apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ZINNAT SUSP 125MG/5ML 100ML

Uz 2017-Dec-14
ZINNAT-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "ZINNAT SUSP 125MG/5ML 100ML " Rīgā, Latvijā ir:

 • 15.39€  18.06$  13.53£  1064Rub  152.5SEK  65PLN  64.03₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts ZINNAT SUSP 125MG/5ML 100ML     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsJ01DC02
 Aktīvās vielas: Cefuroximum


 Ražotājs, zīmols: Glaxo Wellcome. 
ZINNAT SUSP 125MG/5ML 100ML - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ZINNAT GRANULES GER.SUSPENSIJAI 125 MG/5 ML, 100ML (R)
13.04€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
ZINNAT 125MG/5ML SUSP.
13.43€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
ZINNAT SUSP 125MG/5ML 100ML (K)
15.39€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Zinnat 25 mg/ml granulas iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

 

Cefuroximum axetili

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Zinnat un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Zinnat lietošanas

3. Kā lietot Zinnat

4. Iespējamās blakusparādības

 1. Kā uzglabāt Zinnat

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Zinnat un kādam nolūkam to lieto

 

Zinnat ir antibiotisks līdzeklis, ko lieto pieaugušajiem un bērniem. Tas darbojas, nonāvējot baktērijas, kuras izraisa infekcijas. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par cefalosporīniem.

 

Zinnat lieto, lai ārstētu infekcijas, kas skar:

 • rīkli;

 • deguna blakusdobumus;

 • vidusausi;

 • plaušas vai krūškurvi;

 • urīnceļus;

 • ādu un mīkstos audus.

 

Zinnat var lietot arī:

 • Laimas slimības (parazītu- ērču- pārnēsāta infekcija) ārstēšanai.

 

Ārsts var pārbaudīt, kāda veida mikroorganismi ir izraisījuši Jūsu infekciju, un ārstēšanas laikā kontrolēt, vai šie mikroorganismi ir jutīgi pret Zinnat.

 

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Zinnat lietošanas

 

Nelietojiet Zinnat šādos gadījumos

 • Ja Jums ir alerģija pret cefuroksīma aksetilu vai jebkurām cefalosporīnu grupas antibiotikām, vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

 • Ja Jums kādreiz bijusi smaga alerģiska (paaugstinātas jutības) reakcija pret jebkuru citu bēta laktāma grupas antibiotiku (penicilīniem, monobaktāmiem un karbapenēmiem).

 • Ja domājat, ka to var attiecināt uz Jums, nelietojiet Zinnat, iekams neesat konsultējies par to ar savu ārstu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Zinnat lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Bērni

Zinnat nav ieteicams lietot bērniem līdz 3 mēnešu vecumam, jo nav zināms šo zāļu drošums un efektivitāte šajā vecuma grupā.

 

Zinnat lietošanas laikā jāpievērš uzmanība noteiktiem simptomiem, piemēram, alerģiskām reakcijām, sēnīšu (piemēram, piena sēnītes) infekcijām un smagai caurejai (pseidomembranozajam kolītam). Tas mazinās jebkādu sarežģījumu risku. Skatīt "Stāvokļi, kuriem Jums jāpievērš uzmanība" 4. punktā.

 

Ja Jums nepieciešamas asinsanalīzes

 

Zinnat var ietekmēt analīžu rezultātus, nosakot cukura līmeni asinīs vai veicot asins skrīningu, ko sauc par Kūmbsa testu. Ja Jums nepieciešamas asinsanalīzes:

 • pastāstiet personai, kura ņem asins paraugu, ka Jūs lietojat Zinnat.

 

Citas zāles un Zinnat

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

 

Zinnat iedarbību var ietekmēt zāles, kuras lieto skābes daudzuma samazināšanai kuņģī (piemēram, antacīdi, kurus izmanto grēmu ārstēšanai).

Probenecīds

Iekšķīgi lietojamie antikoagulanti

è Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm.

 

Pretapaugļošanās tabletes

 

Zinnat var mazināt pretapaugļošanās tablešu efektivitāti. Ja Jūs lietojat pretapaugļošanās tabletes, Zinnat lietošanas laikā Jums jāizmanto arī kontracepcijas barjermetode (piemēram, prezervatīvi). Lūdziet padomu savam ārstam.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

 

Zinnat var izraisīt reiboni un citas blakusparādības, kas mazina modrību.

è Nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, ja nejūtaties labi.

 

Svarīga informācija par kādu no Zinnat sastāvdaļām

 

Zinnat suspensija satur cukuru (saharozi). Ja Jums ir diabēts, tas jāņem vērā saistībā ar Jūsu diētu.

