apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

MYDOCALM DRG 50MG N30

Uz 2017-Oct-22
MYDOCALM-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "MYDOCALM DRG 50MG N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 6.98€  8.26$  6.27£  476Rub  67.3SEK  30PLN  28.87₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts MYDOCALM DRG 50MG N30     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: M03BX04Aktīvās vielas: Tolperisonum

 Ražotājs, zīmols: Gedeon Richter. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
MYDOCALM 50MG APV.TAB.N30
5.95€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
MYDOCALM FILM COAT TBL 50MG N30
6.98€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Mydocalm 50 mg apvalkotās tabletes

Tolperisoni hydrochloridum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Mydocalm 50 mg apvalkotās tabletes (turpmāk tekstā – Mydocalm) un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Mydocalm lietošanas

3. Kā lietot Mydocalm

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Mydocalm

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Mydocalm un kādam nolūkam tās lieto

Mydocalm ir zāles, kura sastāvā esošā aktīvā viela ir tolperizons. Tolperizons ir zāles, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Tās paredzētas patoloģiski paaugstināta skeleta muskuļu tonusa ārstēšanai pieaugušajiem pēc insulta.

 

2. Kas Jums jāzina pirms Mydocalm lietošanas

Nelietojiet Mydocalm šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret tolperizonu vai eperizonu saturošām zālēm, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir myasthenia gravis (imunoloģiska slimība, kas saistīta ar muskuļu vājumu);

- ja Jūs barojat bērnu ar krūti;

- ja esat grūtniece.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Mydocalm lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pēcreģistrācijas laikā visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības par tolperizonu (Mydocalm aktīvā viela) saturošām zālēm bija paaugstinātas jutības reakcijas. Paaugstinātas jutības reakcijas bija robežās no vieglām ādas reakcijām līdz smagām sistēmiskām reakcijām, tajā skaitā anafilaktisks šoks.

 

Sievietēm, gados vecākiem pacientiem vai pacientiem, kuri vienlaicīgi tiek ārstēti ar citām zālēm (galvenokārt NPL), varētu būt lielāks paaugstinātas jutības reakciju risks. Pacientiem, kuriem jebkad ir bijusi alerģija pret zālēm vai alerģiskas slimības vai stāvokļi (tādi kā atopija: siena drudzis, astma, atopisks dermatīts ar augstu IgE līmeni serumā, nātrene), vai kuri tolperizona lietošanas laikā slimo ar vīrusu infekcijām, varētu būt arī lielāks alerģisku reakciju pret šīm zālēm risks.

Agrīnas paaugstinātas jutības pazīmes ir: pietvīkums, izsitumi, smaga ādas nieze (ar paceltiem izsitumiem), sēkšana, apgrūtināta elpošana ar vai bez sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles tūskas, apgrūtināta rīšana, paātrināta sirdsdarbība, zems asinsspiediens, strauja asinsspiediena pazemināšanās.

Ja novērojat šos simptomus, nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu vai tuvākajā neatliekamās palīdzības nodaļā.

Ja Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret tolperizonu, Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles.

 

Ja Jums ir zināma alerģija pret lidokaīnu, Jums ir lielāks alerģijas pret tolperizonu risks. Šajā gadījumā, pirms terapijas uzsākšanas, konsultējieties ar ārstu.

 

Bērni un pusaudži

Tolperizona drošība un efektivitāte bērniem vēl nav noteikta.

 

Citas zāles un Mydocalm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Lai arī tolperizons ir centrālas darbības zāles, tā spēja izraisīt sedāciju ir zema. Lietojot vienlaicīgi citus centrālas darbības muskuļu relaksantus, jāapsver tolperizona devas samazināšana.

 

Mydocalm pastiprina niflumīnskābes iedarbību, tādēļ, lietojot vienlaikus, jāapsver niflumīnskābes vai citu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) devas samazināšana.

 

Mydocalm kopā ar uzturu un dzērienu

Zāles jālieto pēc maltītes, uzdzerot glāzi ūdens. Nepietiekošs uztura daudzums var samazināt tolperizona biopieejamību.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Lai gan nav pierādīts, ka tolperizons ir toksisks bērnam, Jūsu ārstējošais ārsts pēc rūpīgas terapijas riska/ieguvuma izsvēršanas izlems, vai Jūs varat lietot šīs zāles, īpaši pirmajos trīs grūtniecības mēnešos.

 

Mydocalm nedrīkst lietot zīdīšanas laikā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Mydocalm neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ja Mydocalm lietošanas laikā novērojat reiboni, miegainību, uzmanības traucējumus, epilepsiju, neskaidru redzi vai muskuļu vājumu, konsultējieties ar savu ārstu.

 

Mydocalm satur laktozi (piena cukuru) un titāna dioksīdu

Mydocalm satur laktozi un titāna dioksīdu (E171) kā neaktīvas sastāvdaļas.

 

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

3. Kā lietot Mydocalm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Parastā deva ir 1-3 Mydocalm tabletes trīs reizes dienā.

 

Zāles jālieto pēc maltītes, uzdzerot glāzi ūdens.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Tolperizona drošība un efektivitāte bērniem vēl nav noteikta.

