apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

HICONCIL SUSP 125MG/5ML 60ML

Uz 2017-Dec-14
HICONCIL-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "HICONCIL SUSP 125MG/5ML 60ML " Rīgā, Latvijā ir:

 • 1.66€  1.95$  1.46£  115Rub  16.4SEK  7PLN  6.91₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts HICONCIL SUSP 125MG/5ML 60ML     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsJ01CA04
 Aktīvās vielas: Amoxicillinum


 Ražotājs, zīmols: Krka. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...


SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Hiconcil 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Hiconcil 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Amoxicillinum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slīmības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Hiconcil un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Hiconcil lietošanas

3. Kā lietot Hiconcil

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Hiconcil

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Hiconcil un kādam nolūkam to lieto

 

Kas ir Hiconcil

Hiconcil ir antibiotisks līdzeklis. Tā aktīvā viela ir amoksicilīns. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par "penicilīniem".

Kādam nolūkam Hiconcil lieto

Hiconcil lieto, lai ārstētu baktēriju izraisītas infekcijas dažādās ķermeņa daļās. Hiconcil var lietot arī kombinācijā ar citām zālēm kuņģa čūlas ārstēšanai.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Hiconcil lietošanas

 

Nelietojiet Hiconcil šādos gadījumos:

 • ja Jums ir paaugstināta jutība pret amoksicilīnu, penicilīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • ja Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret kādu antibiotisku līdzekli. Pie šādām reakcijām var piederēt izsitumi un sejas vai rīkles pietūkums.

 

Nelietojiet Hiconcil, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms Hiconcil lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Hiconcil lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu šādos gadījumos:

 

 • ja Jums ir infekciozā mononukleoze (drudzis, sāpes kaklā, pietūkuši limfmezgli un ļoti izteikts nogurums),

 • ja Jums ir nieru darbības traucējumi,

 • ja Jums ir neregulāra urinācija.

 

Ja neesat pārliecināts, vai kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecas uz Jums, pirms Hiconcil lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Asins un urīna analīzes

Ja Jums tiek veiktas:

 • urīna analīzes (glikozes noteikšana) vai asins analīzes aknu darbības noteikšanai;

 • estriola noteikšana(izmanto grūtniecības laikā, lai pārbaudītu, ka bērns attīstās normāli).

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat Hiconcil. Tas nepieciešams, jo Hiconcil var ietekmēt šo izmeklējumu rezultātus.

 

Citas zāles un Hiconcil

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

 • Ja kopā ar Hiconcil lietojat allopurinolu (lieto podagras ārstēšanai), Jums ir lielāka alerģiskas ādas reakcijas rašanās iespēja.

 • Ja lietojat probenecīdu (lieto podagras ārstēšanai), ārsts var izlemt pielāgot Jūsu Hiconcil devu.

 • Ja lietojat zāles trombu novēršanai (piemēram, varfarīnu), Jums var būt nepieciešamas papildu asins analīzes.

 • Ja lietojat citas antibiotikas (piemēram, tetraciklīnu), var samazināties Hiconcil efektivitāte.

Ja lietojat metotreksātu (lieto vēža un smagas psoriāzes ārstēšanai), Hiconcil var pastiprināt tā blakusparādības.

 

Hiconcil kopā ar uzturu un dzērienu

Hiconcil var lietot neatkarīgi no ēdienreizes.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Hiconcil var izraisīt blakusparādības, un to izpausmju (piemēram, alerģisku reakciju, reiboņa un krampju) dēļ Jums var būt grūtības vadīt transportlīdzekli.

Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja nejūtaties labi.

 

Hiconcil satur aspartāmu. Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai satur aspartāmu, kas ir fenilalanīna avots. Var būt kaitīgs pacientiem ar fenilketonūriju.

 

 

 

3. Kā lietot Hiconcil

 

Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 • Pirms katras zāļu devas lietošanas kārtīgi sakratiet pudeli.

 • Devu lietošanu sadaliet vienmērīgi visā dienas laikā tā, lai starp devām būtu vismaz 4 stundu starplaiks.

