apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ORUNGAL CPS 100MG N28

Uz 2017-Oct-18
ORUNGAL-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ORUNGAL CPS 100MG N28" Rīgā, Latvijā ir:

 • 78.84€  93.47$  71.14£  5393Rub  755.9SEK  337PLN  326.3₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes ORUNGAL CPS 100MG N28     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: J02AC02Aktīvās vielas: Itraconazolum

 Ražotājs, zīmols: Janssen Pharmaceut.. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

 .

Saskaņots ZVA 14.02.2014.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotajam

Orungal 100 mg cietās kapsulas

Itraconazolum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-    Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-    Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-    Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-    Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.    Kas ir Orungal kapsulas un kādam nolūkam tās lieto

2.    Kas jāzina pirms Orungal kapsulu lietošanas

3.    Kā lietot Orungal kapsulas

4.    Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Orungal kapsulas 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.    Kas ir Orungal kapsulas un kādam nolūkam tās lieto

Orungal kapsulas satur aktīvo vielu itrakonazolu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par “pretsēnīšu līdzekļiem”.

Orungal kapsulas lieto pret sēnīšu vai rauga sēnīšu izraisītām infekcijām . Tās lieto, lai ārstētu:

•    mutes vai maksts infekcijas, ko dēvē par “piena sēnīti”;

•    ādas, tostarp plaukstu vai pēdu infekcijas;

•    nagu infekcijas;

•    infekcijas, kas skārušas citas ķermeņa daļas.

Ādas pārmaiņas pilnībā var izzust pat vairākas nedēļas pēc Orungal kapsulu lietošanas pabeigšanas. Lai pilnībā attīrītos roku un kāju pirkstu nagi, var būt nepieciešami vairāki mēneši. Tas tādēļ, ka Jūsu āda un nagi izskatīsies normāli tikai pēc ataugšanas, pat ja zāles jau ir iznīcinājušas infekciju izraisījušās sēnītes.

2.    Kas jāzina pirms Orungal kapsulu lietošanas Nelietojiet Orungal šādos gadījumos:

•    ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

•    ja Jums kādreiz ir bijuši sirdsdarbības traucējumi, tostarp sirds mazspēja (saukta arī par sastrēguma sirds mazspēju (SSM));

•    ja Jums ir iestājusies vai varētu iestāties grūtniecība, izņemot gadījumu, kad Jūsu ārsts tomēr izlemj, ka Jums nepieciešams lietot Orungal (skatīt turpmāk „Grūtniecība un zīdīšanas periods”);

•    ja lietojat jebkuras zāles, kuras nav atļauts lietot kopā ar Orungal kapsulām (skatīt turpmāk apakšpunktu “Citas zāles un Orungal kapsulas”).

Nelietojiet šīs zāles, ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums. Ja Jums kaut kas nav skaidrs, pirms Orungal kapsulu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, ja Jums:

•    kādreiz ir bijuši nieru darbības traucējumi. Var būt jāmaina Jūsu Orungal kapsulu deva;

•    kādreiz ir bijuši aknu darbības traucējumi, piemēram, dzeltena āda (dzelte). Var būt jāmaina Jūsu Orungal kapsulu deva. Ja pēc šo zāļu lietošanas Jums ir izteikts ēstgribas trūkums, slikta dūša, vemšana, neparasta noguruma sajūta, sāpes vēderā, muskuļu vājums, ādas vai acu baltumu dzelte, neparasti tumšs urīns, gaišas krāsas izkārnījumi vai izkrīt mati, nekavējoties pārtrauciet Orungal kapsulu lietošanu un informējiet savu ārstu;

•    kādreiz ir bijuši sirdsdarbības traucējumi, tostarp sirds mazspēja (tiek saukta arī par sastrēguma sirds mazspēju (SSM)). Orungal kapsulu lietošana var saasināt šo stāvokli. Ja pēc šo zāļu lietošanas Jums ir:

o elpas trūkums,

o neparasta ķermeņa masas palielināšanās, o kāj u vai vēdera tūska, o neparasta noguruma sajūta, o vai ja naktī mostaties elpas trūkuma dēļ,

nekavējoties pārtrauciet Orungal kapsulu lietošanu un informējiet savu ārstu. Minētās parādības var būt sirds mazspējas pazīmes;

•    ir iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS) vai imūnsistēmas darbības traucējumi;

•    Orungal lietošanas laikā ir neparasta plaukstu vai pēdu tirpšanas, nejutīguma vai vājuma sajūta;

•    agrāk ir bijusi alerģiska reakcija uz citu pretsēnīšu līdzekli;

•    Orungal lietošanas laikā ir jebkādi dzirdes zuduma simptomi.

