tabletes kapsulas Сenas,instrukcijas.,deva,zāle/preparāts  

APTEKA.LV

Esiet veseli!

Ja Jūs slikti saredzat - spiediet šeit!
Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Aktuālie vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana:-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana:

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

OMEPRAZOL SANDOZ CAPS 10MG N28

Uz 2016-Oct-24
OMEPRAZOL-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "OMEPRAZOL SANDOZ CAPS 10MG N28" Rīgā, Latvijā ir:

 • 7.10€  7.73$  6.34£  482Rub  68.8SEK  31PLN  29.82₪ 

Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:

Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes OMEPRAZOL SANDOZ CAPS 10MG N28

    Pārbaudīt vēlreiz.

ATĶ kods: A02BC01Aktīvās vielas: Omeprazolum

Ražotājs: Sandoz.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Preparāta instrukcija krievu valodā. Здесь инструкция к препарату на русском языке


SASKAŅOTS ZVA 09-01-2014

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Omeprazole Inteli 10 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas Omeprazole Inteli 20 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Omeprazole Inteli 10 mg kapsulas: katra kapsula satur 10 mg omeprazola (Omeprazolum). Omeprazole Inteli 20 mg kapsulas: katra kapsula satur 20 mg omeprazola (Omeprazolum).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: satur saharozi.

Katra 10 mg omeprazola kapsula satur 51 līdz 58 mg saharozes.

Katra 20 mg omeprazola kapsula satur 102 līdz 116 mg saharozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Zarnās šķīstošās cietās kapsulas.

Omeprazole Inteli 10 mg kapsulas: necaurspīdīgas, dzeltenas kapsulas, izmērs nr. 3, kas satur gandrīz baltas līdz krēmbaltas lodveida mikrogranulas.

Omeprazole Inteli 20 mg kapsulas: necaurspīdīgas, dzeltenas kapsulas, izmērs nr. 2, kas satur gandrīz baltas līdz krēmbaltas lodveida mikrogranulas.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

Omeprazole Inteli kapsulas ir indicētas:

Pieaugušajiem

•    Divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšana

•    Divpadsmitpirkstu zarnas čūlas atkārtotas rašanās profilakse

•    Kuņģa čūlas ārstēšana

•    Kuņģa čūlas atkārtotas rašanās profilakse

•    Helicobacter pylori (H. pylori) izskaušana peptiskās čūlas gadījumā kombinācijā ar atbilstošiem antibiotiskiem līdzekļiem

•    Ar nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) lietošanu saistītas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšana

•    Ar NPL lietošanu saistītas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas profilakse pacientiem, kuriem ir palielināts risks

•    Atviļņa ezofagīta ārstēšana

•    Ilgstoša aprūpe pacientiem ar izārstētu atviļņa ezofagītu

•    Simptomātiskas gastroezofageālā atviļņa slimības ārstēšana

•    Zolindžera-Elisona sindroma ārstēšana

Pediatriskā populācijā

Bērniem no 1 gada vecuma un ar ķermeņa masu > 10 kg

•    Atviļņa ezofagīta ārstēšana

•    Grēmu un skābes regurgitacijas simptomatiska terapija gastroezofageala atviļņa slimības gadījumā

Bērniem no 4 gadu vecuma un pusaudžiem

•    Helicobacter pylori izraisītas divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšanai kombinācijā ar antibiotiskajiem līdzekļiem

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas pieaugušajiem Divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšana

Ieteicamā deva pacientiem ar aktīvu divpadsmitpirkstu zarnas čūlu ir Omeprazole Inteli 20 mg vienu reizi dienā. Vairumam pacientu čūla sadzīst divu nedēļu laikā. Pacientiem, kuru čūla pēc sākotnējā terapijas kursa nav sadzijusi, sadzīšana parasti notiek nākamā divas nedēļas ilgā terapijas kursa laikā. Ja divpadsmitpirkstu zarnas čūla pret terapiju reaģē slikti, ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 40 mg vienu reizi dienā un čūlas sadzīšana parasti tiek panākta četru nedēļu laikā.

Divpadsmitpirkstu zarnas čūlas atkārtotas rašanās profilakse

Divpadsmitpirkstu zarnas čūlas atkārtotas rašanās profilaksei pacientiem, kuriem nav pierādīta H. pylori infekcija, kā arī tad, ja H. pylori izskaušana nav iespējama, ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 20 mg vienu reizi dienā. Dažiem pacientiem pietiek ar 10 mg dienas devu. Ja terapija nav bijusi veiksmīga, devu var palielināt līdz 40 mg.

Kuņģa čūlas ārstēšana

Ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 20 mg vienu reizi dienā. Vairumam pacientu čūla sadzīst četru nedēļu laikā. Ja čūla pēc sākotnējā terapijas kursa nav pilnīgi sadzijusi, sadzīšana parasti notiek nākamā četras nedēļas ilgā terapijas kursa laikā. Ja kuņģa čūla pret terapiju reaģē slikti, ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 40 mg vienu reizi dienā, un čūlas sadzīšana parasti tiek panākta astoņu nedēļu laikā.

Kuņģa čūlas atkārtotas rašanās profilakse

Atkārtotas čūlas rašanās profilaksei ieteicamā deva pacientiem ar pret terapiju slikti reaģējošu kuņģa čūlu ir Omeprazole Inteli 20 mg dienā. Ja nepieciešams, devu var palielināt līdz Omeprazole Inteli 40 mg vienu reizi dienā.