 

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ārstēšanas ar Mydocalm laikā Jūsu regulārā medicīniskā apskate ietvers biežu nieru darbības un Jūsu stāvokļa uzraudzību, jo šajā pacientu grupā biežāk novērotas blakusparādības. Ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, jo Mydocalm nav ieteicams lietot pacientiem, kuriem ir smagi nieru darbības traucējumi.

 

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Ārstēšanas ar Mydocalm laikā Jūsu regulārā medicīniskā apskate ietvers biežu aknu darbības un Jūsu stāvokļa uzraudzību, jo šajā pacientu grupā biežāk novērotas blakusparādības. Ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, jo Mydocalm nav ieteicams lietot pacientiem, kuriem ir smagi aknu darbības traucējumi.

 

Ja esat lietojis Mydocalm vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk tabletes nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu.

 

Ja esat aizmirsis lietot Mydocalm

Lietojiet nākamo devu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

 

Ja pārtraucat lietot Mydocalm

Nepārtrauciet zāļu lietošanu. Ja Jums rodas iespaids, ka Mydocalm iedarbība ir pārāk stipra vai vāja, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības parasti ir vieglas un izzūd, ja pārtraucat zāļu lietošanu.

 

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 100): bezmiegs, miega traucējumi, anoreksija, galvassāpes, reibonis, miegainība, asinsspiediena pazemināšanās, nepatīkama sajūta vēderā, caureja, sausa mute, dispepsija, slikta dūša, muskuļu vājums, muskuļu sāpes, sāpes ekstremitātē, astēnija, diskomforts, nogurums.

 

Retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 1000) : paaugstinātas jutības reakcija*, smaga paaugstinātas jutības reakcija (anafilaktiska reakcija), samazināta aktivitāte, depresija, uzmanības traucējumi, trīce, epilepsija, jutības zudums, patoloģiskas ādas jutīgums, letarģija, neskaidra redze, troksnis ausīs, reibonis, žņaudzošas sāpes krūtīs (stenokardija), ātra sirdsdarbība, ātra, neregulāra sirdsdarbība, pietvīkums, apgrūtināta elpošana, asiņošana no deguna, paātrināta elpošana, sāpes epigastrijā, aizcietējums, meteorisms, vemšana, aknu darbības traucējumi, ādas iekaisums, pastiprināta svīšana, nieze, nātrene, izsitumi, nespēja kontrolēt urīna plūsmu un patvaļīga urinācija, pārmērīgs olbaltumvielu daudzums urīnā, nepatīkama sajūta ekstremitātē, noreibuma sajūta, karstuma sajūta, aizkaitināmība, slāpes, samazināts asinsspiediens, izmaiņas laboratorijas testu rezultātos (paaugstināts bilirubīna līmenis, aknu enzīmu patoloģijas, samazināts trombocītu skaits, palielināts leikocītu skaits).

 

Ļoti retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 10000): anēmija, patoloģiska limfmezglu palielināšanās, smagas alerģiskas reakcijas (alerģisks šoks), pārmērīga slāpju sajūta, apjukuma stāvoklis, lēna sirdsdarbība, samazināts kaulu blīvums, diskomforta sajūta krūtīs, palielināts kreatinīna līmenis asinīs.

 

*Pēcreģistrācijas pieredzes laikā tiek ziņots arī par sekojošām reakcijām (biežums nav zināms): pēkšņs plaukstu, pēdu, potīšu, sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums. Var būt arī grūtības norīt vai elpot.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Mydocalm

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma (EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Mydocalm satur

- Aktīvā viela ir 50 mg tolperizona hidrohlorīda katrā apvalkotajā tabletē.

- Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: citronskābes monohidrāts, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, stearīnskābe, talks, mikrokristāliska celuloze, kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts.

Tabletes apvalks: koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, titāna dioksīds (E171), makrogols 6000, laktozes monohidrāts, hipromeloze.

 

Mydocalm ārējais izskats un iepakojums

Mydocalm tabletes ir gandrīz baltas, apaļas, abpusēji izliektas, nedaudz spīdīgas apvalkotas tabletes ar atzīmi “50” uz vienas puses.

 

Mydocalm tabletes ir iepakotas blisteros, kas veidoti no lakotas, apdrukātas cietas alumīnija folijas un cietas PVH folijas. Blisteris satur 10 apvalkotās tabletes. Trīs blisteri iepakoti vienā salokāmā kartona kastītē.

 

Primārā iepakojuma tulkojums

MYDOCALM 50 mg apvalkotās tabletes

tolperizona hidrohlorīds

Gedeon Richter România S.A.

Sērijas nr. (Serie:)

Derīgs līdz (EXP:)

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gedeon Richter România S.A., Str. Cuza Vodă Nr. 99-105, 540306 Târgu-Mureş, Rumānija

 

Ražotājs

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Ungārija

 

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārpakotājs Latvijā

SIA Elpis, Ganību dambis 26C, LV-1005, Rīga, t. 67381170

Atļaujas Nr. ................

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 03/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!