Ja Jums ir šaubas par to vai kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pirms Orungal kapsulu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Bērni un gados vecāki pacienti

Parasti Orungal kapsulas nelieto bērniem vai gados vecākiem pacientiem. Tomēr ārsts īpašos gadījumos var nozīmēt zāles arī šiem pacientiem.

Asins analīzes

Ja Jums nozīmētais Orungal kapsulu lietošanas kurss ir ilgāks par vienu mēnesi, ārsts var vēlēties ar asins analīžu palīdzību pārbaudīt Jūsu aknu darbību.

Citas zāles un Orungal kapsulas

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Īpaši svarīgi ir nelietot Orungal kapsulas kopā nākamajā sarakstā minētajām zālēm un pastāstīt savam ārstam, ka lietojat kādas no šīm zālēm:

•    zāles pret siena drudzi vai alerģiju, piemēram, terfenadīnu, astemizolu un mizolastīnu;

•    zāles, kas pazemina holesterīna līmeni, piemēram, lovastatīnu vai simvastatīnu;

•    zāles, ko lieto neregulāra sirds ritma ārstēšanai, piemēram, hinidīnu, dizopiramīdu, dronedaronu vai dofetilīdu;

•    zāles, ko lieto stenokardijas (spiedošas sāpes krūšu kurvī) un paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, piemēram, bepridilu, felodipīnu, lerkanidipīnu, ivabradīnu, ranolazīnu un nizoldipīnu;

•    zāles migrēnas ārstēšanai, piemēram, dihidroergotamīnu un ergotamīnu;

•    zāles, kas tiek lietotas pret narkotiku atkarību, piemēram, levacetilmetadolu un metadonu;

•    cisaprīdu, kas tiek lietots gremošanas traucējumu ārstēšanai;

•    kolhicīnu (arī pacientiem ar nieru un aknu darbības traucējumiem) podagras ārstēšanai;

•    eplerenonu (diurētisks līdzeklis);

•    ergometrīnu (ergonovīnu) un metilergometrīnu (metilergonovīnu), ko lieto pēc dzemdībām;

•    halofantrīnu malārijas ārstēšanai;

•    irinotekānu vēža ārstēšanai;

•    midazolāmu (iekšķīgi) vai triazolāmu - trauksmes vai miega traucējumu ārstēšanai;

•    pimozīdu, lurazidonu un sertindolu - domāšanas, sajūtu un uzvedības traucējumu ārstēšanai.

Ja lietojat kādas no iepriekš minētajām zālēm, nesāciet lietot Orungal kapsulas un pastāstiet par to savam ārstam. Nevienas no šīm iepriekš minētajām zālēm nav atļauts lietot arī divas nedēļas pēc Orungal kapsulu lietošanas kursa beigām.

Ja lietojat turpmāk minētās zāles, pastāstiet par to savam ārstam, jo šo zāļu lietošana, izņemot gadījumus, kad ārstam tā šķiet nepieciešama, nav ieteicama. Tās ir:

•    vēža ārstēšanai paredzētas zāles dasatinibs, nilotinibs un trabektedīns;

•    aliskirēns paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

•    kolhicīns podagras ārstēšanai;

•    everolims, kas parasti tiek lietots pēc orgānu transplantācijas;

•    fentanils - spēcīgs pretsāpju līdzeklis;

•    rivaroksabāns - zāles asins šķidrināšanai;

•    salmeterols - astmas un citu elpošanas traucējumu ārstēšanai;

•    tamsulosīns - urīna nesaturēšanas ārstēšanai vīriešiem;

•    vardenafils - erekcijas traucējumu ārstēšanai.

