apteka.lviDrugs24.com

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

LINDYNETTE 75/30MKG TBL N21x3

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-May-06
LINDYNETTE-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"LINDYNETTE 75/30MKG TBL N21x3 " Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 21.84€  26.25$  18.95£  1971Rub  222.1SEK  100PLN  85.39₪ 


ATC koodG03AA10 

Aktiivsed ained: Gestodenum Un Estrogenum

 


Tootja firma: Gedeon Richter
Ravim LINDYNETTE 75/30MKG TBL N21x3 on hüvitatud Läti nimekirjas 

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
LINDYNETTE 75/30 MIKROGRAMŲ DENGTOS TABLETĖS N21 X 3 Gestodenas, etinilestradiolis Rx
16.29€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
LINDYNETTE 75 MCG+30 MCG DENGTOS TABLETĖS N21 X 3 (Gedeon Richter Plc)
16.30€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
LINDYNETTE 30 KAETUD TBL 0.075MG+0.03MG N63 (3X21)
17.44€ , Apr.2021 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Ostu tegemiseks mine müüja juurde
LINDYNETTE 30 KAETUD TBL 0.075MG+0.03MG N63 (3X21)
17.44€, Apr.2021 Apteek Eesti Benu Apteek (Eesti) Tel. 6119070
LINDYNETTE 30 KAETUD TBL 0.075MG+0.03MG N63 (3X21)
17.44€, Apr.2021 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Ostu tegemiseks mine müüja juurde
LINDYNETTE 30 TABL.N63 Rx (Gedeon Richter)
19.06€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis) T. 26699176, Address: Riga, Dzelzavas street 120M, LV-1021. Opening hours: Working days: 9.00-18.00. Prescription medicines can be received in person with a prescription or identity document, or ordered with delivery, if an e-prescription has been issued.
LINDYNETTE 30 TBL N21x3 (K)
21.84€, Jan.2016 Interneti apteek Latvija Apotheka (Lätis) Riga
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.
 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lindynette 20, 0,075 mg/0,02 mg kaetud tabletid Lindynette 30, 0,075 mg/0,03 mg kaetud tabletid

Gestodeen, etünüülöstradiool

Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta

•   Õigesti kasutatuna on need ühed kõige usaldusväärsemad, pöörduva toimega rasestumisvastased vahendid.

•   Kombineeritud hormonaalsed rasestumisvastased vahendid suurendavad vähesel määral verehüübe tekkeriski veenides ja arterites, eriti esimesel kasutusaastal või uuesti kasutama hakkamisel pärast 4-nädalast või pikemat vaheaega.

•   Pöörake sellele tähelepanu ja konsulteerige oma arstiga, kui arvate, et teil võivad olla verehüübe sümptomid (vt lõik 2 „Verehüübed“).

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Lindynette j a milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Lindynetteh võtmist

3.   Kuidas Lindynette h võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Lindynetteh säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Lindynette ja milleks seda kasutatakse

Lindynette kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kombineeritud suukaudseteks rasestumisvastasteks ravimiteks (suukaudseks kontratseptiiviks). See kaitseb raseduse eest.

Lindynette sisaldab kahte tüüpi erinevat naissuguhormoone: östrogeeni ja progestageeni.

Need hormoonid hoiavad teid raseduse eest kolmel viisil: takistavad munaraku vabanemist munasarjast, muudavad emakakaela kanali lima tihedamaks, mille tagajärjel on seemnerakkudel raskem emakasse jõuda ja muudavad emaka limaskesta, mis teeb vähetõenäoliseks viljastatud munaraku vastuvõtu.

Lindynette on 21-päevase kasutustsükliga ravim - seda võetakse üks tablett päevas 21 järjestikust päeva, millele järgneb 7-päevane tabletivaba periood.

Kasulikud toimed on järgmised:

-   korrektselt võetuna on see üks usaldusväärsemaid pöörduvaid kontratseptsioonimeetodeid

-   ei katkesta seksuaalvahekorda

-   menstruatsioonid muutuvad regulaarsemaks, väheneb vereeritus ja valulikkus

-   premenstruaalsed sümptomid võivad leeveneda

Lindynette ei kaitse seksuaalsel teel levivate haiguste eest nagu klamüüdia või HIV-infektsioon.

Nende vastu aitab kondoom.

2. Mida on vaja teada enne Lindynette'i võtmist Üldised märkused

Enne Lindynetteh kasutama hakkamist lugege lõigust 2 teavet verehüüvete kohta. Eriti oluline on lugeda verehüüvete sümptomite kohta, vt lõik 2 “Verehüübed”.

On oluline, et te olete teadlik ravimi kasutamise eelistest ja riskidest, enne kui selle võtmisega alustate või otsustate võtmist jätkata. Kuigi see on sobiv peaaegu kõikidele tervetele naistele, ei pruugi see sobida igaühele.

Rääkige oma arstile, kui teil on haigusi või riskifaktoreid, mis on selles infolehes loetletud.

Enne kui alustate selle ravimi võtmist

Arst küsib teilt teie enda ja pere terviseprobleemide kohta ning mõõdab vererõhku. Kolm kuud pärast suukaudse kontratseptiivi võtmise alustamist on vajalik kordusvisiit. Võib olla vajalik teha ka muid uuringuid, nagu rindade kontroll.

Ravimi võtmise ajal

-   on vajalik regulaarne kontroll. Kord aastas peab arst tegema samad uuringud, mis esimesel visiidil.

