apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

CEREBROLYSIN AMP 5ML N5

Uz 2017-Sep-25
CEREBROLYSIN-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "CEREBROLYSIN AMP 5ML N5 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 32.45€  38.81$  28.61£  2235Rub  309.4SEK  138PLN  135.49₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas CEREBROLYSIN AMP 5ML N5     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: N07XX00Aktīvās vielas: Cerebrolysinum

 Ražotājs, zīmols: Ebewe Arzneimittel Gmbh. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
CEREBROLYSIN 5ML AMP.N5
29.61€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
 .

Saskaņots ZVA 13.01.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

CEREBROLYSIN 215,2 mg/1 ml šķīdums injekcijām/koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

CEREBROLYSIN 1076 mg/5 ml šķīdums injekcijām/koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

CEREBROLYSIN 2152 mg/10 ml šķīdums injekcijām/koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur 215,2 mg cūkas smadzeņu izcelsmes peptīdu preparāta (cerebrolizīna koncentrāta) (Cerebrolysinum) ūdens šķīdumā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām/koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Dzidrs, dzintara krāsas šķīdums.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

-    Smadzeņu organiski, metaboliski traucējumi un neirodeģeneratīvas slimības, īpaši Alcheimera tipa vecuma demence.

-    Postapopleksiskas komplikācijas.

-    Kraniocerebrāla trauma; pēcoperācijas trauma, smadzeņu kontūzija vai satricinājums.

4.2    Devas un lietošanas veids

Var lietot vienreizējā devā līdz 50 ml, bet ieteicamāk ir lietot terapijas kursa veidā.

Kā optimālu terapijas kursu rekomendē preparāta lietošanu katru dienu 10-20 dienas ilgi. Rekomendējamā dienas deva:

-    Smadzeņu organiski, metaboliski traucējumi un neirodeģeneratīvas slimības (demence) 5-30 ml

-    Postapopleksiskas komplikācijas 10-50 ml

-    Kraniocerebrāla trauma 10-50 ml

Terapijas efektivitāti var paaugstināt, atkārtojot kursus, līdz vairs nenovēro tālāku klīnisko uzlabošanos. Pēc sākotnējā kursa preparāta lietošanu var samazināt līdz 2-3 reizēm nedēļā. Starp vairākiem sekmīgas terapijas kursiem ir pieļaujami tikpat ilgi periodi, kad terapiju nesaņem.

Var lietot devas līdz 5 ml intramuskulāri un 10 ml intravenozi. Devas no 10 ml līdz maksimums 50 ml drīkst ievadīt pēc atšķaidīšanas ar ieteikto standarta infūziju šķīdumu tikai lēnas intravenozas infūzijas veidā. Infūzijas ilgumam jābūt no 15 līdz 60 minūtēm.

Tika pārbaudīta saderība 24 stundu laikā istabas temperatūrā gaismā ar sekojošiem infūzijas standartšķīdumiem:

-    0,9% nātrija hlorīda šķīdumu (9 mg NaCl/ml)

+ 2+ + -

-    Ringera šķīdumu (Na 153,98 mmol/l, Ca 2,74 mmol/l, K 4,02 mmol/l, Cl 163,48

mmol/l)

-    5% glikozes šķīdumu

Vienlaikus ar cerebrolizīnu var lietot vitamīnus un zāles sirds-asinsvadu sistēmas slimību ārstēšanai, bet tās nedrīkst sajaukt vienā šļircē vai infūzijā.

4.3    Kontrindikācijas

-    paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no palīgvielām;

-    epilepsija;

-    smaga nieru mazspēja.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Speciāla piesardzība jāievēro sekojošos gadījumos:

-    ja ir tendence veidoties alerģiskām reakcijām;

-    epileptisks stāvoklis un grand mal lēkmes; terapija ar Cerebrolizīnu var palielināt lēkmju biežumu.

Šīs zāles satur apmēram 2,4 mg/ml nātrija (vairāk par 1 mmol). Tas jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Cerebrolizīna farmakoloģiskā profila dēļ, speciāla uzmanība nepieciešama, ja to lieto vienlaicīgi ar antidepresantiem vai monoaminooksidāzes (MAO) inhibitoriem, jo iespējamas papildus blakusparādības. Šādos gadījumos rekomendē samazināt antidepresantu devas.

Infūzijās cerebrolizīnu nedrīkst jaukt ar sabalansētiem aminoskābju šķīdumiem.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Pētījumi ar dzīvniekiem neliecināja par reproduktīvo toksicitāti. Taču par cilvēkiem trūkst datu. Tāpēc grūtniecības un zīdīšanas periodā cerebrolizīnu drīkst lietot tikai pēc rūpīgas riska un iespējamā labvēlīgā efekta attiecību izvērtēšanas.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Klīniskie pētījumi liecina, ka cerebrolizīns neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamo blakusparādību biežums ir sadalīts šādi:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000)

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Iespējamas blakusparādības:

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti:

Paaugstinātas jutības vai alerģiskas reakcijas, tādas kā ādas nieze, iekaisums, galvassāpes, kakla sāpes, sāpes ekstremitātēs, drudzis, sāpes muguras lejasdaļā, elpošanas grūtības, drebuļi un šokam līdzīga reakcija.

