apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

ENGYSTOL TBL.N50

Uz 2017-Sep-20
ENGYSTOL-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "ENGYSTOL TBL.N50" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.99€  7.17$  5.31£  416Rub  57.1SEK  26PLN  25.22₪ 

ENGYSTOL TABLETES N50


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "ENGYSTOL TBL.N50" ###

 ATĶ kods: V03AXAktīvās vielas: Sulfur, Vincetoxicum Hirundinaria

 Ražotājs, zīmols: Heel.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
ENGYSTOL TABLETĖS,50
5.11€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
ENGYSTOL TABLETES N50
6.08€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
ENGYSTOL TABLETES N50
6.16€ medikaments.lv (Sep-2017)
ENGYSTOL TABLETES, N50
6.18€ Pilsaptieka (slēgta uz reorganizāciju) (May-2017)
ENGYSTOL, TABLETĖS, N50
6.30€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
ENGYSTOL TABLETES N50
6.79€ www.apotheka.lv (Sep-2017)
ENGYSTOL tabletes N50

 .

Saskaņots ZVA 12.08.2010.

Zaļu apraksts

1.    Zaļu nosaukums Engystol tabletes

2.    Kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs

1 tablete satur aktīvas vielas:

Vincetoxicum hirundinaria

D6

75 mg

Vincetoxicum hirundinaria

D10

75 mg

Vincetoxicum hirundinaria

D30

75 mg

Sulfur

D4

37,5 mg

Sulfur

D10

37,5 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    Zāļu forma

Tabletes

Engystol tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas, apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

4.    Klīniskā informācija

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Organisma nespecifisku aizsargspēju veicināšanai, īpaši gripas un citu vīrusu izraisītu slimību gadījumā.

4.2    Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: 1 tablete jāizšķīdina mutē 3 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 1 līdz 2 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 1 tabletei 2 reizes dienā.

Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutē, tās jālieto ēdienreižu starplaikā. Dodot bērniem, tableti var sasmalcināt un pievienot nelielam ūdens daudzumam

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai kādu citu Engystol tabletes sastāvdaļu.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi Nav novērota.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8 Nevēlamās blakusparādības

Saskaņots ZVA 12.08.2010.

Atsevišķos gadījumos pēc Engystol tabletes lietošanas var rasties izsitumi, un šādā gadījumā zāļu lietošana j āpārtrauc.

4.9 Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem

5.    Farmakoloģiskās īpašības

5.1    Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6.    Farmaceitiskā informācija

6.1    Palīgvielu saraksts

Magnija stearāts, Laktozes monohidrāts

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks 5 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Flakons /kartona kārba. Iepakojumā pa 50 tabletēm

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai Nav īpašu prasību.

7.    Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden Vācija

Tel.: 0049 7221 501-00 Fax: 0049 7221 501 485 E-pasts: info@heel.de

8. Reģistrācijas numurs: 00-0103

Saskaņots ZVA 12.08.2010.


9.    Reģistrācijas /Pārreģistrācijās datums:

16.02.2000

08.03.2005

10.    Teksta pēdējās pārskatīšanas datums:

28.06.2010. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!