-   on vajalik regulaarne emakakaela uuring

-   kontrollige igakuiselt oma rindu ja rinnanibusid ning teatage oma arstile, kui tunnete või näete midagi ebatavalist, nagu tükid või naha sissetõmbumine

-   kui teile tehakse vereanalüüs, öelge arstile, et võtate seda ravimit, sest see võib mõjutada mõnede laboriuuringute tulemusi

-   teavitage oma arsti, kui lähete operatsioonile. Teil võib olla vajalik lõpetada nende tablettide võtmine 4...6 nädalat enne operatsiooni. See on vajalik verehüüvete vältimiseks (vt lõik Verehüübed). Arst ütleb, millal võite tablettide võtmisega jätkata.

Te ei tohi Lindynette'i kasutada, kui teil esineb mis tahes allpool nimetatud seisund. Kui teil on

mõni neist seisunditest, peate sellest rääkima oma arstile. Teie arst arutab koos teiega, milline

teine rasestumisvastane meetod sobiks teile paremini.

-   Kui teil on (või on kunagi olnud) verehüüve jalgade veresoontes (süvaveenitromboos), kopsudes (kopsuembol) või teistes elundites.

-   Kui te teate, et teil on vere hüübimist mõjutav häire, nt C-valgu või S-valgu vaegus, antitrombiin-III vaegus, V faktori Leideni mutatsioon või fosfolipiidivastased antikehad.

-   Kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik „Verehüübed").

-   kui teil on kunagi olnud südameinfarkt või insult.

-   kui teil on (või on olnud) stenokardia (seisund, mis põhjustab tugevat valu rindkeres ja võib olla südameinfarkti esimene tunnus) või mööduv isheemiline atakk (mööduvad insuldi sümptomid).

-   Kui teil on mõni järgmistest haigustest (see võib suurendada verehüübe tekkeriski arterites):

-   raske suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega;

-   väga kõrge vererõhk (vt lõik Kõrge vererõhk);

-   väga suur rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;

-   seisund, mida nimetatakse hüperhomotsüsteineemiaks;

-   kui olete gestodeeni või etünüülöstradiooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui te olete rase või kahtlustate rasedust:

-   kui teil on suguhormoonidest sõltuv kasvaja - näiteks teatav rinna-, emaka limaskesta või munasarja vähk (vt ka lõik Lindynette ja vähk).

-   kui teil esineb tupekaudset veritsust, mille põhjus ei ole arsti poolt välja selgitatud.

-   kui teil on südame rütmihäired (arütmia), probleemid südameklappidega, mille põhjuseks oli

vere hüübimise probleem (trombogeense põhjusega).

-   kui teil on olnud tõsine maksahaigus (vt lõik Lindynette ja maksahaigused).

-   kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);

-   mola hydatidosa (nimetatakse ka heidikraseduseks) evakuatsiooni järgselt, kuni hormoonide tase ei ole normaliseerunud;

-   kui teil on herpes gestationis (lööve eelneva raseduse ajal);

-   otoskleroosi halvenemine raseduse ajal.

Ärge kasutage Lindynette’i, kui teil on C-hepatiit ja te võtate ravimeid, mis sisaldavad ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri (vt ka lõik “Muud ravimid ja Lindynette”).

Kui teil on mõni nendest seisunditest või teil tekib mõni nendest esimest korda Lindynetteh võtmise ajal, kontakteeruge oma arstiga niipea kui võimalik. Sellisel juhul ärge Lindynetteh võtke.

Millal peate pöörduma oma arsti poole?_

Pöörduge viivitamatult arsti poole

- kui te märkate võimalikke verehüübe sümptomeid, mis võib tähendada, et teil on verehüüve jalas (st süvaveenitromboos), verehüüve kopsus (st kopsuemboolia), südameinfarkt või insult (vt allolevat lõiku „Verehüübed“).

Nende raskete kõrvaltoimete sümptomite kirjelduse leiate lõigust „Kuidas tunda ära verehüübe tunnuseid“.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lindynetteh võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teatage oma arstile, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest.

Samuti teavitage oma arsti, kui mõni neist seisunditest tekib või muutub ägedamaks Lindynetteh

kasutamise ajal.

-   Kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus);

-   kui teil on süsteemne erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab teie organismi loomulikku kaitsevõimet);

-   kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab neerupuudulikkust);

-   kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);

-   kui teie vere rasvasisaldus on suurenenud (hüpertriglütserideemia) või kui seda on esinenud teie perekonnas. Hüpertriglütserideemiat seostatakse pankreatiidi (kõhunäärme põletik) suurema tekkeriskiga;

-   kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik 2 „Verehüübed");

-   kui te olete äsja sünnitanud, on teil suurem oht verehüüvete tekkimiseks. Te peate küsima oma arstilt, kui ruttu pärast sünnitust saate hakata Lindynetteh võtma;

-   kui teil on nahaaluste veenide põletik (pindmine tromboflebiit);

-   kui teil on veenilaiendid;

-   kui teil on depressioon või tujumuutused.

VEREHÜÜBED

Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, nagu Lindynette, kasutamine suurendab verehüüvete tekkimise riski, võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Harvadel juhtudel võib verehüüve veresooned ummistada ja põhjustada tõsiseid probleeme.