H. pylori izskaušana peptiskās čūlas gadījumā

Izvēloties antibiotiskos līdzekļus H. pylori izskaušanai, jāņem vērā katra pacienta zāļu panesamība un terapija jāveic atbilstoši nacionālajai, reģionālajai un vietējai baktēriju rezistences izplatībai un terapijas vadlīnijām.

•    Omeprazole Inteli 20 mg + 500 mg klaritromicīna + 1 000 mg amoksicilīna, visus līdzekļus lieto divas reizes dienā vienu nedēļu ilgi vai

•    Omeprazole Inteli 20 mg + 250 mg klaritromicīna (cita iespējamā deva ir 500 mg) + 400 mg metronidazola (vai 500 mg, vai 500 mg tinidazola), visus līdzekļus lietojot divas reizes dienā vienu nedēļu, vai

•    Omeprazole Inteli 40 mg vienu reizi dienā kopā ar 500 mg amoksicilīna un 400 mg metronidazola (vai 500 mg, vai 500 mg tinidazola), abus līdzekļus lietojot trīs reizes dienā, vienu nedēļu ilgi.

Tad, ja pacientam vēl arvien ir H. pylori infekcija, visu terapijas shēmu gadījumā terapijas kursu var atkārtot.

Ar NPL lietošanu saistītas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšana

Ar NPL lietošanu saistītas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšanai ieteicamā deva ir

Omeprazole Inteli 20 mg vienu reizi dienā. Vairumam pacientu čūla sadzīst četru nedēļu laikā. Ja čūla pec sākotnējā terapijas kursa nav pilnīgi sadzijusi, ta parasti sadzist nakama četras nedeļas ilga terapijas kursa laikā.

Ar NPL lietošanu saistītas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas profilakse pacientiem ar palielinātu risku

Ar NPL saistītas kuņģa čūlas vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas profilaksei pacientiem ar palielinātu risku (vecums > 60 gadi, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla vai kuņģa un zarnu trakta sākumdaļas asiņošana anamnēzē) ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 20 mg vienu reizi dienā.

Atviļņa ezofagīta ārstēšana

Ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 20 mg vienu reizi dienā. Vairumam pacientu ezofagīts izzūd četru nedēļu laikā. Ja pēc sākotnējā terapijas kursa ezofagīts nav pilnīgi izzudis, tas parasti izzūd nākamā četras nedēļas ilgā terapijas kursa laikā.

Smaga ezofagīta gadījumā ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 40 mg vienu reizi dienā, un tas parasti izzūd astoņu nedēļu laikā.

Ilgstoša terapija pacientiem, kuriem atviļņa ezofagīts izārstēts

Pacientiem ar izārstētu atviļņa ezofagītu ilgstošā terapijā ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 10 mg vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, devu var palielināt līdz Omeprazole Inteli 20-40 mg vienu reizi dienā.

Simptomātiskas gastroezofageālā atviļņa slimības ārstēšana

Ieteicamā deva ir Omeprazole Inteli 20 mg dienā. Pacienti var adekvāti reaģēt arī pret 10 mg dienas devu, tādēļ jāapsver individuāla devas pielāgošana.

Ja pēc četras nedēļas ilgas terapijas, lietojot Omeprazole Inteli 20 mg dienas devu, nav panākta simptomu kontrole, ieteicama turpmāka pacienta izmeklēšana.

Zolindžera-Elisona sindroma ārstēšana

Pacientiem ar Zolindžera-Elisona sindromu deva jāpielāgo individuāli un terapija jāturpina, kamēr tā klīniski indicēta. Ieteicamā sākotnējā deva ir Omeprazole Inteli 60 mg dienā. Efektīva kontrole panākta visiem pacientiem, kuriem šī slimība ir smagā pakāpē un reakcija pret citām terapijas metodēm nav bijusi adekvāta, un vairāk nekā 90% pacientu balstterapijā lietotā deva bija Omeprazole Inteli 20-120 mg dienā. Ja deva pārsniedz Omeprazole Inteli 80 mg dienā, tā jādala reizes devās un zāles jālieto divas reizes dienā.

Devas pediatriskā populācijā

Bērniem vecumā no 1 gada un ar ķermeņa masu > 10 kg

Atviļņa ezofagīta ārstēšana

Grēmu un skābes regurgitācijas simptomātiska terapija gastroezofageālā atviļņa slimības gadījumā

Ieteicamās devas ir šādas:

Vecums

Ķermeņa masa

Deva

≥ 1 gads

10-20 kg

Pa 10 mg vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, devu var palielināt līdz 20 mg vienu reizi dienā

≥ 2 gadi

> 20 kg

Pa 20 mg vienu reizi dienā. Ja nepieciešams, devu var palielināt līdz 40 mg vienu reizi dienā.

Atviļņa ezofagīts: ārstēšanas ilgums ir 4-8 nedēļas.

Grēmu un skābes regurgitācijas simptomātiska terapija gastroezofageālā atviļņa slimības gadījumā: terapijas ilgums ir 2-4 nedēļas. Ja pēc 2-4 nedēļām nav panākta simptomu kontrole, pacientam jāveic papildu izmeklējumi.

Bērni vecumā no 4 gadiem un _pusaudži

Helicobacter pylori izraisītas divpadsmitpirkstu zarnas čūlas ārstēšana

Izvēloties piemērotu kombinēto terapijas shēmu, jāapsver oficiālās nacionālās, reģionālās un vietējās vadlīnijas par baktēriju rezistenci, terapijas ilgumu (visbiežāk 7 dienas, taču dažkārt var būt pat 14 dienas), kā arī racionālu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.