Vielmaiņas un uzturēs traucējumi

Reti:

Apetītes zudums.

Psihiskie traucējumi

Reti:

Vēlamais aktivizējošais efekts var izraisīt uzbudinājumu (agresiju, apjukumu, bezmiegu).

Nervu sistēmas traucējumi

Reti:

Ja injicē par ātru, var rasties reibonis.

Ļoti reti:

Atsevišķos gadījumos ir saņemti ziņojumi par grand mal lēkmēm un krampjiem, lietojot Cerebrolizīnu'

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti reti:

Ja injicē par ātru, var rasties sirdsklauves vai aritmija.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti:

Dispepsija, caureja, aizcietējumi, vemšana un slikta dūša.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti:

Ja injicē par ātru, var rasties karstuma sajūta vai svīšana. Nieze.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti reti:

Eritēma vai dedzināšana ievadīšanas vietā.

Pētījuma laikā tika saņemti reti ziņojumi par izraisīto hiperventilāciju, hipertensiju, hipotensiju, nogurumu, trīci, depresiju, apātiju, reiboņiem un gripas simptomiem (t.sk., saaukstēšanos, klepu, respiratorā trakta infekcijām).

Cerebrolizīnu lietojot gados vecākiem pacientiem ir jāņem vērā, ka augstāk minētās nevēlamās blakusparādības var novērot arī nemaz nelietojot zāles.

4.9 Pārdozēšana

Nav datu par negatīvu ietekmi uz veselību pārdozēšanas vai intoksikācijas dēļ.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi nervu sistēmu ietekmējoši līdzekļi ATĶ kods: N07XX

Proteolītisko peptīdu frakcija, kas iegūta no cūkas smadzenēm, stimulē šūnu diferenciāciju, stimulē nervu šūnu funkciju un inducē aizsardzības un reģenerācijas mehānismus. Eksperimentos ar dzīvniekiem pierādīts, ka Cerebrolizīns tieši ietekmē neironālo un sinaptisko plasticitāti, kas uzlabo mācīšanās spējas. Tas pierādīts eksperimentos ar jauniem, pieaugušiem un veciem dzīvniekiem ar samazinātām kognitīvajām spēju. Cerebrālās išēmijas modeļiem cerebrolizīns samazināja infarkta apjomu, inhibēja tūskas veidošanos, stabilizēja mikrocirkulāciju, dubultoja izdzīvošanas attiecības un normalizēja neiroloģiskas izcelsmes bojājumus un mācīšanās spēju deficītu. Pozitīvi rezultāti tika iegūti arī, izmantojot Alcheimera slimības modeļus. Papildus tā tiešai ietekmei uz neironiem, izrādījās, ka cerebrolizīns būtiski palielina glikozes transporta molekulu skaitu hematoencefaliskajā barjerā, tādā veidā līdzsvarojot kritisko enerģijas deficītu, kas saistīts ar šo slimību.

Kvantitatīvi EEG pētījumi veseliem brīvprātīgajiem un pacientiem ar vaskulāru demenci liecinājuši par no devas atkarīgiem, akūtiem paaugstinātas neirālās aktivitātes efektiem (alfa un beta frekvenču palielināšanos) 4 nedēļas pēc terapijas. Neskatoties uz slimības cēloni - vai nu tā ir Alcheimera tipa neirodeģeneratīva demence vai vaskulāra demence, cerebrolizīna terapijas rezultātā objektīvi uzlabojas kognitīvās spējas un dzīves ikdienas aktivitātes.

Jau pēc 2 nedēļām novēro vispārēju klīnisku uzlabošanos, kas palielinās, turpinot ārstēšanu. Arī neatkarīgi no demences tipa, apmēram 60-70% pacientu novērota pozitīva reakcija uz terapiju ar cerebrolizīnu. Alcheimera tipa senilas demences gadījumā klīniskā uzlabošanās pacientam saglabājas pēc aktīvas terapijas. Īpaši svarīgi, ka ikdienas dzīves kvalitāte uzlabojas un stabilizējas ilgstoši, tāpēc parasti samazinās nepieciešamība pacientu aprūpēt un uzraudzīt. Pamatojoties uz tā neirotropo (līdzīgi nervu augšanas faktoram) aktivitāti, cerebrolizīns var ievērojami samazināt vai dažos gadījumos pat novērst neirodeģeneratīvo procesu progresēšanu.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

No cūkas smadzenēm iegūtā proteolītisko peptīdu frakcija sastāv no īsiem, bioloģiskiem peptīdiem, kas līdzīgi vai identiski tiem, kas veidojas endogēni. Līdz šīm tieši farmakokinētisko īpašību mērījumi nav pietiekoši veikti. Taču, pamatojoties uz cerebrolizīna farmakodinamisko profilu, noteikti netieši farmakokinētiskie rādītāji.