Nevienas no šīm iepriekšminētajām zālēm nav atļauts lietot arī divas nedēļas pēc Orungal kapsulu lietošanas kursa beigām.

Divas nedēļas pirms Orungal kapsulu lietošanas un arī to lietošanas laikā nelietojiet nevienas no turpmāk minētajām zālēm, ja vien ārsts nav noteicis citādi. Tās ir:

•    tuberkulozes ārstēšanai paredzētas zāles rifampicīns, rifabutīns vai izoniazīds;

•    epilepsijas ārstēšanai paredzētas zāles karbamazepīns, fenitoīns vai fenobarbitāls;

•    vīrusu infekciju ārstēšanai paredzētas zāles efavirenzs vai nevirapīns.

Pastāstiet savam ārstam, ka plānojat lietot vai jau lietojat turpmāk minētās zāles. Tās var neļaut Orungal kapsulām pilnvērtīgi iedarboties. Jūsu ārstam var būt jāmaina Orungal kapsulu vai citu zāļu deva. Šādas zāles ir:

•    spēcīgie pretsāpju līdzekļi alfentanils, buprenorfīns (lietojot injekciju veidā vai zem mēles) un oksikodons;

•    kuņģa sulas sekrēciju ietekmējošas zāles pret gremošanas traucējumiem, kuņģa čūlu vai grēmām. Lai Jūsu organisms varētu izmantot šīs zāles, kuņģī jābūt pietiekamam skābes daudzumam. Tādēļ, ja esat lietojis kādas no šīm zālēm, Jums jānogaida vismaz viena stunda un tad Jūs drīkstat lietot Orungal kapsulas, bet ja esat lietojis Orungal kapsulas, kādas no šīm zālēm Jūs drīkstat lietot pēc divām stundām. Ja lietojat zāles, kas pārtrauc kuņģa skābes sekrēciju, Orungal kapsulām jāuzdzer malks nediētiska kolas dzēriena;

•    zāles trauksmes vai miega traucējumu ārstēšanai (trankvilizatori), piemēram, buspirons, alprazolāms vai brotizolāms;

•    zāles vēža ārstēšanai, piemēram, bortezomibs, busulfāns, docetaksels, erlotinibs, iksabepilons, lapatinibs, trimetreksāts un zāļu grupa, kas pazīstama kā “kapmirtes alkaloīdi”;

•    zāles domāšanas, sajūtu un uzvedības traucējumu ārstēšanai, piemēram, aripiprazols, haloperidols, perospirons, kvetiapīns, ramelteons un risperidons;

•    zāles asins šķidrināšanai (antikoagulanti), piemēram, varfanns, cilostazols un dabigatrāns;

•    zāles HIV infekcijas ārstēšanai, piemēram, ritonavīrs, darunavīrs, indinavīrs, fosamprenavīrs un sakvinavīrs (saukti par “vīrusu proteāzes inhibitoriem”). Arī maraviroks;

•    zāles bakteriālu infekciju ārstēšanai, piemēram, ciprofloksacīns, klaritromicīns vai eritromicīns;

•    zāles, kas iedarbojas uz sirdi un asinsvadiem, piemēram, nadolols, digoksīns un cilostazols, vai “kalcija kanālu blokatori”, piemēram, dihidropiridīni un verapamils;

•    zāles iekaisuma, astmas vai alerģiju ārstēšanai (iekšķīgi vai injekciju veidā), piemēram, metilprednizolons, flutikazons, budezonīds vai deksametazons;

•    zāles, ko parasti lieto pēc orgānu transplantācijas, piemēram, ciklezonīds, ciklosponns, takrolims, rapamicīns (pazīstams arī kā sirolims) vai temsirolims;

•    zāles urīnpūšļa hiperaktivitātes ārstēšanai - fezoterodīns, imidafenacīns, solifenacīns vai tolterodīns;

•    alitretinoīns (iekšķīgi) ekzēmas ārstēšanai;

•    aprepitants un domperidons pret sliktu dūšu un vemšanu;

