapamīda, kombinācija. Tas ir antihipertensīvs līdzeklis, un to lieto paaugstināta asinsspiediena (hipertensijas) ārstēšanā. NOLITERAX paraksta pacientiem, kas jau lieto atsevišķi 10 mg perindoprila un 2,5 mg indapamīda tabletes, un to vietā šie pacienti var lietot vienu NOLITERAX tableti, kas satur abas vielas.

 

Kādam nolūkam NOLITERAX lieto?

Perindoprils pieder pie zāļu grupas, kuras sauc par AKE inhibitoriem. Šie līdzekļi darbojas, paplašinot asinsvadus, tādēļ sirdij ir vieglāk sūknēt asinis pa tiem. Indapamīds ir diurētisks līdzeklis. Diurētiskie līdzekļi palielina nierēs izveidotā urīna daudzumu. Taču indapamīds atšķiras no citiem diurētiskiem līdzekļiem, jo tikai nedaudz palielina izveidotā urīna daudzumu. Abas aktīvās vielas pazemina asinsspiedienu un darbojas kopā, kontrolējot asinsspiedienu.

 

 

2. PIRMS NOLITERAX LIETOŠANAS

 

Nelietojiet NOLITERAX šādos gadījumos

 • ja Jums ir alerģija pret perindoprilu vai kādu citu AKE inhibitoru, pret indapamīdu vai kādu citu sulfonamīdu grupas preparātu vai kādu citu NOLITERAX sastāvdaļu,

 • ja iepriekšējās AKE inhibitoru terapijas laikā Jums radušies noteikti simptomi, piemēram, sēkšana, sejas vai mēles pietūkšana, intensīva nieze vai smagi ādas izsitumi, vai arī kādam citam Jūsu ģimenes loceklim bijuši šie simptomi jebkādos apstākļos (angioedēma),

 • ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai,

 • ja Jums ir smaga aknu slimība vai stāvoklis, kuru sauc par aknu encefalopātiju (deģeneratīva smadzeņu slimība),

 • ja Jums ir smaga nieru slimība vai Jums tiek veikta dialīze,

 • ja Jums ir zems vai augsts kālija līmenis asinīs,

 • ja pastāv iespēja, ka Jums ir neārstēta dekompensēta sirds mazspēja (smaga ūdens aizture organismā, aizdusa),

 • ja grūtniecība Jums ir ilgāk par 3 mēnešiem (labāk izvairīties no NOLITERAX lietošanas arī agrīnas grūtniecības laikā - skatīt "Grūtniecība un zīdīšanas periods"),

 • ja Jūs zīdāt bērnu.

 

Īpaša piesardzība, lietojot NOLITERAX, nepieciešama šādos gadījumos

Ja Jums ir kāds no šādiem stāvokļiem, pirms NOLITERAX lietošanas pastāstiet to savam ārstam:

 • ja Jums ir aortas stenoze (no sirds izejošā galvenā asinsvada sašaurinājums) vai hipertrofiska kardiomiopātija (sirds muskuļa slimība), vai nieru artērijas stenoze (nieri apasiņojošas artērijas sašaurināšanās),

 • ja Jums ir citas sirds slimības vai nieru slimība,

 • ja Jums ir aknu slimība,

 • ja Jums ir kolagenoze (ādas slimība), piemēram, sistēmiska sarkanā vilkēde vai sklerodermija,

 • ja Jums ir ateroskleroze (artēriju elastības zudums),

 • ja Jums ir hiperparatireoze (pārmērīgi aktīvi epitēlijķermenīši),

 • ja Jums ir podagra,

 • ja Jums ir cukura diabēts,

 • ja Jūs ievērojat diētu ar ierobežotu sāls patēriņu vai lietojat kāliju saturošus sāls aizstājējus,

 • ja Jūs lietojat litiju vai kāliju saudzējošus diurētiskus līdzekļus (spironolaktonu, triamterēnu), jo jāizvairās no to lietošanas kopā ar NOLITERAX (skatīt "Citu zāļu lietošana").,

 • ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) (ko sauc arī par sartāniem – piemēram, valsartāns, telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

- aliskirēnu.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet NOLITERAX šādos gadījumos.

.

