apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

IMOVANE TBL 7.5MG N20

Uz 2017-Sep-20
IMOVANE-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "IMOVANE TBL 7.5MG N20" Rīgā, Latvijā ir:

 • 8.49€  10.16$  7.52£  590Rub  80.9SEK  36PLN  35.75₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes IMOVANE TBL 7.5MG N20     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: N05CF01Aktīvās vielas: Zopiclonum

 Ražotājs, zīmols: Rhone-Poulenc Rorer (Sanofi). 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
IMOVANE TBL 7.5MG N20
5.96€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
IMOVANE TBL 7.5MG N20
5.98€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Sep-2017)
IMOVANE 7.5MG TABL.N20
8.33€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
IMOVANE TBL 7.5MG N20
8.49€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

IMOVANE 7,5 mg apvalkotās tabletes

Zopiclonum

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam vai medmāsai.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Imovane un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Imovane lietošanas

3. Kā lietot Imovane

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Imovane

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1. Kas ir Imovane un kādam nolūkam to lieto

 

Imovane pieder vielu grupai - miega un sedatīvs (nomierinošs) līdzeklis.

Imovane ir zāles, ko lieto situācijas izraisīta pārejoša, īslaicīga un hroniska bezmiega (tostarp grūtības iemigt, pamošanās naktī un agra pamošanās) ārstēšanai pieaugušajiem.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Imovane lietošanas

 

Nelietojiet Imovane šādos gadījumos:

• ja Jums ir alerģija pret zopiklonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

• ja Jums ir elpošanas mazspēja;

• ja Jums ir smaga aknu mazspēja;

• ja Jums ir smagas elpošanas pauzes miegā (miega apnojas sindroms);

• ja Jums ir miastēnija (muskuļu vājums).

 

Šīs zāles nav ieteicams lietot šādos gadījumos:

• bērniem līdz 18 gadu vecumam;

• kombinācijā ar alkoholu;

• bērna barošanas ar krūti laikā.

 

Dažiem pacientiem, īpaši vecākiem cilvēkiem un bērniem, šīs zāles var izraisīt vēlamajam pretēju efektu:

• bezmiega pastiprināšanos, nakts murgus;

• nervozitāti, uzbudinājumu, satraukumu, agresivitāti, dusmu uzplūdus;

• delīriju, halucinācijas, uzvedības traucējumus.

Šādā gadījumā jāpārtrauc zāļu lietošana un jāinformē par to savs ārsts.

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Imovane lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu šādos gadījumos:

• ja Jums ir nieru mazspēja;

• ja Jums ir hroniskas aknu slimības;

• ja Jums ir alkoholisms vai elpošanas mazspēja.

Tā kā miega līdzekļi spēj nomākt elpošanu, jāievēro piesardzība, lietojot Imovane traucētas elpošanas funkcijas gadījumā.

Šādos gadījumos ārstēšanas laikā Jums nepieciešama regulāra medicīniska novērošana, īpaši tādēļ, ka pastāv pašnāvniecisku noslieču rašanās risks.

Ja bezmiegs turpinās pēc 4 nedēļu ārstēšanās, apspriedieties ar ārstu, lai viņš varētu pārskatīt diagnozi un ārstēšanu.

Psihomotoro traucējumu risks, ieskaitot traucētu spēju vadīt transportlīdzekļus, ir augstāks, ja:
· Imovane lieto 12 stundu laikā pirms darbībām, kuru veikšanai nepieciešama modrība,
· tiek lietota par ieteicamo devu lielāka deva vai

· Imovane lieto kopā ar citiem centrālās nervu sistēmas (CNS) depresantiem, alkoholu vai citām zālēm, kas paaugstina zopiklona līmeni asinīs.

Īpaši 12 stundu laikā pēc zāļu lietošanas nedrīkst iesaistīties bīstamos pasākumos, kas prasa pilnīgu uzmanību vai kustību koordināciju, tādos kā mehānismu apkalpošana vai transportlīdzekļu vadīšana. Neskaidrību gadījumā nekavējieties jautāt padomu ārstam vai farmaceitam.

 

Citas zāles un Imovane

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis, vai varētu lietot.

Lai izvairītos no iespējamās mijiedarbības ar citām zālēm, īpaši ar pretsāpju, pretklepus līdzekļiem, barbiturātiem, antidepresantiem, pretalerģijas līdzekļiem, kas rada miegainību, līdzekļiem, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu, eritromicīnu, spirtu saturošām zālēm, Jums jāpastāsta ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, ko pašreiz lietojat.

 

Imovane kopā ar alkoholu

Ārstēšanas laikā ir svarīgi izvairīties no alkohola lietošanas.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav pieejami pietiekami dati, lai novērtētu Imovane lietošanas drošumu grūtniecības un bērna barošanas ar krūti periodā.

No Imovane lietošanas grūtniecības laikā ieteicams izvairīties, īpaši pirmajos trijos grūtniecības mēnešos.

Ja māte pēdējos trijos grūtniecības mēnešos lieto Imovane, jaundzimušajam iespējami neiroloģiski un elpošanas traucējumi, kā arī zāļu atcelšanas sindroms. Tādēļ arī šajā laikā, cik iespējams, jāizvairās no Imovane lietošanas.