•    atorvastatīns holesterīna līmeņa pazemināšanai;

•    cinakalcets pārmērīgas epitēlijķermenīšu aktivitātes ārstēšanai;

•    ebastīns alerģijas ārstēšanai;

•    eletriptāns pret migrēnas tipa galvassāpēm;

•    mozavaptāns vai tolvaptāns pret pazeminātu nātrija līmeni asinīs;

•    prettārpu līdzeklis prazikvantels;

•    reboksetīns depresijas ārstēšanai;

•    pretdiabēta līdzekļi repaglinīds un saksagliptīns;

•    meloksikāms iekaisuma un sāpju mazināšanai;

•    midazolāms (ievadot vēnā), kas Jums palīdz atslābināties vai iemigt;

•    sildenafils un tadalafils erekcijas traucējumu ārstēšanai.

Pirms šo zāļu lietošanas vai ja tās jau lietojat, pastāstiet par to savam ārstam.

Ārstam var būt jāmaina Orungal kapsulu vai otru zāļu deva.

Orungal kopā ar uzturu un dzērienu

Orungal kapsulas vienmēr jālieto tūlīt pēc ēšanas, jo tas Jūsu organismam palīdz izmantot šīs zāles.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

•    Nelietojiet Orungal kapsulas grūtniecības laikā, ja vien to nav ieteicis ārsts. Jums jāizmanto kontracepcijas metode, lai neiestātos grūtniecība šo zāļu lietošanas laikā.

•    Orungal kapsulu aktīvā viela saglabājas organismā arī kādu laiku pēc kapsulu lietošanas pārtraukšanas. Kad Jūsu ārstēšana ir pabeigta, kontracepcijas metode jāizmanto līdz nākamajām mēnešreizēm (menstruālajai asiņošanai). Par piemērotu kontracepcijas metodi konsultējieties ar savu ārstu.

•    Ja Jums iestājas grūtniecība pēc Orungal kapsulu lietošanas uzsākšanas, pārtrauciet to lietošanu un nekavējoties informējiet ārstu.

•    Ja lietojat Orungal kapsulas, nebarojiet bērnu ar krūti, jo niecīgs daudzums zāļu var nokļūt mātes pienā. Konsultējieties ar savu ārstu,

Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Orungal kapsulas dažreiz var izraisīt reiboni, redzes miglošanos/dubultošanos vai dzirdes zudumu. Ja Jums ir minētie simptomi, nevadiet transportlīdzekli un nestrādājiet ar iekārtām.

Orungal satur saharozi

Orungal kapsulas satur saharozi. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

3. Kā lietot Orungal kapsulas

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaņā ar ārsta norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Orungal kapsulu lietošana

•    Orungal kapsulas vienmēr jālieto tūlīt pēc ēšanas, jo tas Jūsu organismam palīdz izmantot šīs zāles.

•    Šīs kapsulas jānorij veselas, uzdzerot nedaudz šķidruma.

•    Lai Jūsu organisms varētu izmantot šīs zāles, kuņģī jābūt pietiekamam skābes daudzumam. Zāles pret gremošanas traucējumiem, kuņģa čūlu vai grēmām var ietekmēt kuņģa skābes sekrēciju. Tādēļ, ja esat lietojis Orungal kapsulas, šīs zāles drīkst lietot pēc divām stundām. Ja lietojat kuņģa skābes sekrēciju nomācošas zāles, Orungal kapsulām jāuzdzer malks kolas dzēriena;

Cik daudz lietot

Jūsu ārsts pateiks, cik daudz un cik ilgi Orungal kapsulas Jums jālieto. Ārsts var ieteikt turpmāk minētos ārstēšanas kursus.

Rauga sēnīšu izraisīta maksts infekcija (piena sēnīte):

•    tikai vienu dienu divas Orungal kapsulas no rīta un divas kapsulas pēc 12 stundām; vai

•    trīs dienas pa vienai Orungal kapsulai diena.

Rauga sēnīšu izraisīta mutes infekcija (mutes dobuma piena sēnīte):

•    15 dienas pa vienai Orungal kapsulai diena.