 

Jums jāpastāsta ārstam, ja domājat, ka esat (vai varētu būt) grūtniece. NOLITERAX nav ieteicams agrīnas grūtniecības laikā un to nedrīkst lietot, ja grūtniecība Jums ir ilgāk par 3 mēnešiem, jo tas var izraisīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam, lietojot šai periodā (skatīt “Grūtniecība un zīdīšanas periods”).

 

NOLITERAX lietošanas laikā Jums jāinformē ārsts un ārstniecības personas:

 • ja Jums tiek veikta narkoze un/vai ķirurģiska operācija,

 • ja Jums nesen bijusi caureja vai vemšana un radusies dehidratācija,

 • ja Jums paredzēts veikt dialīzi vai ZBL aferēzi (kas ir holesterīna saistīšana no asinīm ar ierīces palīdzību),

 • ja Jums paredzēta desensibilizācijas terapija, lai mazinātu alerģiju pret bišu vai lapseņu dzēlieniem,

 • ja Jums paredzēts veikt medicīnisku izmeklējumu, kurā nepieciešama jodu saturošas kontrastvielas (viela, kas ļauj saskatīt orgānus, piemēram, nieres vai kuņģi, rentgenizmeklēšanā) injekcija.

 

Sportistiem jāzina, ka NOLITERAX satur aktīvo vielu (indapamīdu), kas var dot pozitīvu rezultātu dopinga pārbaudēs.

 

NOLITERAX nedrīkst lietot bērni.

 

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

Jums jāizvairās no NOLITERAX lietošanas ar:

 • litiju (lieto depresijas ārstēšanai),

 • kāliju saudzējošiem diurētiskiem līdzekļiem (spironolaktons, triamterēns), kālija sāļiem.

 

Terapiju ar NOLITERAX var ietekmēt citas zāles. Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus. Noteikti pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no šādām zālēm, jo var būt nepieciešama īpaša aprūpe:

 • citas zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, tai skaitā angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet NOLITERAX šādos gadījumos” un „Īpaša piesardzība, lietojot NOLITERAX”),

 • prokaīnamīdu (neregulāra sirds ritma ārstēšanai),

 • alopurinolu (podagras ārstēšanai),

 • terfenadīnu vai astemizolu (prethistamīna līdzekļi siena drudža vai alerģijas ārstēšanai),

 • kortikosteroīdus, ko lieto dažādu slimību, tai skaitā smagas astmas un reimatoīdā artrīta, ārstēšanai,

 • imūnsupresantus, ko lieto autoimūnu slimību ārstēšanai vai pēc transplantācijas, lai novērstu transplantāta atgrūšanu (piemēram, ciklosporīnu),

 • zāles vēža ārstēšanai,

 • eritromicīnu injekcijās (antibiotisks līdzeklis),

 • halofantrīnu (lieto noteikta veida malārijas ārstēšanai),

 • pentamidīnu (lieto pneimonijas ārstēšanai),

 • vinkamīnu (izmanto simptomātisku kognitīvu traucējumu, tai skaitā atmiņas zuduma, ārstēšanai veciem cilvēkiem),

 • bepridilu (izmanto stenokardijas ārstēšanai),

 • zāles sirds ritma traucējumu ārstēšanai (piemēram, hinidīnu, hidrohinidīnu, dizopiramīdu, amiodaronu, sotalolu),

 • digoksīnu vai citus sirds glikozīdus (sirds slimības ārstēšanai),

 • baklofēnu (lieto noteiktu slimību, piemēram, multiplās sklerozes, gadījumā esoša muskuļu stīvuma ārstēšanai),

 • zāles cukura diabēta ārstēšanai, piemēram, insulīnu vai metformīnu,

 • kalciju saturošus uztura bagātinātājus,

 • stimulējošos caurejas līdzekļus (piemēram, sennu),

 • nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (piemēram, ibuprofēnu) vai lielu devu salicilātu (piemēram, aspirīnu),

 • amfotericīnu B injekcijās (smagas sēnīšu slimības ārstēšanai),

 • zāles psihisku traucējumu, piemēram, depresijas, trauksmes, šizofrēnijas, ārstēšanai (piemēram, tricikliskos antidepresantus, neiroleptiskos līdzekļus),

 • tetrakosaktīdu (Krona slimības ārstēšanai).