 

Bērniem, kas sver mazāk nekā 40 kg

Visas devas ir noteiktas atkarībā no bērna ķermeņa masas kilogramos.

 • Ārsts norādīs, cik daudz Hiconcil ir jālieto Jūsu bērnam.

 • Parastā deva ir no 40 mg līdz 90 mg uz katru kilogramu ķermeņa masas dienā, to lietojot divās vai trīs dalītās devās.

Maksimālā ieteicamā deva ir 100 mg uz katru kilogramu ķermeņa masas dienā.

 

Pieaugušajiem, gados vecākiem pacientiem un bērniem, kas sver 40 kg un vairāk

Šī suspensija parasti netiek parakstīta pieaugušajiem un bērniem, kas sver vairāk par 40 kg. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Nieru darbības traucējumi

Nieru darbības traucējumu gadījumā Jums var būt nepieciešama mazāka deva nekā parasti.

 

Norādījumi šķīdināšanai

Lai pagatavotu suspensiju, vienmēr izmantojiet attīrītu ūdeni vai iepriekš novārītu un atdzesētu ūdeni. Lai iegūtu 60 ml suspensijas (125 mg/5 ml), nepieciešami 56 ml ūdens.

Lai iegūtu 100 ml suspensijas (250 mg/5 ml), nepieciešami 92 ml ūdens.

 

Pirms lietošanas pārbaudiet vai vāciņa plomba ir neskarta.

Apgrieziet pudeli otrādi un viegli sakratiet, lai padarītu pulveri irdenu.

Piepildiet pudeli ar aptuveni ceturtdaļu no nepieciešamā ūdens daudzuma.

Apgrieziet un kārtīgi sakratiet, tad piepildiet ar ūdeni līdz atzīmei.

Lietošanai gatava suspensija ir balta vai gaiši dzeltena.

Pirms katras devas labi sakratīt.

 

Ja esat lietojis Hiconcil vairāk, nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Hiconcil, izpausmes var būt gremošanas traucējumi (slikta dūša, vemšana vai caureja) vai kristāli urīnā, ko var novērot kā duļķainu urīnu vai urinēšanas traucējumus. Pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu un parādiet to ārstam.

 

Ja esat aizmirsis lietot Hiconcil

 • Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz par to atceraties.

 • Nelietojiet nākamo devu pārāk ātri, nogaidiet aptuveni 4 stundas līdz nākamās devas lietošanai.

 • Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Cik ilgi Jums jālieto Hiconcil?

 • Turpiniet Hiconcil lietošanu tik ilgi, cik ārsts Jums norādījis, pat tad, ja jūtaties labāk. Lai izārstētu infekciju, Jums ir nepieciešama katra deva. Ja dažas baktērijas izdzīvos, infekcija var atkārtoties.

 • Ja pēc terapijas vēl arvien nejūtaties vesels, Jums vēlreiz jāapmeklē ārsts.

 

Hiconcil lietojot ilgstoši, var rasties pienēde (rauga sēnīšu infekcija mitrās ķermeņa vietās; tā var izraisīt sāpīgumu, niezi un baltus izdalījumus). Ja tas noticis, pastāstiet par to ārstam.

 

Ja lietojat Hiconcil ilgstoši, ārsts var veikt papildu izmeklējumus, lai pārliecinātos, vai Jūsu nieres, aknas un asinis darbojas normāli.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā citas zāles, Hiconcil var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Pārtrauciet Hiconcil lietošanu un nekavējoties apmeklējiet ārstu, ja Jums rodas kāda no šādām nopietnām blakusparādībām, jo Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība.