 

Zinnat suspensija satur arī aspartāmu, kas ir fenilalanīna avots. Ja Jums ir aspartāma nepanesība vai ja Jums ir stāvoklis, ko sauc par fenilketonūriju (FKU):

 

è konsultējieties ar savu ārstu par Zinnat piemērotību Jums.

 

 

 1. Kā lietot Zinnat

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Lietojiet Zinnat pēc ēšanas. Tas palīdzēs padarīt ārstēšanu efektīvāku.

 

Pirms lietošanas sakratīt pudeli.

 

Zinnat suspensiju var atšķaidīt ar aukstu augļu sulu vai piena dzērieniem un pēc tam lietot nekavējoties.

 

Zinnat nedrīkst jaukt kopā ar karstiem šķidrumiem.

 

Norādījumus par Zinnat suspensijas pagatavošanu soli pa solim skatiet punktā "Norādījumi par sagatavošanu" šīs lietošanas instrukcijas beigās.

 

Ieteicamā deva

 

Pieaugušie

Ieteicamā Zinnat deva ir 250 mg līdz 500 mg divreiz dienā atkarībā no infekcijas smaguma un veida.

 

Bērni

Ieteicamā Zinnat deva ir 10 mg/kg (maksimāli līdz 125 mg) līdz 15 mg/kg (maksimāli līdz 250 mg) divreiz dienā atkarībā no:

 • infekcijas smaguma un veida,

 • bērna ķermeņa masas un vecuma, maksimāli līdz 500 mg dienā.

 

Zinnat nav ieteicams lietot bērniem līdz 3 mēnešu vecumam, jo nav zināma šo zāļu drošība un efektivitāte šajā vecuma grupā.

 

Atkarībā no slimības vai bērna reakcijas uz ārstēšanu sākumdeva var tikt mainīta vai arī var būt nepieciešams vairāk nekā viens ārstēšanas kurss.

 

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

 

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts var mainīt Jūsu devu.

è Ja tas attiecināms uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu.

 

Ja esat lietojis Zinnat vairāk nekā noteikts

 

Ja esat lietojis Zinnat pārāk daudz, Jums var būt neiroloģiski traucējumi; īpaši krampju lēkmju rašanās iespējamība Jums var būt lielāka.

è Nekavējieties. Tūlīt sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Ja iespējams, parādiet viņiem Zinnat iepakojumu.

 

Ja esat aizmirsis lietot Zinnat

 

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu ierastajā laikā.

 

Ja pārtraucat lietot Zinnat

 

Nepārtrauciet lietot Zinnat, iepriekš nekonsultējoties

 

Ir svarīgi, lai Jūs veiktu pilnu ārstēšanas kursu ar Zinnat. Nepārtrauciet zāļu lietošanu, ja vien tā rīkoties neiesaka Jūsu ārsts, — arī tad ne, ja jūtaties labāk. Ja neveicat pilnu ārstēšanas kursu, infekcija var atjaunoties.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Stāvokļi, kuriem Jums jāpievērš uzmanība

 

Nelielam skaitam cilvēku, kuri lieto Zinnat, rodas alerģiska reakcija vai potenciāli nopietna ādas reakcija. Šo reakciju simptomi var būt šādi:

 

 • smaga alerģiska reakcija. Pie pazīmēm pieder reljefi niezoši izsitumi, pietūkums, dažkārt sejas vai mutes rajonā, kas apgrūtina elpošanu;

 

 • izsitumi, kas var veidot pūšļus un izskatās kā mazi mērķi (centrā tumšs plankums, ko apņem bālāka zona ar tumšu gredzenu gar malu);

 

 • plaši izplatīti izsitumi ar pūšļu veidošanos un ādas lobīšanos. (Tās var būt Stīvensa-Džonsona sindroma vai toksiskas epidermas nekrolīzes pazīmes).

 

Citi traucējumi, kam jāpievērš uzmanība Zinnat lietošanas laikā:

 

 • sēnīšu infekcija. Tādas zāles kā Zinnat var izraisīt rauga sēnīšu (Candida) pārmērīgu savairošanos organismā, kā rezultātā var rasties sēnīšu infekcijas (piemēram, piena sēnīte). Šīs blakusparādības rašanās iespējamība ir lielāka, ja Zinnat tiek lietots ilgstoši;

 

 • smaga caureja (pseidomembranozais kolīts). Tādas zāles kā Zinnat var izraisīt resnās zarnas iekaisumu, izraisot smagu caureju, parasti ar asinīm un gļotām, vēdersāpēm, drudzi.

