apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

TROXEVASIN 300mg.CPS N50

Uz 2017-Sep-25
TROXEVASIN-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "TROXEVASIN 300mg.CPS N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 10.94€  13.09$  9.64£  754Rub  104.3SEK  47PLN  45.68₪ 

TROXEVASIN 300MG KAPSULAS N50


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes TROXEVASIN 300mg.CPS N50     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C05CA04Aktīvās vielas: Troxerutinum

 Ražotājs, zīmols: Balkanpharma-Troyapharm.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
TROXEVASIN CAPS 300MG N50
6.45€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
TROXEVASIN CAPS 300MG N50
7.66€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
TROXEVASIN, 300MG, KIETOSIOS KAPSULĖS, N50
8.97€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
SENIORIEM TROXEVASIN 300 MG CAPSULAS, N50
9.33€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
TROXEVASIN 300MG,KIETOS KAPSULES N50
10.04€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
TROXEVASIN 300MG KAPSULAS N50
10.10€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
TROXEVASIN 300MG KAPSULAS N50
10.93€ medikaments.lv (Sep-2017)
TROXEVASIN 300MG KAPSULAS N50
10.94€ www.apotheka.lv (Sep-2017)
TROXEVASIN 300 MG CAPSULAS, N50
10.94€ Saules aptieka (Sep-2017)
TROXEVASIN 300mg kapsulas N50

 .

Apstiprināts ZVA 14800-011009

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS TROXEVASIN 300 mg cietās kapsulas

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena kapsula satur 300 mg trokserutīna (Troxerutinum).

Palīgvielas: laktozes monohidrāts un saulrieta dzeltenais (E110). Viena kapsula satur 47 mg laktozes monohidrāta un 0,078 mg saulrieta dzeltenā (E110).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Cietās kapsulas Dzeltenas cietās kapsulas.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Tūskas un simptomu, kas saistīti ar hronisku vēnu nepietiekamību (HVN) (nogurums, smagums, tūska un sāpes kājās, parestēzija, „nemierīgas kājas”), atvieglošanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai. Troxevasin jālieto ēdienreižu laikā.

Sākuma deva ir 600 mg (2 kapsulas) dienā ar vienādiem intervāliem. Terapija ar šo devu jāturpina līdz simptomi un tūska pilnībā izzūd, parasti tas notiek 2 nedēļu laikā.

Uzturošā dienas deva ir 300 mg (1 kapsula) dienā - 2 - 4 nedēļas ilgi.

Maksimālā dienas deva ir 1500 mg.

Terapiju var pārtraukt pēc tam, kad simptomi ir uzlabojušies un gadījumā, ja simptomi atkārtojas, terapiju var atkal atsākt izmantojot to pašu dozēšanas shēmu.

Tā kapsulu lietošana var izraisīt dispeptiskus simptomus, tās jālieto ēdienreižu laikā.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret trokserutīnu un/vai jebkuru no palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Troxevasin piesardzīgi jālieto pacientiem ar smagām aknu vai žultsceļu slimībām.

Šīs zāles nav efektīvas tūskas ārstēšanā, ja vienlaicīgi ir arī aknu, nieru vai sirds - asinsvadu slimības.

Šīs zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes - galaktozes malabsorbciju.

Sastāvā esošā krāsviela (E 110) var izraisīt alerģiskas reakcijas, ieskaitot astmu. Alerģijas risks ir palielināts pacientiem ar alerģiju pret aspirīnu.

4.5    Mijiedarbība ar citam zalem un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Pietiekamas klīniskās pieredzes trūkuma dēļ, grūtniecības un zīdīšanas periodā, šīs zāles jālieto ar piesardzību un ārsta uzraudzībā.

Šo zāļu lietošanas laikā ieteicams pārtraukt bērna barošanu ar krūti.

4.7    Ietekme uz speju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Troxevasin neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Troxevasin lietošanas laikā novērotās blakusparādības ir retas.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Slikta dūša, vemšana, dispepsija, gāzu uzkrāšanās, caureja.