Verehüübed võivad tekkida:

-   veenides (nimetatakse venoosseks tromboosiks, venoosseks trombembooliaks või VTE-ks);

- arterites (nimetatakse arteriaalseks tromboosiks, arteriaalseks trombembooliaks või ATE-ks). Verehüüvetest paranemine ei ole alati täielik. Harvadel juhtudel võivad verehüübed tekitada raskeid pikaajalisi tüsistusi, väga harva võivad need lõppeda surmaga.

Oluline on meeles pidada, et üldiselt on risk kahjuliku verehüübe tekkimiseks Lindynette'i kasutamisel väike.

Kuidas ära tunda verehüübe tunnuseid

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui te märkate mis tahes järgmist nähtu või sümptomit.

Kas teil esineb neid nähte?

Millisele haigusele see viitab?

• Ühe j ala paistetus või paistetus piki j ala või j alalaba veeni, eriti juhul, kui sellega kaasneb:

•   valu või hellus jalas, mida võib olla tunda ainult seistes

või kõndides;

•   haige jala kõrgem temperatuur;

•   jalanaha värvimuutus, nt kahvatus, punetus või sinakaks

värvumine.

Süvaveenitromboos

•   Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus või kiire hingamine.

•   Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha (võib kaasneda veriköha).

•   Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval hingamisel.

•   Tugev peapööritus või pearinglus.

•   Kiire või ebakorrapärane südamerütm.

•   Tugev kõhuvalu.

Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti poole, sest osa sümptomeid (nt köha või õhupuudus) võivad ekslikult viidata ka vähemtõsistele haigustele nagu nt hingamisteede nakkus (nt külmetushaigus).

Kopsuemboolia

Enamasti ühes silmas tekkivad sümptomid:

•   kohene nägemiskaotus või

•   valutu nägemise ähmastumine, mis võib viia nägemiskaotuseni.

Tromboos silma võrkkesta veenis (verehüüve silmas)

•   Valu, ebamugavus-, surve- või raskustunne rindkeres.

•   Pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või rinnaku all.

•   Täistunne, seedehäired või lämbumistunne.

•   Ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgub selga, lõuga, kõripiirkonda, käsivarde ja kõhtu.

•   Higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus.

•   Äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus.

•   Kiire või ebakorrapärane südamerütm.

Südameinfarkt

•   Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käes või jalas, eriti ühel kehapoolel.

•   Äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või mõistmisraskus.

•   Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired.

•   Äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või koordinatsioonikaotus.

•   Äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega peavalu.

•   Teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma.

Mõnikord võivad insuldi sümptomid olla lühiajalised ning taanduvad peaaegu kohe ja täielikult. Te peate siiski pöörduma viivitamatult arsti poole, sest teil võib olla oht teise insuldi tekkeks.

Insult

•   Jäsemete paistetamine ja kergelt sinakas värvus.

•   Tugev kõhuvalu (äge kõht).

Teisi veresooni ummistavad

verehüübed

VEREHÜÜBED VEENIS

Mis võib juhtuda, kui veenis tekib verehüüve?

•   Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist on seostatud verehüüvete tekkeriski suurenemisega veenides (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed ilmnevad siiski harva. Kõige sagedamini esinevad need kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise esimesel aastal.

•   Kui verehüüve tekib jalas või jalalabas, võib see põhjustada süvaveenitromboosi.

•   Kui verehüüve liigub jalast kopsu, võib see põhjustada kopsuembooliat.

•   Väga harva võib verehüüve tekkida teiste organite, nt silma veresoontes (tromboos silma võrkkesta veenis).

Millal on verehüübe tekkimise oht veenis kõige suurem?

Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi kasutamise esimesel aastal. Risk võib suureneda ka siis, kui hakkate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit (kas sama või mõnda muud ravimit) uuesti võtma pärast 4-nädalast või pikemat pausi.

Pärast esimest aastat jääb risk väiksemaks, kuid see on alati veidi suurem sellest, kui te ei kasutaks kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit.

Kui te lõpetate Lindynetteh võtmise, langeb verehüübe tekkerisk tavalisele tasemele mõne nädala jooksul.

Kui suur on verehüübe tekkerisk?

Risk sõltub teie individuaalsest riskist VTE tekkeks ja sellest, millist kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit te kasutate.

Verehüübe tekkimise risk jalas (süvaveenitromboos) või kopsus (kopsuemboolia) Lindynette'i võtmise ajal on väike.

-   Naistel, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja ei ole rasedad, tekib verehüüve ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel 10 000-st.

-   Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 5...7 naisel 10 000-st, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit.

-   Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 9.12 naisel 10 000-st, kes kasutavad gestodeeni (sisaldub ka Lindynette'is) sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit.

-   Verehüübe tekkerisk on erinev, see sõltub teie tervislikust seisundist (vt allolevat lõiku „Faktorid, mis suurendavad verehüübe tekkimise riski“).

Verehüübe tekkerisk ühe aasta jooksul

Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalset pilli/plaastrit/rõngast ja kes ei ole rasedad.

Ligikaudu kahel naisel 10 000-st

Naised, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavaid kombineeritud hormonaalseid tablette.

Ligikaudu 5.7 naisel 10 000-st

Naised, kes kasutavad Lyndynette'i.

Ligikaudu 9.12 naisel 10 000-st

Faktorid, mis suurendavad veenis verehüübe tekkeriski

Verehüübe tekkerisk Lindynette'i kasutamisel on väike, kuid mõned seisundid suurendavad seda riski. Teie risk on suurem:

•   kui te olete väga ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30 kg/m2);

•   kui kellelgi teie lähisugulastest on nooreas eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve jalas, kopsus või mõnes muus elundis. Sel juhul võib teil esineda pärilikku vere hüübimishäiret.