Ārstēšana jāuzrauga speciālistam.

Ieteicamās devas ir šādas:

Ķermeņa masa

Deva

15-30 kg

Kombinācija ar diviem antibiotiskiem līdzekļiem: Omeprazole Inteli pa 10 mg, amoksicilīns pa 25 mg/kg ķermeņa masas un klaritromicīns pa 7,5 mg/kg ķermeņa masas, līdzekļus kopā lieto divas reizes dienā vienu nedēļu ilgi.

30-40 kg

Kombinācija ar diviem antibiotiskiem līdzekļiem: Omeprazole Inteli pa 20 mg, amoksicilīns pa 750 mg un klaritromicīns pa 7,5 mg/kg ķermeņa masas, līdzekļus kopā lieto divas reizes dienā vienu nedēļu ilgi.

>40 kg

Kombinācijā ar diviem antibiotiskiem līdzekļiem: Omeprazole Inteli pa 20 mg, amoksicilīns pa 1 g un klaritromicīns pa 500 mg, līdzekļus kopā lieto divas reizes dienā vienu nedēļu ilgi.

Īpašas pacientu grupas Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu funkciju traucējumiem pietiekama dienas deva var būt 10-20 mg (skatīt

5.2.    apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki (> 65 gadi)

Gados vecākiem cilvēkiem devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Omeprazole Inteli kapsulas ieteicams lietot no rīta tukšā dūša, norijot veselas un uzdzerot pusglāzi ūdens. Kapsulas nedrīkst sakošļāt vai sasmalcināt.

Pacientiem ar rīšanas traucējumiem un bērniem, kas spēj dzert vai norīt mīkstu pārtiku Pacienti var atvērt kapsulu un norīt tās saturu, uzdzerot pusglāzi ūdens, vai sajaukt tās saturu ar nedaudz skābu šķidrumu, piemēram, jogurtu, augļu sulu vai ābolu biezeni. Pacientiem jāieteic suspensiju izdzert tūlīt (vai 30 minūšu laikā) un vienmēr pirms dzeršanas samaisīt, kā arī noskalot ar pusglāzi ūdens.

Pacienti var arī nosūkāt kapsulu un norīt peletes, uzdzerot pusglāzi ūdens. Peletes ar zarnās šķīstošo apvalku nedrīkst sakost.

4.3.    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret omeprazolu, aizvietotajiem benzimidazoliem vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Tāpat kā citus protonu sūkņa inhibitorus (PSI), arī omeprazolu nedrīkst lietot vienlaikus ar nelfinaviru (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošana

Ja ir kāds no brīdinājuma simptomiem (piemēram, neieplānota nozīmīga ķermeņa masas samazināšanās, atkārtota vemšana, disfāgija, hematemēze vai melēna) un ir aizdomas par kuņģa čūlu vai tās diagnoze pierādīta, jāizslēdz ļaundabīgs audzējs, jo terapija var maskēt tā simptomus un aizkavēt diagnozes noteikšanu.

Atazanavira lietošana vienlaikus ar protonu sūkņa inhibitoriem nav ieteicama (skatīt

4.5.    apakšpunktu). Ja atzīts, ka nav iespējams izvairīties no atazanavira lietošanas kombinācijā ar protonu sūkņa inhibitoru, ieteicama rūpīga klīniskā kontrole (piemēram, vīrusu slodze), kā arī atazanavira devas palielināšana līdz 400 mg ar 100 mg ritonavira; nedrīkst pārsniegt omeprazola devu 20 mg.

Omeprazols, tāpat kā citas skābes izdalīšanos mazinošas zāles, hipo- vai ahlorhidrijas dēļ var mazināt B12 vitamīna (ciānkobalamīna) absorbciju. Tas jāņem vērā pacientiem, kuriem ir samazināts B12 vitamīna daudzums organismā vai riska faktori tā uzsūkšanās samazinājumam ilgstošas terapijas laikā.

Omeprazols ir CYP2C19 inhibitors. Sākot vai pārtraucot omeprazola lietošanu, jāievēro iespējama mijiedarbība ar zālēm, kuru metabolismā iesaistīts CYP2C19. Novērota klopidogrela un omeprazola mijiedarbība (skatīt 4.5. apakšpunktu). Šīs mijiedarbības klīniskā nozīme nav zināma. Piesardzības nolūkā jāizvairās no omeprazola un klopidogrela lietošanas vienlaikus.

Dažiem bērniem ar hronisku slimību var būt nepieciešama ilgstoša terapija, lai arī tāda nav ieteicama.

Omeprazole Inteli satur saharozi. Tādēļ pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes -galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību nevajadzētu lietot šīs zāles.

Protonu sūkņa inihibitoru lietošana var izraisīt nedaudz palielinātu kuņģa un zarnu trakta infekcijas, piemēram, Salmonella un Campylobacter infekcijas, risku (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Tāpat kā jebkāda veida ilgstošas terapijas gadījumā un īpaši tad, ja terapijas ilgums pārsniedz 1 gadu, pacienti regulāri jānovēro.