Sēnīšu izraisīta ādas infekcija

Deva atkarīga no Jūsu infekcijas formas. Ārsts var ieteikt lietot:

•    septiņas dienas pa divam Orungal kapsulām diena; vai

•    15 dienas pa vienai Orungal kapsulai dienā.

Sēnīšu izraisīta plaukstu vai pēdu ādas infekcija:

•    septiņas dienas pa divām Orungal kapsulām divas reizes dienā; vai

•    30 dienas pa vienai Orungal kapsulai dienā.

Tikai roku pirkstu nagu infekcijas (skatīt arī tabulu turpmāk)

Ārsts Jums var ieteikt:

•    1. nedēļā: pa divām Orungal kapsulām divas reizes dienā;

•    2., 3. un 4. nedēļā: šajās trijās nedēļās Orungal nelietot;

•    5. nedēļā: pa divām Orungal kapsulām divas reizes dienā.

Ar to ārstēšanas kurss ir pabeigts.

Kāju pirkstu nagu infekcijas kopā ar roku nagu infekcijām vai bez tām (skatīt arī tabulu, tālāk) Ārsts Jums var ieteikt:

•    nedēļā: pa divām Orungal kapsulām divas reizes dienā;

•    2., 3. un 4. nedēļā: šajās trijās nedēļās Orungal nelietot;

•    5. nedēļā: pa divām Orungal kapsulām divas reizes dienā;

•    6., 7. un 8. nedēļā: šajās trijās nedēļās Orungal nelietot;

•    9. nedēļā: pa divām Orungal kapsulām divas reizes dienā.

Ar to ārstēšanas kurss ir pabeigts.

Ārsts Jums var ieteikt arī citu lietošanas veidu:

trīs mēnešus pa vienai Orungal kapsulai dienā.

1.

nedēļa

2.    3.    4.

nedēļa nedēļa nedēļa

5.

nedēļa

6.    7.    8.

nedēļa nedēļa nedēļa

9.

nedēļa

10.

nedēļa

Tikai

roku

pirkstu

nagu

infekcija

Pa divām kapsulām divas reizes dienā

Orungal nelietot

Pa divām kapsulām divas reizes dienā

Pārtraukt lietošanu

Kāju pirkstu nagu infekcija kopā ar roku pirkstu nagu infekciju vai bez tās

Pa divām kapsulām divas reizes dienā

Orungal nelietot

Pa divām kapsulām divas reizes dienā

Orungal nelietot

Pa divām kapsulām divas reizes dienā

Pārtraukt

lietošanu

Sēnīšu izraisītas infekcijas citās ķermeņa daļās

Ņemot vērā infekcijas veidu, ārsts Jums pateiks, cik daudz un cik ilgi Orungal kapsulas Jums jālieto.

Ja esat lietojis Orungal vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk Orungal kapsulu, nekā noteikts, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas pirmās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Orungal kapsulas

•    Ja esat aizmirsis lietot kapsulas, lietojiet tas, tiklīdz atceraties. Tomer tad, ja gandrīz jau ir pienācis laiks lietot nākamās kapsulas, aizmirstās kapsulas izlaidiet.

•    Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Kad pārtraukt Orungal kapsulu lietošanu

Turpiniet lietot Orungal kapsulas tik ilgi, cik to noteicis Jūsu ārsts. Nepārtrauciet ārstēšanos tikai tādēļ, ka jūtaties labāk.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pārtrauciet Orungal kapsulu lietošanu un pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir vai var būt tālāk minētās parādības. Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība.

•    Pēkšņi parādījušās alerģijas pazīmes, piemēram, izsitumi, nātrene, smags ādas kairinājums vai sejas, lūpu, mēles vai citu ķermeņa daļu tūska. Šīs var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes. Tās tiek novērotas tikai ļoti nedaudziem cilvēkiem.

•    Smagas ādas pārmaiņas ar ādas lobīšanos un/vai izsitumi ar sīkām pustulām (kopā ar drudzi) vai pūšļiem uz ādas, mutē, acīs vai uz dzimumorgāniem (kopā ar drudzi), drebuļi, muskuļu sāpes un slikta vispārējā pašsajūta (šīs ir retas parādības).