•   kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa kehavigastuse või haiguse tõttu pikka aega liikuda või kui teil on jalg lahases. Vajalikuks võib osutuda Lindynette'i kasutamise peatamine mitu nädalat enne operatsiooni või ajaks kui te olete vähem liikuvam. Kui te peate lõpetama Lindynette'i kasutamise, küsige oma arstilt, millal võite jälle ravimit võtma hakata;

•   vanemaks saades (eriti üle 35. eluaasta);

•   kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi.

Mida rohkem on teil neid eespool loetletud seisundeid, seda suurem on teie verehüübe tekkerisk. Lennureisid (> 4 tundi) võivad ajutiselt suurendada verehüübe tekkeriski, eriti kui teil esineb ka teisi eelpool loetletud riskifaktoreid.

Oluline on oma arsti teavitada, kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest, isegi juhul, kui te ei ole selles päris kindel. Teie arst võib otsustada, et Lindynette'i kasutamine tuleb lõpetada.

Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Lindynette'i kasutamise ajal, nt kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga.

VEREHÜÜBED ARTERIS

Mis võib juhtuda, kui arteris tekib verehüüve?

Nagu verehüüve veenis, võib ka verehüüve arteris põhjustada raskeid probleeme. Nt võib see põhjustada südameatakki või insulti.

Faktorid mis suurendavad arteris verehüübe tekkeriski

On oluline märkida, et südameataki või insuldi oht Lindynetteh kasutamisel on väga väike, kuid see võib suureneda:

•   vanuse suurenedes (üle 35. eluaasta);

  kui te suitsetate. Kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi nagu Lindynette kasutamise ajal on soovitatav suitsetamine lõpetada. Kui te ei suuda suitsetamist lõpetada ja olete üle 35-aastane, võib arst teile soovitada teist tüüpi rasestumisvastase vahendi kasutamist;

•   kui te olete ülekaaluline;

•   kui teil on kõrge vererõhk;

•   kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas (enne 50. eluaastat) südameatakki või insulti. Sellisel juhul võib teil olla suurem risk südameataki või insuldi tekkeks;

•   kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;

•   kui teil esinevad migreenihood, eriti auraga migreen;

•   kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmihäire, mida nimetatakse kodade virvenduseks);

•   kui teil on suhkurtõbi.

Kui teil on rohkem kui üks nendest seisunditest või kui mõni neist on eriti tõsine, võib verehüübe tekkimise oht veelgi suureneda.

Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Lindynetteh kasutamise ajal, nt kui te hakkate suitsetama, kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga.

Lindynette ja vähk

Lindynette vähendab munasarja ja emakavähi võimalust, kui seda on kasutatud pikka aega. Siiski näib, et see võib mõnevõrra suurendada emakakaela vähiriski, kuigi viimane võib olla põhjustatud kondoomide mittekasutamisest seksuaalelus, mitte niivõrd tablettidest. Emakakaela vähi suurim riskifaktor on persistentne humaanpapilloomviiruse infektsioon. Kõik naised peaksid andma regulaarselt proovi emakakaelast.

Kui teil on või on olnud minevikus rinnavähk, ei tohiks te Lindynetteh võtta. See ravim suurendab mõnevõrra rinnavähi tekkeriski. See on seda suurem, mida kauem olete Lindynetteh võtnud, kuid väheneb normaalseni 10 aasta jooksul pärast ravimi võtmise lõpetamist. Kuna rinnavähi esinemissagedus alla 40-aastastel naistel on harv, on rinnavähi juhtumid endiste ja praeguste pillide kasutajate seas harvad.

Rinnavähi risk on suurem:

-   vanuse suurenedes

-   kui lähisugulasel (ema, õde või vanaema) on olnud rinnavähk

-   kui olete oluliselt ülekaaluline

-   kui teie esimene sünnitus oli mitte väga noorelt või kui te pole sünnitanud.

Võtke arstiga ühendust niipea kui võimalik, kui te märkate mingeid muutusi rindades nagu naha sissetõmbumine, muutused rinnanibudes või tunnete/näete tükki rinnas.

Väga harva on suukaudseid kontratseptiive seostatud mõne maksavähi vormiga naistel, kes on seda ravimit võtnud pikka aega.

Lindynette _ ja maksahaigused

Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamist on seostatud maksahaigustega, nagu kollatõbi ja healoomulised maksakasvajad, kuid see on harvaesinev. Kui maksakahjustus on diagnoositud varakult, on kahjustav mõju väiksem. Sellisel juhul katkestage Lindynetteh võtmine, kasutage muid rasestumisvastaseid meetodeid ja rääkige oma arstiga. Te ei saa kasutada Lindynetteh tõenäoliselt nii kaua kuni maksaprobleemid on lõppenud. Võtke arstiga ühendust niipea kui võimalik, kui teil on tugev kõhuvalu, naha või silmade kollasus (kollatõbi). Sellisel juhul võib vajalik olla Lindynetteh võtmine lõpetada.

Lindynette _ ja nägemine

Kui te kasutate kontaktläätsi, võite kogeda ebamugavustunnet või koguni talumatust kui võtate Lindynetteh. Kui teil tekivad tõsisemad silmaprobleemid, lõpetage Lindynetteh võtmine ja kontakteeruge arstiga.