Cerebrolizīna neirotropo aktivitāti var pierādīt asins plazmā 24 stundas pēc vienreizējās devas.

Turklāt, preparāta komponenti var šķērsot hematoencefālisko barjeru. Preklīniskie in vivo pētījumi liecina par identisku farmakodinamisko darbību uz centrālo nervu sistēmu pēc intracerebroventrikulāras vai perifēras ievadīšanas. Tādā veidā netieši pierādīts, ka preparāta komponenti šķērso hematoencefālisko barjeru.

5.3 Preklīniskie dati par drošību Akūtā toksicitāte/LDso:

Žurku tēviņiem 68 ml/kg ķermeņa masas divreiz nedēļā i.v.

Žurku mātītēm 74 ml/kg ķermeņa masas divreiz nedēļā i.v.

Suņu tēviņiem/ mātītēm > 52,2 mg/kg ķermeņa masas divreiz nedēļā i.v.

Hroniskā toksicitāte

Žurkām : virs 5 ml/kg ķermeņa masas divreiz nedēļā /dienā 26 nedēļas: mērenas izmaiņas asinsainā.

Suņiem: augstākā ievadītā deva 9 ml/kg ķermeņa masas divreiz nedēļā /dienā 28 dienas (atbilst apmēram 10 reizes lielākai devai nekā terapeitiskā deva cilvēkiem) un augstākā ievadītā deva 4,5 ml/ kg ķermeņa masas divreiz nedēļā /dienā (atbilst apmēram 5 reizes augstākai devai nekā terapeitiskā deva cilvēkiem) 26 nedēļas neuzrādīja ar vielu saistītu sistēmisku nepanesību.

Toksiska ietekme uz reproduktivitāti.

Pētījumos ar žurkām vai trušiem, ievadot intravenozi cerebrolizīna devas, kas ir toksiskas mātītēm, kā arī, ievadot tehniski iespējamos augstākos tilpumus, netika novērota teratogēna iedarbība nevienā no reprodukcijas fāzēm, kā arī nenovēroja ietekmi uz auglību, vairošanās kapacitāti, pēcnācējiem, kā arī embriotoksisku vai fetotoksisku iedarbību.

Mutagenitāte

In vitro vai in vivo pētījumos netika konstatēts cerebrolizīna genotoksiskais vai mutagēnais potenciāls.

Kancerogenitāte

Neviens pabeigts hroniskās toksicitātes vai klīniskās lietošanas pētījums neliecināja par kancerogēnu iedarbību.

Sensibilizēiošais potenciāls

Lielmolekulāri peptīdi ar antigēnu potenciālu ražošanas un kvalitātes kontroles procesā tiek izslēgti no infūziju šķīduma.

Imunoloģiskās pārbaudes testi neliecināja par ietekmi uz imūnsistēmu. Šie testi atklāja, ka cerebrolizīns neizraisa ne antivielu veidošanos, ne arī ādas anafilaksi.

Cerebrolizīns neuzrāda histamīnu stimulējošu potenciālu un hemaglutināciju izraisošu iedarbību.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1 Palīgvielu saraksts

Nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

6.2 Nesaderība

Cerebrolizins ir nesaderīgs ar šķīdumiem, kas izmaina pH (5,0-8,0), un lipidus saturošiem šķīdumiem.

6.3    Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Sargāt no gaismas. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Nesasaldēt.

Šķīdumu no ampulas jāņem tieši pirms lietošanas.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

I hidrolītiskās klases stikla ampulas dzintara krāsā, tās aiztaisītas ar gumijas korķīšiem, iepakotas kartona kastītē.

1ml: 10 ampulas 5 ml: 5 ampulas 10 ml: 5 ampulas

Visi iepakojuma lielumi var nebūt pieejami tirgū.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu.

Ja cerebrolizīnu ievada caur vairākkārtīgi lietojamo venozo katetru, venozā līnija pirms un pēc lietošanas jāizskalo ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu.

Tikai vienreizējai lietošanai.

Lieto tikai dzidrus, dzintara krāsas šķīdumus!

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

EVER Neuro Pharma GmbH Mondseestrasse 11,

A-4866 Unterach,

Austrija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

Cerebrolysin    215,2 mg/1    ml    šķīdums    injekcijām/koncentrāts    infūziju    šķīduma

pagatavošanai (95-0065)

Cerebrolysin    1076    mg/5    ml    šķīdums    injekcijām/koncentrāts    infūziju    šķīduma

pagatavošanai (00-0404)

Cerebrolysin    2152    mg/10    ml    šķīdums    injekcijām/koncentrāts    infūziju    šķīduma

pagatavošanai (00-0400)

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Cerebrolysin 215,2 mg/1 ml:

Cerebrolysin 1076 mg/5 ml :

Cerebrolysin 2152 mg/10 ml:

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2010.gada jūnijs Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!