Protonu sūkņa inhibitori, galvenokārt, ja lietoti lielās devās un ilgstoši (> 1 gadu), var nedaudz palielināt gūžas, plaukstas pamatnes un mugurkaula lūzumu risku, jo īpaši gados vecākiem pacientiem vai gadījumos, kad ir citi apstiprināti riska faktori. Lietošanas novērojumi liecina, ka protonu sūkņa inhibitori var palielināt kopējo lūzumu risku par 10-40%. Šis palielinātais risks daļēji var būt citu riska faktoru ietekmēts. Pacientiem ar osteoporozes risku jāsaņem aprūpe atbilstoši spēkā esošām klīniskajām vadlīnijām un pietiekamā daudzumā jālieto D vitamīns un kalcijs.

Hipomagnēmija

Saņemti ziņojumi par smagu hipomagnēmiju pacientiem, kuri lietojuši protonu sūkņa inhibitorus, piemēram, omeprazolu, vismaz trīs mēnešus, bet vairumā gadījumu gadu. Var novērot hipomagnēmijas smagas izpausmes, piemēram, nogurumu, tetāniju, delīriju, krampjus, reiboni un ventrikulāru aritmiju, bet tās var sākties nepamanāmi un tām var nepievērst uzmanību. Vairumam šo pacientu hipomagnēmija uzlabojās pēc magniju saturošu līdzekļu lietošanas un, pārtraucot protonu sūkņa inhibitoru lietošanu.

Pacientiem, kuriem paredzama ilgstoša ārstēšana vai kuri lieto protonu sūkņa inhibitorus kopā ar digoksīnu vai zālēm, kuras var radīt hipomagnēmiju (piemēram, diurētiskiem līdzekļiem), ārstam jāapsver magnija līmeņa noteikšana pirms protonu sūkņa inhibitoru lietošanas sākuma un periodiski terapijas laikā.

Ietekme uz laboratoriskiem testiem

Paaugstināts (hromogranīna A) HgA līmenis var traucēt neiroendokrīnu audzēju izmeklēšanā. Lai no tā izvairītos, 5 dienas pirms HgA līmeņa mērījumiem jāpārtrauc omeprazola lietošana.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Omeprazola ietekme uz citu aktīvo vielu farmakokinētiku

Aktīvās vielas, kuru uzsūkšanās atkarīga no _pH

Skābuma mazināšanās kuņģī omeprazola lietošanas laikā var pastiprināt vai samazināt tādu aktīvo vielu uzsūkšanos, kuru absorbcija ir atkarīga no kuņģa pH.

Nelfinavirs, atazanavirs

Lietojot vienlaikus ar omeprazolu, pazeminās nelfinavira un atazanavira līmenis plazmā.

Omeprazola lietošana vienlaikus ar nelfinaviru ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu). Omeprazola lietošana vienlaikus (pa 40 mg vienu reizi dienā) samazināja nelfinavira vidējo kopējo iedarbību par aptuveni 40%, un farmakoloģiski aktīvā metabolisma produkta M8 vidējā kopējā iedarbība samazinājās par aptuveni 75-90%. Šī mijiedarbība var būt saistīta arī ar CYP2C19 inhibīciju.

Omeprazola lietošana vienlaikus ar atazanaviru nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ja veseli brīvprātīgie omeprazolu (pa 40 mg vienu reizi dienā) lietoja vienlaikus ar atazanaviru 300 mg/ritonaviru 100 mg, atazanavira kopējā iedarbība samazinājās par 75%. Atazanavira devas palielināšana līdz 400 mg nekompensēja omeprazola ietekmi uz atazanavira kopējo iedarbību. Ja veseli brīvprātīgie omeprazolu (pa 20 mg vienu reizi dienā) lietoja vienlaikus ar 400 mg atazanavira/100 mg ritonavira, atazanavira kopējā iedarbība samazinājās par aptuveni 30%, salīdzinot ar 300 mg atazanavira/100 mg ritonavira lietošanu vienu reizi dienā.

Digoksīns

Omeprazola (pa 20 mg dienā) lietošana vienlaikus ar digoksīnu veseliem cilvēkiem palielināja digoksīna biopieejamību par 10%. Par digoksīna toksicitāti ziņots reti. Taču tad, ja gados vecākiem cilvēkiem omeprazols tiek lietots lielā devā, jāievēro piesardzība. Šādos gadījumos jāsāk pastiprināta terapeitiska digoksīna līmeņa kontrole.

Klopidogrels

Krusteniskā klīniskā pētījumā 5 dienas tika lietots tikai klopidogrels (300 mg piesātinošā deva un turpmāka lietošana pa 75 mg dienā) vai klopidogrels kopā ar omeprazolu (pa 80 mg vienā laikā ar klopidogrelu). Klopidogrelu lietojot vienlaikus ar omeprazolu, klopidogrela aktīvā metabolīta kopējā iedarbība samazinājās par 46% (1. dienā) un 42% (5. dienā). Klopidogrelu lietojot kopā ar omeprazolu, vidējā trombocītu agregācijas inhibīcija (inhibition of platelet aggregation; IPA) samazinājās par 47% (pēc 24 stundām) un 30% (5. dienā). Citā pētījumā tika pierādīts, ka klopidogrela un omeprazola lietošana atšķirīgā laikā nenovērsa šo līdzekļu mijiedarbību, kas, domājams, saistīta ar omeprazola nomācošo ietekmi uz CYP2C19. Novērojuma un klīniskos pētījumos iegūtā informācija par šīs FK/FD mijiedarbības klīnisko ietekmi uz nopietnu kardiovaskulāro komplikāciju rašanos bijusi pretrunīga.