Ja zāles parakstītas līdz pat dzemdību brīdim un bērna nākšanai pasaulē, jaundzimušajam ir nepieciešama ārsta uzraudzība.

Imovane izdalās mātes pienā. Tāpēc, ja ārstēšana tomēr ir nepieciešama, nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Sievietēm auglīgā vecumā jāsazinās ar ārstu, lai lemtu par zāļu lietošanas pārtraukšanu, ja tiek plānota grūtniecība vai rodas aizdomas par grūtniecības iestāšanos.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Miegainība, atmiņas traucējumi, grūtības koncentrēties, redzes traucējumi un muskuļu darbības traucējumi var iespaidot spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, kam nepieciešama pilnīga uzmanība, īpaši 12 stundu laikā pēc zāļu lietošanas. Šo risku paaugstina vienlaikus lietošana ar alkoholu. Tādēļ nav ieteicams vadīt transportlīdzekli, lietojot Imovane vienlaikus ar alkoholu.

Modrības pasliktināšanās iespēja ir lielāka, ja cilvēks nav pietiekami izgulējies.

 

Imovane satur kviešu cieti (var saturēt glutēna zīmes) un laktozi

Zāles piemērotas cilvēkiem ar celiakiju. Nevajadzētu lietot pacientiem ar kviešu alerģiju (atšķirīgu no celiakijas).

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

 

3. Kā lietot Imovane

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Lietojiet šīs zāles tieši pirms gulētiešanas. Ārsts Jums parakstīs mazāko efektīvo devu, kas jālieto vienā reizē un ko tās pašas nakts laikā nedrīkst lietot atkārtoti.

Pieaugušajiem līdz 65 gadu vecumam - viena 7,5 mg tablete vienu reizi dienā.

Pacientiem, kuri vecāki par 65 gadiem, un pacientiem ar aknu, nieru vai elpošanas orgānu darbības traucējumiem ieteicamā sākuma deva ir puse tabletes (3,75 mg) dienā, ko ārsts pēc tam var palielināt līdz 1 tabletei (7,5 mg) dienā.

 

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Zopiklons nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, nav noskaidrota.

 

Šīs zāles var izraisīt atmiņas traucējumus (aizmirstas nupat notikušais). Tas visbiežāk gadās dažas stundas pēc zāļu lietošanas, īpaši, ja miegs tiek pārtraukts vai gulētiešana atlikta pēc tabletes lietošanas. Tādēļ ir ieteicams zāles dzert tieši pirms gulētiešanas un nodrošināt apstākļus, kuros iespējams gulēt vairākas stundas.

 

Nelietojiet vairāk par 7,5 mg dienā! Nepalieliniet devu, ja zāļu ilgākas lietošanas rezultātā to iedarbībai ir tendence samazināties.

 

Ārstēšanas ilgumam jābūt pēc iespējas mazākam – no dažām dienām līdz dažām nedēļām, ietverot devas samazināšanas laiku. Ja bezmiegs turpinās ilgāk par 4 nedēļām, konsultējieties ar ārstu.

 

Ja Jums liekas, ka Imovane iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

 

Ja esat lietojis Imovane vairāk, nekā noteikts

Pārdozēšanas vai nejaušas saindēšanās gadījumā Jums nekavējoties jākonsultējas ar ārstu. Papildu riska faktori, piemēram, vienlaicīga slimība un slikts vispārējais veselības stāvoklis, kā arī vienlaikus lietoti citi centrālās nervu sistēmas depresanti, tai skaitā alkohols, var pastiprināt simptomus un ļoti retos gadījumos izraisīt nāvi.

 

Ja esat aizmirsis lietot Imovane

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Lietojiet zāles nākamā dienā parastā laikā.

 

Ja pārtraucat lietot Imovane

Pēkšņi pārtraucot ārstēšanos, bezmiegs var atjaunoties: saasināsies bezmiegs, kura ārstēšanai zāles parakstītas. Tas ir pārejoši − tikai jāievēro ārsta dotie norādījumi.

 

Atkarība

Ar šo zāļu lietošanu saistās fiziskas un psiholoģiskas atkarības risks, ja netiek ievērotas devas un/vai ārstēšanas ilgums.

Fiziskas atkarības gadījumā pēkšņs ārstēšanās pārtraukums var izraisīt abstinences (lietošanas pārtraukšanas) simptomus: bezmiegu, galvassāpes, muskuļu sāpes, nemieru, spriedzi, uzbudinājumu, apjukumu un aizkaitināmību.

Smagākos gadījumos var zust kontakts ar reālo pasauli, rasties personības traucējumi, halucinācijas, krampji, pārmērīga jutība pret gaismu, troksni vai pieskārienu, locekļu nejutīgums un tirpas.