 

Turpmāk aprakstītās blakusparādības rodas ļoti reti (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem):

 • alerģiskas reakcijas, kuru izpausmes var būt ādas nieze vai izsitumi, sejas, lūpu, mēles, ķermeņa pietūkums vai elpošanas traucējumi. Šīs izpausmes var būt nopietnas un dažkārt ir izraisījušas nāvi;

  • izsitumi vai kniepadatas galviņas lieluma, plakani, sarkani plankumi zem ādas virsmas vai asinsizplūdumi ādā. Tos izraisa ar alerģisku reakciju saistīts asinsvadu sienas iekaisums. Tie var būt saistīti ar locītavu sāpēm (artrītu) un nieru darbības traucējumiem;

  • vēlīna alerģiska reakcija var rasties 7 –12 dienas pēc Hiconcil lietošanas, un dažas no tās izpausmēm ir izsitumi, drudzis, locītavu sāpes un palielināti limfmezgli, īpaši padusēs;

  • ādas reakcija, ko sauc par daudzformu eritēmu un kas var izpausties ar niezošiem, sarkanīgi violetiem plankumiem uz ādas, īpaši uz plaukstām vai pēdu apakšpusē, nātrenei līdzīgiem reljefiem, pietūkušiem ādas apvidiem, jutīgiem apvidiem mutes dobuma, acu un dzimumorgānu virsmā. Jums var rasties drudzis un stiprs nogurums;

  • citas smagas ādas reakcijas var būt šādas: ādas krāsas izmaiņas, sabiezējumi zem ādas, pūslīšu veidošanās, strutām pildītas pūtītes, ādas lobīšanās, apsārtums, sāpes, nieze un zvīņošanās. Šīs izpausmes var būt saistītas ar drudzi, galvassāpēm un ķermeņa sāpēm;

   • drudzis, drebuļi, sāpes kaklā vai citas infekcijas izpausmes, kā arī viegla zilumu rašanās. Tās var būt asins šūnu traucējumu izpausmes;

   • Jariša un Herksheimera reakcija, kas rodas, lietojot Hiconcil Laimas slimības ārstēšanai, un izraisa drudzi, drebuļus, galvassāpes, muskuļu sāpes un izsitumus;

   • resnās zarnas iekaisums ar caureju (dažkārt asiņainu), sāpēm un drudzi;

   • var rasties būtiskas aknu blakusparādības. Tās rodas galvenokārt cilvēkiem, kuriem zāles ir jālieto ilgi, vīriešiem un gados vecākiem cilvēkiem. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas šādas izpausmes:

   • smaga caureja ar asiņošanu,

   • pūslīši uz ādas, ādas apsārtums vai asinsizplūdumi ādā,

   • tumšāks urīns vai gaišāki izkārnījumi,

   • āda vai acu baltumi kļūst dzelteni (dzelte). Skatīt arī turpmāk informāciju par anēmiju, kas var izraisīt dzelti.

Šīs parādības var rasties zāļu lietošanas laikā vai pat vairākas nedēļas pēc to lietošanas beigām.

 

Ja Jums rodas kāda no iepriekš minētajām parādībām, pārtrauciet zāļu lietošanu un nekavējoties apmeklējiet ārstu.

 

Dažkārt Jums var rasties mazāk smagas ādas reakcijas, piemēram:

   • nedaudz niezoši izsitumi (apaļi, rozā vai sarkani izsitumi), nātrenei līdzīgi uztūkuši apvidi uz apakšdelmiem, kājām, plaukstām, rokām vai pēdām. Šī parādība rodas retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem).

 

Ja Jums rodas kāda no šīm parādībām, konsultējieties ar ārstu, jo būs jāpārtrauc Hiconcil lietošana.

 

Citas iespējamās blakusparādības norādītas tālāk.

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

  • izsitumi uz ādas,

  • slikta dūša,

  • caureja.

 

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

  • vemšana.