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Iespējamas alerģiskas ādas reakcijas - nātrene un nieze.

Nervu sistēmas traucējumi Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Galvassāpes un miega traucējumi.

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem. Pārāk lielu devu lietošanas gadījumā vai arī gadījumā, ja novērojamas nopietnas blakusparādības, jāpārtrauc Troxevasin lietošana un jāpiemēro simptomātiska terapija.

Ja tas nepieciešams, izmanto vemšanas līdzekļus un peritoneālo dialīzi.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Kardiovaskulārā sistēma, vazoprotektori, kapilārus stabilizējoši līdzekļi, bioflavonoīdi ATĶ kods: C05CA04

Troxevasin® kapsulas satur aktīvo vielu trokserutīnu. Šīs zāles samazina paaugstinātu kapilāru caurlaidību un trauslumu un tām piemīt vēnu tonizējoša iedarbība. Tās darbojas pret histamīna, bradikinīna un acetilholīna asinsvadu paplašinošo iedarbību. Troxevasin® piemīt arī pretiekaisuma iedarbība uz peri-venoziem audiem, membrānu stabilizējoša darbība un tas zināmā mērā nomāc trombocītu agregāciju.

Troxevasin® mazina tūsku, noņem sāpes un uzlabo audu barošanos un tam ir labvēlīga ietekme uz dažādām patoloģiskām izmaiņām, kuru pamatā ir vēnu mazspēja.

Šo īpašību dēļ Troxevasin ®piemīt vēnu un kapilāru tonizējoša, anti-eksudatīva un hemostatiska iedarbība.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Maksimālā koncentrācija plazmā pēc iekšķīgas 900 mg (3 kapsulas) troksevazīna lietošanas tiek sasniegta 2-8 stundu laikā. Šīs zāles nonāk aknās, kur tās tiek metabolizētas. Eliminācijas pusperiods ir aptuveni 11 stundas. Trokserutīns izdalās ar žulti un tikai neliela daļa ar urīnu.

Lielākā daļa no absorbētā tri-, di- and mono hidroksietilrutozīda izdalās caur žultspūsli un ievērojami mazākā apmērā tas notiek caur nierēm (3-6 %). Tetrahidroksietilrutozīds nenozīmīgi uzsūcas kuņģa - zarnu traktā un tas izdalās galvenokārt ar urīnu.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

Atbilstoši toksicitātes klasifikācijai pēc Hodge - Sterner skalas, trokserutīns pieder relatīvi nekaitīgo vielu grupai (LD50 žurkām, pēc perorālas zāļu devas > 20 000 mg/kg ķermeņa masas; LD50 žurkām, pēc intramuskulāras un intravenozas devas > 5 000 mg/kg ķermeņa masas).

Subakūtas (1 mēnesis) un hroniskas (3 un 6 mēneši) toksicitātes pētījumi ar žurkām pēc iekšķīgas lietošanas (3 g/kg/dienā) neuzrāda izmaiņas uzvedībā un mirstībā.

Makroskopiskie izmeklējumi un mikroskopiskie atklājumi neliecina par patoloģiskām izmaiņām iekšējo orgānu struktūrā.

Troxevasin ievadīšana pelēm un žurkām grūtniecības periodā neliecināja par embriotoksisku un teratogēnu iedarbību.

Nav pieejami dati par mutagēno aktivitāti un kancerogēnu iedarbību.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts Laktozes monohidrāts

Cietās želatīna kapsulas sastāvs Saulrieta dzeltenais (E110)

Hinolīns (E104)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns.

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 250C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

PVH/ alumīnija folijas blisteri pa 10 kapsulām.

Kartona kastē 5 blisteri.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Nordic A/S, 0rnegardsvej 16, DK-2820 Gentofte, Dānija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

99-0186

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

1999.gada 17.marts/2004.gada 7.jūnijs/

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009.gada augusts. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!