 

NOLITERAX lietošana kopā ar uzturu

Ieteicams lietot NOLITERAX pirms maltītes.

 

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu būt iestājusies) grūtniecība.

Parasti Jūsu ārsts ieteiks Jums pārtraukt NOLITERAX lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt par grūtniecības iestāšanos, un ieteiks Jums NOLITERAX vietā lietot citas zāles. NOLITERAX nav ieteicams agrīnas grūtniecības laikā un to nedrīkst lietot, ja grūtniecības ilgums jau pārsniedz 3 mēnešus, jo tas var izraisīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam, ja to lieto pēc trešā grūtniecības mēneša.

 

Zīdīšanas periods

Pastāstiet savam ārstam, ja zīdāt bērnu vai par zīdīšanas uzsākšanu. NOLITERAX ir kontrindicēts mātēm, kas zīda bērnu, un Jūsu ārsts var izvēlēties Jums citu ārstēšanu, ja vēlaties zīdīt, īpaši, ja Jūsu bērns ir jaundzimušais vai dzimis priekšlaicīgi.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

NOLITERAX parasti neietekmē koncentrēšanās spēju, bet dažiem pacientiem pēc asinsspiediena pazemināšanās var rasties dažādas reakcijas, piemēram, reibonis vai vājums. Ja tādas radušās, Jūsu spēja vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus var būt traucēta.

 

Svarīga informācija par kādu no NOLITERAX sastāvdaļām

NOLITERAX satur laktozi (cukura veids). Ja ārsts teicis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu.

 

 

3. KĀ LIETOT NOLITERAX

 

Vienmēr lietojiet NOLITERAX tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Parastā deva ir viena tablete vienu reizi dienā. Tableti ieteicams lietot no rīta un pirms maltītes. Norijiet tableti, uzdzerot glāzi ūdens.

 

Ja esat lietojis NOLITERAX vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz tablešu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Iespējamākā ietekme pārdozēšanas gadījumā ir pazemināts asinsspiediens. Ja radies izteikts asinsspiediena pazeminājums (tā simptomi ir reibonis vai ģībonis), var palīdzēt nogulšanās un kāju pacelšana.

 

Ja esat aizmirsis lietot NOLITERAX

Ir svarīgi, lai Jūs lietotu zāles katru dienu, jo regulāra ārstēšanās ir daudz efektīvāka. Taču, ja Jūs aizmirstat lietot NOLITERAX devu, ieņemiet nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot NOLITERAX

Tā kā paaugstināta asinsspiediena ārstēšana parasti ilgst visu dzīvi, pirms pārtraukt šo zāļu lietošanu, Jums tas jāpārrunā ar savu ārstu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

Tāpat kā citas zāles, NOLITERAX var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas kāds no šādiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet zāļu lietošanu un pastāstiet savam ārstam:

 • sejas, lūpu, mutes, mēles vai rīkles pietūkšana, apgrūtināta elpošana,

 • smags reibonis vai ģībšana,

 • neparasti ātra vai neregulāra sirdsdarbība.

Blakusparādības to rašanās biežuma mazināšanās secībā var būt:

- Bieži (rodas mazāk nekā 1 no 10, bet biežāk nekā 1 no 100 zāļu lietotājiem): galvassāpes, reibonis, vertigo, tirpšana, redzes traucējumi, troksnis ausīs, neskaidra sajūta galvā zema asinsspiediena dēļ, klepus, aizdusa, kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi (slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, garšas sajūtas pārmaiņas, sausums mutē, dispepsija vai gremošanas traucējumi, caureja, aizcietējums), alerģiskas reakcijas (piemēram, izsitumi, nieze), muskuļu krampji, noguruma sajūta;

- Retāk (rodas mazāk nekā 1 no 100, bet biežāk nekā 1 no 1000 zāļu lietotājiem): garastāvokļa svārstības, miega traucējumi, bronhu spazmas (spiedoša sajūta krūtīs, sēkšana vai elpas trūkums), angioedēma (tādi simptomi kā sēkšana, sejas vai mēles pietūkums), nātrene, purpura (sarkani sīki punkti uz ādas), nieru darbības traucējumi, impotence, svīšana;

- Ļoti reti (rodas mazāk nekā 1 no 10 000 zāļu lietotāju): apjukums, kardiovaskulāri traucējumi (neregulāra sirdsdarbība, stenokardija, sirdslēkme), eozinofīliska pneimonija (rets pneimonijas veids), iesnas (aizlikts deguns vai puņķi), smagas ādas reakcijas, piemēram, erythema multiforme. Ja Jums ir sistēmiska sarkanā vilkēde (kolagenozes veids), tā var pasliktināties. Ziņots par fotosensibilizācijas reakciju (ādas pārmaiņas) gadījumiem pēc saules vai mākslīgā UVA starojuma ietekmes.

- Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): ģībonis, dzīvībai bīstama sirds aritmija (Torsades de pointes), novirzes EKG. paaugstināts aknu enzīmu līmenis.

- Var rasties asins, nieru, aknu vai aizkuņģa dziedzera slimības, kā arī laboratorisko izmeklējumu (asins izmeklējumu) rezultātu pārmaiņas. Ārsts var Jums parakstīt asins izmeklējumus, lai uzraudzītu Jūsu stāvokli.

 • Aknu mazspējas (aknu darbības traucējumi) gadījumā pastāv aknu encefalopātijas (deģeneratīva smadzeņu slimība) rašanās iespēja.

 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

 

 

5. KĀ UZGLABĀT NOLITERAX

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

Nelietot NOLITERAX pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un konteinera.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt konteineru cieši aizvērtu. Sargāt no mitruma.

 

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

 

Ko NOLITERAX satur

 

 • Aktīvās vielas ir perindoprila arginīns un indapamīds. Viena apvalkotā tablete satur 10 mg perindoprila arginīna (atbilst 6,79 mg perindoprila) un 2,5 mg indapamīda.

 • Citas tabletes kodola sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, magnija stearāts (E470B), maltodekstrīns, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds (E551), nātrija cietes glikolāts (A tips), un apvalka sastāvdaļas ir: glicerīns (E422), hipromeloze (E464), makrogols 6000, magnija stearāts (E470B), titāna dioksīds (E171).

 

NOLITERAX ārējais izskats un iepakojums

 

NOLITERAX apvalkotās tabletes ir baltas, apaļas apvalkotās tabletes. Viena apvalkotā tablete satur 10 mg perindoprila arginīna un 2,5 mg indapamīda.

Tabletes pieejamas konteineros pa 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 vai 500 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francija

 

Ražotājs:

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy - Francija

 

un

 

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Īrija

 

un

 

ANPHARM PRZEDSIEBIORSTWO

Farmaceutyczne S.A

03-236 Warszawa, ul. Annopol 6B

Polija

 

 

Šīs zāles reģistrētas EEZ dalībvalstīs ar šādu nosaukumu:

Beļģija

PRETERAX 10mg/2,5mg

Bulgārija

NOLIPREL Bi-FORTE

Kipra

Coversyl plus arginine 10mg/2.5mg

Čehija

Prestarium Neo Combi

Dānija

NOLITERAX

Igaunija

NOLITERAX 10mg/2.5mg

Somija

COVERSYL COMP NOVUM 10mg/2,5mg

Francija

BIPRETERAX 10mg/2,5mg comprimé pelliculé

Grieķija

Preterax 10/2,5

Ungārija

NOLITERAX 10mg/2,5mg

Īslande

NOLITERAX 10mg/2,5mg

Īrija

COVERSYL ARGININE PLUS 10mg 2.5mg

Itālija

NOLITERAX 10mg/2,5mg

Latvija

NOLITERAX 10mg/2.5mg apvalkotās tabletes

Lietuva

NOLITERAX 10mg/2,5mg plėvele dengtos tabletės

Luksemburga

PRETERAX 10mg/2,5mg

Malta

COVERSYL PLUS 10mg/2.5mg

Nīderlande

COVERSYL PLUS arg 10mg/2,5mg

Polija

NOLIPREL Bi-FORTE

Portugāle

PRETERAX 10mg/2,5mg

Rumānija

NOLITERAX 10mg/2,5mg

Slovākija

NOLIPREL Bi-FORTE A

Slovēnija

Bionoliprel 10mg/2,5mg filmsko obložene tablete

Lielbritānija

Coversyl Arginine Plus 10mg/2.5mg

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!