 

· Jariša-Herkshaimera reakcija. Lietojot Zinnat Laimas slimības ārstēšanai, dažiem pacientiem var būt augsta temperatūra (drudzis), drebuļi, galvassāpes, muskuļu sāpes un izsitumi uz ādas. Šo stāvokli pazīst ar nosaukumu Jariša-Herkshaimera reakcija. Simptomi parasti ilgst no dažām stundām līdz vienai dienai.

 

 • Ja Jums rodas jebkurš no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai medmāsu.

 

Biežas blakusparādības

 

Tās var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem:

 • sēnīšu infekcijas (piemēram, Candida infekcijas);

 • galvassāpes;

 • reibonis;

 • caureja;

 • slikta dūša;

 • vēdersāpes.

 

Biežas blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asinsanalīzes:

 • palielināts noteikta veida leikocītu skaits (eozinofilija);

 • palielināts aknu enzīmu daudzums.

 

Retākas blakusparādības

 

Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

 • vemšana;

 • izsitumi uz ādas.

 

Retākas blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asinsanalīzes:

 • samazināts trombocītu (šūnu, kuras palīdz asinīm sarecēt) skaits;

 • samazināts leikocītu skaits;

 • pozitīvs Kūmbsa testa rezultāts.

 

Citas blakusparādības

Ļoti nelielam skaitam pacientu ir radušās citas blakusparādības, taču precīzs to biežums nav zināms:

 • smaga caureja (pseidomembranozais kolīts);

 • alerģiskas reakcijas;

 • ādas reakcijas (arī smagas);

 • augsta temperatūra (drudzis);

 • acu baltumu vai ādas dzelte;

 • aknu iekaisums (hepatīts).

 

Blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asinsanalīzes:

 • pārāk strauja eritrocītu sabrukšana (hemolītiskā anēmija).

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Zinnat

 

Neizšķīdinātas granulas uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC.

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Uz pudeles etiķetes norādītais derīguma termiņš attiecas uz granulām pirms suspensijas pagatavošanas. Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc "Der. līdz" vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Pēc suspensijas pagatavošanas tā visu laiku, kad netiek lietota, ir jāuzglabā ledusskapī, nepieļaujot sasalšanu. Ledusskapī (2 ºC līdz 8 ºC) to ir atļauts uzglabāt ne ilgāk par 10 dienām.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Zinnat satur

 • Aktīvā viela ir cefuroksīms (Cefuroximum) aksetila veidā.

 • Citas sastāvdaļas ir aspartāms (E 951), ksantāna sveķi, acesulfāma kālija sāls, povidons K30, stearīnskābe, saharoze, Tutti-Frutti garšviela.

 • Sīkāku svarīgu informāciju par dažām Zinnat sastāvdaļām skatīt 2. punktā.

 

Zinnat ārējais izskats un iepakojums

Zinnat pieejams sausu, baltu līdz pelēki baltu granulu veidā. Pagatavojot kā norādīts, 1 ml iegūtās suspensijas satur 25 mg cefuroksīma (cefuroksīma aksetila veidā) (katra deva - 5 ml - satur 125 mg cefuroksīma). Granulas fasētas stikla pudelītēs ar aizsargmembrānu. Katrā iepakojumā ir granulas 100 ml suspensijas pagatavošanai. Pudele ir iepakota kartona kārbā, kurā atrodas arī mērtrauks (ūdens tilpuma mērīšanai, pagatavojot suspensiju) un mērkarote (suspensijas lietošanai).

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Duntes iela 11, Rīga, LV- 1013, Latvija

tel. 67312687

e-mail: lv-epasts@gsk.com

 

Ražotāji:

Glaxo Wellcome Operations Ltd., Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, Lielbritānija vai

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Polija.

 

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

 

Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Francija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Zviedrija, Lielbritānija – Zinnat

Vācija – Elobact

Itālija – Oraxim

Portugāle – Zipos

Portugāle – Zoref

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Norādījumi par sagatavošanu

 

Norādījumi par suspensijas pagatavošanu

  1. Sakratiet pudeli, lai atdalītu granulas, un noņemiet vāciņu.

  2. Pievienojiet uz pudeles etiķetes vai mērtrauka (ja pievienots) norādīto ūdens daudzumu un uzlieciet atpakaļ vāciņu.

  3. Apgrieziet pudeli otrādi un enerģiski groziet vismaz 15 sekundes.

  4. Apgrieziet pudeli pareizā stāvoklī un enerģiski sakratiet.

5. Zinnat suspensija jāuzglabā ledusskapī 2–8°C temperatūrā.

è Suspensiju vai granulas nedrīkst jaukt kopā ar karstiem šķidrumiem. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!