Kõrge vererõhk

Lindynetteh võtmise ajal võite kogeda vererõhu tõusu. Kui teil on kunagi olnud probleeme vererõhuga, võib vajalikuks osutuda muu kontratseptsioonimeetodi kasutamine. Kui arst on teile välja kirjutanud suukaudsed rasestumisvastased tabletid, siis tuleb vererõhku regulaarselt kontrollida ja olulise vererõhu tõusu korral nende tablettide võtmine lõpetada ning kasutada alternatiivset kontratseptsioonimeetodit (vt ka lõik „Te ei tohi Lindynetteh kasutada, kui teil esineb mis tahes allpool nimetatud seisund“).

Migreen ja peavalu

Kui teil tekib migreen või ebatavalist tüüpi peavalud, võib Lindynette teile mitte sobida. Sellisel juhul tuleb Lindynetteh võtmine lõpetada ja arstilt nõu küsida.

Immunoloogilised toimed

Lindynette võib põhjustada angioödeemi (kiirelt tekkiv kudede turse, mis mõningatel juhtudel põhjustab hingamis- ja neelamisraskusi ning nõgestõbe). Teil on suurem oht angioödeemi tekkeks, kui teil või teie sugulastel on varem sellega probleeme olnud. Küsige arstilt nõu.

Verejooks

Lindynetteh tablettide kasutamise ajal võib esineda läbimurdeverejooksu/määrimist, seda eriti esimese kolme kuu jooksul. Kui selline veritsus jääb kestma või tekib uuesti, tuleb arstiga nõu pidada, et välistada mittehormonaalsed põhjused nagu rasedus või mõningad haigused. Arst võib määrata mõne muu rasestumisvastase vahendi (vt ka lõik „Menstruatsiooniväline veritsus ei peaks kestma kaua“). Kui teil on eelnevalt esinenud menstruatsiooni vahelejäämist (amenorröa) või ebaregulaarset menstruatsiooni (oligomenorröa) võib see Lindynetteh võtmise ajal uuesti ilmneda.

Psühhiaatrilised häired

Kui teil on varem esinenud depressiooni, rääkige sellest oma arstiga, kuna see vajab hoolikat jälgimist. Osa naisi, kes on kasutanud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, sealhulgas Lindynette’i, on teatanud depressioonist või meeleolulangusest. Depressioon võib olla raske ja mõnikord põhjustada enesetapumõtteid. Kui teil tekivad meeleolumuutused või depressioonisümptomid, pöörduge abi saamiseks võimalikult kiiresti oma arsti poole.

Lapsed_ ja menopausijärgsed naised

Lindynette sobib kasutamiseks ainult reproduktiivses eas naistele. Seda ei tohi kasutada lapsed ega menopausijärgses eas naised.

Muud ravimid ja Lindynette

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid. Samuti teavitage iga teist arsti või hambaarsti, kes teile mõnda teist ravimit välja kirjutab, et te võtate Lindynette’i. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua te peate kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast meetodit (näiteks kondoomid) või kas on vaja korrigeerida teiste ravimite võtmist.

Ärge kasutage Lindynette’i, kui teil on C-hepatiit ja te võtate ravimeid, mis sisaldavad ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri, kuna see võib põhjustada maksafunktsiooni näitajate aktiivsuse taseme suurenemist veres (maksaensüümi ALAT aktiivsuse tõus).

Enne ravi alustamist nende ravimitega, määrab arst teile teist tüüpi rasestumisvastase vahendi. Lindynette’i kasutamist võib uuesti alustada ligikaudu 2 nädalat pärast selle ravi lõpetamist. Vt lõik “Ärge võtke Lindynette’i”.

Mõned ravimid võivad mõjutada Lindynette’i sisaldust veres ja rasestumisvastast toimet nõrgendada või põhjustada vaheveritsust. Siia kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste raviks

-   epilepsia (nt barbituraadid, karbamasepiin, fenütoiin, primidoon, felbamaat, okskarbasepiin, topiramaat)

-   tuberkuloos (nt rifampitsiin, rifabutiin)

-   HIV- ja hepatiit C viirusinfektsioonid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid nagu ritonaviir, nevirapiin, efavirens)

-   seeninfektsioonid (griseofulviin)

-   kõrge vererõhk kopsu veresoontes (bosentaan).

Samuti järgmised ravimid:

-   põletikuvastased ravimid (fenüülbutasoon);

-   ärkvelolekut soodustavad ravimid (modafiniil);

-   lahtistid;

-   taimne ravim liht-naistepuna. Kui te soovite Lindynette’i kasutamise ajal kasutada naistepuna sisaldavaid taimseid ravimeid, pidage enne nõu oma arstiga.

Atorvastatiin, askorbiinhape, paratsetamool, indinaviir, flukonasool, vorikonasool ja troleandromütsiin võivad suurendada Lindynette’i kontsentratsiooni seerumis.

Lindynette võib mõjutada teiste ravimite efektiivsust, nt.

-   tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse siirdamisjärgselt kudede äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks),

-   teofülliin (astmaravim),

-   kortikosteroidid (põletikuvastased ravimid),

-   lamotrigiin j a valproaat (epilepsiaravimid).

Ravimi flunarisiin võtmine koos suukaudse rasestumisvastase vahendiga võib mõnikord põhjustada rinnapiima teket (galaktorröa) naistel, kes ei ole hiljuti sünnitanud.