Citas aktīvās vielas

Nozīmīgi samazinās posakonazola, erlotiniba, ketokonazola un itrakonazola uzsūkšanās, tādēļ var samazināties šo līdzekļu klīniskā efektivitāte. Jāvairās no lietošanas vienlaikus ar posakonazolu un erlotinibu.

CYP2C19 metabolizētas aktīvās vielas

Omeprazols vidēji stipri nomāc galveno omeprazola metabolismā iesaistīto enzīmu CYP2C19. Tādēļ var mazināties vienlaikus lietotu aktīvo vielu metabolisms, ja tas saistīts ar CYP2C19, un var palielināties šo savienojumu sistēmiskā kopējā iedarbība. Šādas zāles ir, piemēram, R-varfarīns un citi K vitamīna antagonisti, cilostazols, diazepāms un fenitoīns.

Cilostazols

Krusteniskā pētījumā omeprazola lietošana 40 mg devā veseliem pētījuma dalībniekiem palielināja cilostazola Cmax un AUC par attiecīgi 18% un 26%, bet viena tā aktīvā metabolīta Cmax un AUC -par attiecīgi 29% un 69%.

Fenitoīns

Pirmo divu nedēļu laikā pēc omeprazola lietošanas sākšanas ieteicama fenitoīna koncentrācijas kontrole plazmā, un tad, ja fenitoīna deva tiek pielāgota, pēc omeprazola terapijas pabeigšanas jāveic fenitoīna līmeņa kontrole un turpmāka devas pielāgošana.

Nezināms mehānisms

Sakvinavirs

Omeprazola lietošana vienlaikus ar sakvinaviru/ritonaviru izraisīja sakvinavira līmeņa paaugstināšanos plazmā pat par 70%, un pacientiem ar HIV infekciju tas bija saistīts ar labu panesamību.

Takrolīms

Ziņots, ka omeprazola vienlaikus lietošana izraisījusi takrolīma līmeņa paaugstināšanos serumā. Jāsāk pastiprināta takrolīma koncentrācijas, kā arī nieru darbības (kreatinīna klīrensa) kontrole un pēc vajadzības jāpielāgo takrolīma deva.

Metotreksāts

Ir ziņots, ka vienlaicīga metotreksāta un protonu sūkņa inhibitoru lietošana dažiem pacientiem palielināja metotreksāta līmeni. Lietojot augstas metotreksāta devas, jāapsver īslaicīga omeprazola lietošanas pārtraukšana.

Citu aktīvo vielu ietekme uz omeprazola farmakokinētiku

CYP2C19 un/vai CYP3A4 inhibitori

Tā kā omeprazola metabolismā iesaistīti CYP2C19 un CYP3A4, aktīvās vielas, kas nomāc CYP2C19 vai CYP3A4 (piemēram, klaritromicīns un vorikonazols), var izraisīt omeprazola līmeņa paaugstināšanos serumā, jo samazinās tā metabolisma ātrums. Vorikonazola lietošana vienlaikus izraisīja omeprazola kopējās iedarbības palielināšanos vairāk nekā divas reizes. Tā kā lielas omeprazola devas tiek panestas labi, tā devas pielāgošana parasti nav nepieciešama. Taču devas pielāgošana jāapsver pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem un gadījumos, kad indicēta ilgstoša terapija.

CYP2C19 un/vai CYP3A4 induktori

Aktīvās vielas, kas inducē CYP2C19 vai CYP3A4 (piemēram, rifampicīns un asinszāle), var izraisīt omeprazola līmeņa pazemināšanos serumā, palielinot omeprazola metabolisma ātrumu.

4.6.    Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Trīs prospektīvu epidemioloģisko pētījumu rezultāti (vairāk nekā 1000 grūtniecības iznākumu) neuzrāda nevēlamu omeprazola ietekmi uz grūtniecību vai augļa/jaundzimušā veselību. Omeprazolu var lietot grūtniecības laikā.

Omeprazols izdalās mātes pienā, taču terapeitisku devu gadījumā, domājams, neietekmē bērnu.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Maz ticams, ka Omeprazole Inteli varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Var rasties nevēlamas zāļu blakusparādības, piemēram, reibonis un redzes traucējumi (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādu blakusparādību gadījumā pacientam nevajadzētu vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevelamas blakusparadibas

Biežākās blakusparādības (1-10% pacientu) ir galvassāpes, sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, meteorisms un slikta dūša/vemšana.

Tālāk norādītās blakusparādības atklātas vai par tām radušās aizdomas omeprazola klīnisko pētījumu programmas un pēcreģistrācijas uzraudzības laikā. Nav konstatēts, ka kāda no tām būtu atkarīga no devas. Tālāk norādītās blakusparādības iedalītas grupās atkarībā no to rašanās biežuma un orgānu sistēmu klasifikācijas (OSK). Biežuma grupas definētas, ievērojot sekojošu dalījumu: ļoti bieži £1/10), bieži ≥1/100 līdz <1/10), retāk ≥1/1 000 līdz <1/100), reti ≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

OSK/biežuma grupa

Nevēlamā blakusparādība

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Reti:

Leikopēnija, trombocitopēnija

Ļoti reti:

Agranulocitoze, pancitopēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti:

Paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, drudzis, angioneirotiskā tūska un anafilaktiska reakcija/šoks

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti:

Hiponatrēmija

Nav zināmi:

Hipomagnēmija (skatīt 4.4. apakšpunktu ”Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

Psihiskie traucējumi

Retāk:

Bezmiegs

Reti:

Uzbudinājums, apjukums, depresija

Ļoti reti:

Agresija, halucinācijas

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži:

Galvassāpes

Retāk:

Reibonis, parestēzija, miegainība

Reti:

Garšas sajūtas traucējumi

Acu bojājumi

Reti:

Redzes miglošanās

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk:

Reibonis (vertigo)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti:

Bronhu spazmas

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži:

Sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, meteorisms, slikta dūša/vemšana

Reti:

Sausa mute, stomatīts, kuņģa un zarnu trakta kandidoze, mikroskopisks kolīts

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Retāk:

Paaugstināts aknu enzīmu līmenis

Reti:

Hepatīts ar dzelti vai bez tās

Ļoti reti:

Aknu mazspēja, encefalopātija pacientiem, kuriem jau pirms terapijas ir aknu slimība

Adas un zemādas audu bojājumi

Retāk:

Dermatīts, nieze, izsitumi, nātrene

Reti:

Alopēcija, fotosensitivitāte

Ļoti reti:

Erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze (TEN)

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Retāk:

Gūžas, plaukstas pamatnes vai mugurkaula lūzums (skatīt

4.4. apakšpunktu)

Reti:

Artralģija, mialģija

Ļoti reti:

Muskuļu vājums

Nieru un urmizvades sistēmas traucējumi

Reti:

Intersticiāls nefrīts

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti reti:

Ginekomastija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk:

Savārgums, perifēriska tūska

Reti:

Pastiprināta svīšana

Pediatriskā populācija

Omeprazola lietošanas drošums ir vērtēts kopumā 310 bērniem vecumā no 0 līdz 16 gadiem ar skābes sekrēciju saistītām slimībām. Ir ierobežoti ilgstošas lietošanas drošuma dati par 46 bērniem ar smagu erozīvu ezofagītu, kuri klīniska pētījuma laikā saņēma līdz 749 dienām ilgu omeprazola balstterapiju. Nevēlamās blakusparādības kopumā bija tādas pašas kā tās, kas īslaicīgas un ilgstošas terapijas laikā novērotas pieaugušajiem. Ilgtermiņa datu par omeprazola lietošanas ietekmi uz pubertāti un augšanu nav.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā,

LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Informācija par omeprazola pārdozēšanas izpausmēm cilvēkam ir ierobežota. Literatūrā aprakstīta deva līdz 560 mg un saņemti daži ziņojumi, kad vienreizējas iekšķīgas omeprazola devas bijušas līdz pat 2400 mg (par parasti ieteicamo klīnisko devu 120 reižu lielāka deva). Ziņots par sliktu dūšu, vemšanu, reiboni, sāpēm vēderā, caureju un galvassāpēm. Atsevišķos gadījumos aprakstīta arī apātija, depresija un apjukums.

Aprakstītie simptomi bijuši pārejoši, un nav ziņots par nopietnu iznākumu. Palielinot devu, izvadīšanas ātrums nav mainījies (pirmās kārtas kinētika). Terapija, ja tāda nepieciešama, ir simptomātiska.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: protonu sūkņa inhibitors ATĶ-kods: A02B C01

Darbības mehānisms

Omeprazols, kas ir divu enantiomēru racēmisks maisījums, mazina kuņģa skābes sekrēciju ar ļoti specifiska darbības mehānisma palīdzību. Tas ir specifisks parietālās šūnas protonu sūkņa inhibitors. Omeprazols iedarbojas ātri un pēc lietošanas vienu reizi dienā nodrošina kuņģa skābes sekrēcijas kontroli, atgriezeniski to nomācot.

Omeprazols ir vāja bāze, kas koncentrējas un pārvēršas par aktīvo formu parietālās šūnas intracelulāro kanāliņu stipri skābajā vidē, kur nomāc enzīmu H+ K+-ATFāzi - skābes sūkni. Šī ietekme uz galīgo kuņģa skābes veidošanas posmu ir devas atkarīga un ļoti efektīvi nomāc gan bazalo skābes sekrēciju, gan stimulēto skābes sekrēciju neatkarīgi no kairinātāja.

Farmakodinamiskā iedarbība

Visus novērotos farmakodinamiskās iedarbības veidus var izskaidrot ar omeprazola ietekmi uz skābes sekrēciju.

Ietekme uz kuņģa skābes sekrēciju

Iekšķīga omeprazola lietošana vienu reizi dienā nodrošina ātru un efektīvu kuņģa skābes sekrēciju gan pa dienu, gan naktī, un maksimālā iedarbība tiek panākta 4 dienas pēc lietošanas sākšanas. Lietojot 20 mg omeprazola divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimniekiem, tiek nodrošināts 24 stundu kuņģa skābuma vidējais mazinājums par vismaz 80%, bet 24 stundas pēc zāļu lietošanas vidējais maksimālās skābes izdalīšanās mazinājums pēc stimulēšanas ar pentagastrīnu ir aptuveni 70%.

Iekšķīga 20 mg omeprazola lietošana divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimniekiem 24 stundu laika posmā nodrošina kuņģa pH ≥ 3 vidēji 17 stundas ilgi.

Tā kā mazinās skābes sekrēcija un kuņģa skābums, pacientiem ar gastroezofageālā atviļņa slimību omeprazols devas atkarīgi mazina/normalizē skābes ietekmi uz barības vadu.

Skābes sekrēcijas inhibīcija ir saistīta ar omeprazolam atbilstošo laukumu zem koncentrācijas plazmā-laika līknes (AUC), nevis koncentrāciju plazmā konkrētā laika brīdī.