•    Roku un kāju tirpšanas, nejutīguma vai vājuma sajūta (šī ir reta parādība).

•    Izteikts ēstgribas trūkums, slikta dūša, vemšana, neparasta noguruma sajūta, sāpes vēderā, muskuļu vājums, dzeltena ādas vai acu baltumu krāsa (dzelte), neparasti tumšs urīns, gaiši izkārnījumi vai matu izkrišana. Šīs var būt aknu darbības traucējumu pazīmes, ko novēro tikai ļoti nedaudziem cilvēkiem.

•    Elpas trūkums, neparedzēta ķermeņa masas palielināšanās, kāju vai vēdera tūska, neparasta noguruma sajūta un pamošanās naktī elpas trūkuma dēļ. Šīs var būt sirds mazspējas pazīmes. Elpas trūkums var liecināt arī par šķidruma uzkrāšanos plaušās (tas notiek reti).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām blakusparādībām. Bieži (rodas mazāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem):

•    sāpes vēderā, slikta dūša;

•    galvassāpes.

Retāk (rodas mazāk nekā 1 no katriem 100 cilvēkiem):

•    menstruālā cikla traucēj umi;

•    sinusīts, iesnas, klepus un saaukstēšanās;

•    aizcietējums, caureja, vēdera uzpūšanās, vemšana, gremošanas traucējumi.

Reti (rodas mazāk nekā 1 no katriem 1000 cilvēkiem):

•    aknu funkcionālo testu rezultātu palielināšanās (redzama asins analīzēs);

•    urīna nesaturēšana vai biežāka nepieciešamība urinēt;

•    redzes traucējumi, arī redzes miglošanās un dubultošanās;

•    garšas sajūtas pārmaiņas;

•    noteiktas asins sastāva pārmaiņas, kas var palielināt infekciju risku;

•    troksnis ausīs;

•    dzirdes zudums (var būt paliekošs);

•    stipras sāpes vēdera augšdaļā, bieži kopā ar sliktu dūšu un vemšanu (aizkuņģa dziedzera iekaisums);

•    tūska, ko izraisa šķidruma uzkrāšanās zem ādas;

•    neparasta matu izkrišana vai biezuma samazināšanās (alopēcija);

•    augsts triglicendu līmenis asinīs (redzams asins analīzēs);

•    ādas apsārtums, nieze, zvīņošanās vai lobīšanās;

•    ādas jutība pret gaismu;

•    erekcijas traucējumi.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparadibas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas ari uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcija nav minētas.

5.    Kā uzglabāt Orungal kapsulas

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 300C.

waznosci” kuras vairs

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „Termin Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.    Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Orungal satur

•    Aktīvā viela ir itrakonazols. Viena cietā kapsula satur 100 mg itrakonazola.

•    Citas sastāvdaļas ir cukura lodītes, hipromeloze, makrogols 20 000, titāna dioksīds (E171), indigotīna disulfonāta nātrija sāls (E132), eritrozīna nātrija sāls (E127) un želatīns.

Orungal ārējais izskats un iepakojums

Cietās kapsulas ar necaurspīdīgu zilu vāciņu un sārtu, caurspīdīgu korpusu, kas satur apvalkotas cukura lodītes.

Orungal kapsulas ir pieejamas PVH/ZBPE/PVDH/alumīnija blisteros. Orungal kapsulas iepakotas blisteros pa 28 kapsulām.

Informācija uz primārā iepakojuma:

Orungal®

Itraconazolum 100 mg, kapsulas Janssen-Cilag International NV Janssen 2012

Sērijas Nr. (Lot) Derīgs līdz (EXP)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks UAB „Johnson & Johnson“

Geležinio Vilko g. 18A LT-08104 Vilnius Lietuva

Ražotājs

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen Borgo San Michele I-04010 Latina Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā Mūkusalas iela 101 Rīga, LV-1004 Tel: +371 678 93561

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas īpašnieks: SIA “Magnum Medical”, Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, Latvija

Paralēli importēto zāļu reģistrācijas numurs: I000346

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas īpašnieks lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 2014. gada februārī. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!