Troleandomütsiin võib suurendada kolestaasi (sapipaisu) riski samaaegsel manustamisel koos suukaudsete kontratseptiividega.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teil on vaja teha vereanalüüsi, öelge oma arstile või laboritöötajatele, et te võtate Lindynette’i, kuna hormonaalsed kontratseptiivid võivad mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Lindynette koos toidu ja joogiga

Erijuhised toidu ja joogi osas Lindynette’i võtmise ajal puuduvad.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Lindynette'i kui olete rase. Kui te arvate, et võite olla rase, tehke rasedustest enne, kui lõpetate Lindynette'i võtmise. Ei ole otsest tõestust, et Lindynette kahjustaks arenevat loodet, kui rasestumine erandlikult toimub, kuid kui rasedus on leidnud kinnitust, tuleb Lindynette'i võtmine lõpetada.

Kui toidate rinnaga, võib teie arst soovitada Lindynette'i mitte võtta. Pidage arstiga nõu alternatiivse kontratseptsiooni osas. Rinnaga toitmine ei hoia ära rasedust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Lindynette autojuhtimist ega masinatega töötamist.

Lindynette sisaldab piimasuhkrut (laktoosi), sahharoosi ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”

3. Kuidas Lindynette'i võtta Kuidas Lindynette'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Ravimit võetakse piisava hulga veega, üks kord ööpäevas, soovitatavalt samadel kellaaegadel. Võtke esimene tablett menstruatsiooni vereerituse esimesel päeval. Edasi võtke järgneva 21 päeva jooksul iga päev üks tablett. Sellele järgneb 7-päevane tabletivaba periood. Alustage järgmiselt blistri ribalt ravimi võtmisega kohe pärast tabletivaba perioodi lõppu, sõltumata sellest, kas vereeritus on lõppenud või mitte. Te peate järgmise blistrilehe esimese tableti võtma samal nädalapäeval millal te võtsite eelmise blistrilehe esimese tableti. Vereerituse hulk ja aeg võivad väheneda, mis on normaalne.

Kuidas alustada Lindynette'i võtmist

Lindynette 'iga alustamine või alustamine uuesti pärast pausi

Lindynette'i esimene tablett tuleb võtta menstruatsiooni esimesel päeval. See annab kaitse raseduse vastu juba alates esimesest tabletist.

Võib alustada ka 2...7. päeval. Sellisel juhul peate kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit nagu kondoom niikaua kuni esimesed seitse tabletti on korrektselt võetud.

Alustamine Lindynette 'igapärast muude kontratseptiivide kasutamist

-   kui võtate praegu 21-päevase kasutusskeemiga tablette: alustage Lindynette'ga järgmisel päeval pärast eelmise pakendi lõpetamist. Teil on rasedusvastane kaitse alates esimesest tabletist. Verejooksu ei teki enne, kui Lindynette'i esimene pakend on otsas.

-   kui võtate praegu 28-päevase kasutusskeemiga tablette: alustage Lindynette'iga järgmisel päeval pärast eelmise pakendi viimase aktiivse tableti võtmist. Teil on rasedusvastane kaitse alates esimesest tabletist. Verejooksu ei teki enne, kui Lindynette'i esimene pakend on otsas.

-   kui kasutate praegu ainult progestiini sisaldavat meetodit: (minipill, implantaat, emakasisene vahend, süst)

• pill: te võite lõpetada ainult progestiini sisaldavate tablettide võtmise vabalt valitud päeval ja juba järgmisel päeval alustada Lindynette'i tablettide võtmist

•   implantaat või emakasisene vahend: alustage Lindynetteh võtmist, samal päeval kui implantaat või emakasisene vahend eemaldatakse

•   süst: Lindynetteh tuleb võtma hakata päeval, millal oleks pidanud tehtama järgmine süst.

Täiendav kontratseptsioon (nt kondoom) on vajalik niikaua, kui esimesed seitse tabletti on korrektselt võetud.

Alustamine pärast raseduse katkemist või aborti

Kui teil oli raseduse katkemine või abort raseduse esimese kolme kuu jooksul, võib arst soovitada teil Lindynetteh võtmist alustada kohe. Sellisel juhul on teil rasedusevastane kaitse alates esimesest tabletist.

Kui teil oli raseduse katkemine või abort pärast kolmandat raseduskuud, võite Lindynetteh võtma hakata 28 päeva pärast. Täiendav kontratseptsioon (nt kondoom) on vajalik niikaua, kui esimesed seitse Lindynetteh tabletti on korrektselt võetud. Kui kaitsmata vahekord siiski toimus, tuleb rasedus välistada või suukaudse kontratseptsiooniga mitte alustada enne, kui on alanud esimene raseduse katkemise või abordi järgne menstruatsioon.

Kontratseptsioon pärast sünnitust

Võite alustada Lindynetteh võtmist 28 päeva pärast, kui te ei toida rinnaga ja teil oli vaginaalne tüsistusteta sünnitus ja te olete täielikult liikuv. Täiendav kontratseptsioon (nt kondoom) on vajalik niikaua, kui esimesed seitse Lindynetteh tabletti on korrektselt võetud. Kui kaitsmata vahekord siiski toimus, tuleb rasedus välistada või suukaudse kontratseptsiooniga mitte alustada enne, kui on alanud esimene sünnitusjärgne menstruatsioon. Teie arst annab teile edasist nõu kontratseptsiooni osas.