Omeprazola lietošanas laikā tahifilakse nav novērota.

Ietekme uz H. pylori

H. pylori ir saistīta ar peptiskās čūlas slimību, tai skaitā divpadsmitpirkstu zarnas un kuņģa čūlas slimību. H. pylori ir nozīmīgs gastrīta rašanās faktors. Kopā ar kuņģa skābi H. pylori ir svarīgs faktors peptiskās čūlas slimības attīstībā. H. pylori ir svarīgs faktors atrofiska gastrīta izcelsmē, bet tas ir saistīts ar palielinātu kuņģa vēža risku.

H. pylori izskaušana ar omeprazolu un pretmikrobiskiem līdzekļiem ir saistīta ar lielu peptiskas čūlas sadzīšanas biežumu un ilgstošu remisiju.

Pārbaudītas arī divkāršas terapijas shēmas, taču konstatēts, ka tās ir mazāk efektīvas nekā trīskāršās terapijas shēmas. Taču divkāršu terapiju var apsvērt tad, ja zināmas paaugstinātas jutības dēļ nav iespējama trīskāršās kombinācijas lietošana.

Cita iedarbība, kas saistīta ar skābes nomākšanu

Ziņots, ka ilgstošas terapijas laikā nedaudz biežāk radušās kuņģa dziedzeru cistas. Šīs pārmaiņas ir izteikta skābes sekrēcijas nomākuma fizioloģiskās sekas, ir labdabīgas un, domājams, atgriezeniskas.

Jebkāda faktora, tai skaitā protonu sūkņa inhibitoru, izraisīts kuņģa skābuma samazinājums palielina kuņģa un zarnu traktā parasti esošo baktēriju skaitu kuņģī. Skābes līmeni samazinošu līdzekļu lietošana var nedaudz palielināt kuņģa un zarnu trakta infekcijas, piemēram, Salmonella un Campylobacter infekcijas, risku.

Pazeminātas kuņģa aciditātes dēļ paaugstinās arī hromogranīna A (HgA) līmenis. Šo HgA modificējošo iedarbību nevar pierādīt piecas dienas pēc PSI terapijas pārtraukšanas.

Pediatriskā populācija

Nekontrolētā pētījumā ar 1-16 gadus veciem bērniem ar smagu refluksa ezofagītu 0,7-1,4 mg/kg lielas omeprazola devas 90% gadījumu uzlaboja ezofagīta stāvokli un ievērojami samazināja refluksa simptomus. Daļēji maskētā pētījumā 0-24 mēnešus veci bērni ar klīniski diagnosticētu GERS tika ārstēti ar 0,5, 1,0 vai 1,5 mg/kg lielām omeprazola devām. Pēc 8 nedēļas ilgas terapijas neatkarīgi no devas lieluma vemšanas/regurgitācijas biežums samazinājās par 50%.

Helicobacter pylori eradikācija bērniem:

Nejaušinātā, dubultmaskētā klīniskā pētījumā (Heliot pētījums) tika secināts, ka omeprazols kombinācijā ar diviem antibiotiskiem līdzekļiem (amoksicilīnu un klaritromicīnu) bija drošs un efektīvs H. pylori infekcijas terapijas veids bērniem vecumā no 4 gadiem ar gastrītu: H. pylori izskaušanas biežums: 74,2% (23/31 pacienta) omeprazola + amoksicilīna + klaritromicīna grupā, salīdzinot ar 9,4% (3/32 pacientiem) amoksicilīna + klaritromicīna grupā. Taču netika iegūti pierādījumi par klīnisku ieguvumu, mazinot dispepsijas simptomus. Šajā pētījumā nav nekādas informācijas par bērniem līdz 4 gadu vecumam.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Omeprazols skābes ietekmē noārdās, tādēļ iekšķīgi tos lieto zarnās šķīstošu granulu formā kapsulās. Omeprazols uzsūcas strauji, un maksimālais līmenis plazmā rodas aptuveni 1-2 stundas pēc devas lietošanas. Omeprazols uzsūcas tievajās zarnās, un absorbcija parasti beidzas 3-6 stundu laikā. Pārtikas lietošana vienlaikus biopieejamību neietekmē. Sistēmiskā pieejamība (biopieejamība) pēc vienas iekšķīgas omeprazola devas ir aptuveni 40%. Pēc atkārtotas lietošanas vienu reizi dienā biopieejamība palielinās līdz aptuveni 60%.

Izkliede

Šķietamais izkliedes tilpums veseliem cilvēkiem ir aptuveni 0,3 l/kg ķermeņa masas. Ar plazmas proteīniem saistās 97% omeprazola.

Biotransformācij a

Omeprazolu pilnīgi metabolizē citohroma P450 sistēma (CYP). Tā metabolisms atkarīgs galvenokārt no polimorfiski eksprimētā CYP2C19, kas atbild par hidroksiomeprazola veidošanos, bet hidroksiomeprazols ir galvenais omeprazola metabolīts plazmā. Atlikusī daļa metabolisma ir atkarīga no citas specifiskas izoformas CYP3A4, kas atbild par omeprazola sulfona veidošanos. Tā kā omeprazolam ir stipra afinitāte pret CYP2C19, pastāv konkurentas inhibēšanas un metaboliskas mijiedarbības iespēja ar citiem CYP2C19 substrātiem. Taču, tā kā omeprazolam ir maza afinitāte pret CYP3A4, tas nespēj nomākt citu CYP3A4 substrātu metabolismu. Omeprazolam nav arī inhibējošas ietekmes uz galvenajiem CYP enzīmiem.