 

Ļoti reti (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

  • pienēde (rauga sēnīšu infekcija makstī, mutes dobumā vai ādas krokās), par pienēdes ārstēšanu varat vaicāt ārstam vai farmaceitam;

  • nieru darbības traucējumi,

  • krampji (konvulsijas), ko novēro pacientiem pēc lielu devu lietošanas vai nieru darbības traucējumu gadījumā;

  • reibonis,

  • hiperaktivitāte,

  • kristāli urīnā, kuru dēļ urīns izskatās duļķains, urinēšanas traucējumi vai nepatīkama sajūta urinēšanas laikā. Dzeriet daudz šķidruma, lai mazinātu šādu simptomu rašanās iespēju;

  • mēle var kļūt dzeltena, brūna vai melna un izskatīties mataina;

  • pārmērīga sarkano asinsķermenīšu sabrukšana, kas izraisa vienu no anēmijas veidiem. Tās izpausmes ir nogurums, galvassāpes, aizdusa, reibonis, bālums, ādas un acu baltumu dzelte;

  • mazs leikocītu skaits;

  • mazs asinsrecē iesaistīto šūnu skaits;

 • palielināts laiks līdz asins sarecēšanai. Šo parādību varat pamanīt, ja Jums asiņo deguns vai esat savainojies.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Hiconcil

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai: uzglabāt temperatūrā līdz 25C.

Pagatavoto suspensiju var lietot 14 dienas uzglabājot ledusskapī (2°C – 8°C) temperatūrā.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Hiconcil satur:

 • Aktīvā viela ir amoksicilīna trihidrāts. Katri 5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā.

 • Citas Hiconcil pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai sastāvdaļas ir koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, nātrija benzoāts, bezūdens nātrija citrāts, citronu-piparmētras aromatizators, persiku-aprikožu aromatizators, apelsīnu aromatizators, bezūdens citronskābe, aspartāms, talks, guārgalaktomannāns.

 

Hiconcil ārējais izskats un iepakojums

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai ir baltas vai dzeltenīgas krāsas pulveris ar augļu aromātu.

Pieejams kastītēs ar pudelēm (dzeltenbrūna stikla), kas satur pulveri 60 ml (125 mg/5 ml) un 100 ml (250 mg/5 ml) iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

KRKA, d. d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

 

Izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles.

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

2016. gada martā

 

 

Vispārēji ieteikumi par antibiotiku lietošanu

 

Antibiotikas lieto baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai. Tās neiedarbojas pret vīrusu izraisītām infekcijām.

Dažreiz baktēriju izraisīta infekcija nereaģē pret antibiotiku lietošanas kursu. Viens no šādas parādības biežākajiem iemesliem ir infekciju izraisošo baktēriju nejutība jeb rezistence pret lietoto antibiotisko līdzekli. Tas nozīmē, ka baktērijas var izdzīvot un pat vairoties, neraugoties uz antibiotikas lietošanu.

Baktērijas var kļūt rezistentas pret antibiotikām daudzu iemeslu dēļ. Piesardzīga antibiotiku lietošana var mazināt iespēju, ka baktērijas kļūs pret tām rezistentas.

Ja ārsts ir Jums parakstījis antibiotiku kursu, tas ir paredzēts tikai Jūsu pašreizējās slimības ārstēšanai. Turpmāko ieteikumu ievērošana palīdzēs novērst rezistentu baktēriju rašanos, kuras dēļ antibiotikas varētu vairs neiedarboties.

1. Ir ļoti svarīgi antibiotisko līdzekli lietot pareizā devā, pareizā laikā un pareizu laika periodu. Izlasiet lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus un neskaidrību gadījumā lūdziet ārsta vai farmaceita paskaidrojumu.

2. Jūs nedrīkstat lietot antibiotisko līdzekli, ja tas nav parakstīts tieši Jums, un Jūs drīkstat to lietot tikai tās infekcijas ārstēšanai, kuras dēļ tas ir parakstīts.

3. Jūs nedrīkstat lietot antibiotikas, kas ir parakstītas citiem cilvēkiem, pat tad, ja šiem cilvēkiem un Jums ir līdzīga infekcija.

4. Jūs nedrīkstat dot Jums parakstītās antibiotikas citiem cilvēkiem.

5. Ja pēc zāļu lietošanas kursa beigām atbilstoši ārsta norādījumiem Jums ir atlikušas kādas antibiotikas, nododiet tās aptiekā atbilstošai iznīcināšanai. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!