Kui te võtate Lindynette'i rohkem kui ette nähtud

Ei ole tõenäoline, et rohkem kui ühe tableti võtmine kahjustaks teid, kuid rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik.

Kui te unustate Lindynette'i võtta

Kui olete tableti unustanud võtta, järgige allolevaid instruktsioone

-   Kui te olete unustanud ühe tableti ja see meenub 12 tunni jooksul, võtke tablett kohe, kui see teile meelde tuleb. Järgmised tabletid võtke tavalisel ajal. Rasedusvastane kaitse ei peaks olema nõrgenenud.

-   Kui te olete unustanud ühe tableti ja see meenub pärast 12 tunni möödumist tavalisest võtmise ajast või on vahele jäänud kaks või rohkem aktiivset tabletti, võib rasestumisvastane toime olla langenud. Võtke viimane vahelejäänud tablett kohe. Eelmised vahelejäänud tabletid jätke blistrile ja jätkake edasiste tablettide võtmist nagu tavaliselt, isegi kui see tähendab kahe tableti võtmist ühel päeval. Lisaks kasutage järgneva 7 päeva jooksul muud rasestumisvastast vahendit nagu kondoom.

Järgneva perioodi jooksul pöörake tähelepanu alltoodule:

-   Kui teil jäi vahele üks või rohkem tablette esimesel nädalal (1...7. päev) ja toimus kaitsmata vahekord, võite olla rasestunud. Küsige nõu arstilt või apteekrilt niipea kui võimalik.

-   Kui te võtate viimase tableti pärast seitsme päeva möödumist, kui oli vaja täiendavat kontratseptsiooni, siis tehke tavapärane 7-päevane vahe enne järgmise pakendiga alustamist.

-   Kui te võtate viimase tableti enne nimetatud seitsme päeva möödumist, kui oli vaja täiendavat kontratseptsiooni, siis alustage uue pakendiga järgmisel päeval. Tõenäoliselt ei teki teil

veritsust kuni uuest pakendist on kõik tabletid võetud.

Palun arvestage, et kui te olete mõne tableti vahelejätnud ja teil ei teki veritsust tabletivabade päevade jooksul, võite olla rasestunud. Ärge alustage uue pakendiga, vaid rääkige arsti või apteekriga või tehke ise rasedustest.

Kui te alustate uue pakendiga hiljem, ei pruugi te olla raseduse eest kaitstud. Kui teil oli seksuaalvahekord viimase seitsme päeva jooksul, küsige nõu arstilt või apteekrilt. Teil võib olla vaja kasutada SOS-pille. Samuti kasutage täiendavat kontratseptsiooni (nt kondoom) seitsme päeva jooksul.

Kui te oksendate või teil on kõhulahtisus

Kui te oksendate või teil on tugev kõhulahtisus, võib hormoonide imendumine tabletist tavalises annuses olla mittetäielik. Järgmised tabletid võtke tavalisel ajal. Kasutage täiendavat kontratseptsiooni (nt kondoom) selle aja jooksul, kui olete haige ning järgneva seitsme päeva jooksul pärast paranemist. Toimige vastavalt nendele juhistele, mis on antud juhuks, kui tableti võtmisega on hilinetud rohkem kui 12 tundi - vaadake lõiku „Kui te unustate Lindynetteh võtta“.

Rääkige oma arstiga, kui kõhuprobleem ei lähe üle või halveneb. Arst võib soovitada teist kontratseptsiooni liiki.

Veritsus jäi vahele - kas te võite olla rasestunud?

Võib juhtuda, et veritsus jääb vahele. See võib tähendada, et olete rase, kuid see on vähetõenäoline, kui olete tablette korrektselt võtnud. Kui arvate, et võite olla rase (näiteks vahelejäänud tablettide või muude ravimite kasutamise tõttu), tehke enne järgmise pakendiga alustamist rasedustest. Kui olete rase, lõpetage Lindynetteh võtmine ja rääkige oma arstiga.

Menstruatsiooni edasilükkamine

Kui te soovite menstruatsiooni edasi lükata, siis alustage järgmise Lindynetteh pakendiga kohe, jättes vahele tabletivaba perioodi. Te võite menstruatsiooni edasi lükata niikaua, kuni kõik tabletid uuest pakendist on võetud. Vahepeal võib esineda veritsust või määrimist. Lindynetteh tablettide regulaarset võtmist alustatakse seejärel pärast tavapärast 7-päevast tabletivaba perioodi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, eriti kui see on raske ja püsiv; või kui teil tekib mõni tervisehäire, mis võib olla tingitud Lindynetteh kasutamisest, siis rääkige sellest oma arstile. Kõikidel kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavatel naistel suureneb verehüüvete tekkerisk veenides (venoosne trombemboolia) või arterites (arteriaalne trombemboolia). Täpsemat teavet kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisega seotud erinevate riskide kohta vt lõigust 2 „Mida on vaja teada enne Lindynetteh kasutamist“.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel kasutajal 10st):

-   peavalu, sealhulgas migreen (kui see on tugev või kui peavalu on ebatavaline või kauakestev, minge arsti juurde niipea kui võimalik)

-   vaheveritsus ja määrimine kasutamise esimeste kuude jooksul (tavaliselt see lõpeb, kui teie organism Lindynettehga ära harjub) - vt lõik Menstruatsiooniväline veritsus ei peaks kestma

kaua.