Aptuveni 3% baltās rases pārstāvju un 15-20% Āzijas iedzīvotāju nav funkcionāla CYP2C19 enzīma, un tos sauc par vājiem metabolizētājiem. Šādām personām omeprazola metabolismu, iespējams, katalizē galvenokārt CYP3A4. Pēc atkārtotas 20 mg omeprazola lietošanas vienu reizi dienā vājiem metabolizētājiem vidējais AUC bija 5-10 reižu lielāks nekā personām ar funkcionālu CYP2C19 enzīmu (intensīvi metabolizētāji). 3-5 reizes lielāka bija arī vidējā maksimālā koncentrācija plazmā. Šiem novērojumiem nav ietekmes uz ieteicamo omeprazola devu.

Elimināciia.

Omeprazola eliminācijas pusperiods plazmā parasti ir mazāks par vienu stundu gan pēc vienreizējas, gan atkārtotas iekšķīgas lietošanas vienu reizi dienā. Devu lietošanas starplaikā omeprazols tiek pilnīgi izvadīts no plazmas un tad, ja tas tiek lietots vienu reizi dienā, nav tā akumulēšanās tendences. Gandrīz 80% iekšķīgi lietotās omeprazola devas tiek izvadīti metabolītu veidā ar urīnu, atlikusī daļa -ar fēcēm, galvenokārt pateicoties tā sekrēcijai žultī.

Omeprazola AUC pēc atkārtotas lietošanas palielinās. Šis palielinājums ir devas atkarīgs un pēc atkārtotas lietošanas izraisa nelineāru devas-AUC saistību. Šī atkarība no laika un devas ir saistīta ar pirmā loka metabolisma un sistēmiskā klīrensa mazināšanos, ko iespējams izraisa CYP2C19 enzīma inhibēšana ar omeprazolu un/vai tā metabolītiem (piemēram, sulfonu).

Nevienam metabolītam nav atklāta iedarbība uz kuņģa skābes sekrēciju.

Īpašas pacientu grupas Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu disfunkciju omeprazola metabolisms ir mainīts, tādēļ palielinās tā AUC. Lietojot vienu reizi dienā, omeprazolam nav noslieces akumulēties.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar vājāku nieru darbību omeprazola farmakokinētika, tai skaitā sistēmiskā biopieejamība un eliminācijas ātrums, nemainās.

Gados vecāki cilvēki

Omeprazola metabolisma ātrums gados vecākiem cilvēkiem (75-79 gadu vecumā) ir nedaudz samazināts.

Pediatriskā populācija

Lietojot ieteicamās devas bērniem no 1 gada vecuma, plazmā iegūtā koncentrācija bija līdzīga tai, kas iegūta pieaugušajiem. Bērniem līdz 6 mēnešu vecumam sakarā ar vājo spēju metabolizēt omeprazolu tā klīrenss ir lēns.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Mūža pētījumos ar žurkām, kam ievadīts omeprazols, novērota kuņģa ECL šūnu hiperplāzija un karcinoīdi. Šīs pārmaiņas izraisījusi stabila hipergastrinēmija, kas radusies sekundāri skābes nomākšanas dēļ. Līdzīgi novērojumi veikti pēc H2 receptora antagonistu un protonu sūkņa inhibitoru lietošanas, kā arī daļējas fundektomijas. Tādēļ šīs pārmaiņas nav saistītas ar kādas individuālas aktīvās vielas tiešu iedarbību.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs:

Cukura lodītes (satur kukurūzas cieti un saharozi)

Nātrija laurilsulfāts

Bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts

Mannīts

Hipromeloze 6 cP Makrogols 6000 Talks

Polisorbāts 80 Titāna dioksīds (E 171)

Metakrilskābes un etilakrilāta kopolimērs (1:1)

Kapsulas apvalks:

10 mg un 20 mg kapsulas:

Želatīns

Hinolīna dzeltenais (E 104)

Titāna dioksīds (E 171)

6.2.    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabašanas laiks

OPA/Al/PVH/PET/Al (noplēšams) un OPA/Al/PVH/Al (nenoplēšams) blisteris:

3 gadi

ABPE pudele:

3 gadi

Pēc pudeles pirmās atvēršanas: 3 mēneši Pēc lietošanas rūpīgi aizvērt vāciņu.

6.4.    Īpaši uzglabašanas nosacījumi

-    OPA/Al/PVH/PET/Al (noplēšams) un OPA/Al/PVH/Al (nenoplēšams) blisteris:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

-    ABPE pudele:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt pudeli cieši aizvērtu, lai pasargātu no mitruma.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

OPA/Al/PVH/PET/Al (noplēšams) blisteris:

14, 28 kapsulas

OPA/Al/PVH/Al (nenoplēšams) blisteris:

14, 28 kapsulas

ABPE pudele:

14, 28 kapsulas

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

UAB “INTELI GENERICS NORD”

Seimyniški^ g. 3 Vilnius, LT-09312 Lietuva

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

10 mg: Reģ. Nr. LV: 13-0018 20 mg: Reģ. Nr. LV: 13-0019

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 13. februāris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2013

14 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

internet aptieka.lv

  Aptiekām un veselības veikaliem    Reklāmdevējiem   

 Autortiesības © 2011-2016 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!