 

Pacientiem, kuri lietojuši Imovane un nav pilnībā pamodušies, ziņots par staigāšanu miegā un citu līdzīgu uzvedību, piemēram, “braukšanu ar automašīnu” miegā, ēdiena gatavošanu un ēšanu vai zvanīšanu pa tālruni ar vēlāku amnēziju par šo rīcību. Alkohola un citu centrālo nervu sistēmu (CNS) nomācošu līdzekļu lietošana vienlaikus ar zopiklonu palielina šādas uzvedības risku, tāpat kā Imovane lietošana devās, kas pārsniedz maksimālo ieteicamo devu. Pacientiem, kuri ziņo par šādu uzvedību, stingri jāapsver Imovane lietošanas pārtraukšana.

 

 

4. Iespējamās blakusparādības

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Biežāk sastopamā traucējošā iedarbība ir rūgta garša mutē. Var attīstīties arī citas reakcijas, īpaši stundas laikā pēc zāļu lietošanas. Tādēļ, lai mazinātu šo reakciju risku, zāles jālieto tieši pirms gulētiešanas.

 

Nevēlamās blakusparādības ir minētas atbilstoši šādai to sastopamības biežuma klasifikācijai:

Ļoti bieži (novēro ≥10 % pacientu)

Bieži (novēro ≥1 līdz 10 % pacientu)

Retāk (novēro ≥0,1 līdz 1 % pacientu)

Reti (novēro ≥0,01 līdz 0,1 % pacientu)

Ļoti reti (novēro <0,01 % pacientu)

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti: angioedēma (sejas, mēles un balsenes pietūkums), anafilaktiskas (alerģiskas) reakcijas.

 

Psihiskie traucējumi

Retāk: nakts murgi, uzbudinājums.

Reti: apjukums, dzimumtieksmes traucējumi, aizkaitināmība, agresivitāte, halucinācijas.

Nav zināms: nemiers, maldi, dusmas, patoloģiska uzvedība (iespējami saistīta ar atmiņas traucējumiem) un somnambulisms (mēnessērdzība), atkarība, zāļu lietošanas pārtraukšanas (abstinences) sindroms.

 

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: disgeizija (garšas maņas traucējumi), miegainība (atlieku).

Retāk: reibonis, galvassāpes.

Reti: anterogrāda amnēzija (nespēja atcerēties neseno pagātni).

Nav zināms: ataksija (muskuļu kustību koordinācijas traucējumi), parestēzija (tirpuma, durstīšanas, dedzināšanas, kņudēšanas sajūta ādā), kognitīvi traucējumi, tādi kā atmiņas traucējumi, uzmanības traucējumi, runas traucējumi.

 

Acu bojājumi

Nav zināms: diplopija (redzes attēla dubultošanās).

 

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti: dispnoja (aizdusa, apgrūtināta elpošana).

Nav zināms: elpošanas nomākums.

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: sausa mute.

Retāk: slikta dūša.

Nav zināms: dispepsija (gremošanas traucējums).

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti: nedaudz vai vidēji paaugstināts transamināžu un/vai sārmainās fosfatāzes līmenis asinīs.

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: izsitumi, nieze.

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Nav zināms: muskuļu vājums.

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: nogurums.

 

Traumas, saindēšanās un ar manipulācijām saistītas komplikācijas

Reti: kritieni (galvenokārt gados vecākiem pacientiem).

 

Pārtraucot Imovane lietošanu, ziņots par atcelšanas sindromu (skatīt 3. punktu). Atcelšanas simptomi mainās un var ietvert atkārtotu bezmiegu, muskuļu sāpes, satraukumu, trīci, svīšanu, uzbudinājumu, apjukumu, galvassāpes, sirdsklauves, paātrinātu sirdsdarbību, delīriju, nakts murgus un aizkaitināmību. Smagos gadījumos var būt šādi simptomi: realitātes izjūtas trūkums, depersonalizācija (personības apziņas zaudēšana), hiperakūzija (paaugstināta jutība pret skaņu), nejutīgums un tirpšana ekstremitātēs, jutība pret gaismu, troksni un fizisku saskari, halucinācijas. Ļoti retos gadījumos var būt krampji.

 

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.
Tīmekļa vietne:
www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

 

5. Kā uzglabāt Imovane

 

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30ºC. Sargāt no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

Ko Imovane satur:

- Aktīvā viela ir zopiklons (Zopiclonum).

Viena tablete satur 7,5 mg zopiklona.

 

- Citas sastāvdaļas tabletes kodolā ir laktozes monohidrāts, kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, kviešu ciete, cietes nātrija glikolāts (A tips), magnija stearāts; tabletes apvalkā: titāna dioksīds ( E171), hipromeloze, makrogols 6000.

 

Imovane ārējais izskats un iepakojums

Termiski veidoti necaurspīdīgi blisteriepakojumi (PVH/Al).

Kastītē 20 apvalkotās tabletes.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr.Valdemāra 33-8

Rīga, LV 1010, Latvija

 

Ražotājs:

SANOFI- WINTHROP INDUSTRIE

56, route de Choisy au Bac

60205 Compiegne

Francija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību Latvijā:

sanofi-aventis Latvia SIA

Kr.Valdemāra 33-8

Rīga, LV 1010, Latvija

Tālr.: +371 6 7 332451

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2015 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!