Sage (võib esineda ühel kuni kümnel kasutajal 100st):

-   kehakaalu muutused (tõus ja langus)

-   meeleolumuutused, sh depressioon; sugutungi muutused

-   närvilisus või pearinglus

-   valu rindades, rindade hellus, suurenemine, eritis; menstruaalvooluse muutus; emakakaela sekreedi muutus; menstruatsiooni puudumine, valulik menstruatsioon

-   tupepõletik, sh seeninfektsioon    (kandidiaas)

-   kõhuprobleemid nagu iiveldus,    oksendamine või kõhuvalu

-   akne

- vedelikupeetus, turse (nt pahkluu või jalgade turse), mida põhjustab kudedesse kogunenud vedelik

Aeg-ajalt (võib esineda ühel kuni kümnel kasutajal 1000st):

-   muutused vererasvade (seerumi lipiidide) tasemetes, sh hüpertriglütserideemia; söögiisu muutused (vähenemine või suurenemine)

-   vererõhu tõus

-   kõhukrambid; soolegaasid

-   nahalööve; pruunid laigud nahal (melasm/kloasm), mis võivad püsida; liigne karvasus; ülemäärane juuksekadu

Harv (võib esineda ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st):

-   ohtlikud verehüübed (trombid)    veenis või arteris, nt:

•   jala või jalalaba veenis

•   kopsus

•   südameatakk

•   insult

•   miniinsult või ajutised insuldilaadsed sümptomid, mida nimetatakse mööduvaks isheemiliseks atakiks

•   verehüübed maksas, maos/soolestikud, neerudes või silmas.

Verehüüvete tekkerisk võib tõusta, kui teil esineb ka teisi seda riski suurendavaid seisundeid (lisateavet verehüübe tekkeriski suurendavate seisundite ja verehüübe sümptomite kohta vt lõigust 2).

-   tõsised allergilised reaktsioonid, sh väga harvad nõgestõve (urtikaaria) juhtumid, kudede kiire tursumine (angioödeem), tõsised hingamis- ja vereringesümptomid nagu vererõhu langus, peapööritustunne, iiveldus ja hingamisraskused

-   vere folaadi sisalduse langus, glükoositalumatus

-   kontaktläätsede talumatus

-   naha värvumine kollakaks

-   nahaaluste rasvarakkude põletik (nodoosne erüteem)

Väga harv (võib esineda vähem kui ühel kasutajal 10 000st):

-   süsteemse erütematoosluupuse sümptomite süvenemine (krooniline autoimmuunhäire)

-   porfüüria sümptomite süvenemine (teatud ensüümide puudusest tulenev häire)

-   korea sümptomite süvenemine (liikumishäire)

-   nägemisnärvi põletik, reetina veresoonte tromboos

-   veenilaiendite süvenemine (varikoos)

-   kõhunäärme põletik (pankreatiit); jämesoolepõletik tingituna vähenenud verevarustusest

-   sapipõiehaigus, sh sapikivid

-   multiformne erüteem (nahahaigus)

-   hemolüütiline ureemiline sündroom (neeruhaigus)

-   maksavähk (hepatotsellulaarne kartsinoom)

Lindynette võib põhjustada ka põletikulist soolehaigust (nt Crohni tõbi, käärsoolepõletik) ja maksarakkude kahjustust (nt maksapõletikku) teadmata sagedusega (ei saa määrata olemasolevate andmete alusel).

Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te olete mures mõne kõrvaltoime pärast ja arvate, et seda võib põhjustada Lindynette. Samuti rääkige neile, kui mõni olemasolev seisund halveneb Lindynetteh võtmise ajal.

Menstruatsiooniväline veritsus ei peaks kestma kaua

Mõnedel naistel esineb vähest ootamatut veritsust või määrimist Lindynetteh võtmise ajal, eriti esimestel kuudel. Tavaliselt ei pea selle pärast muretsema ja see lõpeb paari päeva pärast. Võtke Lindynetteh nii nagu tavaliselt. See probleem peaks taanduma pärast paari esimese paki võtmist.

Teil võib tekkida ootamatu veritsus, kui te ei võta tablette regulaarselt. Püüdke võtta tablett iga päev samal ajal. Ootamatut veritsust võivad mõnikord põhjustada ka teised ravimid.

Minge oma arsti juurde, kui veritsus või määrimine:

-   ilmneb kauem kui esimeste kuude jooksul

-   algab pärast seda kui olete Lindynetteh mõnda aega võtnud

-   jätkub ka pärast Lindynetteh võtmise lõpetamist

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Lindynette'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Lindynette sisaldab

-   Toimeained on:

Lindynette 20, kaetud tablett sisaldab 0,075 mg gestodeeni ja 0,020 mg etünüülöstradiooli;

Lindynette 30, kaetud tablett sisaldab 0,075 mg gestodeeni ja 0,030 mg etünüülöstradiooli.

-   Teised koostisosad on: naatrium-kaltsiumedetaat, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, povidoon, maisitärklis, laktoosmonohüdraat, makrogool 6000, talk, kaltsiumkarbonaat, sahharoos, värvained (E104, E171).

Kuidas Lindynette välja näeb ja pakendi sisu

Kahvatukollased ümmargused kaksikkumerad suhkrukattega tabletid, mille kummalegi küljele ei ole midagi kirjutatud.

21 tabletti kalenderpakendis. 3 tk välispakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.

Gyömröi ut 19-21 H-1103 Budapest Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2019.

15/15 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

Andema allikas DDD Saksa meditsiinilise dokumentatsiooni ja teabe instituut - DIMDI [23.11.2011]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud